Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Makale Listesi

/Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Makale Listesi
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Makale Listesi 2017-06-01T09:40:51+00:00

Makale siparişi ve ödemesi için buraya tıklayınız. 

Yazar AdıYazının AdıSayıSayfa
KURTKAN- A. BilgisevenBakınız Bilgiseven0-0
TDAVÇıkarken13-4
SEVİNÇ, NecdetKürtlerin Türklüğü Üzerine Notlar15-40
SONGAR, Prof. Dr. AyhanTürkler ve Ruh Hekimliği141-46
ATASEVEN, Doç. Dr. Asaf Anne Sütü Bankası147-50
YAZGAN, Prof. Dr. TuranMevcut Sosyal Güvenlik Sistemi Nedir? Millî Sosyal Güvenlik Sis-temi Ne Olmalıdır (Yaşar Duru’nun Mülakatı)151-62
DOĞAN, CahitTürkiye’de Sendikalar ve Sendikacılık163-72
KALEŞİ, Prof. Dr. HasanXV. Asırda XVII. Asrın Nihayetine Kadar Yugoslav Toprakla¬rında Şark Medeniyeti173-129
YÜCEL, ErdemDavutpaşa İskelesi ve Kamulaştırma1130-139
KİEL, Prof. Dr. Michael Gümülcine’deki Türk Anıtlarının İncelenmesi, Osmanlı Türk Mimarisi-nin Gelişmesindeki Yeri ve Şimdiki Durumu1140-154
DURU, YaşarDı Gel Ağlama (Hikâye)1155-158
SEVİNÇ, NecdetKurban (Şiir)1159-162
KADIRGALI, Turan KİTABİYAT: Bizimkiler Yabancı Değiller (Vladimir Ardensky)1163-177
ATASEVEN, Doç. Dr. Asaf Hekimlerin Tam Gün Çalışma Meselesi21-3
BARKAN, Prof. Dr. Ö. Lütfü Feodal Düzen ve Osmanlı Tımarı24-28
JOHANSEN, Ulla Türklerde Çadır Kültü: Alacık229-44
Sevinç, Nejdet İslâm’dan Önce Türk Tababeti 245-62
YÜCEL, ErdemGalata Mevlevihanesi (Kulekapısı Mevlevihanesi)263-83
DEDE, AbdürrahimTarih ve Memleketim283-109
SONGAR, Prof. Dr. AyhanDostluk Üzerine Bir Sohbet2110-113
MOLLA HÜSEYİN, HalitBatı Trakya Türklerinin Eğitim Sorunları2114-137
DOĞAN, CahitTürkiye’nin Enerji Meselesi2138-162
DURU, YaşarBeş Kuruş (Hikâye)2163-167
Sevinç, NejdetLo...(Şiir)2168-168
ERSİN, AydoğduŞarkılar Arasında Bir Gezinti2169-172
BİLGİÇ, Prof. Dr. Emin(Mülakat) Millî Kültür Politikamız3V-XVI
Yazgan, Prof. Dr. TuranGüney-Doğu Anadolu Bölgesinde «Sağlık Hizmetleri»nin Bugünkü Durumu ve Gelişme Hedefleri31-28
ATASEVEN, Doç. Dr. Asaf Veraset ve Terbiye329-32
WALKER, Warren S. Uysal, Prof. Dr. Ahmet E. (Çeviren)Bir Halk Destanı Olarak Dede Korkut Kitabı333-40
TABLI, AhmetMeslek Seçimi ve Psiko-Teknik341-46
JOHANSEN, Ulla – ELPE, Fik-ret (Çeviren)Güneydoğu Anadolu’nun Göçebe Çadırları347-53
TURNALI, BilginHaliç’e Dair 354-66
ERTUĞRUL, AzizBir Bulgar Türkoloğu, (RADOV) Penço Radioğlu ve Eserleri367-75
YÜCEL, ErdemKasımpaşa Mevlevihanesi376-86
ÇETİN, AtillaArşivlerimiz ve Önemi387-97
DOĞAN, CahitPetrol Meselemizin Dünü398-163
SEVİNÇ, NecdetAnadolu İsyanlarının Sebepleri ve Bir Sebep Olarak: Milliyetçi¬lik3164-188
DURU, YaşarAnadolu Türk Edebiyatında Realite3189-202
ERSİN, AydoğduTürk’ü Söyler Türküler3203-206
SEVİNÇ, NecdetTürklerin İslâmiyete Geçişini Kolaylaştıran Sebepler45-30
DURU, YaşarAnadolu Türk Edebiyatında Din ve Tasavvuf Düşüncesi431-54
HINÇER, İhsanTürklerde Yüzgörümlüğü ve Ağırlık455-56
JOHANSEN, Ulla ELPE, FikretAltay Türklerinde At Eyeri457-67
ÇETİN, AtillaBaşbakanlık Arşivi468-89
DEDE, AbdürrahimAndartlık Hikâyeleri490-97
ERTUĞRUL, Aziz20. Yüzyılda Yaşamış Bir Urfalı Şair: Abdi498-103
YAZGAN, Prof. Dr. TuranGüneydoğu Anadolu Bölgesinin Eğitim Durumu ve Gelişme Hedef-leri4104-162
DOĞAN, CahitPetrol Meselemiz4163-208
SEYMEN, MustafaYenisey Altay Türkleri55-27
GARBİ TRAKYA Müdafaa-i Hukuk Komitesi 1922’de Batı Trakya’nın Coğrafi ve Ekonomik Durumu528-39
ÖCAL, SafaŞeyh Edebali Hazretleri540-55
DEDE, AbdürrahimBulgaristan’ın Türklüğü Hakkında Bir Araştırma556-67
ÇETİN, AtillaTürkiye’de Önemli Arşivler ve Özellikleri568-91
DEDE, Abdürrahimİbn Batuta’ya Göre Kırım Türklerinin Gelenek ve Görenekleri592-98
YAZGAN, Prof. Dr. TuranGüneydoğu Anadolu’nun İşgücü Durumu ve Gelişme Hedefleri599-122
DEDE, AbdülhalimTürkiye’nin Potansiyel Gücü5123-139
DOĞAN, CahitPetrol Meselemizin Geleceği5140-188
MAKAL, Tahir KutsiAşık Veysel5189-198
KAYABEK, MustafaVatandır Öl Dediler (Şiir)5199
GERÇEKSÖZ, İsmailTerk-i Dünya Şiir5200
FLORİAN, TiborTürkler Arasında (Şiir)5201
ERSİN, AydoğduBir Dokun Bin Ah İşit5202-203
DURU, YaşarBaşbakanlık Arşivi Kılavuzu, Atilla Çetin5204-206
ORHUNLU, Prof. Dr. CengizYunanistan’ın Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettiği Siyaset (1866-1885)65-13
HALAÇOĞLU, Dr. YusufYunanistan Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettiği Siyaset (1885-1918)614-25
GARBİ TRAKYA Müdafaa-i Hukuk Komitesi Batı Trakya’da Egemenlik Hakkı Kimde?626-34
DEDE, AbdürrahimBatı Trakya’da Bir Türk Köyünün Ölümü: Kaşıkçılar635-40
DEVLET, Prof. Dr. Nadir Dış Türklerde Büyük Nüfus Artışı641-51
TÜRKÖZ, Doç. Dr. İsmail Or-hanKırım Türklerine Yapılan Zulüm Devam Etmektedir652-72
HASANDEDİÇ, HivziDoğu Dillerinde Yazılan ve Mostar’daki Hersek Arşivinde Bulu¬nan Bosna ve Hersek Müslümanlarının Eserleri673-90
YÜCEL, ErdemVakıf Üzerine ve Müzelik Eserleri691-108
SONGAR, Prof. Dr. AyhanDelikanlılık Çağı Psikolojisi6109-116
ÖCAL, SafaDursun Fakih6117-130
YAZGAN, Prof. Dr. TuranSosyal Güvenlik Açısından Zekat6131-160
SEVİNÇ, Necdetİslâm Öncesi Türk Hukuku6161-184
SABİT, Dr. Fuat Anadolu Duygularından6185-188
ÇETİN, AtillaTürkiye’de Arşiv Meseleleri Bunların Çözüm Yolları ve Bazı Teklifleri6189-206
GÜNDAY, DündarTahrir Defterleriyle Mukataa Defterleri Arasında Mukayese6207-212
ÖZBİL, MehmetOsmanlı Arşivlerine Göre Türkiye Petrolleri6213-222
MAKAL, Tahir KutsiAzerbaycan Türk Şairleri Türk Diline Sahip Çıkıyorlar6223-228
KAYABEK, MustafaVe Uzaktan Uzağa (Şiir)6229
DEDE, AbdürrahimGözlerim (Şiir)6230
İLKİN, GılmanBeşinci Teker (Hikâye)6231-246
DURU, YaşarMayın6247-250
TDAVFihrist6251-254
TDAVFihrist6255-258
ÖZKOÇAK, ŞevketDünü Bugünü ve Geleceği ile Afganistan75-19
RYWKIN, Michael - TÜRKÖZ, İsmail Orhan (Çeviren) Orta Asya ve Sovyet İnsan Gücü720-47
TUNÇ, CengizEski Türklerde Sosyo-Ekonomik Yapı Üzerine Bir Deneme748-60
HAFIZ, NimetullahYugoslavya’da Türk Destanları761-67
KAPLAN, Prof. Dr. Mehmetİyi Vatandaş İyi İlkokuldan Yetişir768-69
KUKAS, Y. – DEDE, Abdülha-lim (Çeviren)Atina Camileri770-72
MAKAL, Tahir KutsiTürkistan Folkloruna Bakış773-79
GÜNDÜZ, Akaİntikam Türküsü (Şiir)780
ŞERİFGİL, Enver, M.Toponimik Bir Araştırma: Göçler ve Yer Adları (Türkler, Po¬maklar ve Bulgarlar)781-126
DOĞAN, CahitKapitülasyonların Siyasi ve İktisadi Sebepleri7127-166
GÖZE, ErgunDiplomasimizin Müesseseleri7167-183
ÇETİN, AtillaYabancı Arşivlerde Bulunan Osmanlı Arşiv Malzemeleri Ya¬yınları ve Önemi7184-199
BELAYEV, V. - ERGÜN, Ahmet Koray - USPENSKİ, V Türkmen Müziği (1)7200-241
DOĞAN, FıratErmeni Meselesi ve Üç Milli Şehidimiz (1)85-16
SEVİNÇ, NecdetEski Türklerde Kadın ve Aile Hukuku817-74
NASRATTINOĞLU, İrfan ÜnverDr. Rıza Mollov’un Türk Kültürü ile İlgili Çalışmaları875-82
ERSOYLU, Dr. HalilTürk Dünyasının Folklor ve Etnoğrafyasında Süs Unsuru Olarak Kul-lanılan Bazı Kuşlar883-93
GÜLBAHAR, ŞabanSultan III. Murad’ın Şiirleri894-96
KİTSİKİS, Prof. Dr. Dimit-ri DEDE, Abdürrahim 20. Asırda Karşılaştırmalı Türk-Yunan Tarihi897-144
KALEŞİ, Prof. Dr. HasanArnavut Hikâyelerinde Türk Tesirleri8145-162
ULVİ, İzzetYanık Mektup (Hik¬âye)8163-168
MOLLOV, Dr. RızaKlasik Türk Edebiyatının Özellikleri8169-203
KALAYCI, SalimKitabiyat: İvan Bogdanov- (Protobulgarlar, soy, etnik özellik, tarihi yok)8204-218
KARAMAĞARALI, Doç. Dr. BeyhanTürk Damgalarının Devamlılığı Hakkında95-24
KİEL, Prof. Dr. Michael ELPE, Fikret (Çeviren) Sarı Saltık ve Erken Bektaşilik Üzerine Notlar925-36
MAKAL, Tahir KutsiDobruca Türkleri937-46
DOĞAN, FıratErmeni Meselesi ve Üç Milli Şehidimiz (2)947-76
SEVİNÇ, NecdetAnadolu Türk Devletlerinde Ticari-İktisadi Faaliyetler ve Os¬manlı Sanayii977-130
DOĞAN, CahitAtatürk Diyor ki,9131-140
MOLLOV, Dr. RızaYunus Emre Hakkındaki Kayıtları9141-169
AKDAĞ, Mehmet ZekiHasret (Şiir)9170
TAN NailNasrettin Hoca Fıkralarından Kaynaklanan Atasözleri ve Deyimleri-miz9171-187
ASLAN, Dr. Haver Azerbaycan Şiirinde Hiciv9188-196
YÜCEL, Erdemİzmit’te Sultan Orhan Gazi Camii9197-205
BOYEF Doç. Dr. Emil SÜLEYMANOVA, Hayri-ye (Der)Rodop Manileri (Ayrılık, Gurbet, Hasret)9206-220
BELAYEV, V. - V. A. UP-SENSKİ ERGÜN, Ahmet Ko-ray (Çeviren)Türkmen Müziği (2)9221-236
HAKİM, MeryemKazak Atasözleri9237-242
ÇETİN, AtillaRomanya’da Bulunan Osmanlı Arşiv Malzemeleri Yayınları ve Önemi9243-248
ÇETİN, AtillaKitabiyat: Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Hazırlayan: İsmet Binark9249-256
ESİN, EmelLâle Devrinde Türkistan İlhamı105-32
GENÇ, Mehmet18. Yüzyıla Ait Osmanlı mali Verilerinin İktisadi Faaliyetin Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Bir Çalışma1033-77
ŞERİFGİL, Enver, M.Padişahın Hassa Davarları ve Uludağ Yaylakları1078-108
DEMİRHAN, Doç. Dr. AyşegülTürk Tıbbi Folklorunda Civanın Yeri10109-113
ERSOYLU, Dr. HalilTürk Dili Üzerine Yazılmış İngilizce Gramerler10114-142
Miralay Saffet Bey ÖZKÖMÜRCÜ, DoğanKaradeniz İzmit Körfezi Kanalı10143-151
ASLAN, Dr. Ahmet Ali Kars’ta ve Kuzey Azerbaycan’da Horaveller10152-165
KARDEŞ, MehmetTurizm Bakımından Tortum ve Tortum Folklorü10166-174
SEVİNÇ, NecdetKöşk (Şiir)10175
UYSAL, Prof. Dr. Ahmet Edipİdeolojik Savaş ve Beyin Yıkama Tekniği10176-181
YILDIZ, YusufAzerbaycan Saz Şairleri (1)10182-187
ÇETİN, AtillaKitabiyat: Zakir Şakrî Efendi, Die İstanbuler Dervisch-Konvente und Ihre scheiche (Mecmua-i Tekaya) Yayına Hazırlayan: Mehmet Ser-han Tayşi ve Dr. Klaus Kreiser.10188-189
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan19. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda İşçi Sınıfının Doğuşu115-22
BENNINGSEN, Alexand-re TÜRKÖZ, İsmail Orhan Sovyet Müslümanları ve İslâm Dünyası1123-50
ÖCAL, Ersinİstanbul Müzelerindeki Börklü Mezar Taşlar1151-75
ERSOYLU, Dr. HalilTürk Dünyasının Düşünce Dil ve Edebiyatındaki Bazı Kuşlar1176-125
GÜLENSOY, Doç. Dr. TuncerAnadolu’da Moğolca Yer Adları ve Rumeli’deki İzleri11126-131
ERKAL, Prof. Dr. MustafaTerörün Sosyolojik Analizi11132-147
BÜYÜKTUĞRUL, Amiral AfifKıbrıs Adası Hangi Şartlarda İngilizlere Bırakıldı11148-158
DEMİRHAN, Doç. Dr. AyşegülPrehirtorik ve İlkçağlarda Tıp Tarihine Genel Bir Bakış ve Bu Çağlar-dan Kaynağını Alan Millî Bir İlâcımız MESİR11159-219
KURTKAN, Prof. Dr. Amiran Taassubu Önleyen İslamî Değer Hükümleri ve Sosyal Gelişme 125-22
AKDEMİR, Rızaİsyanlar, Hüsranlar, Destanlar Ülkesi Polonya’nın Tarihine Bir Bakış1223-38
ERKAN, A. Emre (Çevi-ren) FLEMİNG, Jackson (Ya-zan)Türk Toprakları İçin Mandalar 1239-50
ALPTEKİN, Erkin32 Sene Sonra Gördüğüm Doğu Türkistan1251-57
ŞAHİN, İlhanBatı Trakya Türklerine Yapılan Baskılar1258-63
ŞERİFGİL, Enver, M.Rumeli’de Eşkinci Yürükler1264-80
BÜYÜKTUĞRUL, AfifGlobal Stratejide Deniz Kuvvetleri1281-95
KARDEŞ, MehmetTortum Tarihçesi1296-101
ÇETİN, Atilla (Çevi-ren) SPAHO, Fehim Dz. (Ha-zırlayan)Saraybosna Müesseselerinde Muhafaza Edilen Türk Dilindeki Arşiv Malzemeleri 12102-106
GÜLENSOY, Doç. Dr. TuncerFolklor Çalışmalarının Anadolu Ağızlarının Derlenmesindeki Rolü12107-111
NASRATTINOĞLU, İrfan ÜnverHalk Ozanlarında Vatan Sevgisi12112-121
SAKAOĞLU, Doç. Dr. SaimKıbrıs Bilmeceleri12122-148
TANSEL, Fevziye A.Şehbenderzâde Ahmet Hilmi’nin Özdemir Mahlasıyla Yayınla¬dığı Türklük-İslâm Birliği Mefkûresini Müdafaa Ettiği Şiirler12149-171
YÖRÜK, Dr. AhmetGüneydoğu Anadolu Bölgesinin Nüfus ve Yerleşme Durumu Geliş-me Hedefleri12172-198
ATASEVEN, Doç. Dr. Asaf Alkollü İçki ve Kadın12199-204
Miralay Saffet Bey (Ya-zan) ÖZKÖMÜRCÜ, Doğan (Çeviren)Bir Osmanlı Filosunun Sumatra Seferi12205-219
ÜREKLİ, Muzaffer Kitabiyat, Dr. Mehmet Saray, Dünden Bugüne Afganistan12220-223
TDAVİndeks12224-227
TDAVİndeks12228-231
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanCumhuriyetten Önce Yenileşme Hareketleri Ve Atatürk’te Milli Devlet Anlayışı135-118
ASLAN, Dr. Haver Azerbaycan Matbuatında Atatürk Sevgisi13119-124
ÖZYURT, Dr. HasanAtatürk’ün İktisadî Görüşleri ve Uygulamaları13125-138
BÜYÜKTUĞRUL, Amiral AfifDenizlerde Atatürk13139-166
TAN, NailAtatürk ve Türk Halk Müziği13167-178
ERSOYLU, Dr. HalilAtatürk’ün Verdiği-Koyduğu Bazı Adlar Soyadlar13179-186
JAESCHKE, Golthard (Ya-zan) ZAMANTILI, Hüseyin (Tercüme) Milliyetçiliğin ve Dinin İstiklâl Harbindeki Rolü13187-199
JAESCHKE, Gotthard (Ya-zan) ZAMANTILI, Hüseyin (Tercüme)İslam’ın Ve Komünizmin İstiklâl Harbi’ndeki Rolü13200-207
ÇETİN, AtillaMustafa Kemal Paşa’nın Kavaim-i Nakdiye (Kâğıt Para) Hak¬kında Bir Raporu13208-210
ÇETİN, Atillaİzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Sadarete Sunduğu Önemi Maru-zatı13211-217
TDAVDede Korkut Ağzıyla Atatürk13218-220
YAZGAN, Prof. Dr. TuranTürk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Meseleleri145-111
ESİN, Dr. EmelFerhunde Demler, Eski Alemler (Sadullah Paşa Yalısı Hakkında Araştırmalara Zeyl)14112-136
ŞERİFGİL, Enver, M.Rumeli’de Istabl-ı Amire Voynukları14137-147
DEVLET, Nadir Rusya Türklerinde Milliyetçilik (Türklük) Şuurunun Gelişmesi14148-160
CRITCHLOW, James (Ya-zan) TÜRKÖZ, İsmail Orhan Minareler ve Marx14161-179
ÇETİN, Atilla (Çeviren) GAZİÇ, Leylâ (Hazırlayan)Saraybosna’da Şark Yazmaları Kolleksiyonları14180-183
YAKITAL, Emin Gül Baba14184-188
BRANDS, H. Wilf-rid ZAMANTILI, HüseyinTürk Lehçelerinde Yeni Kelimeler ve Istılahlar14189-202
SAKAOĞLU, Doç. Dr. SaimBatı Trakya (Rodoplar) Karasu Vadisi’nden Göçen Türklerin Halk Edebiyatı14203-231
HAYIT, Baymirza (Ya-zan) ZAMANTILI, Hüseyin (Tercüme)Çağdaş Özbek-Türk Edebiyatının Zirvede İki Şairi Kadiri ve Çolpan155-16
ERSOYLU, Dr. HalilKutadgu Bilig’de Kur’an-ı Kerim Ayetlerinden İlhamlar1517-41
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk 11.-18. Asırlarda Alman Edebiyatında Türk İmajının Değişmesi1542-56
DEMİRHAN, Doç. Dr. AyşegülGünlük Hayatta Çok Kullanılan Keyif Verici Bazı Maddelerin Türk Tıbbi Folklorundaki Yeri (Alkol, Çay, Kahve ve Tütün)1557-116
ŞERİFGİL, Enver, M.Tarihten Görüntüler : XVI. Yüzyılda Rumeli Eyaletindeki Çinge¬neler15117-144
YAKITAL, EminSultan Osman III. Tahta Çıkışının Bildirilmesi İçin 1755 Yılında Lehis-tan Devletine Büyük Elçi Olarak Gönderilen Ali Ağa’nın Bu Göreviy-le İlgili Manzum Sefâretname15145-168
SALMAN, Dr. Hüseyin VII ve X. Asırlar Arasında Önemli Türk Boylarından Karluklar ve Kar-luk Devleti15169-206
ALPTEKİN, ErkinYeni Uygurca Sözlük15207-209
ÇETİN, AtillaRomen Türkoloğu, Prof. Mihail Guboğlu’nun Türk Tarihi ve Kültürü Araştırmalarına Dair Bibliyografya Denemesi15210-231
SEZER, EminMehmet Emin Yurdakul’un Mustafa Kemal Adlı Eseri Üzerine15232-233
ÖZDEĞER, Dr. Hüseyin XVI. Yüzyıl Tahrir Defterlerine Göre Antep’in Sosyal ve Ekono¬mik Durumu165-116
ÖZDAĞ, MuzafferRus-Sovyet Tehdidi Önünde İslâm Dünyası ve Türkiye16117-136
TÜLÜCÜ, SüleymanDîvânü Lûgat-it Türk’te «Kadın» İçin Kullanılan Sözler16137-141
ÜNLÜ, Doç. Dr. SelçukJacob Philipp Falmmerayer ve 19. Asır Osmanlı Türkiye’si16142-154
BARUTÇU, SemaÇankırı Folklorunda Yaşayan Şamanizm Unsurları Üzerine Görüşler16155-162
ALPTEKİN, Dr. Ali BeratBulgaristan Türklerinden Derlenen Bir Masalın Motif ve Tıp Yapısı Varyantlarının Mukayesesi16163-175
YAKITAL, EminKoyun Adaları Önündeki Deniz Harbi ve Sakız’ın Kurtarılışı16176-216
MERT, ÖzcanKitabiyat: Ercüment Kuran- Atatürkçülük Üzerine Denemeler16217-219
ERKAL, Doç. Dr. MustafaBazı Belgelerin Işığında Türk-Libya İlişkileri175-15
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk Tarihi Açısından Feodalizm Ve Asya Tipi Üretim Tarzı Üzerinde Bazı Tartışmalar 1716-43
ŞERİFGİL, Enver, M.Kuruluşundan Cumhuriyete Kadar Ankara1744-85
KALKAN, EmirKayseri’ye Yerleşen Türk Toplulukları1786-102
DONUK, Dr. AbdulkadirEski Türklerde Hükümdarın Vazifeleri ve Vasıfları17103-152
GÜLENSOY, Doç. Dr. TuncerAnadolu ve Balkan Türk Masallarında Müşterek Tipler17153-158
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk Hasan Ağa’nın Asil Karısının Feryadı17159-166
ERSOYLU, Dr. HalilTürk Dünyasının İnanç ve Yaşayışındaki Bazı Kuşlar17167-192
HAYIT, BaymirzaBugünkü Türkistan17193-220
ASLAN, Dr. Haver Gagauzlar 17221-227
ÇETİN, AtillaKitabiyat: Mehmet Efendi, Kafirlerin Cenneti, Yirmisekiz Mehmet Efendi’nin Sefâretnâmesi, Os. terc. Julien Claude Galland.17228-233
TAN, NailMemleket Mesleği Geleneği ve Ankara’daki Durumu Üzerine Bir Araştırma185-32
MERT, ÖzcanII. Mahmut Devrinde Anadolu ve Rumeli’nin Sosyal ve Ekono¬mik Durumu (1808-1839)1833-73
MENGES, Karl H. - AYTAÇ, Prof. Dr. Kemal Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları1874-102
AKA, Prof. Dr. İsmail Hazar Ötesi Türkmenlerinde Hayvancılık, Ziraat ve Yemekler18103-109
ÜNLÜ, Doç. Dr. SelçukZrıny (Türk Dramı)18110-123
TAKAHASHI, Tadahisa Türk-Japon Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1871-1945)18124-148
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk Sosyolojisinde Milli Kültür Meselesi18149-163
ÇETİN, AtillaKitabiyat: Osmanlı Devletinde Tımar, XIV. Yüzyıl başlangıcın¬dan XVI. Yüzyıl Başlangıcına Kadar Nicoara Beldieceana18164-172
ULUÇAY, BatuhanKitabiyat, Cemal Anadol, Tarihin Işığında Ermeni Dosyası18173-179
SARAY, Dr. MehmetAtatürk ve Laiklik18180-234
TDAVFihrist18235-238
DOĞRU, Prof. Dr. MecitTürkiye’de Kızılderili Dilinde Yer Adları ve Prototürk-Kızılderili İlişkisi195-22
KALKAN, EmirAfşarlar1923-76
SALMAN, Doç. Dr. Hüseyin XI. ve XII. Asrın İlk Yarısında Karluk Kabilesi ve Bugünkü İzleri1977-103
ERSOYLU, Dr. Halilİlk ve Son Kurtuluş Savaşımız ve Nutuklar19104-125
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk Alman Romantik Şairi Johann Hebel’de (1760-1826) Türk Dünyası19126-133
ASLAN, Dr. Haver Aruz Vezni ve Türkçe’miz19134-137
POLAT, Nazım H.Yeni Nesil Tarafından Rübap Mecmasında Fecr-i Ati’ye Karşı Yürütü-len Mücadele19138-153
YAZGAN, Prof. Dr. TuranTürkiye’nin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Bazı Özellikleri19154-198
ASLAN, Dr. Haver (Çevi-ren) SÜLEYMAN, Prof. Dr. Hamid Babürler Devri Minyatür Sanatı19199-213
BEYDİLLİ, Prof. Gulam Hüse-yinÜstad Şehriyar19214-227
YAZGAN, Prof. Dr. TuranTürkiye’de Sendikal Hareketler (Kısa Tarihçe)205-104
ERKAL, Doç. Dr. MustafaTürk Dili Üzerine Bir Rapor20105-114
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk Prut Savaşıyla İlgili Almanca Bir Balad: Katarina’nın Rüşveti20115-122
KERMAN, Doç. Dr. Zeynep Ahmet Vefik Paşa’nın Rumenlerle Olan Münasebetlerine Dair (II) Ahmet Vefik Paşa ve Kuleli Vak’ası20123-164
ÖZDEĞER, Dr. Hüseyin Türk İktisat Tarihi Üzerine Bir Araştırma. Antep’te Pazar Ekonomi-si (16. Asırda Antep Pazarları ve Alınan Vergiler)20165-177
BENNINGSEN, Prof. Alexand-re KIRIMLI, Hakan (Türkçeye Çev) Sovyet Müslümanlarında Dinî İnanç: Bugünkü Durum20178-184
KOCAHANOĞLU, Osman Se-lim REFİK, AhmetKafkas Yollarında 20185-207
CIACHİR, Mihail (ÇAKIR)Basarabyalı Gagauzların Tarihi20208-243
TANSEL, Fevziye A.Türkçe’nin Sadeleştirilme ve Tasfiyesi215-77
HAYIT, Dr. BaymirzaSovyetler Birliği ve Hür Dünya Açısından Türkistan’ın Stratejik Öne-mi2178-86
DEVLET, Dr. Nâdir Ruslaştırmada Kazan Türkleri Örneği2187-95
ÇETİN, AtillaOsmanlı Devlet Arşivi’nin Kuruluşu ve Tasnif Çalışmaları2196-126
BAYRAKTAR, NimetYazma ve Basma Kütüphane Fihristleri21127-159
YÜCEL, ErdemKaybettiğimiz İstanbul21160-169
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk III. Haçlı Seferlerinde Anadolu’da Türkler Ve Almanlar Arasındaki Çarpışmaları Konu Alan Almanca Bir Balad: Suab Darbesi21 170-176
ÖZCAN, Dr. AbdülkadirKeçeci-zade İzzet Molla ve II. Mahmud’a Bir Kasidesi21177-186
POLAT, Nazım H.Hüseyin Rahmi’nin Cadı Romanlı Hakkında Münakaşalar21187-216
TÜRKÖZÜ, H. KemalTürkmen Ülkesi (=Doğu Anadolu) Adı ve Emperyalizmin Etkileri21217-230
SARAY, Dr. MehmetDoğumunun 65. Yılında Dr. Baymirza Hayıt, Hayatı ve Eserleri229-68
YAZICI, Dr. Nesimi Osmanlı Telgraf Fabrikası2269-81
DEVLET, Dr. Nâdir Lenin Bayrağı Gazetesinin 25. Yılı ve Kırım Türk Kültürünün, Bu-günkü Durumu2282-90
ASRAR, Dr. N. Ahmet (Ya-zan) TÜLÜCÜ, Süleyman (Çe-viren) Hilafetin Osmanlılarca Geçişi İle İlgili Rivayetleri2291-100
BARUTÇU, SemaKül-Tigin Mi, Köl-Tigin Mi?22101-104
ALPTEKİN, Dr. Ali BeratKöroğlu Hikâyesinin Bolu Beyi Kolundaki Millî ve Beynelmilel Motif-ler22105-124
ASLAN, Dr. Haver Azerbaycan’da Dil Islahatının İlk Öncüleri22125-134
PINAR, SaadetKazak Folklorunda Ata Sözleri22135-142
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk 19. Asır Alman Edebiyatında Türkiye22143-151
SARI, Yrd. Doç. Dr. Nil Akde-niz Osmanlılarda Tıphanenin Kuruluşuna Kadar Tıp Eğitimi22152-182
BİGAYEV, R.I.-DANİLOV, P.A. – UMAROV, M.U (Ya-zan) GÜNGÖR, Dr. Harun (Çe-viren)Orta Asya’da Yaşayan Gagauzların Folklorları Üzerine Bir Araştırma22183-195
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Osmanlı Yıllıkları (Salnameler ve Nevsallar) Hasan Duman22196-199
TAYŞİ, Mehmet SerhanŞeyhü’l-İslâm Seyyit Feyzullah Efendi ve Feyziyye Medresesi239-100
ÖCAL, SafaTürkler’de Yerleşim ve İlk Türk Şehitleri23101-138
KIRIMLI, Hakan (Çevi-ren) RAHMAN, Prof. Dr. Faz-lurRusya’daki Türklerle Karşı Sovyet Politikasının Gelişimi (1917-1965)23139-166
SEYTMURATOVA, Ayşe (Ya-zan) KIRIMLI, Hakan (Çeviren)Prof. Fazlur Rahman’ın Rusya’daki Müslümanlara Karşı Sovyet Politikasının Gelişimi (1917-1965) Adlı Makalesi Hak¬kında23167-173
SALMAN, Doç. Dr. Hüseyin Karluklar’da Sosyal ve Kültürel Hayat23174-191
FESHBACH, Murray (Ya-zan) TÜRKÖZ, İsmail Orhan (Çev.)Sovyetler Birliği’nde Nüfus Çıkmazı ve Sosyal Yapıyı Koruma Güç-lüğü23192-206
ALPTEKİN, Dr. Ali BeratTürk Üniversitelerinde Yapılan Talebe Tezlerindeki Halk Hika¬yeleri Bibliyografyası23207-228
SARAY, Dr. MehmetKİTAP TANITMA: Türk Milli Kültürü 23229-233
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Batı’nın Doğu Politikası’nın Ahlâken İflası 23234-236
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Kosova Gjate Shekujue XV. XVI. Dhe XVII23236-237
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Algeriens et Tunistiens dans L’Empire Ottoman de 1948 a 191423238
SÜMER, Prof. Dr. FarukTürklerde Atçılık ve Binicilik241-120
SİNANOĞLU, Prof. Dr. Oktay Türkçe ve Japonca Arasındaki Benzerlikler24121-131
KARAAĞAÇ, Günay (Çevi-ren) POPPE, Nicholaus Jr.Rusça’daki Türkçe Kelimelerle İlgili Çalışmalara Bir Bakış 24132-158
MİRŞAN, Kâzım Kürtçe Kırmanc Sözü ve Türkçe’deki Yeri24159-164
SCHIMMEL, Prof. Dr. Anne-maria ÖZKAN, Senail (Çevi-ren) Hindistan’da Türk Dili ve Edebiyatı24165-172
ERSOYLU, Dr. HalilFatih’in Şiir Dilindeki Atasözü ve Deyimler24173-183
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk Alman Şairi Heinrich Heine’de (1797-1856) Şark ve İslâmi Türk Dün-yası24184-199
AÇIKGÖZ, HalilKİTAP TANITMA: Panislâvizm ve Rus Milliyetçiliği, Prof. Hans Kohn24200-202
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Cemal Anadol, Tarihin Işığında Ermeni Dosyası Ermeni Terörü24203-204
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Ermeni Terörü, Ermenian Teror, Ter-reur Armeninienne, Armenischer Terrorismus, M. Ali Birant-İbrahim Erol Ataeri24204
TDAVFihrist24205-214
TUNA, Dr. Osman NedimAltay Dilleri Teorisi251-76
TÜRKÖZÜ, H. KemalTürkiye’de Sosyalist Ermenilerin Faaliyetleri ve Gerçekler2577-108
KİTAPÇI, Doç. Dr. Zekeriyaİslâmiyetin Asya Türk Medeniyetinin Beşiği Semerkant ve Havalisin-de İlk Yayılışı 25109-135
ALTINTAŞ, Dr. AytenDivan-ı Lügatüt Türk’teki Tıbbî Bitkiler25136-148
TÜLÜCÜ, Dr. SüleymanDede Korkut Hikâyelerinin Kitap Hâlinde Neşirleri Üzerine25149-168
ÇATIKKAŞ, Dr. M. AtâTürk Firdevsisi ve Süleymannâme-i Kebir25169-178
IŞIKPINAR, ERTÜRK M.Selçuklularda ve Osmanlılarda Ruh Sağlığı Mimarisi25179-200
ÇETİN, AtillaKırım Hanlığının Tarihî Belgeler ve Bazı Yayınları Hakkında Kırım’ın Ruslar Tarafından İlhakının 200 Yılı (1783-1983) Müna¬sebetiyle25201-222
SEVİNÇ, NecdetGaziantep’te Yeradları ve Türk Boyları, Türk Aşiretleri, Türk Oymak-ları261-138
ŞİRELİ, Prof. Dr. Aykut F.Türkiye’de Sanayileşme ve Belli Başlı Mes’eleleri26139-165
ALPTEKİN, Dr. Ali BeratErzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Aşıklar ve Aşık Edebiyatı ile İlgili Çalışmalar26166-179
AYTAÇ, Prof. Dr. Ke-mal WENDT, Dr. Heinz F.Türk Dilleri 26180-187
DEVLET, Dr. Nadir (Çevi-ren) SATTAROV, Gomer (Ya-zan) Yerli Coğrafî Adlar Sözlükçüğü26188-199
YÜCEL, Erdem1982-83 Yıllarında Ayasofya’da Türk Sanatı Çalışmaları26200-214
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Çamlıca’dan Bakışlar26215-216
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Afyonkarahisar Masalları, Dr. M. S. Aygen, S. Bozok, H. Genç26217
TULUM, Prof. Dr. MertolFilolojik Çalışma ve Eski Metinlerin Neşri Üzerine Görüş ve Tenkitler271-8
YAVUZ, Doç. Dr. KemalXIII-XVI. Asır Türk Yadigârlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri279-57
TOPALOĞLU, Doç. Dr. AhmedKur’an-ı Kerim’in İlk Türkçe Tercümeleri ve Cevâhiru’l Asdâf2758-66
AYAN, HüseyinHâmizâde Celili’nin Leyla ve Mecnun’nu2767-93
AKTAŞ, Doç. Dr. Şerif Roman Olarak Hüsn-ü Aşk2794-108
TÜLÜCÜ, Dr. SüleymanMerhum Prof. Abdülkadir İnan’ın Bibliyografyasına Bazı İlâveler27109-120
ERSOYLU, Yard. Doç. Dr. HalilKutadgu Bilig’deki Arapça ve Farsça Kelimeler27121-138
YAVUZ, OrhanGevheri’nin Şiirleri, Gevheri’ye Ait Olan Şüpheli ve Yayınlan¬mamış Şiirleri27139-155
GÖÇGÜN, Doç. Dr. ÖnderYunus Emre’nin Şiirlerinde İyi Kötü Karşılaştırması27156-173
BİRİNCİ, Dr. NejatKİTAP TANITMA: Mir’at-ı Hakîkat Mahmut Celalettin Paşa27174-178
ALPTEKİN, Dr. Ali BeratMeddah Behçet Mahir’in Hikâyelerinde Ata Sözleri27179-205
SEFİOLLİNA, F. S. - ZEKİYEV, M. Z. AYAN, Hüseyin (Çevi-ren)Tatar Dilinin Sözlüğü (Tatar Tilinin Anlatmalı Sözliği)27206-221
ÖZKAN, MustafaPendname-i Güvahideki Atasözleri27222-247
GÜNGÖR, Yard. Doç. Dr. Ha-runGagauzların Hıristiyanlığı Kabulü ve İnanışlarındaki İslâmî Unsurlar Meselesi27248-254
KARAAĞAÇ, Günay (Çevi-ren) POPPE, Nicholas (Yazan)Orta Moğolca’’daki Kelimeler27255-262
YÜCE, Doç. Dr. NuriTürk Şivelerindeki Atasözlerinde Uygunluk27263-268
ONK, NizamettinGöğçeli Aşık Elesker27269-284
ARPAT, Atilla Sinan Camilerinde Kutsal (Mistik) Boyutlar ve Modüller Düzeni281-28
BAUR, Wilhelm KÜÇÜKSÜMER, Yaşar (Çevi-ren) Yağ Metabolizması Bozuklukları ve Kronik Karaciğer Hastalık¬larının Kısrak Sütü ile Tedavi Denemeleri2829-37
DEVLET, Dr. Nadir Sovyetler Birliğindeki Türkleri Ruslaştırmada Yeni Adımlar2838-47
ALTAY, HalifeKazak Türklerinde Aşık Kemiği ve Aşık Oyunları2848-58
KARDAŞ, RızaZiya Gökalp’in Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak Küçük Mec¬mua (1922-31)’ya Toplu Bakış2859-84
TOPARLI, Dr. RecepÇağatay Şairi Hafız Harezmi2885-116
ÖCAL, SafaAtatürk ve Millî Eğitim28117-133
GÜLENSOY, Doç. Dr. TuncerElazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır Yörelerinde Boy, Soy, Oymak ve Aşiret Adları Üzerine28134-156
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk Alman Şairi Heinrich Stieglitz 1803-1849 ve III. Selim Trajedisi 1803-184928157-172
SEFEROĞLU, Şükrü KayaRejiyonalist ve Düşündürdükleri28173-180
TÜRER, Dr. OsmanOsmanlı İmparatorluğunda Padişah-Tarikat Şeyhi Münasebet¬lerine Dair Tarihî Bir Örnek28181-194
GÜNGÖR, Dr. Harun (Çevi-ren) HUSSEYNOV, R. A.Bir Süryani Metninde Goş Terimi28195-201
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Hıristiyanlaşan Türkler28202-210
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Etude Medieüales Et Patrımoine Turc. Fransa İlmi Araştırmalar Milli Merkezi28204-210
BEYAZ, ZekeriyaKİTAP TANITMA: Ebüleys Tefsiri28211-213
KAFESOĞLU, Prof. Dr. İbra-himMillî Kültür-Siyaset İlişkisi291-17
YİNANÇ, Doç. Dr. RefetFatih’in Türkçe İstanbil Fetihnâmesi2918-23
SARAY, Dr. MehmetAzerî Türkleri2924-40
ÇENELİ, İlhan (Çevi-ren) RAMSTEDT, G. J. (Ya-zan)Kore Dilinin Yeri Üzerine 1939 2941-51
KİTAPÇI, Doç. Dr. Zekeriya Kuteybe B. Müslim Devrinde Aşağı Türkistan’ın Diğer Şehirle¬rinde İslâmiyet2952-71
YALVAÇ, Dr. MehmetBilecik’te Düğün Adetleri2972-90
ÇETİN, AtillaFransız Türkologlarının Yayınladıkları TURCİCA (Türk Araş¬tırmaları Dergisi)’nin Türk Kültürü ve Tarihine Hizmetleri2991-127
İSEN, Yrd. Doç. Dr. MustafaZagreb Bilimler Akademisinde Bulunan Elyazmaları29128-136
TÜLÜCÜ, Dr. SüleymanKitap Tanıtma 29137-140
TÜLÜCÜ, Dr. SüleymanKitap Tanıtma29141-144
AÇIKGÖZ, Halil Kitap Tanıtma 29145-149
TDAVFihrist29150-156
KENESBAYOĞLU, İ. K. Baş-kanlığında AHMEDOĞLU, F. Ş. BOLGANBAYOĞLU, E. CANUZAKOĞLU T. ÇERKEŞ. G, CUBANOĞLU E. İMAM-BAYOĞLU A; MAHMUDOĞ-LU, A, MUSALDAYOĞLU E. NURGAZİYMA D. TACİ-MURATOĞLU A. tarafından hazırlananKazak Tilinin Sözlüğü (Kazak Türkçesi Sözlüğü)301-238
SÜMER, Prof. Dr. FarukEski Türklerde Şehircilik311-103
GUKASYAN, V. L.Azerbaycan Dilinin Teşekkül Tarihine Dair Geydler31104-133
YÜKSEL, MuratKara Timurtaş-oğlu Umur Bey’in Bursa’da Vakfettiği Kitaplar ve Va-kıfKayıtları31134-147
GENÇER, Yard. Doç. Dr. Ali İhsanBahriye Meclisinin Kuruluşu ve Önemi31148-160
ERKAL, Doç. Dr. MustafaHalıda Müşahhaslaşan Kültür31161-170
ÖCAL, SafaBilecik Orhan Gazi İmareti31171-180
ÇETİN, AtillaDergi Tanıtma: Archivum Ottomanicum31181-188
DİYARBEKİRLİ, Prof. NejatPazırık Halısı321-8
DİYARBEKİRLİ, Prof. NejatThe Origin Of The Tradition Or Carpet Weaging Among Turkic Pe-oples And The Problem Or The Origin of the Carpet Faund In Pazyrkyk In The Altai Region329-43
SÜMER, Prof. Dr. FarukAnadolu’daki Türk Halıcılığına Dair En Eski Tarihi Kayıtlar3244-51
SÜMER, Prof. Dr. FarukThe Earlies Historical Records On The Turkish Anatolian Carpers3252-54
ÇAKMAKOĞLU, Alev. Karakeçili Oymağı Halıları3255-62
ÖNGE, Doç. Dr. YılmazEğer Örtüsü Olarak Dokunmuş Konya Halıları3263-72
BODUR, FulyaKarapınar Halıcılığı3273-81
AKYOLOĞLU, İsmail HakkıBolu Çevresinde Terki (Türk Binit Takımı) Heybeleri3282-87
AYDIN, MahirTerekemeler ve Terekemelerde Halı3288-94
SÖNMEZ, Yard. Doç. Dr. ZekiBatı Anadolu Türk Halıcılığının 19. Yüzyıldaki Durumu Üzerine3295-106
SAMUK, GoncaUşak Halıları’nın Dünü ve Bugünü32107-133
MÜLAYİM, Yard. Doç. Dr. SelçukKök Boyalar Üzerine Birkaç Not32134-136
AÇIKGÖZ, HalilTürkçe’de Halı ve Halıcılık Terimleri32137-188
EREN, Muhittin SalihTürk Halı ve Kilim Sanatı Üzerine Türkiye’de Yayınlanmış Araştırma-ların Bibliyografyası32189-203
SÜMER, Prof. Dr. FarukRamazan Oğulları’na Dair Bazı Yeni Bilgiler331-10
KARDEŞ, MehmetZiya Gökalp’ın İktisadi Sosyolojiye Ait Kaynaklarında Bir İsim Dü-zeltmesi Hakkında Düşünceler3311-21
SABAHİ, Tahir Verneh From Azerbaijan3322-36
KÖKLÜ, Nadi (Tercü-me) SABAHİ, Dr. Seyid TahirŞahsevenlerde Verneh Tarzı 3337-44
AKYÜZ, Hüseyin - DİLGER, Prof. Dr. BernardUygurlar ve Onların Günümüzdeki Eğitim ve Öğretimleri3345-56
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk Avusturya’lı Diplomat Anton Von Prokesch-Osten (1795-1876) Ve Türkiye3357-67
ERSOYLU, Yrd. Doç. Dr. HalilOğuz Han’ın Koyduğu Adlar3368-76
ALASYA, Halil FikretNiçin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?3377-94
GÜNGÖR, Yard. Doç. Dr. Ha-runKaramanlıca (Grek alfabesi ile Türkçe) Bir Kitabe3395-101
DEVLET, Dr. Nadir Topyekün Sürgününün 40. Yılı Münasebetiyle Kırım Türkleri’nin Sür-gün Sonrası Faaliyetleri33102-129
SAKAOĞLU, Doç. Dr. Saim Atasözleri ve Deyimlerimizdeki Yabancı Asıllı Kelimeleri Türkçeleşti-rebilir miyiz?33130-140
KİTAPÇI, Doç. Dr. Zekeriya Orta Asya Arap Fetihlerinin Sosyal ve Dini Karakterleri33141-169
ALPTEKİN, Dr. Ali BeratTürk Masallarında Yeni Tesbit Edilen Tipler33170-188
KOÇAR, Dr. ÇağatayTürkistan Halk Edebiyatında Bilmece Türü33189-199
TÜLÜCÜ, Dr. SüleymanKitap Tanıtma 33200-220
ÇETİN, AtillaMeşrutiyet Döneminde Arşivlerimize Ait Belgeler341-64
YİNANÇ, Doç. Dr. RafetXVI. Yüzyılda Söğüt ve Köyleri3465-73
BAŞBUĞ, HayriNevruz3474-102
GÖRGÜNAY, Prof. Dr. Neri-manİzmir Kemal Paşa Tahtacıları İle Yugoslavya’dan İzmir’e Gelen Göç-men Türkleri Gelenekli Gelin Giysileri34103-120
ÜLKER, HasanKaraçay-Türk Düğünü’nden Bir Motif Algış34121-129
DULKADİR, HilmiYanlışlarımız34130-150
DEVLET, Yard. Doç. Dr. Na-dir GABAIN, A. V. (Yazan) Beşbalık-Koçu Uygurları’nda Hasırlar, Halılar, Yolluklar34151-158
TOPARLI, Dr. RecepTürkçe’de Galatlar34159-174
BANG, W. - ÇENELİ, İlhan (Çev)Kan/Gan Eki Üzerine34175-181
DOĞANAY, Doç. Dr. HayatiErzurum’da Oltu Taşı İşlemeciliği34182-203
ÖZEY, Araş. Gör. RamazanGüzelyayla Köyü Yaylası34204-215
GÜVENÇ, Psk. Rahmi OruçVarlık Alanında Türk İnsanı ve Türk Musikisi34216-221
TÖZÜM, Prof. Dr. RüknettinBüyük Sosyolog Büyük Alim ve Büyük İnsan Ziyaettin Fahri Fındı-koğlu351-3
KAFESOĞLU, Prof. Dr. İbra-himBilge Kağan’ın Adı ve Lakabı354-8
SÜMER, Prof. Dr. FarukSelçuklu Tarihinde İğdişler359-23
SÜMER, Prof. Dr. FarukThe Igdish In Seljukid History3524-27
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanProf. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Bir Sosyoloğun Profili3528-41
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Âmiran KurtkanBirlik Prensibi Ve Hukuk3542-55
ERÖZ, Prof. Dr. Meh¬metTürk Topluluklarının Ölüm Adetleri Üzerine Bir Deneme3556-68
YAZGAN, Prof. Dr. TuranMillî Duyguların İktisattaki ve Çalışma Hayatındaki Yeri ve Önemi3569-79
ERKAL, Prof. Dr. Mustafa E. Türk Sosyal İlim Hayatında Bir Zirve; Z. Fahri Fındıkoğlu3580-85
GÖKÇEN, Doç. Dr. AhmetVakıfların Ekonomik Yönü ve Vakıf Müesseselerinin İktisadi Tesirleri3586-98
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk Alman Şairler Holderlin, Müller ve Waiblinger’de Türk Yunan Müna-sebetleri3599-115
GÜZELBEY, Cemil Cahit Bir Göç Hikâyesi ve Gaziantep Şer’i Mahkeme Sicilleri35116-136
DONUK, Doç. Dr. AbdulkadirTürkçe İl (Devlet) Deyimi Hakkında35137-144
AKDOĞAN, Dr. YaşarBeşir Çelebi, Eserleri ve Beşir Çelebi’ye Ait Olduğu Zannedile¬rek Yanlış Tanıtılan Bir Mukaddime35145-160
ÖCAL, SafaEski Türkler’de Yiyecek35161-213
YALVAÇ, Öğr. Grv. Dr. Meh-metTürk Milli Eğitiminde Sosyolojinin Yeri35214-232
ZAİM, Prof. Dr. SabahattinTürk ve İslâm Dünyası Arasında İktisadî ve Kültürel İşbirliği35233-268
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanMax Weber, Günümüzde Ve Türkiye’de Weberci Görüşler361-158
TÜRKÖZÜ, H. KemalDünkü ve Bugünkü Ermeni Terörizmi ve Düşündürdükleri36159-172
ÖZBİLEN, Eşref Bengi Sovyetler Birliği Türklerinin Berlin’deki Siyasi Yayınları 36173-187
ANDREWS, By Peter AlfordTent Furnisnings And Rugs Of The Sahsvan of Azerbaycan36188-208
AYAN, Dr. Gönül Lamiî Çelebi’nin Vâmık u Azrâsı36209-211
TDAVFihrist36212-221
SÜMER, Prof. Dr. FarukYabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar371-99
ALP, İlker Tarihte Türklerin Bulgarlaştırılması37100-116
CICHOCKI, DariuszTürk Mitolojisinden Kurt-Ana Motifine Dair37117-130
ASLAN, Dr. Haver Milli Gururumuz37131-137
SEPETÇİOĞLU, Mustafa Ne-catiİslam Düşünürlerinin Yorumlanması ve Yorum Usul Ahlakı Üzerine37138-159
BAŞBUĞ, HayriDoğu Anadolu Aşiretleri37160-185
ÇATIKKAŞ, Yrd. Doç. Dr. M. AtâFirdevsî-i Rumi’nin Sıranç-Name-i Firdevsi’si37186-198
YÜCEL, ErdemKıbrıs Belediyecilik Kongresinin Işığı Altında Eserlerinin Du¬rumu ve Alınması Gereken Tedbirler37199-230
USLU, Necati AsımTürkçe’de Yalnız Göze Ait Deyimler381-57
SÜMER, Prof. Dr. FarukEski Türk Devletlerinde Ağa Ünvanı3858-66
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Sosyal Şiddet : 12 Eylül Öncesi Türk Toplumunun Anatomisi3867-89
YUVALI, Yard. Doç. Abdülka-dirAnadolu’nun Türkleşmesi ve Moğollar3890-101
ÇENELİ, İlhan (Çevi-ren) POPPE, Nikolaus (Yazan)Yakut Dili38102-112
ONUR, Yrd. Doç. Dr. NaciHamdullah Hamdi’nin Yusuf ve Züleyha’sındaki Bazı Milli Motifler38113-127
Mc PHERSON CharlottePakistan’da ve Türkiye’de Afganlı Mülteciler Bugünkü Durum¬ları38128-147
LINDAU, Paul – ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk1900’lerde İzmir38148-181
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Bahriyede Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezaretinin Kuruluşu (1789-1867) -Ali İhsan Gencer38182-185
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesi¬nin Or-taya Çıkışı (1873-1877)38185-187
SÜMER, Prof. Dr. FarukArslan Beygu391-10
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanSosyalist Çin’de Yeni Gelişmeler3911-24
TÜRER, Dr. OsmanMelâmiliğe Dair3925-51
ALPTEKİN, Yard. Doç. Ali Be-ratKul Mahmut3953-82
KARABORAN, Doç. Dr. H. Hilmi İki Eğreti Yerleşme Şekli Banı ve Pey3983-104
CLARK, Miltond J. SAY, Tan-su (İngilizceden Çev.) Kazaklar Hürriyete Nasıl Göç Etti?39105-129
DOĞRU, Dr. A. MecitYukarı Kür Boylarının Yer Adları Üzerinde Bir Araştırma39131-224
GÜNGÖR, Dr. Harun (Çevi-ren) RINTCHEN, B. (Yazan)Moğol ve Kazak Etnografyasından Örnekler39225-229
COOK, LeslieYenilgiyi Kabul Etmeyen Millet: Afganistan39231-245
AKYOLOĞLU, İsmail Hakkı Bolu Çevresinde Yaşayan Türkmenlerin Milli Yemeği Tutmaç Çor-bası ve Diğer Tarihi Türk Yemekleri39247-251
TÜLÜCÜ, Dr. SüleymanMalazgirt Savaşına Katılan Türk Beylerinden Gevher-Âyîn ve Sav-Tegin39253-259
SÜMER, Prof. Dr. FarukAkkoyunlular401-38
KAŞGARLI, Prof. Dr. Mehli-ka AktokDoğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Tarihi İnanç Yapısı4039-75
GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. HarunSüryani Kaynaklarına Göre Türklerin Menşei Dini İnanış ve Adetleri4077-87
SEPETÇİOĞLU, Mustafa Ne-catiGençlik ve Sahip Olma Duygusu4089-100
GÖÇGÜN, Doç. Dr. ÖnderMehmet Akif’e Göre Mütefikkirler ve Din40101-109
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk Alman Seyyahı Fürst Hermann Von Pückler-Musau Türkiye İntibaları40111-116
ÖCAL, SafaBilecik Çatması (İpek Kadifesi)40117-123
AYTAÇ, Prof. Dr. Kemal (Çev.) HAZAİ, Prof. Dr. Georg (Yazan)Türk Dilleri40125-128
NASRATTINOĞLU, İrfan ÜnverÂşıklık Geleneğinin Kuzey Azerbaycan’daki Durumu40129-141
ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. Ali OsmanGençliğin Dünya Görüşü ve Terörizm40143-156
KİTAPÇI, Doç. Dr. Zekeriya Türk Tarihinin İslâm Tarihi ile Birleşmesi ve Bütünleşmesi40157-182
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Ami-ran Kurtkan Millî Eğitim Stratejimiz Nasıl Olmalıdır?411-124
SÜMER, Prof. Dr. FarukAfşarlar – İran’da Hüküm Sürmüş Bir Türk Hânedanı41125-133
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanDoğu Anadolu’nun Sosyal Yapısı 41135-158
AYTAÇ, Prof. Dr. Ke-mal BENNIGSEN, Prof. Alexandre deÇarlık Ve Sovyet Hakimiyeti Altındaki Türkler41159-181
HAYIT, Dr. BaymirzaSovyetler Birliğinde İslâm Araştırmalarının Temayülleri41183-200
DEVLET, Yrd. Doç. Dr. Nadir Tatar Şairi Tukay’ın 100. Yılı (1886-1913)41201-205
ÇATIKKAŞ, Yrd. Doç. Dr. AtâTürk Dili Lügatçiliği ve Bazı Türkçe Lügatlar41207-251
BAŞBUĞ, HayriAşiretlerimizde At Kültürü421-99
SÜMER, Prof. Dr. FarukAslan El-Besâsirî, Abbasi Halifesi El Kaim Biemrullah ve Selçuklu Sultan Tuğrul Bey Devrinde Muhim Roller Uygulamış Bir Türk Ku-mandanı42101-114
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Amiran Kurtkan Türk-İslam Felsefesi Açısından Yaratılış Meselesi Karşısında İlim ve İslâmiyet 42115-146
Mc PHERSON, CharlotteKaraçi’deki Afganlı Mülteciler Arasında Yapılmış Olan Bir Tıbbı Ça-lışma Üzerine42147-163
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Çevi-ren) SAMOİJLOVİC, A. Türkler’in Asıl Yurdu 42165-170
ONK, NizamettinÇıldırlı Aşık Şenlik ile Aşık Kılıççı Mustafa42171-184
KURMUŞ, Ömer SaimBursa Hakkında Yazılmış Kitaplar Bibliyografyası (Bir Deneme)42185-245
AÇIKGÖZ, HalilKİTAP TANITMA: Cenâp Şehâbettin’de Tenkit Dil, Sanat ve Edebi-yat Hakkında Görüşleri, Doç. Dr. Celal Tarakçı42247-249
AÇIKGÖZ, Halil Cenâb Şehâbeddin’de Tenkid 42247-249
TDAVFihrist42251-258
KİTAPÇI, Doç. Dr. ZekeriyaHz. Peygamberin Hadislerinde Türkler 431-109
ERKAL, Doç. Dr. MustafaGökalp Sosyolojisi ve Bir Tezin Düşündürdükleri43111-132
SÜMER, Prof. Dr. FarukSelçuklular Devrinde Türk Beyleri 43133-144
ÜNAL, Mehmet AliMolla Ahmed Peykerici ve Külliyesi Vakıfları43145-157
ÖZEL, Oktay XV. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunda Hariç Raiyyet43159-171
POLAT, Dr. Nâzım H.Yahya Kemâl’in Dikkat Çekmemiş Bir Mektubu43173-177
ÖZBİLEN, E. Bengi (Çevi-ren) SPULER, Bertold Mülteci Rusya Türklerinin Uzak Şark’taki Durumu43179-184
ANDREE, Richard ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk Feldmareşal Helmut Von Molke’nin Türkiye Gezisi (1835-1839)43185-206
AÇIKGÖZ, HalilKİTAP TANITMA: Millî Kültür Davamız, Prof. Dr. Emin Bilgiç43207-210
SÜMER, Prof. Dr. FarukHarizmşah Atsız441-7
SÜMER, Prof. Dr. FarukArslan Hatun448-13
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Amiran Kurtkan Prof. Dr. Mehmet Eröz’e Göre, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik4415-45
EL-SABBAĞ Prof. Dr. Leylâ TAHA, Ö. Tahsin Osmanlı İdaresinin İlk Devrinde Arap Ülkelerindeki Fikir Hayatı¬nın Yeniden Değerlendirilmesine Doğru4447-71
GÜNER, Dr. Agah OktayAnadolu’yu Vatan Kılan Aşık Paşa4473-90
GÜNGÖR, Yard. Doç. Dr. Ha-runSeyyid Lokman ve Oğuz-nâmesi4491-103
DOĞANAY, Doç. Dr. HayatiTürkiye’nin Coğrafî Konum ve Millî Sınırları ile İlgili Bazı Mese¬leler44105-154
GREİFENHORST, Friedrich KRAELİTZ ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Çeviren)Tatar Hanı Murat Giray’ın 1683 Yılında Wienerneustadt’a Yolladığı Haraç Talepnamesi44 155-164
AKTAN, Coşkun CanBir Vergi Tahsil Usulü Olarak İkta Sistemi44165-173
ÇAKMAKOĞLU, Alev. İçel Dokumaları44175-179
KARAMISIR, Sami Harp Yönetimi ve Kalkınma Stratejisi Hakkında Düşünceler44181-230
SÜMER, Prof. Dr. FarukAk Sunkur Kasımüd-Devlet451-4
SÜMER, Prof. Dr. FarukAk Sunkur Bursuki (Porsuki)455-7
SÜMER, Prof. Dr. FarukAk Sunkur Ahmedili458-9
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanGüney Doğu Anadolu Projesinin Sosyo-Kültürel Yönü4511-24
KAŞGARLI, Doç. Sultan Mah-mutUygur Türkçesinde Kelime Türetme Usûlleri Hakkında4525-36
ASLAN, Haver Azerbaycan Türk Yurdu 4537-44
KURBAN, İklilÇağdaş Uygur Türkçesi4545-55
ÇAYIRDAĞ, MehmetTimur, Yıldırım Bayezid’in Oğulları ve Bazı Beylikler Adına Basılan Akçelerden Kayseri Müzesi’ndeki Bir Define4557-84
ÇATIKKAŞ, Yrd. Doç. Dr. AtâMâni Kelimesi ve Mânilerimiz4585-96
ÖCAL, SefaErtuğrul Gazi Türbesi ve Haziresinde Yatanlar4597-184
ÖZGÜL, Metin Kayahan Yusuf Kâmil Paşa’nın Tercüme-i Telemak’ı45185-212
BURAN, Arş. Gör. AhmetBir Etimolojik Sözlük Denemesi45213-216
DEMİRCİ, KürşadHürriler (Eski Mezopotamya’da Asya Menşeli Bir Kavim)45217-220
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Osmanlı İmparatorluğunda Veba (1700-1850) Da-niel Panzac.45221-224
SÜMER, Prof. Dr. FarukKöroğlu, Kizir Oğlu Mustafa ve Demirci Oğlu İle İlgili Vesikalar469-46
BİLGİSEVEN, Prof. Amiran Kurtkan Türk-İslam Felsefesi Tarihinde Teoloji ve Teolojizm4647-68
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Hüseyin Tosun: Bir İhtilâlcinin Profili4669-93
ÖZTUNA, YılmazOsmanoğulları ve Türk Mûsikîsi4685-113
ÖKE, Doç. Dr. Mim KemalHukuk-Tarih-Siyaset Üçgeninde Kilikya Ermeni Krallığı Pole¬miği46115-128
HAYIT, Dr. BaymirzaTürk Dünyasının Bazı İktisadi Meseleleri46129-147
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. AhmetOsmanlı Hukukunda Gedik Hakkının Menşei ve Gedik Hak¬kıyla İlgili Ebussuud’un Bir Risalesi46149-162
TAYŞİ, Mehmet SerhanMillet Kütüphanesi’ndeki Eski Harfli Süreli Yayınlar Kataloğu46163-213
ALPTEKİN, Dr. Ali BeratAzerbaycan Halk Hikayesi 2 (Han Çoban)46215-236
AÇIKGÖZ, HalilKutadgu Bilig ve Bir Çalışma46237-240
SÜMER, Prof. Dr. FarukAhmet (882-?-903=1497) Ak Koyunlu Hükümdarlarından479-12
SÜMER, Prof. Dr. FarukAğa Muhammet Şah (1154-1211=1714-1797) Kaçar Devleti’nin Kuru-cusu4713-22
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan1906-1907 Erzurum Hürriyet Ayaklanması İle İlgili Yeni Belgeler4723-72
ÖZKAYA, Prof. Dr. YücelIII. Selim’in İmparatorluk Hakkındaki Bazı Hattı Hümayunları4773-84
ÇETİN, AtillaCumhuriyetin İlk Yıllarında Arşivlerimize Ait Bazı Belgeler4785-109
ORALTAY, HasanKazakistan Kazakların47111-129
TURAN, AhmetTürk Şiirinde Nevruz47131-186
KARAMISIR, Sami Siyasî Açıdan Türk-Yunan Münasebetleri47187-201
ÖZTÜRK, NazifOsmanlı Düşünce Tarihi Çerçevesinde Molla Lütfi (2-900/1494)47203-222
HAFIZ, Dr. AbdüssettarMustafa Çokay47223-229
ÜNAL, Dr. TahsinNurettin Bey (NURE SUFİ) Ermeni Değildir47231-242
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. AhmetKİTAP TANITMA: Necati Aktaş, İsmer Binark, El-Arşifü’l Osmânî.47243-244
SÜMER, Prof. Dr. FarukXIX. Yüzyılda Çukurova’da İçtimai Hayat489-12
KARPAT, Prof. Dr. Kemâl H.Pan-İslâmizm ve İkinci Abdülhamid: Yanlış Bir Görüşün Düzel¬tilmesi4813-37
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk-İslâm Sentezi Üzerine 4839-57
BİLGİSEVEN, Prof. Amiran Kurtkan Prof. Dr. Mehmet Eröz’e Göre, Atatürk, Milliyetçilik ve Doğu Anado-lu4859-66
DOĞRU, Dr. A. MecitKırım ve Maykop’un Yer Adları4867-141
YAZGAN, Prof. Dr. TuranSosyal Siyaset Açısından Vakıflar48143-150
DEVLET, Prof. Dr. Nâdir Kazak Türkleri’nin Ayaklanması48151-162
ERTÜZÜN, Doç. Dr. TevfikMilliyetçi İktisat Ekolü48163-174
ERKAL, Doç. Dr. Mustafa Yabancılaşma ve Anomiye Değişik Bakış Açıları48175-178
TÜRKKAN, Dr. Reha OğuzTürkler’in Ataları ve Türk Moğol İlişkileri Meselesi48179-184
ÇAYIRDAĞ, MehmetAnadolu Selçuklu Şehirlerinde Basılan İlk İlhanlı Sikkeleri48185-190
TÜLÜCÜ, Dr. SüleymanFârâbî Bibliyografyasına Bazı İlâveler48191-208
AÇIKGÖZ, HalilKİTAP TANITMA: Dost Elinden Gelen Turna, Azerbaycan Hikayeleri Antolojisi, Yusuf Gedikli 48209-212
YETİŞ, Yrd. Doç. Dr. KazımMehmet Akif’te Batı ve Batı Medeniyeti Meselesi48213-236
YÜCEL, ErdemPakistan’da İslâm Mimarisi ve Türk Sanatı İle Ortak Yönleri48237-248
ŞAHİN, İlhanXV. ve XVI. Yüzyılda Sofya-Filibe-Eski Zağra ve Tatar Pazarı’nın Nüfus ve İskân Durumu48249-256
KURBAN, İklilTarihi Roman İz48257-261
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Türk Denizcilik Araştırmaları, Doç. Dr. Ali İhsan Gencer48263-264
SÜMER, Prof. Dr. FarukSelçuklular Devrinde Türk Beyleri III.4911-16
AKGÜNDÜZ, Yard. Doç. Dr. Ahmetİslam ve Osmanlı Hukukunda Rızayı Bozan Sebeplerden İkrah4917-42
KARABORAN, Doç. Dr. H. Hilmi Folklor Açısından Doğu Anadolu Bölgesinde Köy Araştırmala¬rının Önemi4943-56
YALVAÇ, Öğr. Grv. MehmetMalatya Mutfak Kültürü ve Yemekleri4957-82
ÖZCAN, Yard. Doç. Ali OsmanBir Kültür Ürünümüz: Korkuluklar4983-90
AKSOY, MustafaBir Kültür Kodu Olarak Yemlik4991-94
ÜNAL, Mehmet AliOsmanlı İmparatorluğu’nda Müsâdere4995-112
KARPUZ, Yard. Doç. Dr. Ha-şimMüzeler ve Araştırma49113-118
ÖZEY, Dr. RamazanDumlu Çevresinde Kom Yerleşmeleri49119-126
AKÇORA, Dr. ErgünözFırat Havzasında Ermeni Propagandası ve Mektuplar49127-150
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Çevi-ren) WİMBURS, S. Enders - WİXMAN, Ronald Osmanlı İpek Ticareti Madencilik ve Ziraatinde Yük (Himl) 49151-170
CEBECİ, DilâverOsmanlı Devletinde İhtisâb Ağalığı49171-220
AÇIKGÖZ, Dr. NamıkRiyazî’nin Eserinde Klasik Sanatlar49221-235
ÖZTÜRK, Dr. NecdetKazasker Vusûlî Mehmet Çelebi ve Selim-nâmesi509-108
SÜMER, Prof. Dr. FarukGazneliler Devrinde Büyük Bir Türk Beyi: Harizm Valisi Altun Taş50109-115
DEVLET, Dr. Nadir Batı’da Rusya Türkleri İle İlgili Çalışmalar50117-126
AYBARS, Prof. Dr. Ergun Yakın Tarihimizde Anadolu Ayaklanmaları50127-166
ÖZTÜRK, NazifBirgivî Mehmet Efendi’nin XVII. yüzyıl Osmanlı Dinî ve Siyasî Hayatı Üzerindeki Tesirleri50167-181
CONQUEST, Robert, ÖZBİ-LEN, Eşref (Çeviren)Kayıp Bir Halk Rusya Mesketyalıları50183-188
KAYA, TurhanIrak Türkmen Şiirinde Hoyrat Geleneği50189-200
KOVALC, Dr. Gyöngyi YILDIRIM, Vural (Ter-cüme)Osmanlı Uygulamalı Sanat Eserleri Açısından Macaristan’ın Balkar-lar’la İlişkileri (XVI-XVII. yüzyıl)50201-212
ÖZCAN, Doç. Dr. Ali OsmanMehmet Akif’in Yaktığı Işık50213-217
ONK, NizamettinÇıldırlı Aşık Şenlik Ve Narmanlı Aşık Sümmanî50219-244
ALASYA, H. FikretKıbrıs ve Milletlerarası Konferans50245-256
AÇIKGÖZ, HalilKİTAP TANITMA: Fusûsu’l Hikem, Tercüme ve Şerhi Dr. Mustafa Tahralı, Dr. Selçuk Eraydın50257-262
ÖZTOPRAK, FahrettinFihrist50263-286
YAKIT, Doç. Dr. İsmailAnkaravi Mehmet Efendi Medresesi519-42
SÜMER, Prof. Dr. FarukSelçuklular Devrinde Türk Beyleri IV5143-51
CÖHCE, Salim Sıno Turcıca5153-84
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanKöylülük Şuuru Ve Ziraî Kalkınmanın Dinamikleri5185-104
AYTAÇ, Prof. Dr. Kemal JYRKANKALLİO, P. (Yazan)Günümüzdeki Türk Kavimlerine Umumi Bir Bakış51105-128
HAYIT, Dr. Baymirza20. Yüzyılda Türkistan’ın Milli ve Sovyet Devletlerinin Karakterleri51129-141
ALTINTAŞ, Yard. Doç. Dr. Ay-tenEski Türk Kültüründe Hayat Ağacı ve Ölümsüzlük Otu51143-156
DİAT, Frederique - DEVELİ, Hayati (Tercüme)Olcay Süleymanov Az ı ya51157-174
ŞEKER, Yard. Doç. Dr. Meh-metBuhara’nın Memleketi Buhara’nın Bir Fethine Bakış : Taberî’nin Riva-yetlerinin Değerlendirilmesi51175-182
ÇAL, HalilBürokrasimiz ve Eski Eserlerimiz: Acazede Hüseyin Paşa Yalısı51183-192
THOMSEN, K.Türkçede Kapalı E51193-196
POLAT, Nazımİhsan Raif Hanım51197-210
TÜLÜCÜ, Dr. SüleymanKitap Tanıtma: Kurân’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar51211-214
NALBANDOĞLU, MuhiddinKİTAP TANITMA: Osmanlı Devleti Tarihi51215-216
SÜMER, Prof. Dr. FarukAbbasiler Devrinde Büyük Bir Türk: Tolun Oğulları Devleti’nin Kuru-cusu Ahmed529-18
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanDoğu Anadolu’nun Tıbbı Folklor Açısından Sağlık-Hastalık Sistemi Üzerine Bir Araştırma5219-27
ÇELEBİ, Celalettin B.Mevlana’nın Sözleri ile Semâ5229-31
SEYİDOV, Mireli (Ya-zan) YAVUZ, Dr. Orhan (Çevi-ren)Gök, Ak ve Kara Renklerinin Eski İnançlarla Alâkası5233-52
ÖNLER, Yrd. Doç. Dr. ZaferXIV ve XV. yüzyıl Türkçe Tıp Kitaplarındaki Bitki adları Üzerine5253-61
UÇAR, Yrd. Doç. Dr. MuzafferMüslüman Devletlerde İktâ Sisteminin Temelleri5263-67
AKTAN, Coşkun CemOsmanlı Tımar Sistemi’nin Malî Yönü5269-78
AKÇORA, Dr. ErgünözÇanakkale Muharebeleri ve Gazi Mustafa Kemal5279-101
ÖZTÜRK, Dr. NecdetTunus’un Osmanlı Hakimiyetine Geçmesi52103-113
TURNALI, BilginSon Araştırmalar Işığında Caferabat Tekkesi’nin Yeri52115-122
YILMAZÇELİK, Arş. Gör. İbra-him1840-1850 Yıllarında Harput52123-142
TOPARLI, Yrd. Doç. Dr. Re-cepEl-Kavanin ül Külliye Li Zabtil Lügatit Türkiyye (Şekil Bilgisi Özellik-leri-İndeks)52143-196
YETİŞ, Yard. Doç. Dr. KazımTanzimat Sonrasında Kullanılan Bazı Yeri Edebi Istılahlar52197-202
YÜCE, Doç. Dr. NuriKitap Tanıtma (Helga Venzlaff, Der İslamische Rosenkranz)52203-205
ARGUNŞAH, MustafaKİTAP TANITMA: Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dillerinde Fiiller52207-210
TANSEL, Fevziye AbdullahMuallim Nâcî’nin Sultân Abdü’l-Hamîd’e Sunduğu Ebu’s-Salâtîn Gâzî Ertuğrul Bey ve Târih-i Salâtîn-i Âl-i Osman539-22
HAYIT, Dr. BaymirzaTürkistan Terimi Üzerine5323-34
MEMİŞ, Doç. Dr. Ekrem M.Ö. 3. Bin Yılında Anadolu’da Türkler5335-46
TÜRKKAN, Dr. Reha OğuzTürk Soyunun Sırrı5347-66
AYDIN, Arş. Gör. MahirVidin Bulgarlarının Rusya’ya Göç Ettirilmeleri5367-79
GÜNAY, Yrd. Doç. Dr. SelçukHamidiye Hafif Süvari Alayları ve Erzurum5381-85
ASLAN, Dr. Hâver Azerbaycan Türk Yurdu5387-100
KAŞGARLI, Doç. Sultan Mah-mutUygur Şiirinde Aruz Vezni Hakkında53101-110
DEMİRCİ, Arş. Gör. KürşadJaponca ile Türkçe’nin Münasebeti53111-132
ÖZGÜL, Metin Kayahan Bir Ütopya Taslağı (Hayat-ı Muhayyel)53133-160
ONK, NizamettinNebi Hazri53161-169
ECER, Dr. H. Ferhat, YILDI-RIM, Okt. ArifAhi Birlikleri ve Bir Belge53171-182
KOLCU, HasanBir Folklor Ürünü: Destan-ı Vidiniyye53183-193
DOĞANAY, Doç. Dr. HayatiTürkiye’nin Komşuları ve Yabancı Atlaslarda Türkiye549-18
ÖZTÜRK, Dr. NecdetOsmanlı Tarihlerine Göre ilk Akçe5419-24
ÖZEL, SabahattinBaşkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Adapazarı ve İzmit Gezisi (12-24 Haziran 1922)5425-47
SHİMİN, Geng - ÇAMLI, B. McPHERSON C. C. Uygur Abhidharmakosa-Sâstrasının Yakın Tarihte Ortaya Çıkan Bir Kitabesi Üzerine Yapılmış Bir Araştırma5448-55
SHİMİN, GengA Study of One Newly Discovered Folio Of The Uighur Abhidhar-makosa-Sâstra5456-65
GÖKALP, MehmetYusufelili Aşık Pervani ve Bâde İçmesi5466-81
DUMAN, H. HarunTuhaf Bir Lügat: Miftah-ı Lisan5482-88
İNCE, Dr. AdnanDivan Şiirinde Nahıl5489-96
TEKİNER, SüleymanAzerbaycan’ın Mağdur Dramaturgu Hüseyin Cavid5497-116
YAVUZ, Dr. OrhanTürk Edebiyatında Cönkler, Hususiyetleri ve Dili54117-131
ACAROĞLU, M. TürkerAzerbaycan Atasözleri ve Deyimleri54132-168
KOLCU, HasanZafer-name’ye Reddiyye ve Terkibiyye54169-177
ONK, NizamettinGöğçeli Aşık Muhammed (Aras Boyu Saz Şairleri)54179-182
BOZYİĞİT, A. EsatKeloğlan ve Masalları54183-204
ÇETİN, AtillaKİTAP TANITMA: Mélanges Professeur Robert Mantran54205-208
ÖZTOPRAK, FahrettinFihrist54209-212
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanMillet Olma Sürecinde Milli Kültürün Önemi551-39
ENGİN, Dr. MuhabayAlma-Ata Ayaklanmasından Sonra Geçen Bir Yıl5541-49
ARGUNŞAH, MustafaŞükrî-i Bitlîsî Selim-nâmesi ve Eserin Dili5551-72
AÇIKGÖZ, NamıkTahkiyevî Bir Metin Olarak Riyâzînin Sâkinâmesi5573-83
ERDEM, Dr. SadıkMehmet Salih Yümnî Tezkire-i Şu’ara-ı Yümnî İnceleme-Tenkitli Metin5585-112
İZGİ, CevatTürk Dil Bilimcisi Divriğli Mustafaoğlu Mehmet (1233-1383)55113-134
ÖZBALCI, Dr. MustafaYahyâ Kemâl’in Biyografisi ve Sanatkâr Mizacının Temelleri55135-147
KARAKAŞ, Yrd. Doç. Dr. Şu-aybSüleyman Nazif’in Eserleri55149-200
ÖZCAN, Doç. Dr. AbdülkadirOsmanoğulları Hakkındaki Bazı Varsayımlara Dair55201-226
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Amiran Kurtkan Türk-İslam Felsefesi Tarihinin Açma ve Örtme Kavramları561-11
ARPAT, Atilla Davut Paşa Câmiinde Giriş Cephesi Düzeni5612-16
ÖZTÜRK, NazifSuriye5617-50
GÜVEN, ÖzbayTürkler’de Pehlivanlık5651-59
AYDIN, MustafaGümüşhane Tarihi5661-79
ALP, Dr. İlker Bulgaristan’ın Emperyalist Politikasında Yeni Bir Adım5680-92
YETİŞ, Yrd. Doç. Dr. KâzımTanzimat Sonrası Belagat ve Rhetorique Kitaplarına Fransız Rheto-rique Kitaplarının Tesirleri5693-99
DOĞAN, Dr. Muhammed NurXV. Yüzyıl Anadolu-Osmanlı Edebiyatının Tekâmülüne Toplu Bir Bakış56100-143
ONUR, Yrd. Doç. Dr. M. NaciHarputlu İki Şâir: Hayrî ve Rahmî56144-153
ASLAN, YasinAzerbaycan’da Defin Merasimleri ve Diğer Millî Cumhuriyetlerde Dini Vaziyet56154-159
BİRİNCİ, AliJön Türklüğün Tarihine Dair Dikkate Değer Bir Kitap Hakkında56160-171
KANLIDERE, Ahmet Son Yıllarda Türkiye Hakkında Yapılan Sovyet Yayınları56172-176
DEVLET, Doç. Dr. Nadir Kırım Tatarlarında Çağdaş Kültürel Gelişmeler571-16
AKGÜNDÜZ, Doç. Dr. AhmetUygur Hukuku5717-30
SEFEROĞLU, Şükrü KayaMillî Mücadele Yıllarında Kürt Türk-Ermeni İlişkileri5731-65
ELİYAROV, Prof. Dr. Süley-man Redaksiyamızın Poçtundan Dağlıg Garabağ; Uydurmalar ve Hegi-getler5766-78
ASLAN, Dr. Haver Rusya Azerbaycan’ı (1905-1920) Eserinin Düşündürdükleri5779-83
AGİ, FeritXIX. Y.Y.da Tatar Türkleri’nde Ceditçilik (Milli Yenileşme) Hareketi5784-96
GÖMEÇ, SadettinAlayuntlu Türkmenleri5797-106
BOSTAN, M. HanefiI. Dünya Savaşı Sırasında Ermenileri İskân Meselesi ve Bazı Ger-çekler57107-118
OY, AydınHayrabolulu Câferzâde Mehmet Tevfik ve Hayrabolu Monogra¬fisi57119-151
GENÇ, Mehmet18. Yüzyılda Türkiye’den Fransa’ya Yapılan Pamuklu İhracatı İle İlgili Bir Araştırma Hakkında Düşünceler57152-156
YELTEN, Dr. MuhammetŞirvanlı Mahmud’un Hayatı ve Eserleri57157-169
HAMZA, YusufHalil Rifat Paşa’nın Manastır Vilâyeti Köylerinin Toplumsal Güvenli-ği Tüzüğü57170-177
KARAİSMAİLOĞLU, Dr. AdnanTürk Edebiyatı Kaynaklarından Tuhfe-i Sâmi ve Altıncı Bölü¬münün Tercümesi57178-186
GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. HarunAcarî Kelimesi Üzerine57187-189
ERASLAN, CezmiKİTAP TANITMA: Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey57190-192
ECKMANN, Janos İslâmi Orta Asya Türk Edebî Dilinin Özellikleri57193-201
DOĞANAY, Doç. Dr. HayatiTürkiye’nin Coğrafi Konumu ve Bundan Kaynaklanan Dış Tehditler589-69
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhanİslâmî Kapitalizm Mi?5871-88
YUVALI, Yrd. Doç. AbdülkadirMoğollar’ın Yakındoğu Politikası ve İsmâiller’in Âkıbeti Üzerine Bazı Bilgiler5889-102
ARPAT, Atilla Davud Paşa Câmiinde Giriş Cephesi Düzeni58103-107
ARPAT, Atilla Mihrab Boyutlarında Sayı Sembolleri58109-116
İRBEÇ, Dr. Yusuf ZiyaOsmanlı Devletinin Dış Dünya İle Temasları Neticesi İktisadi ve İçti-maî Politikasında Oluşan Değişiklikler58117-135
SOYER, YılmazKİTAP TANITMA: Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi58137-139
AGOSTAN, Dr. GaborBudin’de Osmanlı Medreseleri ve Müderrisleri58141-150
ÖZDEMİR, Dr. RifatAnkara’da Eğitim ve Öğretim (1785-1840)58151-173
KAZVİNİ, Mirza Muham-met UÇAR, Yrd. Doç. Dr. Şa-hin (Ter)Hülâgu’nun Bağdad’ı Muhâsara Ettiği Sırada Abbasi Sarayında Bir Türkmen Beyi: Bercemü’l-Eyvâî Süleyman Şah58175-181
AKÇORA, Dr. ErgünözHarput’ta 20. Yüzyıl Başlarına Kadar Türkler ile Ermeni ile Ermeni Toplumunun Sosyo-Ekonomik Durumu ve Ermeni İsyanları58183-203
SÜMER, Prof. Dr. FarukTürkiye’nin Doğuşu5910-21
GÖKYAY, Orhan ŞaikEvliyâ Çelebi’de Süleymaniye Câmii5923-33
KIRIMLI, HakanSürgündeki Kırım Tatar Türklerine Yönelik Sovyet Eğitim ve Kültür Politikası (1944-1987)5935-54
BAYAT, Doç. Dr. Ali Haydar Osmanlı İmparatorluğunda Hekimbaşı ve Hekimbaşılık5955-60
MERT, HamdiOsmanlı İdaresinde Şeyhülislamlık Müessesesi ve Önemi5961-74
İZGÖER, Ahmet Zeki Osmanlı İmparatorluğu Tarafından Avusturya’ya Verilen Ticârî İm-tiyâzlara Dâir5975-86
KORO, BedreddinYugoslavya SFC’nin Kosova SÖB’nde Türk Dili Üzerine İlkokul ve Orta Okullarında Tarih Dersi Plan ve Programlarında Türk Tarihinin Yeri5987-91
ŞEKER, Yard. Doç. Dr. Meh-metİbn Batuta’ya Göre Denizli’nin Sosyal ve İktisadî Hayatı5993-102
DUMAN, H. HarunAnadolu Basını’nın Öncüsü Envar-ı Şarkiyye Gazetesi59103-109
ALPTEKİN, Yard. Doç. Dr. Ali Berat ŞİMŞEK, Arş. Gör. EsmaDede Korkut Hikâyelerinin Motif Yapısı59111-133
ONK, NizamettinMehemmed Hüseyin Şerhiyar: 1906-18.9.198859135-141
ER, Dr. İzzetZiya Gökalp’in Bir Makalesi Münasebetiyle59143-151
KÜÇÜK, Doç. Dr. SabahattinBâkî’nin Şiirlerinde Sosyal Hayatın İzleri59153-166
TAVKUL, UfukKaraçay-Malkar Dilinin Diyaletleri59167-172
ALASYA, Halil FikretKıbrıs’ta Kayıplar Meselesi59173-183
TATCI, MustafaKitap Tanıtma: Şeyhülislâm İbn Kemâl Sempozyumu (Tebliğler ve Tartışmalar)59185-189
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. Nesimi Ali Rıza Paşa ve Mir’atü’l-Cezâyir Adlı Kitabı59191-199
ANDİCAN, Doç. Dr. AhatAfganistan ve Türkler609-34
SÜMER, Prof. Dr. FarukAnadolu’daki Türk Oymakları Hakkında Araştırmalar6035-45
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Âmiran Kurtkan Terakki ve Tekamül6047-56
GUBOĞLU, Mihail P.Prof. Protsieren (Baş-Papaz) Mihail Cıachir (M. Çakır) (1861-1938)’ın Ölümünün 50. Yılı Münâsebetiyle6059-84
ELİYAROV, Süleyman Buz Gırıldı mı?6085-94
ASLAN, Dr. Haver Ermeni Genişleme Siyaseti ve Dağlık Karabağ6095-115
İNAN, AhmetSamsun-Kayseri Demiryolu Yapım Sözleşmesi60117-126
YAVUZ, Doç. Dr. KemalGalat, Galatat ve Muînî’nin Dildeki Tasarrufları60127-148
ACAROĞLU, M. TürkerKuzey ve Güney Azerbaycan Üzerine Kaynaklar (1851-1980)60149-182
AÇIKGÖZ, HalilKİTAP TANITMA: Türk Onomastiği ile ilgili Bir Eser60183-188
KOLCU, Dr. HasanKİTAP TANITMA: Divan De Kâ’imi60189-192
ÖZTOPRAK, FahrettinFihrist60193-196
SÜMER, Prof. Dr. FarukSelçuklular Devrinde Türk Beyleri619-24
FEİERABEND, Rosalind L. TÜRKDOĞAN Prof. Dr. OrhanŞiddet Artışlarında Hükümetin Rolü6125-51
ERKAL, Dr. Mustafa E. Some Socıo-Cultural Problems Of The Children of Turksh Workers Abroad6153-60
SALMAN, Doç. Dr. Hüseyin Sarı ve Kara Türgişler Meselesi6161-70
LEE, Dr. Cemil -SOO, Dr. HeeKore Harbi (1950-1953) ve Kore’de İslamiyetin Yeniden Doğ¬ması6171-83
TÜRKMEN, ZekeriyaMakedonya Mes’elesi6185-106
ÇORUHLU, YaşarUygur Sanatı’nda Lotus61107-127
GÖKDAĞ, Arş. Gör. Bilgehan A.Kırgız Atasözleri61129-167
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiCelâli Takvimi61169-183
JABLONOWSKİ, Aleksan-der ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Çeviren) Litvanya Büyük Prensliğinin Güneydoğu’da Türkler ve Tatarlarla Olan Hududu61185-203
ÖZDAĞ, Ümit (Tercüme) Pan-İslamizm’in Başarısızlığı61205-207
WOODHEAD, Chrıstine KİTAP TANITMA: Tuncer Baykara, Yatagan: Herşeyi İle Tarihi Ya-şatma Denemesi (Studia Culturae İslamicae, 21) VII+212 pp. Tok-yo: Institate for the study of Languages and Cultures of, Asia Mi-nor, 1984.61209-210
BAYRAM, SadiKaynaklara Göre Güney-Doğu Anadolu’da Proto Türk İzleri629-118
SÜMER, Prof. Dr. FarukAvşarlar62119-137
WURM, Stefan AKALIN, Meh-met Özbekçe62139-186
GÜL, Dr. MustafaBulgaristan’da Türk Nüfusu ve Uygulanan Baskılar62187-194
ARPAT, Prof. Dr. Atilla Szıgetvar Kentinde Alipaşa Camii Boyutlarında Sembolik Sayılar62195-198
GÜNGÖR, Doç. Dr. HarunOrta Asya’da Mani Dininin Yayılması ve Türk Kültürüne Etkisi62199-213
YAKUPOĞLU, MuratPolonya (Lehistan) Türkleri62215-231
ATEŞ, İbrahimMimar Sinan Vakfı639-128
ÖZTÜRK, Dr. Necdetİstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesindeki Tarihi Yazmalar63129-175
ATAMAN, Bekir KemalArşivler Yoluyla Kültür Turizmi63177-183
IRMAK, YunusOsmanlı İmparatorluğu’nda Martolos Teşkilatı Hakkında Bir Çalışma63185-190
ALPTEKİN, Yard. Doç. Ali Be-ratAzerbaycan’da Tesbit Edilen Hayvan Masalları63191-206
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Ter.) SPULER, Bertold (Ya-zan) 1942’den Beri Rusya’daki Müslümanların Durumu 63207-211
TÜLÜCÜ, Dr. SüleymanKitap Tanıtma : Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Târihi63213-216
SEFEROĞLU, Şükrü KayaTürkiye Cumhuriyetinin Yasal Bütünlüğü ve Siyasi Partilerin Tutumla-rı649-62
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürkiye’de Sosyal Antropolojinin Gelişimi6463-73
SÜMER, Prof. Dr. SabriDoğu Türkistan’da Üretimi Artırmak Uğruna Çevreye ve Tabii Kay-naklara Yapılan Tahripler6475-89
GUBOĞLU, Mihail P.Romanya’da Türkoloji Çalışmalarının Meseleleri, Sonuçları ve Geli-şimleri (1948-1988)6491-147
SÜMER, Prof. Dr. FarukRamazan Oğlu Ahmet Bey (?-819=1412)64149-151
ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Hik-metTunus ve Civarında Yaşayan Türkçemiz64153-168
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiOn iki Hayvanlı Türk Takvimi64169-210
ÖZBİLEN, Eşref Bengi Ermeni Meselesi Hakkında Amerika’da İki Değişik Görüş 64211-219
SÜMER, Prof. Dr. FarukBahaeddin Hoca 6515-18
KABAKLI, Ahmet Aziz Bahaeddin Ögel6519-20
ARIK, Doç. Dr. Feda Şamil Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in Hayatı ve Eserleri6521-42
AKÇORA, Yard. Doç. Dr. Er-günözProf. Dr. Bahaeddin Ögel’in Hayatı 6543-52
YUVALI, Yrd. Doç. AbdulkadirÖlümünün Birinci Yılı Münasebetiyle Hocam Prof. Dr. Bahaeddin Ögel (1924-1987)6553-59
GÜRBÜZ, Arş. Gör. AdnanTürk Kültür Tarihi Araştırmaları Öksüz Kaldı (Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in Ardından)6561-68
AŞAN, Muhammet Beşir Prof. Dr. Bahaeddin Ögel ve Türk Kültür Tarihçiliği Üzerine Bazı Dü-şünceler6569-76
SÜMER, Prof. Dr. FarukApa Hakkında6577-81
ELİYAROV, Prof. Dr. Süley-man Kurddan Türeyiş Efsanesinin Tarihi Coğrafyasına Dair6583-99
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Doğu Anadolu’nun Sosyo-Kültürel Meseleleri65101-119
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar Yeni Kaynakların Işığı Altında Merkez Efendi ve Hakkında Bazı Yan-lışlıkların Düzeltilmesi65121-131
SALMAN, Prof. Dr. Hüseyin Toharistan Türk Yabguluğu65133-138
ŞEŞEN, Prof. Dr. RamazanSelçuklulardan Önce Şam (Suriye ve Filistin) Diyarında Türkle¬rin Rolü65139-148
BUHARALI, Doç. Dr. Eşref Türklerde Matem Alâmetleri65149-159
KARPUZ, Doç. Dr. HaşimEskişehir Evlerinin Mimari Özellikleri65161-168
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergü-nözVan ve Çevresinde 19. Yüzyıl Sonu-20. Yüzyıl Başında Türk-Ermeni İlişkileri65169-189
DAĞTEKİN, Dr. HüseyinHüdavendigâr (Bursa) Livâsı Yer Adları Üzerine Kısa Bir Araştırma65191-195
ŞİMŞEK, Arş. Gör. Es-ma ALPTEKİN, Yard. Doç. Ali BeratTürk Destanlarının Motif Yapısı I65197-254
GÜNGÖR, Doç. Dr. HarunBahaeddin Ögel’in Türk Dini Tarihine Katkıları65255-260
GÖDE, Yard. Doç. Dr. Kemal Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’e Göre Türkler’de Devlet ve Devlet Baş-kanlığı65261-265
AGAR, Dr. M. Emin Kıpçakça’nın İki Dönemi Arasındaki Fonetik Ayrılıklar65267-272
KAL’A, Yard. Doç. Dr. AhmetFütüvvet ve Ahiliğin Doğuşu65273-282
ÇORUHLU, YaşarLeningrad Hermitage Müzesi ve Türk Sanatı65283-302
TAVKUL, UfukKaraçay-Malkar Kültüründe Şamanizmin İzleri65303-306
TAŞAĞIL, Arş. Gör. AhmetKapgan Kağan Devrinde Gök-Türk-Çin Münasebetleri65307-320
TÜRKELİ, CevatÇin-Hun Evlilik İttifakları65321-328
KAYAYERLİ, MüjdatAnadil Türkçe’nin Asya Kültür Tariindeki Yerine Lenguistik Açıdan Bir Bakış65329-339
ABBASOĞLU, Asif (HACIYEV)Mesket Türklerinin Folkloru (Karib Kuşlar Ötende)65341-357
GUBOĞLU, Prof. Dr. Mihail P.Tuna Boyundaki Kadı Sicilleri ve Bazı Defterler669-29
KESKİN, Yrd. Doç. Dr. Musta-faCumhuriyetin Kurucularında Millet ve Milliyetçilik6631-67
UÇ, Yrd. Doç. Dr. HimmetMalumat Mecmuası ve Muallim Naci Efendi6669-76
DURAN, Dr. Bünyamin Konya Vilayetinde Kırsal Değişme (1870-1909)6677-86
YAVUZ, Dr. OrhanBilinmeyen Son Şairlerinden Biri: Âşık Cevâbî6687-109
TURNALI, Esin Yü-cel TURNALI, A. BilginCelvetîlik ve Bektâşiliği Birleştiren İlgi Çekici Bir Dal: Haşîmiyye Ko-lu ve Üsküdar’da Bandırmalı Tekkesi66111-120
TAŞ, Necati FahriAt Kültü66121-133
KAVALCI, OsmanGülşen-i Aşk’ta Sembolik Karakterler66135-142
YILMAZ, MuammerAhmet Vefik Paşa66143-159
GÜLSEVİN, GürerTığrak Samrak Üzerine66161-165
KOLCU, HasanUzuçeli İbrahim Zikri ve Bilinmeyen Bir Eseri66167-185
TEKİN, MehmetHatay’da Türkmen Aşiret ve Oymaklarının Adını Taşıyan Köy¬ler, Ma-halleler66187-191
ÖKSÜZ, Prof. Dr. Enis KİTAP TANITMA: (Erkal, M.E. İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri; Belge Yayınları, Ankara 1990, 194 s.)66193
ÖZTOPRAK, FahrettinFihrist66194-197
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTanzimat Ve Batılılaşma679-19
ÜZGÖR, Doç. Dr. Tahir Türkçe Dîvân Dîbâcelerine Dair6721-72
ÇALIŞKAN, Yaşar İKİZ, M. Lütfi1876 Bulgar İhtilâline Ait Tahkikat Evrakı6773-126
AÇIKGÖZ, Yard. Doç. Dr. NamıkAhmed-i Hanî’nin Mem u Zîn Adlı Mesnevisi ve Klâsik Edebi¬yattaki Yeri67127-138
SAFİ, MuhammetOsmanlılar’da İlmin Geri Kalış Sebepleri67139-161
ÇAVUŞ, MehmetBulgaristan’da Türkçe Yer ve Yerleşim Adları67163-180
KAL’A, Yrd. Doç. Dr. AhmetGediklilerin Doğuşu ve Gedikli Esnafı67181-187
AYDIN, MehmetOrhon-Yenisey Abidelerinde Adlar67189-190
AGAR, Dr. M. Emin Kıpçakça’nın İki Dönemi Arasındaki Fonetik Ayrılıklar67191-198
DURSUN, Dr. DavutKİTAP TANITMA: Shırın Akıner, İslamic Peoples of The Soviet Un-ıon67199-202
BAŞKAN, SeyfiBaşlangıcından 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Anadolu Mezar Taşları ve Karamanoğulları Devri Konya Mezar Taşları Üzerine Bir İnceleme67203-215
SÜMER, Prof. Dr. FarukGök-Türkler’de Adlar689-17
ELİYEVA, Prof. Dr. DilaraKöroğlu’nun Yeni El Yazma Nüshası6819-43
KAŞGARLI, Doç. Sultan Mah-mutUygur Türk Edebiyatının Tarihi Gelişmesi6845-62
SENEMOĞLU, YavuzHıtay Sefâretnamesi Acâıb-ül-Letaif6863-84
ADRİAN, TertecelXVI.-XVII. Asırlardaki Osmanlı-Romen İlişkilerine Dair Bilgiler6885-89
YILMAZÇELİK, İbrahim392 Numaralı Harput Şer’iyye Sicilinin Tanıtımı Ve Fihristi6891-118
HEKİMOV, M. İ., DUYMAZ, Ali (Aktaran)Halk Mevsimleri ve Aşıklık Sanatı68119-128
ARIKAN, Zeki1922 İzmir Yangınıyla İlgili Bir Rapor68129-135
KURUKAFA, VedatAtasözlerinde Hayvanlar (Tespit, Tasnif, Tahlil)68137-162
ÖZEY, Yrd. Doç. Dr. RamazanOlukbaşı, Kızılca ve Dutağaç Köylerinde Kıl Çadır Dokumacı¬lığı68163-190
ÇETİN, Doç. Dr. AtillaKİTAP TANITMA: Türk-Arap İlişkileri İncelemeleri Yıllıkları68191-193
TEMİZ, SuatKİTAP TANITMA: Avelbek Konıratbay, Kazak Aposı Jane Turkologi-ya68194-197
SÜMER, Prof. Dr. FarukSafevî Tarihi İle İlgili İncelemeler I. ve II. Abbas Devirleri699-32
ABDURRAHİMOĞLU, Eri-şah SERİN, Doç. Dr. Vildanİktisadî Zihniyetlerin Sistemler Üzerindeki Tesirleri6933-52
ARPAT, Prof. Dr. Atilla Rum Mehmet Paşa Camiinde Rum Parmağı6953-62
BİLGİN, Dr. A. AzmiEski Anadolu Türkçesi Döneminde Karışık Dil Unsurları Taşı¬yan Eserler ve Dil Özellikleri6963-76
GEDİKLİ, YusufKarabağ Hanlığının Tarihi ve Ahmet Bey Cavanşir6977-114
OKUYUCU, CihanMuhlisi’nin Çerkes Yusuf Paşa’nın Basra Valiliği Dolayısı İle Yazdığı Seyahatname69115-134
YATAK, SüleymanSadrızamlar ve Kapudan-ı Deryalar Hakkında Yazılan Biyog¬rafik Eserler69135-143
MARTİN, Henry, ÖNKAL, Hakkı (Çeviren)İslâm Sanatı69145-161
KOLCU, Dr. HasanDivan Şairlerinin Hece Veznine Karşı Tavırları69163-169
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya Abbasi Hilâfetinde Örnek Bir Türk Anası: ŞAĞAP HATUN (Doğ. H. 264/Öl. 321/933)701-63
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanÜniversitelerimizin Durumu Meseleleri Ve Geleceği Hakkında 7065-83
DAĞTEKİN, HüseyinHüdavendigar Livası Yer Adlarının Tarih Bakımından Önemi7085-101
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar Folklorumuzda Üçlü Ölçülü Sözler (Üçlemeler)70103-175
TURNALI, A. Bilgin - YÜCEL, Esinİstanbul’da Az Bilinen Bazı Tekkelerin Yerlerine Dair Bir Araştırma (II)70177-191
KURUKAFA, VedatAtasözleri, Deyimler Ve Bilmecelerde Geçen Hayvan Adlarının Zik-redilişi, Çokluğu, Yüzdeleri Üzerine Bir Deneme70193-201
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. HasanTürk Eğitim Sistemi ve Öğretmen70203-212
SÜMER, Prof. Dr. FarukSelçuklular Devrinde Türk Beyleri VI719-16
KOCA, Yrd. Doç. Dr. SalimTürkiye Selçuklu Devletinin Özellikleri7117-27
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanMuhafazakârlık Ve Liberalizm Üzerine Yeni Görüşler7129-40
AKSOY, MuammerOsmanlı Devletinin Kuruluşu ve Bazı Meseleler7141-52
AHMETBEYOĞLU, Arş. Gör. AliAtilla Devrinde Hun-Doğu Roma Münasebetleri7153-58
MEMİŞOĞLU, Doç. Dr. Hüse-yinBulgarların Menşei ve Oluşmaları7159-66
YUAN-XİN, WangÇin’deki Türk Dili Araştırmaları İle İlgili Bazı Sorunlar7167-72
AKTAN, Yrd. Doç. Coşkun CemOsmanlı İltizam Sistemi7173-79
HAMZA, Dr. Yusuf1839-1876 Yılları Arasında Makedonya Slav Unsurunun Eğitim ve Kültür Hayatında Tanzimat Islahatlarının Yankıları7181-89
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiTürk Bilim Tarihi Rumî-Milâdî ve Hicri Takvimlerinde Gün Adı Belir-leme Meselesi7191-108
GÜLENSOY, Prof. Dr. TuncerDoğu Anadolu Ağızlarında Görülen Bazı Fonetik ve Morfolojik Özel-liklerin Altayistik Açıdan Değerlendirilmesi 71109-113
EFENDİYEVA, Prof. Dr. Tür-kanMillî Kültürün Oluşmasında Dil Kültürünün Yeri71115-120
ÖZEY, Yrd. Doç. RamazanBozdoğan ve Çevresinde Bahçe Evleri71121-143
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşe-gül DemirhanHekim Zeynelâbidin Bin Halîl’in Şifâ Al-Fu’âd Adlı Eserinin Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bazı Orijinal Sonuçlar 71145-165
TURAN, AhmetBatı Trakya ve Doğu Anadolu Köy Adları Üzerine Bir Muka¬yese71167-177
ARGUNŞAH, MustafaKİTAP TANITMA: Nadir Devlet, Çağdaş Türk Dünyası71179-181
SÜMER, Prof. Dr. FarukEyyubî Hükümdarı El-Melikül-Âdil ve Komşu Türk Hanedanları7211-24
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanHalk Kültürü-Kitle Kültürü Farklılaşması7225-33
GÜLENSOY, Prof. Dr. TuncerGöktürk Anıtlarının Altayistik Açıdan Değerlendirilmesi 7235-47
KARA, MehmetKutadgu Bilig’de Kur’ân ve Hadisin Tesiri7249-85
BAYRAM, Doç. Dr. MikailSelçuklular Zamanında Tokat ve Malatya Yöresinin Fikrî ve Kültürel Yapısı ve Siyasî Boyutları7287-98
GÜLDAŞ, Dr. AyhanFetret Devrindeki Şehzadeler Mücadelesini Anlatan İlk Manzum Ve-sika7299-110
ACAROĞLU, M. TürkerGagauzcada Takma Adlar, Soyadları, Yer Adları72111-128
SİLER, Abdurrahmanİzmir İktisat Kongresi ve Türkiye’de Yerli Malı Anlayışı Üzerine72129-139
YILMAZÇELİK, Arş. Gör. İbra-himCumhuriyet Sonrası Elazığ’da Tarım-Ticaret ve Sanayi (1923-1938)72141-163
ÇİÇEK, Kemal (Çeviren)KİTAP TANITMA: Haim Gerber, The Social Origins of the Modern Middle East.72165-168
AÇIKGÖZ, HalilKİTAP TANITMA: Aydil Erol; Şarkılarla, Şiirlerle, Türkülerle ve Tarihi Örneklerle Adlarımız72169-171
SÜMER, Prof. Dr. FarukSelçuklular Devrinde Türk Beyleri VII739-19
İNALCIK, Halil (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Ter.) Osmanlı Metrolojisine Giriş7321-50
ÖZCAN, Dr. AzmiII. Abdülhamid Devrinde Osmanlı Şahbenderlerinin Hindis¬tan’daki Faaliyetleri7351-54
HAMZA, Dr. Yusuf1839-1876 Yılları Arasında Makedonya Slav Halkının Eğitim ve Kül-tür Hayatında Tanzimat’ın Yankıları7355-66
DURSUN, Dr. DavutDinin Sosyolojik Anlamı ve Toplumsal İşlevleri7367-79
GÜLENSOY, Prof. Dr. TuncerDoğu Anadolu Ağızlarında Görülen Bazı Fonetik ve Morfolojik Özel-liklerin Altayistik Açıdan Değerlendirilmesi 7381-85
AKSOY, MustafaBaşlık ve Mehir Kavramları Üstüne Bir Deneme7387-90
YATAK, Dr. SüleymanAhmed Faik Bey ve Rize Mutasarrıflığı Hatıraları7391-109
ÇEVİK, Zeki (Hazırlayan)Atatürkçü Düşüncede Özellik Taşıyan Önemli Yaklaşımlar (Milli Ta-rih-Milli Ahlak-Milli Eğitim)73111-127
KARABORAN, Prof. Dr. H. Hilmi Industrılızation Activities in Elazığ (Elazığ'da Endüstrileşme Faaliyet-leri)73129-154
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. HasanDeğerler ve Bir Sosyal Kontrol Aracı Olarak Okul73155-164
AÇIKLAR, Adnan (Sadeleşti-ren) ALİYEV, Doç. Dr. Alâad-din MehmedoğluTabeli Mürekkep Cümlelerin Araştırılması Hakkında73165-168
ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Hik-metXV. Asrın Başında Yazılmış Türkçe Bir Dini Eser: Münebbihü’r-Râkıdîn73169-187
ÖZEN, KutluDoğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri749-20
NURULU, Mina HanımTürk Menşeli Rus Lakabları7421-25
EKİNCİKLİ, Yrd. Doç. MustafaTürk İnanç ve Dini Hayatın Tarihi Seyri7427-46
ALTSTADT, Audrey L. ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.) Dağlık Karabağ-Azerbaycan SSC’Deki KAVGA ODAĞI7447-62
ALPTEKİN, Yard. Doç. Ali Be-rat ŞİMŞEK, Arş. Gör. EsmaKıbrıs Türk Masallarının Motif Tip Formel Yapısı7463-137
BAYRAM, SadiLadik ve Seyyit Ahmedi Kebir er-Rıfai Hazretleri74139-156
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiBilim Tarihi74157-194
TÜRK, Dr. VahitKİTAP TANITMA: Nedret Mahmut, Enver Mahmut, Bozcigit (Dobru-ca Tatar Masalları 1. Kitap)74195-199
AKSULU, Yard. Doç. Dr. Me-lekCermen ve Türk Yaradılış Destanları Hakkında Mukayeseli Bir İnce-leme74200-202
İNALCIK, Halil, ÖZBİLEN, Eş-ref Bengi (Terc.) Osmanlı İpek Ticareti Madencilik ve Ziraatinde Yük (Himl)759-29
SEFEROĞLU, Şükrü KayaKültür Birliğine Yönelik Dış Yayınlara Dair7531-46
HAMZA, Yusuf1908-1912 Yılları Arasında Makedonya’da Kurulan Ayrılıkçı Örgütler ve Osmanlı, Balkan ve Doğu Federasyonu-Konfede¬rasyonu Kurma İddiası7547-65
TOZLU, Doç. Dr. NecmettinEkonomik Gelişme Sorumluluk ve Eğitim7566-77
TEMİZ, Suat17/18 Aralık 1986 Kazakistan Olayları ve Celtoksan Şiiri7579-85
MEHMEDOV, Al-han GÖKDAĞ, B. Atsız (Akta-ran)Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Devrinde Edebiyat (1918-1920)7587-108
ÖZCAN, HüseyinAbdulmalik Hilmi’nin Hayatı ve Divanının Tahlili75109-127
UÇ, HimmetKlasikler Münakaşası75129-157
ÜLKER, HasanTürkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözle-ri75159-190
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. HasanYunus Emre’nin Eğitimci Kişiliği75191-200
KARPUZ, HaşimBibliyografya (Mehmet Bilgin, Sürmene Tarihi)75201-203
SEFEROĞLU, Şükrü KayaKültür Birliğine Yönelik Dış Yayınlara Dair761-40
SÜMER, Prof. Dr. FarukTürklerde Tarih Boyunca Aşık7641-49
İRBEÇ, Yard. Doç. Dr. Yusuf ZiyaOsmanlı Devletinde, Milliyetçilik, Panislavizm, Osmancılık ve Türki-ye Cumhuriyetinin Kuruluşuna Etkileri7651-61
AKGÜNDÜZ, Yard. Doç. Ha-sanTürk ve Batı Eğitim Düşüncesinde İnsan Yetiştirmenin Değer Boyutu Üzerine Tarihi Bir Çözüm¬leme7663-76
ÖZTÜRK, Dr. AyhanŞark Meselesi ve Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri7677-94
ABDULLİN, Yahya ÖNER, Mustafa (Türkiye Türkçesi)Çözülmemiş Düğümler (Tatar-Başkurt Meselesi Hakkında)7695-107
ELİYEVA, Solmaz H. KARAÖRS, M. Metin Orşun ve Songar (Sungur) Sözlerinin Etimolojisi Hakkında76109-113
ADRİAN, TertecelRomen Tarihçisi Yan Nekulçe’nin Letopisetul Tarihi Moldovel (Boğ-dan Vekayinamesi) Osmanlı Ordusunun 1672 Yılındaki Romanice Seferine Dair Birliği76115-123
ARGUNŞAH, MustafaTuhfe-i Murâdi ve Dil Hususiyetleri76125-143
TEKİN, EmrullahErmeni Meselesiyle İlgili II. Abdulhamid’in Vambery’e Cevabi Bir İradesi76145-149
GÜLENSOY, Prof. Dr. TuncerMoğolların Gizli Tarihi ve Altan Topçu’nun Türk Dili ve Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi76151-155
KURMUŞ, Ömer SaimBursa’da Basılan Kitaplar 1869-192876157-170
YALVAÇ, Mehmet(GAP) Güneydoğu Projesinin Adıyaman içinde Su Altında Kalacak Yerlerde Sosyolojik Bir Araştırma771-46
ÖZTOPRAK, FahrettinBir Tarihi Süreç İçinde Şeyh Bedreddin7749-116
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya Osmanlı Sultanlarının XVII. Asırda Orta Afrika Ülkeleri ile Askeri Ti-cari ve Siyasi İlişkileri77117-135
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Hasan İnsanın Tarih Yapma Rolü ve Eğitim Geleneğinin Tarihi Temelleri77137-155
GÖRKEM, Dr. İsmailTürk Dünyasında Yas Törenleri ve Ağıtlar77157-188
CHERNİKOV, I. F.Academician Agatangel Keyınsky-Researcher Of The History and Culture Of Turkey77189-198
KAYRA, Öğr. Gör. O. KemalHüsam-ı Sahrâvi’nin Harnamesi77199-208
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül DemirhanHaydarpaşa Fakültesi (1930-1933)nin Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bazı Orijinal Belgeler781-36
SÜMER, Prof. Dr. FarukBeylikler Devrinde İçtimaî-İktisadî Durum Dinî, Millî ve Kültür Faali-yetleri7837-66
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiBilim Tarihi Kuramsal Hicrî Takvimdeki Artıklama Meselesi7867-107
AYHAN, Aydınİslam Ordularının İstanbul’a Fetih Teşebbüsleri ve Feth-i Mübin78109-140
AKGÜNDÜZ, Yard. Doç. Ha-sanTarih Boyunca Çevresinin Eğitim, Bilim ve Kültür Merkezi Olarak Diyarbakır78141-156
KARABORAN, H. Hilmi Çemişgezek’de Mevkii Adları (Fırat Havzası)78157-175
KARAHAN, Yrd. Doç. Dr. Ka-sımÜrünlerimizin Pazarlanmasında Sovyetler Birliğindeki Türklerin Dağı-tım Kanallarında Üstleneceği Roller78177-182
YÜCEL, ErdemBelgelerin Işığı Altında Ayasofya’nın Müze Oluşu İle İlgili Bazı Ger-çekler78183-222
ÖZTOPRAK, FahrettinFihrist78223-229
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar Şer’iye Sicilleri ve Tıp Tarihimiz Rıza Senetleri799-20
SAYDAM, AbdullahMilli Mücadelede Trabzon7921-55
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergü-nözVefatının 3. Yılında Çeşitli Yönleriyle Prof. Dr. Bahaeddin Ögel7957-66
GÖKDAĞ, Bilgehan AtsızTürkmen Atasözleri7967-94
MOĞOL, Dr. HasanAntalya’da İpek Üretimi7995-104
POLAT, Yrd. Doç. Dr. Nâzım H. Edebiyatçı Jön Türklerde Şerafettin Mağmumi79104-149
DEVLET, Prof. Dr. Nadir Bütün Dünya Tatarları Kongresi79151-155
KURAN, Prof. Dr. Ercüment Türkiye’de Kürt Meselesi79157-176
GÜLTEPE, NecatiKİTAP TANITMA: Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri (1687-1908 Yılları Arası), TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü79177-186
İSMAİLOĞLU, Cafer (CEFE-ROV) KARAÖRS, M. Metin Nahçıvan Sözü79187-193
ÖZTÜRK, Dr. NecdetKİTAP TANITMA: Kore Savaşı Şehitlerinin Biyografileri, Genel-kurmay Başkanlığı Yay.79195-196
SÜMER, Prof. Dr. FarukOsmanlı Devleti Kurucusu Osman Gazi ve Devri ile İlgili Bazı Mese-leler Hakkında Düşünceler809-26
AKÇORA, Yard Doç. Dr. Er-günözTürk Devletinin Bölünmez Bütünlüğü İçinde Milli Birlik ve Beraberli-ğin Önemi8027-47
ÜNLÜ, Prof. Dr. Selçuk Azerbaycan’ın Alman Edebiyatında Yankıları8049-55
ÖZTÜRK, Yard. Doç. Ali Os-man SCHMİEDE, H. Achmed (Yazan) Winnetou ve Kara Ben Nemsi-Bizim Kardeşlerimiz8057-60
GÜLENSOY, Prof. Dr. Tun-cer KALAFAT, YaşarAnadolu’yu Parçalamaya Yönelik İç ve Dış Süreli Yayınlar8061-83
AKGÜNDÜZ, Yard. Doç. Dr. HasanTeşkilat ve İşleyiş Bakımından Osmanlı Medrese Sistemi Klasik Dönem8085-97
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiTürk Bilim Tarihi-Müneccimbaşı Takvimlerinde Tarihleme Yöntemleri8099-120
AKALIN, Doç. Dr. Ş. H. Şor Türkleri ve Şor Türkçesi80121-138
YAMAN, ErtuğrulEski Anadolu Türkçesi’nde Fiil Türetme Ekleri ve Fonksiyonları80139-166
BURAN, Yrd. Doç. Dr. AhmetYunus’ta Hayvan Adları ve Fonksiyonları80167-194
OĞAN, SinanTürk Dünyasının Beşerî ve İktisadî Coğrafyasına Genel Bir Bakış80195-206
AYNURAL, Yard. Doç. Dr. Salih 18. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Kapan Tüccarları80207-214
TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Örnek Bir Valide Sultan: Şağap Hatun80215-218
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk Modernleşme Modeli819-34
BOSTAN, M. HanefiProf. Dr. Erol Güngör ve Türk Tarihi Hakkındaki Görüşleri8135-46
GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. Nevin Büyük Adam Meselesine Sosyolojik Bir Yaklaşım8147-82
AKGÜNDÜZ, Yard. Doç. Dr. Hasan Tarihi Gelişim İçinde Türk Aile Düzeni ve Eğitim8183-96
NESİPZADE, NesipYeni Turan’ın Kurulması Bakımından Azerbaycan’ın Misyonu8197-103
ELİYARLI, Prof. Dr. Süleyman Türk Dünyası Tarihçiliğinin Bazı Ortak Problemleri81105-109
AYNURAL, Yrd. Doç. Dr. Salih XVIII. ve XIV. Yüzyıllarda İstanbul Değirmenci ve Fırıncıları Esnafının Nizamları81111-122
ALASLAN, Yrd. Doç. Dr. Hamdi Ortadoğu’da Türk Askerî Devlet Varlığının İnkişafı81123-144
MOĞOL, Dr. HasanOsmanlı İdarî Yapısı İçerisinde XIX. Yüzyılın Başlarında An¬talya Sancağı’nda İdarî Teşkilat81145-158
GÜLENSOY, BaybarsTürk Grafik Sanatının Kronolojik Gelişimi81159-177
TATÇI, MustafaElmalı’lı Bir Mutasavvıf Şair: Ümmî Sinân Halvetî81179-188
RZAYEV, Prof. Dr. N. M. Türk Dünyasının Ortak İlmi Terim Problemleri Üzerine81189-192
DİKİCİ, Yrd. Doç. Dr. Recep Yusufağa Kütüphanesi’ndeki Al-Mutavval ve Şerhlerinin Yazma Nüshaları81193-218
HAMZA, YusufAtatürk ve Makedonya’da Yaşayan Türkler ve Azınlıklar829-27
GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. Nevin Fındıkoğlu Bibliyografyası’na İkinci Bir Ek8229-62
BOSTAN, M. HanefiOsmanlı Devleti’nde Yol ve Haberleşme Sistemi8263-67
SEVİM, SezaiXVI. Yüzyılda Balıkesir Şehri ve Nüfusu Hakkında Bilgiler8269-81
GÜNŞEN, AhmetKırşehir’in Etnik Yapısı Üzerine Bir Araştırma 8283-102
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya Melike Selçuka Hatun ve Türk Milli Kültürü82103-146
ELİYEVA, S.H. - TAĞIYEVA, H. M. Azerbaycan Türkçesi’nde Kanatlı Sözler82147-151
AMİRASLANOV, İ. R., MEM-MEDOV, H. S. NECEFOV, H. N. Kristalografik Nakışlar82153-163
TAVKUL, UfukKaraçay-Malkar’da Toplumsal Tabakalaşma Ve Sınıflar82165-168
YÜCEL, ErdemTürk Sanatında Ağaç İşçiliği82169-194
TURAN, AhmetRojname Gazetesi ve Kürt Türkçesi82195-208
AÇIKGÖZ, NamıkMem-i Alan Üzerine Bir Deneme82209-216
TC. Başbakanlık Devlet Arşiv-leriKİTAP TANITMA: Bosna-Hersek Bibliyografyası Üzerine82217-218
SÜMER, Prof. Dr. FarukSelçuklular Devrinde Ticaret839-14
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk Toplumunun Kültürel Dinamikleri8315-42
BİLGİÇ, Prof. Dr. EminRus-Sovyet Dünyasi İle Türk Âleminin Tarihte Münâsebetleri ve Ko-münizmin Âkıbeti Hakkında Düşünceler8343-63
HAYIT, Dr. BaymirzaVatanımızı Ziyaret Ettim8365-92
HAMZA, Doç. Dr. Yusuf1839-1912 Yılları Arasında Makedonya Slav Halkının Ekono¬mik ve Siyasal Hayatında Tanzimatın Yankıları8393-105
KAL’A, Doç. Dr. AhmetOsmanlı Devletinde Sanayileşmenin İlk Yıllarında Özel Fabri¬kalar83107-132
ÇINAR, Öğr. Gör. Ay-şe DİNÇER, Yrd. Doç. Dr. Füsun YILMAZ, Öğr. Gör. Dr. Zahide Batı Türkistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin Sosyo-Eko¬nomik Yapısı (I)83133-172
BEYOĞLU, Süleyman (YA-TAK)Birinci Dünya Harbi Başlarında Hicaz’da Zahire Buhranı83173-183
GÜLENSOY, Prof. Dr. TuncerTürk ve Kürt Atasözleri Üzerine83185-188
MOĞOL, Dr. HasanXIX. Asrın İlk Yarısında Antalya’da Vakıf Müessesesi83189-199
ASLAN, A. B.Dağlık Karabağ: Saptırılan Hakikatler-Körüklenen İhtirasler83201-210
HÜSEYİNOV, Dr. Rauf Azerbaycan Tarihinin Kısa Özeti (Eski Devirlerden Günümüze Kadar)83211-221
MAKAS, Yrd. Doç. Zey-nelâbidîn Ermenistan’da Adları Değiştirilen Bazı Türk Yerleşim Yerleri Üzerine 83223-236
SÜMER, Prof. Dr. FarukXII. Yüzyılın Ortalarında Bağdat’ta Yapılan Bir Şenlik841-5
ÇINAR, Öğr. Gör. Ay-şe DİNÇER, Yrd. Doç. Dr. Füsun YILMAZ, Öğr. Gör. Dr. Zahide Batı Türkistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin Sosyo-Eko¬nomik Yapısı (II)847-48
ARSLANTAŞ, YükselOsmanlılarda Tıp Eğitimi ve Sağlık Hizmetleri8449-58
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiNesîli Takvimde Hz. Peygamber’in Doğumu ve Hicret Günleri8459-90
BAYRAKTAR, Dr. Bayram Osmanlı İmparatorluğunun Başkalaşım Sürecinde Ayvalık Şehri8491-119
ACAROĞLU, M. TürkerTürkçe Ad ve Soyadı Alan Sofyalı Bulgarlar84121-182
ÖZKAN, Doç. Dr. MustafaHoca Mes’ud (Hayatı ve Eserlerine Dair)84183-202
İSMAİL, Doç. Zeyneş Kazak Halkının Turmıs-Salt Cırları (Hayat ve Töre Şarkıları) Hakkın-da84203-217
ALİYEV, Doç. Dr. Mehmedoğ-lu Alâddin AÇIKLAR, Adnan (Sadeleştiren) Tabeli Mürekkep Cümlelerin Araştırılması Hakkında84219-223
TDAVKİTAP TANITMA: Dr. Baymirza Hayit, Basmatschı84225-232
TDAVKİTAP TANITMA: Dr.Yaşar Kalafat, Şark Meselesi Şeyh Sait Olayı, Karakteri Dönemindeki İç ve Dış Olaylar84233
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanÜniversitelerimizin Dünü-Bugünü Ve Geleceği Hakkında Bir Rapor858-34
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. HasanEğitim Sorunlarına Tarihi Yaklaşımın Bilimsel Niteliği8535-57
MUHAMMETDİNOV, RafaelBirden Ona Kadar Türk Sayı Adlarının Etimolojik Karşılaş¬tırması Üzerine8558-68
YURTSEVER, ErkGün Adları ve 2000 Yılının Artıklanması8569-88
TURAN, AhmetKırım ve Doğu Anadolu Yer Adları Üzerine8589-135
KOLCU, Dr. HasanTarihçe-i Vuku’ât-ı Hersek (Hersek Vukû’âtının Târihçesi)85136-163
ŞAŞAN, Faris (Akta-ran) BALA, Mehmedzade Mir-za Ermeniler ve İran85164-183
HÜLAGÜ, Metin İngiliz Belgelerinde Pan-İslamizm İle İlgili Bir Rapor85184-197
ÇORUHLU, Dr. YaşarBatılılaşma Dönemi İstanbul Cami Mimarisinde Taçkapılar85198-213
ÖZARSLAN, MetinKarahamza Manileri85214-222
ÇETİN, Doç. Dr. AtillaKİTAP TANITMA: Prof. Dr. Faruk Sümer, Tirebolu Tarihi85223-226
TANYERİ, CanseverKİTAP TANITMA: Prof. Dr. Ali Haydar Bayat, Azerbaycan’ın Yiğit Evladı Ali Bey Hüseyinzade (Prof. Dr. Hüseyinzade Ali Turan) ve Türkiye’de Yayınladığı Eserleri85227-228
ATAŞ, HayriKİTAP TANITMA: René Grousset, Bozkır İmparatorluğu: Atilla-Cengiz Han-Timur -Erol Kaymak, Sultan Galiyev ve Sömürgeler En-ternasyonali -Kâmran İnan, Devlet İdaresi -Nezih Uzel, Adriyatik’ten Çin’e Türk Dünyası85229-230
KARAHAN, KemalKİTAP TANITMA: Başbakanlık Devlet Arşivleri, Türkiye Dışın¬daki Türk Vatandaşları Bibliyografyası Üzerine85231-232
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk Demokrasi Modelinin Sosyal Yapısı Ve Eleştirisi8610-25
ASMAZ, AliABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Rusya’nın Ortadoğu Poli-tikaları ve Bu Politikalar İçinde Türkiye’nin Yeri8626-38
TÜRKÖZ, AhmetMilletlerarası Hükümet-Dışı Kuruluşlar ve Doğu Türkistan8639-59
MUHAMMETDİNOV, RafaelDevlet İdeolojisinin Temelinde Tataristan Vatanperverliği Olma¬lıdır8660-64
BUDAK, Dr. AydınTürkmen Türkçesinin Dialektolojik Atlası8665-67
İNAYET, AlimcanBazı Çince İsimlerin Telaffuzu Hakkında8668-69
SHİH-MİNG, Keng (Ya-zan) TÜRKELİ, Cevat (Ter. ve Giriş)İdukkut Kao-Ch’ang Prensinin Üstün Hizmetleri Hakkında Uygurca Taş Yazıt Üzerine Bir Araştırma8670-92
HALİMOV, Doç. Dr. Nazar Ürgenç’teki Eski Kültürel Abideler ve Restorasyonu8693-96
TAYŞİ, Mehmet SerhanSeyyit Lokman Çelebi Kıyâfetül-İnsâniyye fî Şemâ’ili’l-Osmâniyye8697-122
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati Halk Takvimi86123-149
HÜLAGÜ, Dr. M. Metin Kurtuluş Savaşının Son Yıllarında Gerçekleştirilmeğe Çalışılan İslam Birleşmiş Milletleri86150-161
KONUKÇU, EnverKara ve Akkoyunluların Yurdunda86162-189
ÇAKAR, EnverHalep Sancağı Yer Adları Üzerine Bir Araştırma (1524-1525)86190-202
ARSLAN, Dr. Ahmet Ali Azerbaycan’daki Göyçek Fatma Nağılının Zuni Kızılderili Kabilesin-deki Varyantı86203-213
AKDEMİR, Elif SuKİTAP TANITMA: Yok Olan Miras ve Kazanılan Geçmişimiz86214-217
T.C. Başbakanlık Devlet Arşiv-leriKİTAP TANITMA: Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Han¬lıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nah-çıvan; Bakü, Gence, Şirvan, eki, Revan, Kuba, Hoy (1575-1918)86218-220
ARPAT, Atilla Şehzade Camiinde Kubbe ile Avlu ve Şadırvan Arasındaki İlişkiler879-16
ÇORUHLU, Yard. Doç. Dr. YaşarTürk Sanatında Görülen Hayvan Figürlerine Gök ve Yer Sembo-lizmi Açısından Bir Bakış8717-42
TEKİN, Emrullahİngiliz Belgelerinde Türkler ve Türk Birliği8743-50
ADLER, Prof. Alexandre Rusya ve Türkistan Cumhuriyetleri8751-57
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.) YUAN, Tsing Yakup Beg (1820-1877) ve Çin Türkistanındaki Müslüman Ayaklan-ması8759-87
AKÇORAOĞLU, Yusuf, ŞA-ŞAN, Faris (Aktaran)Türk, Cermen ve Slavların Münasebet-i Tarihiyeleri8789-102
ATALAY, BülentBosna-Hersek ve Türk-Yunan Münasebetlerinde Ege Hakimi¬yeti ve Nato Komuta Kontrol Meselelerinin Tarihi Seyri87103-111
ENGİN, Dr. İdrisSiyasî Coğrafya’da Denizlerin Önemi ve Karadeniz Ekonomik İşbir-liği Bölgesi (KEİB)87113-122
TURAN, AhmetBatı Trakya ve Doğu Anadolu Köy Adları Üzerine Bir Muka¬yese87123-133
MOĞOL, HasanAntalya’nın Fethi ve Türk Mührünün Vuruluşu87135-146
AŞAN, Yrd. Doç. Muhammed Beşir Van Yöresi Üzerine Yapılan Tarih Araştırmaları ve Bazı Dü¬şünceler87147-169
KESEDAR, İhsanRumelihisar87171-209
AVANAS, Dr. Ahmet Sivaslı Ali Kemalî ve Millî Mücadeleye Hizmeti87211-221
DAVİD, GézaMaliye Tarihi Kaynağı Olarak Tımar Defterleri87223-236
TATÇI, Dr. MustafaTürk Edebiyatındaki Seğir-nâme ve Çin-Nâme Türlerinden Birer Ör-nek87237-242
BALOĞLU, Yard. Doç. Burhan KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Mustafa E. Erkal, Etnik Tuzak87243-244
AYAN, Prof. Dr. HüseyinKİTAP TANITMA: Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, Saadet Asrında Türkler-İlk Türk Sahabe Tabiî ve Tebea Tâbiileri87245-246
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanDeğişme Sürecinde Güneydoğu889-30
RAFIK, Abdülkerim, SAMUR, Sebahattin (Çeviren)Türkiye-Suriye İlişkileri 1918-19268831-72
HÜLAGÜ, Dr. M. Metin İngiliz Belgelerinde Pan-Turanizm İle İlgili Bir Rapor8873-98
KARADENİZ, Arş Gör. H. Bas-ri XVI. Yüzyıl Başlarında Ergani Sancağı’nda İdari Yapı8899-103
AÇIKGÖZ, Halil (Çevi-ren) KURBATOV, Prof. Dr. Helifİdil-Çulman (Volga-Kama) Boylarında Ele Geçen Runik Kitabe¬ler 88104-113
TORMA, Dr. JozsefBaşkurt Türklerinin Büyüyle Tedavisi88114-138
KARAÖRS, Yard. Doç. Dr. MetinTürk Cumhuriyetlerinde Ortak Bir Yazı Diline Doğru88139-151
HACALOĞLU, YücelNamdar Rahmi Karatay ve Mizahi Şiirleri88152-172
KAYAYERLİ, MüjdatAlman Atasözlerinde Türk Atasözlerinin İzleri88173-193
TC. Başbakanlık Devlet Arşiv-leriKİTAP TANITMA: Musul-Kerkük İle İlgili Arşiv Belgeleri (1525-1919)88194-198
TANYERİ, CanseverTürkiye Dışındaki Türklerin Türkiye’deki Dergicilik Faaliyetleri 1923-194588199-201
TC. Başbakanlık Devlet Arşiv-leriKİTAP TANITMA: 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (007/1500), I. Kütahya, Karahisar-ı Sahip, Sultanönü, Hamit ve Anka-ra Livaları- 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560)88202-209
BEREKETLİOĞLU, Halil İbra-himKİTAP TANITMA: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün Yayın¬ladığı Bir Rehber Üzerine88210-211
GÜNAY, VehbiKİTAP TANITMA: Balkanlar88212-214
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül DemirhanEvliyalar Şehri Bursa’nın Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Tıbbî Folkloru-muz Bakımından Önemi891-30
KLYAŞTORNIY, S.G. (St. Pe-tersburg) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)Runik Abidelerde Kıpçaklar8931-42
CANATAN, Yrd. Doç. Dr. Ya-şar ŞAŞMAZ, Yrd. Doç. Dr. Musa GEDİK, Yrd. Doç. Dr. İlhan Türklerde Devlet Anlayışı8943-48
ÖZSOY, Dr. H. NasufTürkiye’de El Halıcı İhracatı ve Ülke Ekonomisine Etkileri8949-66
CANATAN, Yard. Doç. Dr. Yaşar ŞAŞMAZ, Dr. Musa – GEDİK, Dr. İlhan Çanakkale Üzerine...89 67-73
CANATAN, Yrd. Doç. Dr. Ya-şar GEDİK, Yrd. Doç. Dr. İl-han ŞAŞMAZ, Yrd. Doç. Dr. Musa Abbasi Halifeliğinden Sonra Harzem Devletinin Durumu8974-86
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergü-nözDünden Bugüne Bosna-Hersek8987-105
KÖSTÜKLÜ, Yrd. Doç. Dr. Nuri MEMİŞ, Doç. Dr. Ekrem En Eski Çağlardan Günümüze Ortadoğu-Anadolu İlişkileri89106-157
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiTürk-İslâm Bilim Tarihi: Saatler89158-205
TC. Başbakanlık Devlet Arşiv-leriHüseyin Nâzım Paşa ve Ermeni Olayları Tarihi89206-210
TC. Başbakanlık Devlet Arşiv-leriKİTAP TANITMA: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler 1915-192089211-216
ENGİNÜN, İnciSırat Köprüsü Sultan Galiyev89217-222
AHMETBEYOĞLU, AliKİTAP TANITMA: Yard. Doç. Dr. Mustafa Safran, Yaşadıkları Saha-larda Yazılan Lûgatlara Göre Kuman/Kıpçaklar’da Siyasî, İktisadî, Sosyal ve Kültürel Yaşayış89223-225
ÖZSOY, Dr. H. NasufTürkiye’de Devalüasyon ve Devalüasyonun Enflasyon Üzerin¬deki Etkileri909-21
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanGüneydoğu Anadolu Projesinin Sosyo-Kültürel Yönü9023-40
YILMAZÇELİK, Yrd. Doç. Dr. İbrahimŞer’iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru Diyarbakır Şer’iyye Sicilleri9041-62
AKSOY, Dr. MusaArapça’nın Dilimizdeki Yeri ve Mahiyeti Üzerine Bir Methiyenin 1885 Yılında Sebep Olduğu Yeni Bir Lisan Kavgası Daha9063-75
HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Dr. Metin The Religious Propaganda And Relations With Islamic Nations Du-ring The Turkish War Of Independence9077-90
HALİKOV, A. H.Bolgar Halkı ve Anıng İsmi9091-99
EMİRHAN, Ravil ÖNER, Mus-tafa (Türkiye Türkçesi)Altın Ordu ve Vicdan Hürriyeti, Rusya ile Mukayeseli Şekilde90101-113
ÇAKAR, EnverH. 931 (M. 1524-1525) Tarihli ve 125 Numaralı Halep İcmal Defterinin Tanıtımı ve Tahlili90115-130
ŞENTÜRK, Doç. Dr. Atillâ AhmetOsmanlı Edebiyatında Felekler, Seyyare ve Sabiteler (Burçlar)90131-179
ASLAN, MustafaÂzeri İbrahim Çelebi (?-Hama 993 H./1585 M.)90181-200
BABAYEV, Elhan ŞENEL, Süleyman (Aktaran)Azerbaycan Millî Musıkı Aletleri90201-207
DUYGULU, MelihTrabzon Sürmene’den Derlenen Maniler ve Ezgiler 90209-218
DOSMANBETOV, S. Bakber-gen KÖSE, Metin - NAZAR-BAYEVA, Dina Kazakistan’ın Millî Yapılanması90219-224
AÇIKGÖZ, HalilKİTAP TANITMA: Başkurt Türkçesi’nin İzahlı Sözlüğü90225-228
ÖNER, MustafaKİTAP TANITMA: Sultan Galiyev ve Sırat Köprüsü (Renat Muham-medi)90229-230
ATAŞ, HayriKİTAP TANITMA: Ufuk Tavkul, Kafkasya Dağlılarında Hayat ve Kül-tür, Karaçay-Malkar Türklerinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Değiş-me Üzerine Bir İnceleme, -Arslan Bulut, Türklüğün Yeni Dünya Dü-zeni, -Şükrü Karaca, Ânestü Nârâ, -Zekeriya Türkmen, Osmanlı Meş-rutiyetinde Ordu-Siyaset Çatışması90231-232
SERİN, Doç. Dr. VildanThe Economic Transformation of the New Turkish States of the Former USSR-Benefits and Obstacles917-57
ARSLAN, Dr. Ahmet Ali Türkiye, Azerbaycan, Orta Asya Türk ve Kuzey Amerika Kızılderili Efsanelerinde Kaplumbağa9159-88
AY, HakanMontesquie, Vergiler ve İbni Haldun9189-97
ERDEM, Yard. Doç. Dr. Sadıkİshak Çelebi’nin Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri9199-120
GÜLENSOY, BaybarsKaya, Duvar Resimleri Fresk ve Balballarda Eski Türk Tipi Figürleri (Grafik Sanatı ve İnceleme)91121-137
ŞAŞAN, FarisDimetoka’da Kanlı Bir Levha: Bulgar Vahşetlerinden91139-152
AYBARS, ŞerafettinBağkonak’ta Derlenen Maniler91153-166
AKÇA, BayramKİTAP TANITMA: Prof. Dr. İsmail Aka, Süvari Yüzbaşısı Ahmet, Türk İstiklal Harbi Başında Milli Mücadele91167-168
AKÇORA, Yard. Doç. Dr. Er-günözErmeni Terör Örgütlerinin Dünü, Bugünü ve PKK Örgütü ile İşbirliği921-14
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Ter.) PULLEYBLANK, Edwin G. (Yazan) Tokuz Oğuz Problemi Hakkında Bazı Mülahazalar9215-23
ŞİMŞİR, SebahattinMavera-yı Kafkasya’nın İstiklâli ve Azerbaycan Cumhuriyeti9224-37
KAYRA, Yrd. Doç. Osman KemalOrhun Abidelerinde Sıfatlar, Sıfat Tamlamaları ve Bunlara Bağlı Bazı Açıklamalar9238-52
ORAZBAY, Dr. MuhtarhanTarihte Türkler ve İpek Yolu9253-72
HAYIT, Dr. BaymirzaTürk Ocakları Merkez Heyeti Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi Araş-tırmaları IV. İlmi Kongresi9273-81
ATALAY, BülentÖlümünün 70. Yılında Fikir Otağımızın Orta Direği Ziya Gökalp9282-95
CLARK, Edward C., TIZLAK, Yrd. Dr. Fahrettin Osmanlı Sanayi İnkılâbı9296-111
ÇAKAR, Enver983 Numaralı Tapu-Tahrir Defterine Göre 1523 Yılında Ayntap ve Birecik Sancakları92112-121
AYDIN, BilginMeşihat Arşivinde Yeni Tasnif Olunan Siciller92122-151
TAYŞİ, Mehmed SerhanAmasya Dârü’ş-Şifâ’sı Başhekimi Sabuncuoğlu Şerefettin B. Ali’nin Cerrâhiyyetü’l-Hâniyyesi ve Bugüne Olan Mesajları92152-167
ÖZAV, Yard. Doç. Dr. Lütfi Oltu Bölgesinde Köy Yerleşme Şekilleri92168-186
KOLCU, Hasan İslâm Öncesi Türk Edebiyatında Vezin92187-191
ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Ali Osman Almanca İki Deyim (Alman kültüründe Türk imajı araştırmalarına bir katkı)92192-201
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar XVIII. Yüzyılda Güney Azerbaycan’da Derlenmiş Türk Atasöz¬leri Ki-tabı (Emsâl-i Türkân)92202-242
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiAltmışlık Sayılama Yöntemi92243-254
ŞİMŞİR, SebahattinKİTAP TANITMA: Prof. Dr. Asaf Koçman, Azerbaycan Coğraf¬yası92255-257
BAYRAM, SadiKİTAP TANITMA: TC. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Özel Vakıflar Dergisi Hakkında92258-259
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanKabile Ve Aşiret Yapısı: Doğu ve Güneydoğu Modeli931-44
KARADENİZ, Basri XVI. Yüzyılın Başlarında Ergani Sancağı’nda Yerleşme ve Nüfus9345-77
GURA, Prof. Dr. Vik-tor MUHTAROĞLU, Dr. A. Faruk KSYONDZIK, Dr. N. Natalya Yakın ve Orda Doğu Ülkelerinin Bugünkü Durumu Hakkında Dene-meler (Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Afganistan)9379-144
ENGİN, Dr. Vahdettin (Çevi-ren) İNALCIK, HalilOsmanlı İmparatorluğu93145-175
ÖNEL, Mehmet NaciRomanya Türklerine Bakış93177-190
AÇIKGÖZ, Halil, GANİYEV, Prof. Dr. FuadTürk Lehçelerine Analitik Morfoloji Meseleleri93191-195
BİLGİN, Dr. AzmiTürk Edebiyatında Nasihatnâme ve Emre’nin Tercüme-i Pendnâme-i Attâr’ı93197-208
SALİHOV, AhatAhmet Zeki Velidi Togan Bibliyografyası93209-230
AÇIKGÖZ, HalilKİTAP TANITMA: Tatar Folkloru I-II93231-234
ŞİMŞİR, NahideKİTAP TANITMA: 3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanı93235-236
ŞİMŞİR, NahideKİTAP TANITMA: Bursalı Mehmet Tahir bin Rifat, Aydın Vilâyetine Mensûb Meşâyih, Ulemâ, Şuarâ, Müverrihîn ve Etibbânın Terâcim-i Ahvâli93237-238
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanGünümüz Türk Sosyolojisinin Dinamikleri941-45
DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Osman Marksizm’in Ardından9447-60
SÜMER, Prof. Dr. FarukPEÇENEKLER (IX.-XII. Yüzyıllarda Yaşamış Ünlü Bir Türk Eli)9461-67
ŞAŞAN, FarisAzerbaycan ve İnkılabı9469-91
ATEŞ, Arş. Gör. Abdurrahman Nadir Şah’ın Şahsiyeti ve Fikirleri9493-110
GÖKSOY, Yrd. Doç. İsmail Hakkı SELJUK, Dr. AffanOsmanlı İmparatorluğu’nun Malay-Endonezya Takım Adaların¬daki Müslüman Krallıklarla İlişkileri94111-121
BAYÇORA, Solsan, ÜLKER, Hasan (Aktaran)Bin Yılların İçinde Karaçay94123-151
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.) PRITSAK, O. (Yazan) Polovetsler Ve Ruslar94153-169
BUDAK, Dr. Aydın (Çeviren) Türkiye Türkçesinde Fiilin Hıyal Kipi94171-175
ARGUNŞAH, Mustafa (Çevi-ren) DOERFER, GerhardKırım Tatarcası94177-203
GÖKALP, MehmetKeşfî’nin Mevlid-i Nebevisi94205-225
YAZGAN, Prof. Dr. TuranKİTAP TANITMA: 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530), II, Bolu, Kastamonu, Kengırı ve Koca-ili Livâları94227-229
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanDoğu Ve Güneydoğu Kimliği Hakkında Öneriler Ve Çözüm Yolları955-28
ASMAZ, AliAtatürk ve İnsan Hak ve Hürriyetleri9529-37
ULUSOY, DemetSanat Eseri Nitelemesinde Siyasal Elit’in Rolü9538-52
NEMETH, J. (Budapeşte) (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercüme)Kavim Adı Olarak Türk9553-57
AMANJOLOV, Prof. Altay Serenu-lı ATAŞ, Hayir (Hazırlayan) Kazakistan’da Yaşayan Gagauzlar’dan Derlenen Metinler9558-75
SÜMER, Prof. Dr. FarukAli Bey (Beğ): Son Dulkadır Beyi9576-81
BUHARALI, Doç. Dr. Eşref Kıbrıs’ta İlk Türkler veya Kıbrıs’ın Memlük Hakimiyetine Girişi9582-120
GEDİKLİ, YusufÖzbekistan Türkçesi-Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Terimleri Sözlükçüğü95121-126
ARGUNŞAH, Mustafa (Çevi-ren) BENZING, JohannesBaşkurt Türkçesi95127-142
ARSLANTAŞ, YükselBüyük Selçuklu Devleti ile Abbasi halifeliği Arasında İlk Müna-sebetler95143-151
ERDOĞRU, Akif (Çevi-ren) VEİHKEİN, Gillesİtalyanlar’dan Osmanlılar’a: Onaltıncı Yüzyılda Kuzey Karade¬niz Kıyı-larının Durumu95152-166
AKYOLOĞLU, İsmail Hakkı Bolu İli ve Çevresinde İlâhi Söyleme Geleneği ve Eski Anadolu Türkçesi Devrine Ait Cönklerde Yer Alan İlâhiler95167-173
DUYMAZ, Dr. Ali Nevruz Bey Hikâyesi95174-188
BİCİK, MehmetDanişmentnâme Destanı’nın Tahlili95189-203
YILMAZ, Dr. HayrettinUbeydullah Bin Mes’ût Sadrışşeria, Hayatı, Eserleri ve Ta’dilu’l-Kelâm Adlı Eserinin Muhtevası95204-217
KAVALCI, Uz. OsmanNa’t-ı Mevlânâ95218-221
BEDİRHAN, YaşarKİTAP TANITMA: Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, Yeni İslam Tarihi ve Türkler95222-224
EROL, AydilKİTAP TANITMA: Kemal Çapraz, Sürgünde Yeşeren Vatan -Sait Ba-şer, Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre’den Sevgi Toplumuna95225
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk Ailesinin Yapısı ve Tarihî Gelişimi961-47
ÖZDAĞ, MuzafferAlevi Kimliği Üzerine Bir Işık Huzmesi9649-115
ERDEMİR, Prof. Dr.Ayşegül DemirhanAnadolu Türklerinde Geleneksel Drogların (İlâçların) Ticareti96117-146
ÖZTOPRAK, FahrettinBalkan Türkleri ve Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin -I-96147-180
ÇORUHLU, Yard. Doç. Dr. YaşarUkok Platosunda Kazısı Yapılmış Üç Yeni Kurgan Hakkında Bir Ki-tap96181-206
DANKOFF, Robert - ÖZBİLEN, Eşref BengiDivânü Lûgati’t-Türk’te İskender Efsanesi96207-216
ÖZTÜRK, Dr. Said Siyasî ve Sosyo-Ekonomik Gelişimi İçerisinde Kadim Bir Anadolu Şehri Hades (Göynük)96217-228
DOSMANBETOV, Prof. Dr. Bakbergen S. NAZARBAYEVA, Dina (Çeviren) TURSİNOVA, Nurgül (Çeviren) Kazakistan’ın Kızılorda İlinde İstihdam (İstatistikî Araştırma)979-13
ÖZTOPRAK, FahrettinBalkan Türkleri ve Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin -II-9715-50
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.) CZEGLEDY, K. (Ya-zan) Arap Edebiyatında Türklerden En Eski Bahisler 9751-64
BALA, Mehmedzade Mir-za ŞAŞAN, Faris (Aktaran)Azerbaycan Misak-ı Millisi9765-92
ÇİÇEK, Dr. KemalOsmanlı Tahrir Defterlerinin Kullanımında Görülen Bazı Prob¬lemler ve Metot Arayışları9793-111
ÖZTÜRK, YücelXIII. ve XVII. Yüzyıllarda Karadeniz Ticareti97113-136
KEZER, AliYörükler97137-152
ERDEM, Yard. Doç. Dr. SadıkNeyli’nin Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri97153-193
KALAFAT, Dr. YaşarUluğ Türkistan’da Halk Sufizmi (Kırgızistan)97195-208
KILIÇ, Dr. Atabey Mirzâ-zâdeler Ailesinin Kurucusu Mirzâ Mehmet Efendi97209-217
BUDAK, Aydın Dr.Türkmence’de -galı > -alı Zarf Fiili97219-232
AGAR, M. Emin Şimdiki Zaman Kipi97233-237
BİCİK, MehmetKİTAP TANITMA: Milli Mücâdele Kolay Kazanılmadı97239-241
ALASLAN, Yard. Doç. Dr. Hamdi İslâm Devletlerinde Vezirlik Müessesesine Genel Bir Bakış981-23
AY, Hakan - EGELİ, HalukEkonomik İşbirliği Örgütü (ECO)’nün Gelişimi ve Geleceğe Yönelik Beklentiler9825-52
ŞAŞAN, FarisAzerbaycan9853-74
TIZLAK, Yrd. Doç. Dr. Fahret-tinOsmanlı Maden İşletmeciliğinde Kanunnâmeden Nizamnâ¬meye Ge-çiş ve 1861 Tarihli Maden Nizamnâmesi9875-91
DİKİCİ, Doç. Dr. Recep İbn Acurrum ve El-Acurrumiye’si9893-95
ÖZBİLEN, Eşref Ben-gi SÇERBAK, Aleksandır M. Türkçe-Moğolca Söz Münâsebetleri Hakkında Bâzı Notlar (Altayistik Araştırmalarının Geleceği)9897-101
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiHicrî ve Nesîli Günleri Rumî/Milâdî Günlere Çevirme Dökümleri98103-170
ÇORUHLU, Yard. Doç. Dr. YaşarTürk Sanatında At Figürlerinin Sembolizmi98171-219
DİKİCİ, Doç. Dr. Recep Es-Suyuti’nin Hulasa Fi’n-Nahv’inin Konya Yusuf Ağa Kütüp-hanesindeki Yazma Nüshası98221-223
ÖZTÜRK, Dr. Sait Kitabiyat (XIV. Asırda Ayıntap Livası)98224-225
ŞİMŞİR, NahideKİTAP TANITMA: Yd.P. Tğm. İbrahim Sorguç’un Anıları İstiklâl Harbi Hatıratı, Kaybolan Filistin, (Ya. Haz./Yorumlayan Erdoğan Sorguç)98227-228
ŞENER, MuratKİTAP TANITMA: Balkanlar’da Yunan Mezâlimi98229-230
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanDoğu Raporu Ve Etnisiti991-27
BUHARALI, Doç. Dr. Eşref İstahri ve İbn Havkal’ın Haritalarına Göre Maveraünnehr9929-77
TAMÇELİK, Soyalp M. Toprak Tavizinin Altında Yatan Gerçekler9979-102
AKDİŞ, Dr. Muhammet Azerbaycan’da Bankacılık ve Mali Kurumlar99103-164
ŞİMŞİR, SebahattinZiya Bunyadov Bibliyografyası99165-178
KILIÇ, Dr. Atabey Mirzâ-zâdeler Ailesinden Mustafa Efendi99179-180
KOWALSKİ, Tadeusz (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercme)Arap Edebiyatında Türklerden En Eski Bahisler99181-183
UZUN, EnverAli Şir Nevaî Hakkında Rivayetler (Fuzulî Bayat) -I-99185-222
ŞENER, MuratKİTAP TANITMA: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Baş-bakanlık Devlet Arşivleri99223-225
ŞİMŞİR, SebahattinKİTAP TANITMA: Shırın Akıner, Sovyet Müslümanları99227-228
ÇINAR, A. Ergun KİTAP TANITMA: Arşivcilik Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Ar-şivleri99229-230
T.C. Başbakanlık Devlet Arşiv-leriKİTAP TANITMA: 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566)99231-232
YAZGAN, Prof. Dr. TuranFaruk Sümer Hocamız10011-13
SÜMER, Prof. Dr. Faruk(Kendi Kaleminden) Prof. Dr. Faruk Sümer’in Hal Tercümesi10014-22
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanEski Bir Kültür Kodu Olarak Nevruz10023-38
AKSOY, Dr. MustafaKültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Kavramı10039-61
AKYOLOĞLU, Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Türkmenlerin Işığı Prof. Dr. Faruk Sümer10063-65
ERDOĞRU, M. Akif (Çevi-ren) SÜMER, Prof. Dr. Faruk Karaman-Oğulları (Karamanlılar) 10067-81
YILMAZ, MustafaBozkır’ın Eski Çağ Tarihi10083-87
AKA, Prof. Dr. İsmail Eflâkî’nin Menâkıbu’l-Ârifîn’inde Türkler ve Moğollar’a Dâir Bâzı Ka-yıtlar10089-95
KALAFAT, Dr. YaşarTürk Adının İlahî Muhtevasına Dair10097-112
GÖMEÇ, Yrd. Doç. Dr. Sadet-tinEski Türklerde Siyasî Hakimiyet100113-117
ÖNER, Mustafa, VELİYEV, Prof. Dr. FuatSibirya’da İslam100119-126
TAŞAĞIL, AhmetÇin Kaynaklarına Göre 840 Yılından Önce Kırgızlar100127-138
BAYKARA, Prof. Dr. Tuncer Türk’ün Yaşadığı Çevre100139-145
MEMİŞOĞLU, RagıpBoynuinceli Türkmenleri100147-167
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya Hz. Peygamber’in Hadislerine Göre Türkler’in Orta Doğu Misyonu ve Bağdat’ta İlk Türkler100169-184
ECSEDY, Hilda, ÖZBİLEN, Eşref BengiÇin Menşeli Eski Türk Ünvanları100185-193
ERDEMİR, Prof. Dr.Ayşegül DemirhanHekimbaşı Salih Bin Nasrullah (?-1669)100195-202
ALTINTAŞ, Doç. Dr. AytenOsmanlı İmparatorluğunda Hekimbaşılık Müessesesinin Yetkilerini Üzerine Alan Meclis: Meclis-i Umur-ı Tıbbıye100203-218
ATAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Atatürk ve Güzel Sanatlar100219-225
ÇORUHLU, Yard. Doç. Dr. YaşarTürk Kozmolojisi’nde Yer Alan Bazı Unsurların Türk Halıların¬daki İzle-ri100227-237
ATALAY, BülentDemokratikleşme Sürecimiz İçerisinde Anayasalarımıza Kısa Bir Ba-kış100239-252
USLU, MustafaHikmet ve Zihniyet100253-258
KAŞGARLI, Doç. Sultan Mah-mutMilliyetçi, Vatanperver Uygur Şairi Abduleziz Meksum Ezizi100259-265
YARDIMCI, Öğr. Grv. Mehmet Anadolu ve Dış Türkler Edebiyatlarında Ortak Bilmeceler100267-283
ÇAPA, Doç. Dr. Mesut Kuzey Kafkas Cumhuriyeti’nin Rus Egemenliğine Girmesi Üzerine Trabzon’a Gelen Devlet Erk¬ânı100285-302
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergü-nözRusya’nın Kafkasya Siyaseti ve Geçmişten Günümüze Çe¬çenler100303-324
ŞAHİN, F. Şayan İzmir Basınına Göre Lozan Konferansı’nda Musul Meselesi100325-336
KÜÇÜK, Sait - ÖNAL, MücahitOğuzlar Yaylağı Kağızman100337-342
ŞAHİN, ErdalKİTAP TANITMA: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Türk Kültü¬ründe At ve Çağdaş Atçılık –Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas100343-349
ŞEN, Dr. Mesut KİTAP TANITMA: Emine Gürsoy Naskali ve Gülden Sağol, 18. ve 19. Yüzyıl Türkmen Şiiri Antolojisi100351-357
AKÇA, Bayram, AHMED, Ko-lağası (Çeviren)KİTAP TANITMA: I. M. Mac Gahan Hive Seyahatnamesi ve Tarihi Musavver100359-361
MORAVCSİK, J., ÖZBİLEN, Eşref BengiKavim Adı Olarak Türk Hakkında Bizanslı Hümanistlerin Görüşleri1019-12
DEVLET, Prof. Dr. Nadir Türkiye’de Tarih, Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Kırgızistan ve Manas Destanı10113-17
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanKars’ta Bir Etnik Grup: Malakanlar10119-33
ŞAŞAN, FarisZavallı Pomaklar10135-46
BÜNYATOV, Ziya (Çevi-ren) RIZAYEVA, Vefa (Akta-ran)Atabeyler Devrinde Kültürel Hayat10147-52
AKSOY, Dr. MustafaSosyal Tarih Açısından Ev, Bark ve Evlilik10153-56
HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Dr. Metin Ahi Teşkilâtının İcra Ettiği Fonksiyonlar ve Cemiyet Üzerindeki Etki-leri10157-64
KURT, Dr. İsmailİstanbul Para Vakıfları10165-96
DOĞAN, LeventTürkmenistan Türkçe’sinin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine10197-119
BUDAK, Dr. AydınHal İşligin -gaç, -geç Forması Türkmence’de -gaç/-geç Zarf-Fiil Eki101121-128
ONK, NizamettinHalil Rıza Ulutürk101129-145
ATAŞ, HayriProf. Dr. Altay Sersenulı Amanjolov’un Hayatı ve Eserleri101147-158
UZUN, EnverAli Şir Nevaî Hakkında Rivayetler (Fuzulî Bayat) -II-101159-191
KILIÇ, Yard. Doç. Dr. Atabey Mirzâ-zâde Ahmet Neylî ve Manzum Bir Mektubu101193-204
AYDIN, Bilgin -KURT, BilginÜsküdar ve Çevresi Tarihin Yeni Kaynakları: Valide Camiinde Bulu-nan Siciller101205-215
ÖZAV, Yrd. Doç. Dr. Lütfi Simav Depresyonu ve Çevresinde Geçici Yerleşme Şekilleri101217-231
T.C. Başbakanlık Devlet Arşiv-leriKİTAP TANITMA: 6 Numaralı Mühimme Defteri’nin Tanıtım Yazısı101233-235
EROL, AydilKİTAP TANITMA: Sebahattin Şimşir, Mehmet Emin Resulzâde’nin Türkiye’deki Hayatı, Faaliyetleri ve Düşünceleri101237
YAZGAN, Prof. Dr. TuranKİTAP TANITMA: Bahtiyar Vahapzade, Gurup Düşünceleri101239
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürkiye’de Etnik Yerleşim Ve Kars 1028-11
HATİPOĞLU, Yrd. Dr. Süley-manAtatürk Ve Hatay’ın Anavatana Katılması10212-23
UMAR, Arş. Gör. Ömer OsmanMillî Mücadele Dönemi Türkiye-Suriye İlişkileri (1918-1923)10225-39
DEMİR, AbdullahBağımsız Devletler Topluluğu’nun Askerî Yönü ve Rusya’nın Askeri Politikaları ile Paralelliği10240-51
KALAFAT, Dr. YaşarÖzbekistan Halk Sufizmi10253-65
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiOsmanlı Malî Yılı10267-128
COŞKUN, Dr. Volkan Özbek Türkçesinde Fiilleri Birleşik Yapan Yardımcı Fiiller102129-139
MERCAN, Arş. Gör. Mehmet Sadrıâzam Ahmet Cevat Paşa’nın Karadağ Seyahatnamesi102141-166
ŞİMŞİR, NahideCharles Robert Cockerell’in Seyahatleri102167-176
BOODBERG, A. Peter (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercme)T’u-Chüeh Türkleri Hakkında Üç Not102177-188
EYİCİL, Yrd. Doç. Dr. Ahmet İstiklâl Mahkemelerinde Yargılanan K. Maraşlılar102189-233
ÖZCAN, Araş. Gör. Kemal KİTAP TANITMA: Dr. Baybirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi102235-242
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan2000’li Yıllarda Türkiye’nin Sosyolojik Meseleleri1039-14
MARUF, SinanOsmanlı Döneminde Kerkük Şehri’nin Sosyal ve İktisadî Yapısı (1847-1908)10315-43
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül DemirhanProf. Dr. Besim Ömer’in Tütün Adlı Eserinin Türk Tıp Tarihi Açısın-dan Önemi ve Bazı Sonuçlar10345-52
DEĞER, Doç. Dr. Mebrure Dr. Gali Ata Ataç’ın Tıb Fakültesi Adlı Kitabına Göre Mekteb-i Tıb-biyenin İlk Yüzyılı10353-72
İBRAHİMOV, Prof. Dr. Ay-dın SOYKAN, Yard. Doç. Dr. Füsun Türkmenistan: Çöl ve Turizm10373-106
HAUSSİG, Wilhelm Hans (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercüme)İran Hudut Bölgelerinde İndocermen ve Altaylı Göçebe Kavimler103107-120
KLYAŞTORNIY, S. G., ATSIZ, Dr. Buğra (Tercüme)Doğu Türkistan ve Ordubalık Kağanları103121-124
COŞKUN, Dr. Volkan Özbek Türkçesinde Ses Hadiseleri103125-130
TAYŞİ, Mehmet SerhanÇelebi Halife103131-164
ERDEM, Yrd. Doç. Dr. SadıkDürri-i Yek-Çeşm ve Gazelleri103165-203
DALKIRAN, Dr. Sayınİbn Kemal’in Tembellik Düşüncesi Karşısında Mücadelesi103205-210
ÇETİN, Prof. Dr. AtillaKİTAP TANITMA: Vakıflar Dergisi103211-212
T.C. Başbakanlık Devlet Arşiv-leriKİTAP TANITMA: 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530), II; Bolu, Kastamonu, Kengırı ve Koca-ili Livâları103213-215
KALAFAT, Dr. YaşarKeleki’de Dört Gün Üç Gece ve Nahcıvan Halk İnançları1049-32
CİHAN, Dr. AhmetModernleşme Açısından Günümüz Japonya’sında Eğitim Sisteminin Bazı Özellikleri10433-83
GEDİKLİ, Dr. Yusuf (Akta-ran) RIZVAN, Prof. Dr. Nazım20. Asrın Evvellerinde Güney Azerbaycan Dramasında Türkçü¬lük Meseleleri10485-92
PRİTSAK, Omeljan (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercüme) Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılışı 10493-102
KAYHAN, Dr. Hüseyin Irak Selçukluları Tarihi I. Kuruluşunda Sultan Mes’ud’un Salta¬natının Sonuna Kadar (1119-1152)104103-130
KARADENİZ, Dr. H. BasriDulkadirli Beyliği Tarihine Kısa Bir Bakış104131-157
ÖZGÜR, YükselTarihi Türk Yurdu Zengezur104159-178
DİKİCİ, Doç. Dr. Recep A’işe El-Ba’uniye104179-180
COŞKUN, Dr. Volkan Özbek Türkçesinde Edatlar104181-194
DALKIRAN, Dr. Sayın İbn-i Kemal’in Tılsımat Risalesi104195-208
ŞAŞAN, Faris (Hazırla-yan) LÜTFİ, Behram (Muharrir)Rumeli’nin Dertleri (KANLI KİTAP)104209-220
ATSIZ, Dr. Buğra VAN LOON, Hendrik Willem KİTAP TANITMA: Hendrik Willem Van Loon, Central Asia Reader, The Rediscover of History104221-226
EROL, AydilKİTAP TANITMA: Ord. Prof. Dr. Gyula Nemeth, Vidin Türkleri, (Çev.: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel)104227-228
DOERFER, GerhardKİTAP TANITMA: Mustafa Uğurlu (Nâşir): Anonim. Münyetü’l-Guzât104229-232
ECER, Dr. Ahmet Vehbi KİTAP TANITMA: Yesevi Kültürü İle İlgili Önemli Bir Eser: Hazinî, Cevahirü’l-Ebrâr min Emvâc-ı Bihâr.104233-236
İSHAKOV, Damir M.KİTAP TANITMA: Takdirname, Rafael F. Muhammetdinov’un Türk-çülüğün Doğuşu ve Gelişimi (Os¬manlı ve Rus İmparator¬lukları, Tür-kiye, SSCB, BDT; XIX. yüzyılın 70. Yılları XX. yüzyılın 90. yılları)104237-240
DURAN, Dr. Hacı Sosyolojik Düşünceye Dair1059-26
ATALAY, BülentGümrük Birliği’ne Girerken Tanzimat Fermanı’na Genel Bir Bakış10527-48
YAMADA, Nobuo ÖZBİLEN, E. Bengi (Tercüme) Türkler’in Asıl Yurdu 10549-54
ISMAIL, NilgünThe Continuity of the Turk-Tatar Ethnic in the Romanian Space10555-58
KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Orhan 1597 Tarihli Mufassal Yörük Defterine Göre Halep Türkmenleri10559-75
KARADENİZ, Dr. H. Basri XIV. Yüzyılda Karye-i Nizip10577-98
ŞAHİN, F. Şayan Ertuğrul Faciası Şehitlerinin Aileleri İçin Girit Vilayetinde Toplanan Yardım10599-155
HÜLAGÜ, Dr. Orhan Millî Mücadele’de Bursa Vilayetindeki Yunan Vahşeti ve Öldü¬rülen Türklerin İsimleri105157-172
DEMİR, NecatiAzerbaycan Türkçesinin Tarihî Geçmişi ve Bugünü105173-180
DOĞAN, LeventTürkmenistan Atasözleri (Nakıllar)105181-194
BİCİK, MehmetBarak Kültürü105195-202
ŞİMŞEK, Yrd. Doç. Dr. EsmaTürk Folklor ve Halk Edebiyatında Elma105203-216
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. HakkıGünübirlik Rekreasyon Alanlarına Tipik Bir Örnek: Erzincan Ekşisu Yöresi105217-232
GÜNAY, VehbiKİTAP TANITMA: Hicran Yusufoğlu, Osmanlı-Macar İlişkileri105233-234
ÖZTOPRAK, FahrettinKİTAP TANITMA: Gerilla ve Terörizm105235-236
GÖNÜLLÜ, Ali RızaKİTAP TANITMA: Dünden Bugüne Gagauzlar, Harun Güngör-Mustafa Argunşah105237-238
EROL, AydilKİTAP TANITMA: Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Türk Tarihinin Sosyo-lojisi105239
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar Ali Bey Hüseyinzade ve En Önemli Yazılarından Türkler Kimdir ve Kimlerden İbarettir (1905)1069-32
KALAFAT, Dr. YaşarTürk Ata’dan Günümüze Türk Kültür Kimliği10633-52
TULUM, Mertol Elvan Çelebi’nin Menâkıbu’l-Kudsiyye Adlı Eserinin İkinci Baskısı Münasebetiyle -III-10653-104
GENÇLER, Yrd. Doç. Dr. Ay-han Tarihî Seyir İçerisinde İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Yıllarında Çalışma Hayatı (1908-1923)106105-122
KARA, Abdulvahap1986 Alma ata Ayaklanması Rus Düşmanlığı mı, Demokratik mi?106123-134
HESENLİ, Prof. Dr. Cemil Eziz Gubaydulin Umumtürk Tarihinin Araşdırıcısı Kimi106135-148
AKTAN, Doç. Dr. AliMemlûk-Haçlı Münasebetleri106149-178
CİHAN, Dr. AhmetGünümüz Japonya’sında Aile İle İş Hayatı Arasındaki Kadın 106179-230
AÇIKGÖZ, HalilKİTAP TANITMA: Prof. Dr. Altay Amanjıolov, Türki Filologiyası Jene Jazu Tarihi106231-232
ÇETİNKAYA, NihatKİTAP TANITMA: Iğdır Tarihi106233-234
HUDİYEV, Prof. Dr. Niza-mi BEŞİROĞLU, Dr. Rehber KİTAP TANITMA: Azerbaycan Edebi Dili Tarihi 106235-236
MATSUNAGA, Akira (Ya-zan) BEŞİROĞLU, Dr. Rehber (Çev.)KİTAP TANITMA: Azerbaycan Türkçesi’nin Grammatikası106237
KAYACAN, İsa KİTAP TANITMA: Ahıska Türkleri106239-240
KALAFAT, Dr. YaşarTürkmeneli/Erbil ve Halk Sufizmi1079-60
SAĞIR, Yrd. Doç. Dr. Meral Sivas Yıldızeli İlçesi’ne Bağlı Çerkes Köylerinde Aile Yapısı, Akraba-lık İlişkileri ve Evlenme Gelenekleri10761-80
BİCİK, MehmetBaraklar (Bir Türk Oymağının Tarihi)10781-90
ÖKSÜZ, Dr. Hikmet Atatürk Döneminde Balkan Türkleri’nin Durumu10791-120
GÖRKAŞ, İrfanMehmet Birgivî’nin İlm-i Ahlâk’ı107121-130
ŞARLI, Dr. Mahmut Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi’ndeki Sad Kelime-i Ali Tercüme-si İle Mie Kelime-i Ali Tercümesi107131-152
BENZİNG, Prof. Dr. Johan-nes COŞKUN, Dr. Volkan (Çeviren) Türkmen Edebiyatı107153-174
KURT, Dr. İsmailMuhasebe Defterine Göre Para Vakıfları107175-230
AKIŞ, İbrahimKİTAP TANITMA: Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali, Türk Dün¬yası Gramer Terimleri Kılavuzu107231-232
TDAVKİTAP TANITMA: Nahçıvan Tarihi’nin Sahifeleri, Prof. Dr. Nizami Hudiyev, Vasif Talıbov, Prof. Dr. Feremez Maksudov, Abutalib Ka-sımov, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, İsa Habibbeyli, Çev.: Dr. Rehber Beşiroğlu107233-235
ERSAN, Yrd. Doç. Dr. Meh-met KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Fikret Işıltan’a 80. Doğum Yılı Armağanı107237-239
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanDoğu Ve Güneydoğu Aşiret Ve Sosyo-Antropolojik Yaklaşımlar1089-22
BAYRAKTAR, SibelKerkük Ağzı ve Kerküklü Bir Türkmen Kocası10823-32
KALAFAT, Dr. YaşarVatan-İran-Turan Hattı ve Caferi Türklerinde Halk İnançları10833-100
YILMAZ, Yard. Doç. Dr. Faruk Osmanlı Dış Borçlanmasının İlk Yirmi Yılı ve Sonuçlar108101-113
KARADENİZ, Dr. H. BasriAtçeken Oymakları’nın Yurdlarına Yer Adları Ve Oymak Adlarının Yer Adı Olarak Verilmesi108115-152
ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Sabri Kargalı Tahtacı Alevi-Köyü108153-176
BİNLER, Ziya MehmetTürkiye’de Düğünler108177-246
TUZTAŞ, Talip (Çevi-ren) SPECHT, Karl Gustav (Yazan)Cemaat108247-250
ERMAN, MeralKitap Tanıtma108251-252
ŞİMŞİR, NahideKitap Tanıtma: Mühimme Defteri108253-254
AKGÜNDÜZ, Prof. Dr. Ahmet Kitap Tanıtma: Osmanlı Arşivinde Araştırma Yapacaklar İçin Rehber Bir Eser: Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyasat Yazısı Ve Tarihî Geli-şimi108255-256
KALAFAT, Dr. YaşarAnadolu Türk Halk Sufizminde Çerkezler1099-28
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanAkyazı (Sakarya) Çevresinde Bölge Araştırmaları10929-36
ALP, Doç. Dr. İlker BDT (SSCB)deki Türkler10937-48
ERDEMİR, Doç. Dr. Ayşegül DemirhanKarantina’nın Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bazı Belgeler10949-58
YILDIRIM, NeşideSosyolojik Açıdan Tanzimat Ve Sonuçları10959-72
CANATAN, Yrd. Doç. Dr. Ya-şar Türk Arap Münasebetlerinin Bozulmasında Batı Devletlerinin Etkileri10973-80
EYİCİL, Yrd. Doç. Dr. AhmetMaraş’ta ve Bazı Yerlerde 1856 Islahat Fermanına Tepki10981-110
DALKIRAN, Yrd. Doç. Dr. Sa-yın İrşâdü’l-Mütehayyirîn109111-122
AMBROS, Dankmar (Ya-zan) TUZTAŞ, Talip (Çeviren)Cemiyet109123-130
KAYMAZ, Yrd. Doç. Dr. ZekiDarende’de Konuşulan Gizli Dil : Hazeynce109131-166
DOĞAN, LeventKırgızistan Türkçesi Dil Bilgisi Terimlerinin Türkiye Türkçesi’ndeki Karşılıkları109167-171
ÖZDARENDELİ, ÇağrıEski Türkiye Türkçesi’ndeki Geçmiş Zaman109173-182
ARINÇ, Yard. Doç. Dr. KenanAhlat’taki Doğal Barınaklar (Mağara Konutlar) ve Bazı Prehistorik Yerleşme İzleri109183-208
HACALOĞLU, YücelResulzade’den Tanrıöver’e Mektuplar109209-216
COŞKUN, Yrd. Doç. Dr. Recai1900 Sonrası Orta-Asya’da Ekonomik-Sosyal ve Siyasi Gelişmeler Hakkında İngilizce Yayınlanmış Eserlerden Derlenmiş Bibliyografik Bir Çalışma 109217-234
KOLCU, Yrd. Doç. Dr. HasanKİTAP TANITMA: Serveti Fünun’da Tenkit Üzerine109235-240
ERDEMİR, Prof. Dr.Ayşegül DemirhanSosyal Sigortalar Kurumunun Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bursa Bölge Hastahanesi1109-18
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. HakkıTurizm Potansiyeli Yönünden Eskişehir Sakarı Ilıca Kaplıcaları11019-32
AKTAY, Doç. Dr. Nizamettin (Türk Sendikacılığı) 2821 Sayılı Sendikalar Kanununda 4277 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Getirdikleri11033-42
DİKKAYA, Mehmet Sosyalist Ekonomilerin Piyasa Ekonomisine Geçiş Sorunları11043-56
DEMİR, AbdullahBağımsız Devletler Topluluğu’nun Teşkilat Yapısının Teorik İncelen-mesi11057-66
OKUR, İbrahimSultan Galiev Romanından Kaos Teorisine Bir Gönderme11067-71
HESENLİ, Prof. Dr. Cemil 1918. İlin Yazı: Azerbaycan’da Ermeni Terörizmi ve Soykırımı11073-82
KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Atabey Mirzâ-zâdeler Ailesinden Şeyh Mehmed Efendi11083-104
TÜRKOĞLU, İsmail (Çevi-ren) BİGİ, Musa Carullah (Ya-zan)Tarihin Unutulmuş Sahifeleri110105-114
DİKİCİ, Doç. Dr. Recep Ebu’z-Ziyâ’nın Mecmûası’ndaki Arap Atasözleri110115-120
ÖZÇAM, Arş. Gör. ÇimenTürkiye Türkçesi İle İlgili Gramer Çalışmaları -Bibliyografya Deneme-si-110121-162
NECEFOĞLU, Dr. Hacali Kimya Terimleri Sözlüğü110163-216
GÜNDÜZ, AhmetH. 1035-1036 (M. 1625-1626) Tarihli 27 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicil Defterinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi110217-230
TÜRKMEN, ZekeriyaDonanma Mecmuasında Yer Alan Türk Denizcilik Tarihi İle İlgili Ma-kaleler Bibliyografyası110231-240
ÖZTOPRAK, FahrettinFihrist110241-287
BAYRAM, SadiKültür Bakanlığı Tarihçesi, Millî Kültür, Günümüz Türkiyesi ve Muasır Medeniyetler Seviyesi1119-18
GÜL, H. İbrahimAzerbaycan’da Kadın İşgücü ve İstihdamı Sorunları11119-26
ÇOLAK, FilizTürkiye’de Demiryolu Ulaşımı (1880-1940)11127-42
TOPRAK, Seydi V.31 Mart Vak’ası11143-56
GÜNDÜZ, MehmetDivan-ı Hümâyun ve 1679 Tarihli Hükümlerden Karar Örnekleri11157-80
HAMZAÇEBİ, MehmetOsmanlı Devleti’nde Milletlerarası Antlaşmalar11181-96
MUHTAROGLU, Dr. FarukTarihin Gence Hafızası11197-131
ÇEVİKEL, Nuri1570-1571 Türk Fethi İle Kıbrıs’ta Meydana Gelen Toplumsal Deği-şim Hakkında Bir Tahlil Denemesi111133-152
ECSEDY, Hilda (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)6. Yüzyıl Türk İmparatorluğu’nda Kabile ve Kabile Cemiyeti111153-170
COŞKUN, Yard. Doç. Dr. Vol-kanÖzbekistan Türkçesinde Ses Uyumu111171-174
KAYRA, O. KemalOrhun Abidelerinde Askeri Kelime ve Terimler111175-192
KALAFAT, Dr. YaşarNahçıvan Halk İnançlarında Edebiyat111193-206
MAKAS, Doç. Dr. Zeynelâbi-dinAnadolu, Kafkasya ve Orta-Asya Masallarında Bitiş Formelleri111207-226
SAPAN, Dr. SüheylArap Yarımadası Hakkında Seçilmiş Bir Bibliyografya Denemesi111227-236
ÖZTOPRAK, FahrettinKitap Tanıtma : Dr. Alâeddin Yalçınkaya’nın Sömürgecilik-Pan-İslamizm Işığında Türkistan, 1856’dan Günümüze111237-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanAtatürk’ün Temel Felsefesi1129-12
CANATAN, Yrd. Doç. Dr. Ya-şar20. Yüzyıl Başlarında Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan Bölgele-rinde Türk Aleyhtarı Batı Politikası11213-21
JEONG, JaehunBir Çin Kaynağında Bulunan Türk At Damgaları Hakkında 11223-32
AKAR, AliMirkatü’l-Cihât’ta Tarihî ve Destanî Unsurların Değerlendirilmesi11233-40
ÇEVİKEL, NuriFransız İhtilâli ve Kıbrıs11241-60
KALAFAT, Dr. YaşarAzerbaycan Halk Sufizmi ve Lenkeran Folklor Müşaveresi11261-86
MUHTAROGLU, Dr. FarukTarihin Gence Hafızası – II - 11287-108
ŞAHİN, F. Şayan Ertuğrul Faciası Şehitlerinin Aileleri İçin Ülkede Toplanılan Yardım112109-152
KURT, Dr. İsmail953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defterine Göre Para Vakıf-ları112153-180
HEKİMOV, M. İ. (Ya-zan) DUYMAZ, Ali (Aktaran)Halk Mevsimleri ve Âşıklar Sanatı112181-190
CİHAN, Dr. AhmetMeiji Döneminde Modernleşme Girişimlerinde Araştırma ve Gözlem Gezileri İle Yurtdışı Eğitimin Rolü112191-204
TUNCER, Dr. HediyeKültür, Dil ve Ağız Üzerine112205-208
KAYRA, O. Kemal BOLATOVA, Şınar Kazakistan Türkçesiyle Göktürk Abidelerindeki Kelime ve Deyimlerin Benzerlikleri112209-216
COŞKUN, Yard. Doç. Dr. Vol-kanÖzbekistan Türkçesinde Ünlülerin Sınıflandırılması ve Ünlü Değişme-leri112217-220
AÇIKGÖZ, HalilKitap Tanıtma (Yenisey Yazıtları Hakkında Bir Kitap Ve İlk Defa Neş-redilen, Yeni Bulunmuş Üç Yazıt) 112221-236
ÖNCEL, Doç. Dr. Öztan (Tanı-tan) KAHYA, Prof. Dr. Esin ERDEMİR, Prof. Dr.Ayşegül DemirhanKitap Tanıtma: Medicine In The Ottoman Empire (And Other Scienti-fic Developments)112237-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhanİş Ahlakı Sanayi İşçilerinin Sosyo-Kültürel Değerleri1139-68
KALAFAT, Dr. YaşarÇuvaşistan-Başkurdistan-Tataristan11369-88
ÇORUHLU, Yrd. Doç. Dr. Ya-şarKırım Arkeolojisi ve Sanatı (Başlangıcından Altınordu Devrine Ka-dar) 11389-130
MUHTAROĞLU, Dr. FarukTarihin Gence Hafızası - III - 113131-158
AYDIN, MustafaAlman Seyyahı J. P. Fallmerayer’e Göre 1840’lı Yıllarda Giresun113159-166
GÖKHAN, İlyas 1821-1823 Osmanlı-İran Savaşları ve Kayseri’ye Etkileri113167-174
KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. SelamiErmeni Propagandaları ve Almanya’nın Ermeni Politikası (1917-1918)113175-192
HÜLAGU, Yrd. Doç. Dr. OrhanMualifler Koalisyonu’ndan 31 Mart Vak’asına113193-204
SAY, TansuDilin Değişmesi Üzerine Bir Araştırma Bulgarlar113205-214
PRITSAK Omeljan (Yazan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)Çin Kaynaklarında Eski Türk Hükümdarlık Unvanları113215-222
TÜRKOĞLU, İsmailXX. Yüzyılda Türk Dünyası Tarihi Bibliyografyası113223-238
KÜÇÜKYILDIZ, AslanKitap Tanıtma: Nakışların Yaddaşı113239-240
OSMAN, Prof. Dr. Gıylaced-din ORUÇ, Dr. Birsel (Aktaran)Hun Tengrikutluğu ve Türk Şeceresi1149-37
MUHTAROĞLU, Dr. FarukTarihin Gence Hafızası – IV -11439-59
KURTULUŞ, Doç. Dr. BerrakTürk Cumhuriyetleri Pazarı11461-63
ÜNAL, Ömer Faruk, ERDAL, AyhanAzerbaycan’da Özelleştirme11465-80
ERBAŞ, Yrd. Doç. Dr. AliGünümüz Fransa’sının Sosyo-Kültürel Yapısı ve Fransa’da Yaşayan Türkler11481-92
KARAMAN, Yrd. Doç. Rama-zanDini ve Sosyal Bir Olay Olarak Şeyh Bedrettin Hareketi11493-104
BİNLER, Mehmet ZiyaTürkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde Evlenme Gelenekleri ve Görenekleri114105-122
HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Dr. Orhan1908 İhtilâli’nden Sonra Başlayan İhtilâflar114123-134
GÖLEN, ZaferMeclis-i Umûmî’nin Bosna Hersek’teki İlk Çalışmaları114135-142
HACALOĞLU, Recep AlbayrakBorçalı Toponimleri114143-170
YAZICI, Doç. Dr. Hakkı BAŞIBÜYÜK, Arş. Gör. AdemTarihteki Önemini Kaybetmiş Yerleşmelere Bir Örnek : Kemah114171-192
ÖZSOY, Dr. OsmanTürk-Amerikan İlişkilerinin İlk Dönemi ve Amerika’daki İlk Tanıtım Faaliyetleri114193-200
MEMMEDOV, Yrd. Doç. Dr. Zahit ŞAŞINA, Yrd. Doç. Dr. Nina Türk Cumhuriyetlerinde Bankacılık Sistemi ve Türkiye İle Ticari İlişki-lerinin Geliştirilmesinde Bankacılığın Önemi114201-214
ÜNAL, Dr. MustafaKutadgu Bilig ve Divanü Lügat-it Türk’deki Halk İnanışlarına Feno-menolojik Bir Bakış 114215-224
COŞKUN, Yard. Doç. Dr. Vol-kanÖzbekistan Türkçesi’nde Ünsüzlerin Sınıflandırılması ve Ünsüz De-ğişmeleri114225-232
TAS, A. Rona İŞTİRYAKOVA, Leysen (Terc.) AÇIKGÖZ, Halil (Tercüme-Hazır.) Doğu Türk Runik Yazısının Menşei ve Gelişmesi Hakkında 114233-240
AKALIN, Prof. Dr. SamiTürk Adbilim Araştırmaları- Türk Soyadı Yasası 1159-20
KALAFAT, Dr. YaşarUfa Uluslar arası Türkiyat Kurultayı Ve İdil-Ural, Altay Türk İnançları11521-56
YILMAZ, RehaKültürler Kavşağı Dağıstan’da Toplum İçi İlişkiler11557-62
ÖZSOY, Dr. OsmanMustafa Kemal Paşa’nın Halkla Kurduğu İlişkiler Ve Bağımsızlık Ko-nusunda Anadolu İnsanını Harekete Geçirmesi11563-78
YALÇINKAYA, Dr. Alâeddin Günümüzdeki Türkistan ve Orta Asya11579-90
CİHAN, Dr. AhmetDivan-ı Muhasebât (Sayıştay): Kuruluşu Teşekkül Devrindeki Fonk-siyonları ve Hukukî Statüsüne Dair Notlar11591-114
MUHTAROĞLU, Dr. FarukTarihin Gence Hafızası – V -115115-136
SARISAMAN, Yrd. Doç. Dr. SadıkBirinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İran Politikası ve De-fa’-i İslâm Cemiyeti115137-146
VÂTH, Gerhard, ERSAN, Yard. Doç. Dr. Mehmet (Çev.)Artuklu Beyliğinin Yönetimi115147-168
TACİBAYEV, RaşitKazak-Çin Petrol Anlaşması ve Yeni Oluşumlar115169-176
BAKO, CemalSırbistan’da Bir Şehir Uijçe115177-180
BAYRAKTAR, F. SibelKutadgu Bilig’de Bulunma Hali Ekinin Üstlendiği Fonksiyonlar115181-192
ORUÇ, Dr. BirselKazan Devlet Üniversitesi Fenni Kütüphanede (Yazma Eserler Kü-tüphanesi) Bulunan Türkçe Yazma Eserler 115193-220
KAYA, Yrd. Doç. Dr. İdris Gü-venSelanikli Âkif Efendi’nin Divanındaki Selânik Tekkeleri ile İlgili Beş Tarih Şiiri115221-227
ROSS, E. Denison ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercüme Eden)Körösi Csoma SÂNDOR115229-236
DEMİRBİLEK, SalihKitap Tanıtma : Anadolu’nun Türkleşmesi Sürecinde Kırşehir 115237-240
KAYA, PolatEtruscan Numeral Names On The Tuscanıa Dıce1169-20
KURTULUŞ, Doç. Dr. BerrakMeluncanlar 11621-24
KALAFAT, Dr. YaşarGiraylar’dan Cemiloğlu’larına Günümüz Kırım’ı Ve Kırım Tatar Türkleri Halk İnançları11625-60
MINORSKY, V. (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)Tamim İbn Bahr’ın Uygurlara Menşeine Dair11661-89
MUHAMMEDOĞLU (Aliev), Prof. Dr. Saleh Azerbaycan Türklerinin Etnik Menşeine Dair Üç Ana Görüşün Eleşti-risi11691-104
MUHTAROĞLU, Dr. FarukTarihin Gence Hafızası – VI - 116105-138
GÜNDÜZ, Mehmet97 Numaralı Mühimme Defteri ve Seçilmiş Hükümler116139-152
TACİBAYEV, RaşidKazakistan’da Rus Göçmenlerinin Yerleştirilmesi116153-159
BULUT, Yrd. Doç. Dr. İhsanGeçici Bir Yerleşme İken Sürekli Yerleşmeye Dönüşen Köy Yerleş-melerimize Yeni Bir Örnek: Şenkaya Doluyan Köyü116161-189
TUNCER, Dr. HediyeTürk Yazı Dili Tarihinde Zarf-Fiillere Toplu Bir Bakış116191-194
AKDOĞAN, Dr. YaşarŞeyhî Dîvanı’nı Tenkit; Germiyanlı Şeyhi ve Divânı İle İlgili Yanlışlık-lar ve Eksiklikler 116195-206
HAMZA, MelahatMakedon Dili ve Edebiyatında Türk Etkileri116207-212
KINIK, MustafaAnadolu Selçuklu Dönemi Çinilerinde Figür116213-218
ÇANAKLI, OktayCedvel-i Vüzerâ-yı Makâm116219-226
ERSAN, Yrd. Doç. Dr. Meh-metDüzeltme116227-232
DAYANÇ, Yrd. Doç. MuharremKitap Tanıtma : Millî Mücadele de Din Adamları116233-235
KOÇAK, Mehmet Nurettin (Çev.)Buhara Tarihi : Ebû Bekir Muhammed Bin Cafer En-Narşahi1179-80
YANARSÖNMEZ, MesutKurtuluş Savaşı’nda Anadolu Üstünde Bir Garip Kavga (İngiliz-İtalyan Mücadelesi)11781-87
KILIÇ, Dr. DavutXIX. Asırda İngiltere’nin Ortadoğu Politikasının Osmanlı Ermenilerine Yansıması 11789-97
AYGAN, Halil Osmanlı Toplumunda Sosyal Hayat11799-109
GÖRKAŞ, İrfanKöktürk Kitabelerinde Tanrı-İnsan Münasebetleri117111-122
GÖNÜLLÜ, Ali RızaTürk Halk İnançlarında Demir Motifi117123-128
ARPAT, AtillaRum Mehmed Paşa Camiinde Bizans Parmağı ve Sayı Sembolizmi117129-136
MAKAS, Doç. Dr. Zeynelâbi-dinMani Tipli Azeri Bilmeceleri117137-152
AYBARS, ŞerafettinBilmece Nedir, Masallı Bilmeceler117153-178
ORUÇ, Dr. Birselİyail (Galimcan İbrahimov Dil ve Edebiyat Araştırmaları Enstitüsü) Arşivindeki Türkçe El Yazmaları 117179-237
ECER, Yrd. Doç. Dr. Ahmet VehbiKitap Tanıtma : Milli Mücadele’de Güney Cephesi Urfa 117239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanErzincan Yöresi Alevileri1189-24
ERDEMİR, Prof. Dr.Ayşegül DemirhanAsepsi ve Antisepsinin Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bazı Sonuçlar11825-48
YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. İsmail Osmanlı Demiryolu Politikası ve Sonuçları11849-53
MÜMTAZ, HüseyinTrabzon Örneğinde Fetih ve Kurtuluş Kavramlarının İncelenmesi11855-66
BEDİRHAN, YaşarTürk Tarihinde Hun-Çin Siyasi Mücadelelerinde İpek Yolu ve İpek Yolu Ticaretinin Oynadığı Rol11867-80
CLAUSON, Gerard (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)Türk, Moğol, Tunguz11881-96
GÖLEN, ZaferOsmanlı Devleti’nde Islâhat Hareketleri ve Tanzimat11897-114
KAYA, By PolatEtruscan / Turkish Connectıon Chapter II The Etruscan Orator Inscrıptıon 118115-120
NECEFOĞLU, Doç. Dr. HacaliTürkiye ve Azerbaycan Türkçelerinde Eşsesli ve Eşköklü Kelimeler Sözlüğü118121-148
KAYA, Yrd. Doç. Dr. Bayram AliAzmî-zâde Hâletî Dîvânı’nda Atasözleri ve Deyimler118149-168
BODROGLIGETİ, Prof. Andras J. E. TULUM, Dr. Mehmet Mâhur (Çev.)Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’ini Anlamak ve Yorumlamak118169-180
YILMAZ, Dr. EnginGazavât-Nâme Tanımı, Tarihî Gelişimi, Kapsamı, Yeni Bir Tasnifi118181-184
YILDIRIM, Ali 16. Yüzyıl Ümmî Şairlerinden Enverî ve Şiirleri118185-216
AKAY, Dr. Asuman AhmedSüleymân-Nâmen Nesrinde Ahengi Sağlayan Ses ve Söz Unsurları118217-228
BAYKUZU, Tilla Deniz (Çevi-ren)Kitap Tanıtma : Kazakların Soy, Damga Ve Uranları 118229-234
AKIŞ, İbrahimKitap Tanıtma : Gagauz Türkçesi Grameri’ne Dair 118235-236
GÜRSOY, Prof.Dr. EmineKitap Tanıtma : Naskali118237-239
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürkiye’de Göçler, Sorunları ve Çözüm Yolları1195-24
KUTLU, Dr. CemilRusya Türkleri’nin I. Dünya Savaşı’nda Ruslar’a Esir Düşen Türk Askerlerine Yaptığı Yardımlar 11925-49
KADIOĞLU, Dr. MuhsinAB’nin Deniz ve İçsu Yolu Taşımacılığı Politikasının Türkiye’ye Etki-leri11951-66
CİHAN, Dr. AhmetYükseköğrenimde ve Mesleğe Giriş Sürecinde Alternatif Düşünce-ler: Japon Modeli 11967-71
HESENLİ, Prof. Cemil YAVAN Cengiz (Aktaran)Petrol Uğruna Mücadele Ve S. Kavtaradze’nin Tahran Seferi11973-90
KAYA, PolatHerıtage Central Asıa (Project year 2000) Connectıon Chapter III Re-adıng Of The Etruscan Pyrgı Tablets (A preliminary report)11991-124
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk Aleksandr Puskan 1829 Seferi’nde Erzurum119125-160
YÜKSEL, AyhanTrabzon Vilâyetinde Yer Adlarını ve İdâri Yapıyı Değiştirme Teşeb-büsleri119161-172
MUHTAROĞLU, Dr. FarukTarihin Gence Hafızası – VII - 119173-186
BULUT, Yrd. Doç. Dr. İhsanKökeni Termal Kaynaklara Dayanan Bir Yerleşme : Sivas-Sıcak Çermik119187-208
AKDOĞAN, Dr. YaşarYeni Bilgilerin Işığında Azerbaycanlı Ahmed Bin Şeyh-Zâde119209-218
OKUMUŞ, Salih Almas Yıldırım’ın Şiir Dünyası Üzerine Bir İnceleme119219-234
ŞİMŞİR, NahideKitap Tanıtma : Gezginlerin Gözüyle İzmir 119235-236
TÜRK, Yrd. Doç. Dr. VahitTürkçe’de Şimdiki Zaman Kavramı Çekimleri ve Ekleri1209-47
KADIOĞLU, MuhsinDenizlerde Daha Emniyetli Bir Ulaştırma İçin Niçin Uluslararası Gü-venlik Yönetimi Kodu (ISM CODE)?12049-53
DAVİD, Geza (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)Arad ve Gyula Sancakbeyleri 12055-70
AKAR, Dr. Şevket Kamil 19. Yüzyılda Edirne Eyaletine Bağlı Ahyolu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı12071-101
İNAN, Kenan1831 Nolu Şer’iye Siciline Göre 17. Yüzyıl Ortalarında Trabzon Mülk Satışları120103-124
DÖĞÜŞ, Dr. SelahattinOsmanlı Hoşgörüsünün Kaynakları 120125-132
ABDULLAYEV, MuhammetUbeydullah Han’ın Hayat ve İcadına Dair Malûmatlar120133-144
UZEL, LokmanKenasarı Kağan’ın Bağımsızlık Hareketi (Şimdiki Kazakeli Bölgesi 1837-1847) 120145-158
BAYATLI, Yrd. Doç. Dr. Nilü-fer (Arapça’dan Çeviren ve Yorumlayan)Hollanda’lı Doğu Gezgini Dr. Leonart Raufolff’un Doğu Gezisi (Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin’e Doğru)120159-184
OKUMUŞ, SalihAlmas Yıldırım’ın Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri120185-200
AGAR, Yard. Doç. Dr. M. EminKıpçak Türkçesi’nde İsim-Fiiller120201-206
HESENLİ, Prof. Dr. Ce-mil YAVAN, Cengiz (Aktaran)Tebriz Ocak-Mart 1945120207-224
HALİDOV, A. B. (Hazırla-yan) CELAL, Hayrat (Rus-ça’dan Ter.) Tacaddin Bulgari’nin Büyük Tiryak İsimli Tıb Eseri120225-240
GENÇLER, Yrd. Doç. Dr. Ay-hanTürkiye’de İstihdamın Yapısal Açıdan Değerlendirilmesi1219-14
GÜLER, Doç. Dr. Nil KADIOĞLU, Dr. MuhsinTürkiye’nin Uluslararası Deniz Taşımacılığında Öne Çıkan Limanlar12115-22
TUZTAŞ, Dr. TalipSosyal Gelişme Açısından Türkiye’de Yaygın Eğitimin Önemi12123-80
KALAFAT, Dr. YaşarTürk Halk İnançlarında Metodik Problemler – Erbil Nahcıvan ve Tür-kiye Örnekleri- 12181-86
UMAR, Arş. Gör. Ömer OsmanSuriye’de Kurulan Kuvayı Milliye Teşkilâtı ve Üyeleri12187-96
KAYA, PolatHerıtage Central Asıa (Project year 2000) AK TENGIZ The Dısap-peared Ice Age Sea-Sıze Lake Of Sıberıa12197-148
PULLEYBLANK, E. G. (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)Çinliler’in Türkler’e Verdiği Adlar121149-154
YILMAZ, MuammerXVII. Asırda Osmanlı İmparatorluğu’nun İdârî, Askerî Ve Mâlî Duru-mu121155-172
CİHAN, Yrd. Doç. Dr. AhmetOsmanlı’da Modernleşme ve İlmiye Zümresi121173-187
GÜLPINAR, Canan18-19. Asır İslâm Dünyasındaki Islah Hareketleri 121189-196
HESENLİ, Prof. Dr. Cemil (Ya-zan) YAVAN, Cengiz (Aktaran)1945 Yılının Yazı: Moskova’nın Kararları ve Güney Azerbaycan121197-218
ÇAVUŞ, MehmetAşık Fakiri Sındı’nın Vidin Destanı121219-226
ÖZTÜRK, Doç. Dr. Said Onaltıncı Yüzyılda Gölbaşı121227-236
BEDİRHAN, YaşarKitap Tanıtma 121237-239
KAYA, PolatHerıtage Central Asıa (Proje year 2000) Carthagınıan / Phoenıcıan Turkısh Connectıon Chapter IV Readıng Of The Etruscan Pyrgı Tab-let C (Punıc)1229-26
İZGÖER, Dr. Ahmet ZekiBüyük Devlet Olmanın Sırrı ve Osmanlılar12227-38
ŞİMŞİR, NahideOsmanlı-İngiliz Münasebetleri (1580-1838)12239-56
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. FarukDünya Ekonomik Bunalımı Döneminde Türkiye’nin Ekonomi Politi-kaları ve Düyûn-u Umumiye (1929-1934)12257-90
SEZGİN, Dr. AbdülkadirDînî Hayatımızda Son Elli Yıl Üzerine Tarihi ve Sosyolojik Bir Dene-me12291-124
YURTSEVEN, Yrd. Doç. Dr. AhmetAvrupa Topluluğu Nedir?122125-130
ÖZÜÇETİN, YaşarAtatürk ve Türk Dünyası122131-148
ÖZGÜÇ, Özer S. Kazakistan Cumhuriyeti’nde Ormancılık ve Orman Köylüsünün Ye-rinde Kalkınması 122149-155
ŞARAFUTDİNOV, D., GAZZİ-TULLİN, İ. CELAL, Hayrat – USLU, Yasin (Akt.)Mirsaid Sultan-Galiyev 122157-170
YARDIMCI, İlhanKültür Köklerimiz Ata Sporlarımıza Toplu Bir Bakış122171-176
TURAN, FikretBir Azerbaycan Halk Hikâyesi : Yahşı ve Aşığ ve Mani Türünün İşle-nişi122177-208
AKAR, Dr. AliBir Dânişmendnâme Nüshası: Mirkâtü’l-Cihâd122209-218
HESENLİ, Prof. Dr. Cemil YAVAN, Cengiz (Aktaran)Güney Azerbaycan : 1945 Yılının Sonbaharı122219-238
KOÇ, AylinKitap Tanıtma 122239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Niçin Osmanlı Kimliği?1239-44
BEYOĞLU, SüleymanBirinci Dünya Savaşı’nda Trabzon (1914-1919)12345-53
ŞENGÜL, AbdullahDünün Yorumundan Bugünkü Kosova Meselesine Bakış 12355-65
HESENLİ, Cemil (Yazan) YAVAN, Cengiz (Aktaran)Güney Azerbaycan : 1945 Yılının Sonbaharı 12367-94
KALKAN, MustafaSovyetler’in Askerî Harekât Bölgeleri, Türkistan, Deşt-i Kıpçak ve Kafkaslar’daki Jeo-Stratejik Unsurlar12395-142
KOCABAŞ, SüleymanOsmanlı Devleti’ni Bir Paylaşma Girişimi : Grek Projesi123143-148
ONUR, M. NaciÇanakkale Savaşları ve Ali Vahid’in Eseri123149-164
KÜÇÜK, Yrd. Doç. Dr. Saba-hattinBâki’nin Şiirlerinde Sosyal Hayatın İzleri 123165-179
YORULMAZ, OsmanKazakistan Kütüphanelerinde Bulunan Kazak Hanlığı Tarihi İle İlgili Rusça ve Kazak Türkçesi ile Yazılmış Eserlerin Tanıtımı ve Tahlili 123181-224
BUDAK, Dr. Aydın Türkmence’deki Sıfat Fiiller ve Bunlardan Türeyen Fiil Şekilleri123225-228
ÇANAKLI, OktayOsmanzâde Ahmed Taib Efendi123229-234
YALÇIN, Seniha Kitap Tanıtma : Anadolu’yu Özetleyen Bir Kitap : Atalar Sözü Yerde Kalmaz 123235-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanBir Sosyal Sistem Olarak Resmi Teori1249-30
AKSOY, Mustafa ZAHİDOV, Doç. Dr. Abdulka-dir YUSUPOV, Prof. Dr. Erkin Türkistan Türk Medeniyetinin İlk Sayfaları 12431-54
UMUDOGLU, Vidadi (Ya-zan) YAVAN, Cengiz (Aktaran)Kuzey Azerbaycan’ın Çar Rusyası Tarafından İşgali ve Sömürgecili-ğe Karşı Mücadele (1801-1826) 12455-76
TÜRKMEN, Dr. ZekeriyaMustafa Kemal Paşa’nın XI. Ordu Kıt’aları Müfettişi Olarak Sam-sun’a Çıkışı ve Meydana Gelen Gelişmeler12477-111
KASIMOV, Musa (Ya-zan) ADIGÜZEL, Hüseyin (Ak-taran)20. Asır Azerbaycan Tarihinde; 1920-1922 Yıllarındaki; Azerbaycan-Türkiye Diplomatik-Siyâsî Alâkalar (İKİNCİ BÖLÜM)124113-146
ALTUĞ, Arş. Gör. Giray Say-nur Türkiye ve Dünyada Kırım İle İlgili Bilimsel Ve Aktüel Çalışmalar124147-173
MERCAN, Dr. M. Salih18. Yüzyılda İngiltere’nin Rusya’ya Karşı Osmanlı Ve İran Arasında İttifak Oluşturma Çabaları124175-185
BAYRAKTAR, Dr. HilmiXVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Halep Eyaleti’nde Yabancı Devlet Konso-losluklarının Himâyân Suiistimalleri124187-195
YILMAZ, Dr. AliXVI. Yüzyılda Bir Güney-Doğu Anadolu Kasabası : Rumkale Şehri 124197-208
TUNCAY, SuaviSanat, Kültür ve İletişimin Sosyal Dokunun Oluşumuna Katkısı 124209-221
ARSLANTAŞ, YükselTasavvufun Doğuşunda Dış Tesirler Meselesi 124223-232
ALTINKAYNAK, Doç. Dr. Er-doğanSûre ve Hadislerle Anlatım Esasına Dayalı Metinlerde Rüya124233-241
KENEBAY, Jumaş KÖSE, Me-tin (Aktaran)Kitap Tanıtma :Tanrı Dağının Tarlanbozı 124243-245
MATSUNAGA, Prof. Dr. Akira BEŞİROĞLU, Dr. Rehber (Ak-taran)Kitap Tanıtma : Azerbaycan Türkçesi’ni Müstakil Öğrenenler İçin Tokyo, 1999124247-248
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Sosyolojisinin Dinamikleri1259-36
SAĞIR, Yrd. Doç. Dr. MeralKırsal Kesimde ve Kentte Alevilik12537-66
KOÇAK, Dr. KemalOsmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarih Anlayışı12567-82
BEŞİRLİ, Dr. MehmetAlman Belgelerine Göre Ermeni Meselesi ve Avrupa Emperyalizmi, 1878-189612583-97
KUTLU, Dr. CemilRusya’daki Türk Savaş Esirlerine Uygulanan Bolşevik Propaganda12599-111
KALAFAT, Dr. YaşarTürk Halk İnançları Çalışmalarında Teori-Metot ve Karapapağ Türk Halk Ozanı Aşık Şenlik125113-120
ERDEMİR, Prof. Ayşegül De-mirhan ÖNCEL, Doç. Dr. Öz-tan ELÇİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. ÖmürKaranfil (Coryophyllus)in Türk Tıbbi Folklorundaki Yeri ve Bazı Bi-limsel Sonuçlar125121-126
ARPAT, AtillaSelim II Türbesinin Tasarımında Ebced Hesabı ve Geometri125127-140
ALTUĞ, Giray Saynur Hanlık Döneminde Kırım125141-176
TELLİOĞLU, İbrahimMusul Kürtlerinin Kökeni Üzerine Bir İnceleme 125177-183
UMUDOGLU, Vidadi (Ya-zan) YAVAN, Cengiz (Aktaran)Kuzey Azerbaycan’ın Çar Rusyası Tarafından İşgali ve Sömürgecili-ğe Karşı Mücadele125185-201
ÜSTÜNER, Ali CengizÇin125203-238
AYBARS, ŞerafettinKitap Tanıtma : Adlarımız 125239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk Sosyolojisinde Yöntem Uygulamaları1269-18
YANARSÖNMEZ, MesutTürk Dış Politikasında İtalya (1923-1939 Türk-İtalyan İlişkileri)12619-33
GÜÇLÜAY, SezginTarihte Ticareti Etkileyen Unsurlar 12635-52
ÜNAL, Doç. Dr. Ömer FarukHazar’da Statü Tartışmaları12653-78
AÇIKGÖZ, Özkan Din Değiştiren Türkler Benliklerini Yitirirlerken İslâm’a Girenler Nasıl Türk Olarak Kalabildiler?12679-88
BİLGİN, MehmetDoğu Karadeniz Bölgesinin Etnik Tarihi Üzerine12689-150
KARA, Dr. FüsunMoskova’nın Özbekistan Türklerini Sovyetleştirme Çabaları126151-156
BEDİRHAN, YaşarSelçuklular Devrinde Kafkaslarda Yetişen İlim Adamları ve İlme Hizmetleri126157-166
KALAFAT, Dr. YaşarNokus (Kırk Kız Destanı) Sempozyumu ve Karakalpak Türk Halk İnançları126167-181
ÜSTÜNOVA, KerimeTürkiye Türkçesi-Azerbaycan Türkçesi Dil Bilgisi Terimleri 126183-224
COŞKUN, Yard. Doç. Dr. Vol-kanKatledilen Özbek Şairleri126225-234
MEMİŞOĞLU, RagıpKitap Tanıtma : İsmet Binark, Sâmiha Ayverdi Bibliyografyası 126235-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanOsmanlı’da Sosyal Sistem1279-22
ÖZSOY, İsmailİslamiyet Öncesi ve İlk İslâm Topluluklarında Sosyal-Ekonomik Bul-gular ve Gelişmeler12723-58
GENÇLER, Yrd. Doç. Dr. Ay-hanTürkiye’de 1960 Sonrası Uygulamaya Konulan Nüfus Politikasının Devamı Halinde Meydana Gelebilecek Olası Etkileri12759-68
SAYDAM, AbdullahTrabzon Sancağı’nın Tekâlif-i Örfiye Yükümlülüğü (1830-1840) 12769-102
ERDÖNMEZ, Celal Tanzimat Devri’nde Koçgiri Aşireti’ni Islah Çalışmaları127103-113
UMUDOĞLU, Vidadi (Ya-zan) YAVAN, Cengiz (Aktaran)1806-1813 Yılları Arasında Halkın Sömürgeciliğe Karşı Mücadelesi – Gülistan Anlaşması127115-138
HESENLİ, Cemil (Ya-zan) ADIGÜZEL, Hüseyin (Ak-taran)Rusya Türkleri’nin Lideri Ali Merdan Bey Topçubaşı 127139-155
SOLAK, İbrahim Anadolu’da Nüfus Hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin İskan Politikası127157-192
ÇAVUŞEV, İsmail A. Bulgaristan Türkleri’nde Çocuk Şiiri127193-212
BİNLER, Mehmet ZiyaTürkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde Evlenme Gelenekleri ve Görenek-leri127213-237
MAT, GülbenKitap Tanıtma : Süleyman Necati Güneri Hatıra Defteri 127239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanSosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri1289-24
KOÇAK, Dr. KemalCumhuriyetten Günümüze Tarih Anlayışı12825-35
İLGEN, Dr. AbdulkadirOsmanlı Toprak Mülkiyeti Anlayışının Teşekkülü ve Bunun Sosyal Tabakalaşma Üzerindeki Etkileri 12837-54
AYNURAL, Assoc. Prof. Dr. Salih Productıon Understandıng And Organızatıon Of The Ottoman Artı-sans In XVIII. And XIX. Centurıes 12855-60
ÜSTÜNER, Ali CengizMezopotamya’da Sümer Uygarlığı (I. Bölüm) 12861-100
TAVKUL, Dr. UfukKafkasya’da Hıristiyanlığın İzleri 128101-110
GÜNDÜZ, Ahmet Osmanlı Devleti’nde Yapılan Misyonerlik Faaliyetleri ve Ermeni Me-selesinin Doğuşu, Gelişmesi 128111-117
KASIMOV, Dr. Musa (Ya-zan ADIGÜZEL, Hüseyin (Ak-taran)20. Asır Azerbaycan Tarihinde 1920-22 Yıllarındaki; Azerbaycan-Türkiye Diplomatik-Siyâsî Alâkalar (II. Kısım)128119-149
UMUDOĞLU, Vidadi (Yazan) YAVAN, Cengiz (Aktaran)Rusya ve İran’ın Yapmış Olduğu İki Muharebe Arasındaki Devirde Halkın Sömürgeciliğe Karşı Mücadelesi128151-162
KUTLU, Dr. Cemil«Vladivostok-Asinara» Hattında 1030 Türk128163-174
YILDIRIM, CemalEski Türk İnançlarının İzleri Ve Ağrı128175-184
TEKCAN, Dr. Münevverİngiltere’de Türk Dili Çalışmaları Ve Araştırmaları128185-194
BUDAK, Yrd. Doç. Dr. AydınTürkmen Türkçesi’nde Melim ve Nemelim Gelecek Zaman Ortak İş-likler Hakkında 128195-198
KALAFAT, Dr. YaşarUluslar arası Türk Medeniyet Kongresi ve Kazakistan Gezi Notları İle Baksilik-Halk İnançları128199-234
VAHAPZADE, Bahtiyar Kitap Tanıtma : Ahlâk Ve Maneviyat Kitabı 128235-238
PEHLİVANLI, KenanKitap Tanıtma : Türk Dünyası İle İlgili Yeni Bir Kitap Çıktı 128239
KOÇOĞLU, Yasemin (Çeviren)Sosyal Araştırmalarda Ahlâki Yaklaşım 1299-18
KOÇAK, Dr. KemalOsmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarih Anlayışında Kurumlaşma12919-27
KAYADİBİ, Doç. Dr. Fahriİsviçre’de Mesleki Eğitim ve Türk Gençlerinin Durumu12929-34
ÜÇIŞIK, Dr. Süheyla KADIOĞLU, Dr. MuhsinTürkiye’de Kurvaziyer Turizm12935-38
GÖRKAŞ, İrfanAfyonkarahisar Selçuklu Varlığı12939-44
ÇOLAK, FilizCumhuriyetin İlk Yıllarında Ulaşım Politikası12945-57
ERBAŞLI, CananBatı Meselesi Karşısında Ahmet Mithat Efendi12959-64
GÖKTEPE, Dr. CihatBirinci Dünya Harbi’nde Şehid Olan Askerler Hakkında Bazı Değer-lendirmeler (Konya Örneğine Göre)12965-70
AYNURAL, Doç. Dr. SalihBursa İhtisap Rüsumu (1829-1830)12971-80
BEDİRHAN, Dr. Yaşar Türk Tarihinde İpek Yolu Hâkimiyeti Mücadelesi ve Çin’in Türkistan’ı İlk İstila Projesi12981-94
UMUDOĞLU, Vidadi (Yazan) YAVAN, Cengiz (Aktaran)2. İnzibatî Amirlik, İktisadî Zulüm ve Manevî Terör Azerbaycan Yeni İsyanlar Arefesinde 12995-113
HACİYEVA, GalibeTebriz Yer Adının Kaynağı 129115-119
GÜÇLÜAY, Sezgin Ortaçağ’da Ticari Müesseseler (Bankalar, Birlikler, Şirketler)129121-128
ÜSTÜNER, Ali Cengiz Mezopotamya’da Sümer Uygarlığı (II. Bölüm)129129-189
BEKSAÇ, Doç. Dr. EnginTürk Dünyasında Geyik Sembolizmi129191-208
KALAFAT, YaşarDağıstan Halk İnançları129209-224
CERİTOĞLU, Dr. MuratAalı Tokombayev ve Kanduu Cıldar İsimli Manzumesi 129225-236
KÜPELİ, ÖzerKitap Tanıtma : Prof.Dr. İsmail Aka Armağan129237-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanZenginlik Kültürü ve Gecekondulaşma1309-50
YOLCU, Mehmetİntiharlar13051-70
KOÇAK, Yrd. Doç. Dr. Kemal1998 İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Programı Genel Amaçlarının Değerlendirilmesi (Alan Araştırması-Kastamonu Örneği)13071-96
YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Naşi-deTürkiye’de Aydın ve Demokrasi13097-104
ÇOMAKLI, Arş. Gör. Şafak ErtanAvrupa Birliği-Türkiye İlişkileri ve Katma Protokül’ün Karşılıklı Yü-kümlülüklerine Analizi130105-118
KARAKURT, OktayTürkistan’ın Jeopolitiği130119-130
TACİBAYEV, RaşidTarihi Açıdan Hazar’ın Statüsü130131-158
CİHAN, Doç. Dr. AhmetMeıjı Japonya’sında ve Osmanlı Türkiye’sinde Modernleşmenin Di-namikleri130159-170
KALAFAT, Dr. YaşarKerkük Yöresi Türkmenleri ve Türkmen Halk İnançları130171-186
MÜMTAZ, Hüseyin - ALBAY, TarıkKıbrıs’ın İlk Satışı130187-200
MANNANOV, B. - RAHMANOĞLU, Serdar Mu-hammedÖzbek Diplomasisinin Tarihi Soruları130201-206
AÇIKGÖZ, ÖzkanTürklerin İslâm’a Girişi Sürecinde Tasavvuf ve Melamilik Yorumu130207-214
AYNURAL, Doç. Dr. Salih18. Yüzyılın Sonunda İstanbul Esnafının Alım ve Satım Tekeli ve Gedik Hakkı130215-220
GÖRKAŞ, İrfanZembilli Ali Efendi’nin Sufi Deveranını Açıklama Risalesi ve Türk Tefekkürüyle İlişkisi130221-226
AYAN, Yrd. Doç. Dr. ErginHarezmşah Atsız’ın Divânından Çıkmış Bazı Münşeâtın Muhtevası130227-230
ARSLAN, Arş. Gör. HülyaKazak Türkçesi’ne İsim Çekimi Yalın Hal130231-236
ÇOLAK, FilizKitap Tanıtma: Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Dair Araştırmalar130237-240
ÖZTÜRK, Prof. Dr. NecdetOsmanlı’nın Gayrimüslimleri Bakışı1319-18
ŞEHİRLİ, Dr. Y. AtilaBağımsız Ermeni Devleti’nin Kuruluş Çabaları ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler13119-30
KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. DavutSelçuklulara Kadar Anadolu’da Gregoryen Ermeni Kilisesi (M. 451-1100)13131-40
MAKAS, Doç. Dr. Zeynelâbi-dinErmenistan, Kars ve Iğdır’da Addaş Toponimler13141-52
ARIKAN, SabriTercüman Gazetesi’nden Ermeni Meselesi13153-64
BEYOĞLU, Doç. Dr. Süley-man1915 Tehciri Hakkında Bazı Değerlendirmeler13165-74
USTA, VeyselAğaoğlu Ahmed Beyin Ermeni Propagandalarının Mahiyeti Üzerine Bir Konferansı13175-88
ŞAFAK, NurdanOsmanlı Devleti’nden ABD’ye Ermeni Göçü (1860-1914) ve Ermeni Sorunu Üzerindeki Etkisi13189-98
KARACA, Yard. Doç. Dr. AliTehcire Giden Yolda Ermeni Meselesi’ne Bir Çözüm Projesi ve Re-form Müfettişliği (1878-1915)13199-150
KILIÇKIRAN, OsmanSoykırım İddialarına Vesile Olan Ve Ermenilerce Kullanılan Sahte Bir Belge Üzerine131151-160
AKÇORA, Doç. Dr. ErgünözYaşayanların Dilinden ve Belgelerle Van ve Çevresindeki Ermenilerin Yaptığı Katliamlar131161-230
KUTLU, Yrd. Doç. Dr. CemilErmenilerin Türk Savaş Esirlerine Yaptıkları Mezalim131231-234
BIYIKLI, Arş. Gör. MustafaTürk Tarihinde Ermeniler Ermeni İddiaları ve Ermeni Sorunu Gerçe-ği Bibliyografyası131235-260
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Dur-muşErmeni Tehciri Meselesi ve Uydurma İddialar131261-268
ABDULLA, AbbasErmeni Meselesi Veya Oğru Ele Bağırdı Doğrunun Bağrı Yarıldı1329-25
UMUDOĞL, Vidadi - YAVAN, CengizKuzey Azerbaycan’ın İşgali13227-29
HERGÜNER, Dr. MustafaMontreux Sözleşmesi ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki Uygulaması 13231-58
YÜCEL, Muallâ UyduRus Kaynaklarına Göre: Kuman-Kıpçakların Güney Rus Bozkırların-da Yaşadıkları Sahalar13259-68
AKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. HayatiKırgızistan’da Tarihi, Kültürel, Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye-Kırgızistan İlişkileri13269-80
DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. H. Feyzullahİktisat Tarihi Biliminin Tarih ve İktisat Bilimleri İle İlişkisi 13281-85
ÖZDEĞER, Dr. Mehtap16. Yüzyılda Vize Sancağının Demografik ve Ekonomik Yapısı13287-123
ALTINTAŞ, Prof. Dr. Ayten DOĞAN, Uzm. Dr. Hanzade Osmanlı’da Esnaf Tabip ve Ahilik Teşkilatı İle İlişkisi132125-141
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ah-met(H. 1324 – Rumi 1326) Miladi 1910 Tarihli Kırşehir Şer’iyye Sicil Def-terinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi132143-155
AKSIN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet19. Yüzyılın Başlarında Bursa Şehir Esnafı 132157-164
GÖK, Yrd. Doç. Dr. YaşarTarihin Damgasını Taşıyan Köy: Süngütaşı (Zivin)132165-180
KUŞOĞLU, M. OğuzhanMüzikoloji Nedir?132181-188
İLGEN, Dr. AbdulkadirEski Türk Topluluklarında Kılık Kıyafet132189-201
YAZICI, Doç. Dr. Hak-kı AKPINAR, Araş. Gör. ErdalKelkit’in (Gümüşhane) Fonksiyonel Özellikleri132203-231
CURAYEV, Ziyaüddin, TEKİN, Feridunel-Ahkâmü’s-Sultâniyyenin Taşkent Nüshası132233-235
ÖZDEMİR, Ahmet50. Sanat Yılında Ayhan İnal (Kitap Tanıtma)132237-239
KİTAPÇI, Prof. Dr. ZekeriyaAbbâsilerin Gelişme ve Yükselme Devrinde Türkistan’da İslâmiyet1339-23
ÜSTÜNER, Ali CengizBozkır Göçebeleri Kimmerler ve İskitler13325-37
TIZLAK, Doç. Dr. FahrettinOsmanlı-Japon İlişkilerinin Başlangıcı ve Ertuğrul Faciası13339-52
ÖNTUĞ, Mustafa MuratOsmanlı Dönemi Uşak Medreseleri13353-68
GASIMOV, MusaAzerbaycan Arşivlerindeki Rus ve Ermeni Kaynaklarına İstinaden Ermeni Silahlı Gruplarının Hazırlanması ve Terör Yılları (1914-1917)13369-86
İLGEN, Dr. AbdulkadirOsmanlı Dönemi’nin Son Dönemlerinde, İzmir ve Kazalarında Eko-nomik Gelişmeler13387-104
YALIN, Yrd. Doç. Dr. Seyful-lahYedi Yargı Tavke Han Kanunları133105-128
KALAFAT, Dr. YaşarEtnik Sosyoloji Açısından Kars ve Kafkasya133129-154
DÖĞÜŞ, Dr. SelahattinOsmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Ahiler’in Rolü133155-164
AÇIKGÖZ, ÖzkanTürk İslamlaşmasının Tarihi-Toplumsal Seyri133165-176
KONA, Gamze Güngörmüş Türkistan’da Siyasî ve Ekonomik Güç Mücadelesi ve Türkiye133177-190
ÖZCAN, Prof. Dr. Ali OsmanSpor Felsefemiz ve Problemleri133191-200
YÜCEL, Muallâ UyduKazak Türkleri’nin Günümüzde Kutladıkları Toylar133201-217
GÜRLER, YavuzDoğu Anadolu Ağızlarında Eski Türkçe’nin İzleri133219-223
IDO, Shinji G.Şimdiki Tacikçenin Sözdizimsel ve Şekilbilgisel Özellikleri : Niteleyi-ci Tümceciği, Edilgen Çatı ve Süreklilik Görünüşü133225-236
HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Dr. OrhanKitap Tanıtma133237-240
ASLANAPA, Prof. Dr. OktayAcademıcıans Of Kazan Orıgın Who Came To Turkey Through Ata-türk’s Unıversıty Reform1349-14
TAVKUL, Dr. UfukTeröre Giden Yolda 1980 Öncesi Sol Gençlik Hareketleri13415-36
HERGÜNER, Dr. MustafaKurtuluş Savaşında Karamürsel13437-58
ÖZÜÇETİN, YaşarLozan Antlaşmasının Anlam ve Önemi13459-74
ÇOMAKLI, Şafak ErtanOsmanlı Devleti’nden Cumhuriyete Türk Belediyeciliğinin Tarihsel Gelişimi13475-80
FEDAKÂR, CengizKuzey Kafkasya ve Çeçenler13481-92
BAYBOSINOVA, U. M. Seyhun Boyundaki İslamî Aydınlanma ve Edebî – Müziksel Etkileri13493-99
ÇELİK, Aydın Körfez ve Uzak Doğu Ülkeleri Arasındaki Ticari Münasebetler ve Bu Münasebetlerin Orta Çağ Medeniyetine Etkileri 134101-124
ÜSTÜNER, Ali CengizAsur Devleti ve Uygarlığı134125-166
DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Mustafaİran Tarihçiliğinin Gelişimi134167-172
ALTAN, Dr. SelimGelibolu-Karainebeyli Köyünde Halkın Bildiği Bitki İsimleri134173-174
ERGÜZEL, M. MehdiAtasözleri ve Deyimlerimizdeki Söz Varlığı134175-180
MİRŞAN, KâzımTürkoloji Alanında Bazı Sorular ve Cevapları134181-192
SOLAK, Dr. FahriTürkistan ve Kafkasya İle İlgili Türkçe Kitaplar Bibliyografyası134193-234
SCHMİEDE, H. AchmedTürk Dilciliği Alanında Almanya’da Çıkan Yeni Kitaplar134235-236
İNAL, AyhanTarih Dergisi’nden Çarpıcı Bir Hikâye: Bozkurt Postu134237-238
NERİMANOĞLU, Prof. Dr. Kamil VeliKitap Tanıtma134239-240
MİRŞAN, KâzımÇin Haberleri ve Türk Tarihi1359-22
MİRŞAN, KâzımTürk ve Çinli Takvimleri13523-30
ÇAKIR, CoşkunOsmanlı Ekonomik ve Sosyal Düzeninde Değişme: Nizam-Buhran-Islahat13531-48
TUTSAK, Yrd. Doç. Dr. SadiyeOsmanlı Devrinden Cumhuriyet Türkiyesine Miras Kalan Ortaöğretim Kurumunun Gelişimi13549-66
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ah-metXIX. Yüzyılın Sonlarında Avrupa’da ve Osmanlı Devleti’nde Türkçü-lük Hareketleri13567-80
YETİŞGİN, MemetTurkmen-Iranıan Relatıonship And The Anglo-Russian Rivalry, 1850-190013581-92
DOĞRU, Deniz1914-1916 Döneminde Osmanlı Devleti’nin Hicaz’daki Durumu13593-104
AYAN, Yrd. Doç. Dr. ErginFransisken Rahiplerin Moğollara Elçilik Seyahati Polonyalı Bene-dict’in Şifahi Raporu135105-110
BALCI, SamiTürkistan’daki Ceditçilik Hareketinin Rehberlerinden Mahmut Hoca Behdudî Üzerine135111-132
İPEK, Yrd. Doç. Dr. Aliİlk İslamî Dönem Müslüman-Ermeni Münasebetleri135133-144
ÇELİK, Dr. AydınFatımiler Döneminde Mısır’ın Ticari Münasebetleri135145-154
ÖZÜÇETİN, YaşarTarih Araştırmalarında Malzemenin Kaynak Oluşu135155-162
MEHMETOV, VügarDestani-Ahmet Harami Eserinin Sözdizimsel Özellikleri135163-166
NECEFOĞLU, Doç. Dr. HacaliOrtak Türkçe Açısından Kimya Terminolojisi135167-174
KALAFAT, Dr. YaşarAnadolu Dedem Korkut Coğrafyasında Türk Uluları ve Mesajları135175-188
ÜSTÜNER, Ali CengizBozkır Göçebeleri Kimmerler ve İskitler135189-202
CİHAN, Doç. Dr. AhmetJaponya’da Modernleşmenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Temelleri135203-230
MİRŞAN, KâzımKitap Eleştirisi135231-236
TALAS, MustafaProf. Dr. Mehmet Eröz’e Göre Türkiye’de Yer Adları Meselesi135237-240
TÜRKDOĞAN, OrhanAvrupa Birliği Eşiğinde Türkiye ve Sorunları1369-54
RIZA, Prof. Dr. Nurettin (Ya-zan) YAVAN, Cengiz (Aktaran)Tahsilin Dili, Düşünce, Maneviyat ve Kültür13655-76
AYDIN, AyhanXIX. Yüzyıldan Cumhuriyet’e Kadar Doğu ve Güneydoğu Anado-lu’daki İsyanlar (I. Bölüm)13677-104
ERDÖNMEZ, CelâlTanzimat Sürecinde Taşradaki Adlî ve İdâri Boşlukların İstismarı: Milli Halil Bey Olayı136105-118
SELVİ, Yrd. Doç. Dr. HalukMilli Mücadelede Van’da Valiler Sorunu136119-130
KAL’A, Doç. Dr. AhmetAhı Organızatıon And Guılds136131-140
ISSAWI, Charles - İLGEN, Ab-dulkadirIbn Haldun’un Ekonomik Meselelerdeki Analizleri136141-156
KALAFAT, Dr. YaşarEskişehir ve Çevresi Ulucanlarında Eski Türk İnançlarının İzleri136157-162
DEDEYEV, BilalKarabağ Hanlığı (1747-1822)136163-218
ÖZAV, LütfiSivaslı İlçesindeki Köy Yerleşmelerinin Coğrafi Özelliklerine Genel Bir Bakış136219-230
DİKER, SelahiTürk Dili’nin Beş Bin Yılı Adlı Kitabımın K. Mirşan Tarafından Eleşti-risi Üzerine136231-238
İNAL, AyhanTürk Şiiri’nden Portreler136239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanToplum Yapısı ve Aydın Sınıfın Tarihsel Rolü1379-34
AKDAĞ, Yrd. Doç. Dr. Ömer KARAKAŞ, Araş. Gör. SelimCumhuriyet Fikrinin Tarihi Temelleri13735-48
AÇIKGÖZ, ÖzkanTürk Müslümanlığının Kuramsal Çerçevesi ve Tarihi-Sosyolojik Olabilirliği13749-60
BOOBEKOVA, Dr. KadianKarşılaştırmalı Eğitim Uygulaması: Kırgızistan ve Türk Eğitim Sis-temleri Örneği13761-76
SÜMER, Dr. Kutluk KağanTürkiye’nin Avrupa Birliği Adaylığında Ekonomik Kriterler ve Türk Ekonomisinin Gerçekleri13777-90
SOYLU, Dr. HasbiNükleer Enerji Gerçeği ve Türkiye13791-104
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ah-metBalkanlarda Panslavizm Faaliyetleri ve Osmanlı Devletine Etkileri137105-116
AYDIN, Ayhanİttihad ve Terakki Cemiyeti ve Siyasi Gelişmeler (II. Bölüm)137117-137
CANER, CantürkKutadgu Bilig’de Türk Yönetim Felsefesi137139-144
TOPSAKAL, İlyasİdil (Volga) Bulgarlarının Kadim Tarihi137145-200
KİTAPÇI, Prof. Dr. ZekeriyaHz. Peygamber’in Hadislerine Göre Gazneli Mahmud ve Onun Hind Seferleri137201-214
YILMAZ, SalihKarapapak Türkleri137215-226
MİRŞAN, KâzımKitap Eleştirisi137227-238
ÖZDEMİR, AhmetKitaplar Arasından137239-240
ÜSTÜNER, Ali CengizMedrese1389-34
SÜMER, Dr. Kutluk KağanTürkiye’nin Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları Açısından Küresel-leşen Dünya Ekonomisi ve Avrupa Birliği13835-64
ARSLAN, Metin MuratMilli Güç ve Milletleşme Gerçeği13865-88
KARAKURT, OktayTürkiye’nin Jeopolitik ve Coğrafi Konumu’ndan Kaynaklanan Güç Unsurları13889-100
TAŞ, KemaleddinMillî Kültür ve Batılılaşma138101-105
TAVKUL, Dr. UfukTürkiye’de Toplumsal Kalkınma Sürecinde Köyden Kente Göç So-runu ve Gecekondulaşma138107-119
AKDAĞ, Yrd. Doç. Dr. Ömerİstiklal Savaşının İlk Safhasında Mitingler (Kasım 1918-Haziran 1919)138121-137
AYDIN, Dr. AyhanMondros Mütarekesi’nden Cumhuriyet’e Kadar Kürtçülük Faaliyetleri138139-174
SÖYLEMEZ, Yrd. Doç. Dr. FarukOsmanlı-Dulkadirli Siyasî ve Sosyal Münâsebetleri138175-196
OKTAY, Dr. HasanErmeni-Moğol İlişkileri ve Moğollar İle İlgili Ermeni Kaynakları Hak-kında Bir Değerlendirme138197-217
MİRŞAN, KâzımErken Türk Tarihi Türk Takvimi ve Orhun Yazıtları138219-226
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydarİlk Atasözü Kitaplarımızdan Oğuznâme’nin Berlin Nüshası ve Feridun Nafiz Uzluk’un Bir Derlemesi138227-240
KAYMAZ, ZekiProf. Dr. Osman Nedim Tuna (1923-2001)13919-24
ERGÜZEL, M. MehdiÇalışkan ve Güleryüzlü Bir Türklük Bilimcisi Osman Nedim Tuna’ya Dair13925-28
KIRBAÇ, SelçukHocam Prof. Dr. Osman Nedim Tuna13929-30
ATAŞ, HayriBir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse13931-40
TUNA, Osman NedimSümerce Eski Türkçe13941-47
AGAR, Mehmet EminYüksek Öğretimde Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Nedenleri13949-52
ASLAN, MustafaNazîm Divanı’nda Atasözleri ve Deyimler13953-66
BAŞDAŞ, CahitKırgız Türkçesinde İkiz Ünlüler13967-74
BOZKAPLAN, Şerif Ali Görmek, İtaat Etmekmidir?13975-86
COŞKUN, M. VolkanTürkçenin Öğretiminde Ses Bilgisi13987-89
DEMİR, MehmetVikâye Tercümesinde Fiil Şekilleri13991-96
ERGÜZEL, M. MehdiTürkçedeki İnsanî ve Meslekî Vasıflandırmalar Üzerine Bir Tasnif Denemesi13997-119
ERSOYLU, HalilSis Şiirinin Metin Örgüsüne, Çokluk Belirten Kelimelerin Kazandırdığı Güç139121-132
GÜLSEVİN, GürerBir Ünsüz Düşmesi Tipi Daha: Ünsüz Yitimi139133-136
KARADOĞAN, AhmetKöktürkçedeki Ń Sesi Üzerine139137-140
KARAKÖSE, SaadetKlasik Kültürümüzün Yaşayan Bir Unsuru Olarak Sıra Geceleri139141-150
KAŞGARLI, MahmutHogursur Altun ve Onun Tura Koşuğı Başlıklı Şiiri Hakkında139151-154
KAYMAZ, ZekiHoca Ahmet Yesevî’nin Hikmetlerindeki Oğuz Türkçesi Unsurları139155-162
KIRBAÇ, SelçukDede Korkut Kitabı’nda Kağan Aşlan139163-170
KONSTANTİNOVA, İ. A. (Çeviren: GÜMÜŞLÜ, Pavel)Mançu-Tunguz, Moğol ve Türk Dillerinde Ocak~Ev~Ulus Söz Kompleksinin Niteliği Üzerine139171-180
MEHMEDOĞLU, AlâeddinTürkiye Türkçesindeki Cümle Öğelerine Yeni Bir Bakış (1. Makale)139181-194
NÉMETH, Gyula, (Çeviren: NEMUTLU Özlem)Şaman Kelimesinin Kökeni Üzerine139195-200
NYİRİ, T. Mária Macaristan’da Türkolojinin Tarihi I139201-210
ÖZÇELİK, SadettinÖrnekseme İle İlgili Terim, Tanım ve Tasnif Sorunu139211-220
ÖZKAN, NevzatTürk Dünyasının Edebî Müştereklerine Bir Bakış139221-234
SARITAŞ, EyüpAşina She’er’ın Biyografisi Üzerine Bazı Notlar139235-238
SAVRAN, HülyaKazak Türkçesindeki Geçişli Ettirgen Filllerin Sıralı Kuralları Üzerine139239-242
SOFUOĞLU, EbubekirKanun-ı Esâsi’nin Neşrine En Birinci Sebep İşbu Fıkra Ahkâmı Ol-muştur139243-248
ŞAHİN, HaticeTezlik Fiilinin Dilimizde Gösterdiği Çeşitlikler139249-253
ŞANLI, CevdetGönen Ağızlarının Ses ve Şekil Özellikleri139255-288
TULU, SultanHorasan Türkçesi’nde –Mag ve –Dıg Eklerinin İşlevi Üzerine139289-294
YILDIZ, OsmanHalk Dilinde Mutfak Alet ve Gereç Adları139295-320
ÖZTÜRK, NecdetTarihçi ve Edebiyatçının Ortak Bazı Problemleri ve Çözüm Yolları Üzerine14011-16
SARPER, YılmazUlusal Hedef Ölçütleri Işığında Ab Üyeliği, İlhak ve Entegrasyon Seçenekleri Hakkında Bir İnceleme14017-26
AÇIKGÖZ, ÖzkanTürk Müslümanlığı’nda İslam ile Bütünleşen Türk Kültür Motifleri14027-42
ALKAN, NecmettinAlman Vorwärts Gazetesi’nin Gözüyle Ermeni Olayları ve Rusya-İngiltere Fransa İttifakı’nın Rolü14043-52
YILMAZ, SalihKıpçak Türkleri ve Yerleştikleri Sahalar14053- 64
BEDİRHAN, Yrd. Doç. Dr. Ya-şarAnadolu Nüfus Hareketleri ve Selçuklu Sultanlarının İskan Politikası14065-82
DEMİR, Yrd. Doç. Dr. MustafaOsmanlı Devletinin Kuruluşunda Türk Nüfusu14083-90
ÖZDEĞER, Mehtap19. Yüzyılda Uşak Şehrinde Ekonomik ve Sosyal Hayat14091-115
ÜSTÜNER, Ali CengizMedrese140117-152
GÖLEN, Dr. ZaferTürk-İslam Dünyası’nda Ateşli Silahların İlk Kullanımına Dair Bilgiler140153-166
KAMALOV, İlyasMoğol İstilası ve Anadolu Kültürüne Tesirleri140167-180
ERDÖNMEZ, CelâlÂyânlık’tan Kaza Müdürlüğü’ne Abdülcebbarzâdeler ve Yolsuzlukları140183-190
GARİPAĞAOĞLU, NuriyeÇanakkale’de Hava Kirliliğini Doğuran Sebepler ve Etkili Olan Coğ-rafi Faktörler140191-208
BAYAT, Prof. Dr. Ali HaydarSûr-i Hıtânlara Düşürülen Tarihler [Târîh-i Sûr-i Hıtân’lar]140209-224
KÜÇÜK, SalimTalîm-i Kıraatta Yer Alan Atasözleri Üzerine Bir Araştırma ve Ölçün-leştirme Sorunu140225-236
KESİK, BeyhanMuhibbî Divânı’nda Adâlet140237-240
TÜRKDOĞAN, OrhanTürk Toplum Yapısı14111-48
SÜMER, Kutluk KağanPhillips Eğrisinin Türk Ekonomisinde Kullanılabilirliğine Ampirik Bir Yaklaşım14149-55
ÜSTÜNER, Ali CengizMedrese / İstanbul Medreseleri14157-70
KİTAPÇI, ZekeriyaHz. Muhammed’in Külli Risalet Davasında Müslüman Türklerin Ma-nevi Yeri Hadiselerin Ortaya Koyduğu Bazı Gerçekler14171-81
EKİNCİ, AbdullahOrtadoğu’da Ortaya Çıkan Heterodoks Akımların Tarihsel Arka Planı14183-98
ÇELİK, AydınMısır’ın Müslümanlar Tarafından Fethini Kolaylaştıran Önemli Unsur-lar14199-108
GARİPAĞAOĞLU, Nuriye - KADIOĞLU, Muhsin - ÖZEY, RamazanKıta Sahanlığı Sorunu141109-114
KAMALOV, İlyasAltın Orda Devleti’nin Adı Üzerine141115-120
DEVLET, NadirKazan Hanlığı 450 Önce Yıkıldı141121-134
ÖZCAN, KemalII. Dünya Savaşı Sırasında Sovyetler Birliği’nde Yaşanan Sürgün Hadiseleri141135-138
ÇELEBİ, ErcanGayr-i Rus Halkların Devlet İdarelerine İştiraki ve Yerlileştirme Mese-lesi141139-146
YAĞCI, ŞerifeKlasik Türk Edebiyatı Geleneğinde Hikaye141147-160
KOCASAVAŞ, YıldızAynı Köke Dayalı, Unsurları İsim ve Fiil Olan İkilemeler141161-168
SADOĞLU, HüseyinRus Dil Politikaları ve Bugünkü Türk Lehçeleri141169-182
SOYLU, HasbiYerleşme Coğrafyası Açısından Bir İnceleme; Malatya İlinde Bahçe Damları141183-198
GARİPAĞAOĞLU, NuriyeTürkiye’den Sağlık Turizmine Bir Örnek: Sivas-Kangal Balıklı Çermik141199-210
HEYÉT, Cavad(Fars Dilinden Tercüme Édeni Şikar Mesteli) Ağayi Éli Mürşüdüzadın «Azerbaycanlı Ziyalılar ve Onların Milli-Étnik Mensubuiyyeti» Adlı Kitabı Haggında Tengidi Géydler (Kayıtlar)141211-230
BİLECİK, FahrünnisaKitap Tanıtma141231-232
BODROGLİGETİ, A.J.E.Kitap Tanıtma141233-240
TALAS, MustafaTürk Milli Bütünlüğünü Tehdit Eden Kültürel Meseleler14211-22
ÜSTÜNER, Ali CengizMedrese / İstanbul Medreseleri14223-42
AKGÜR, A. NecatiNesî’li Takvim14243-88
KABACIK, MehmetXVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Baharat Ticareti14289-98
SOYLU, HasbiTürkiye’de Jeotermal Enerji Uygulamaları ve Kozaklı (Nevşehir) Ör-neği14299-120
ŞİMŞİR, NahideXIX. Yüzyılda Karesi Sancağı’nda Kayapa Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Özellikleri142121-126
ATICI, ElifOrtaçağ İslam Tıbbında ve Türk Tıp Tarihinde Egzama Tedavisi142127-140
DOĞAN, SüleymanAzerbaycanlı Ünlü Türk Şair Nizami Gencevi ve Eserlerinin Eğitim ve Öğretim Açısından Tahlili142141-152
BOZKURT, Giray Saynurİsmail Bey Gaspıralı’nın Gün Doğdu Hikâyesi142153-170
MEHMEDOĞLU, AlâeddinTürkiye Türkçesinde Cümle Öğelerine Yeni Bir Bakış142171-182
KOCASAVAŞ, YıldızÇağatay Metinlerinde Görülen La Hakkında142183-188
TAVKUL, UfukKaraçay-Malkar Türkçesinin Çerek (Yukarı Balkar) Diyalektinde Tes-bit Edilen Ses Değişmeleri142189-208
ACEHAN, AbdullahTavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi’ndeki El Yazması Eserler142209-230
ÖZTÜRK, SaidKitap Tanıtma142231-234
İNAL, AyhanKitap Tanıtma142235-237
TURAN, A. NezihiKitap Tanıtma142239-240
ZEYREK, YunusÖmrünün Kemalinde Prof. Dr. Kırzıoğlu M. Fahrettin14311-18
ZEYREK, YunusKırzıoğlu’nun Posof Hatıraları14319-24
TÜRKDOĞAN, OrhanSafevi Şiasından Ali Şiasına mı?14325-40
ABAY, Ali RızaKültür Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Kız Kaçırma Usulü İle Ev-lenmenin Sosyo-Kültürel Sebepleri ve Sonuçları14341-52
UMAR, Ömer OsmanÇanakkale Savaşının Önemi ve Sonuçları14353-62
TELLİOĞLU, İbrahimPanaretos Kroniğinin Türklerle İlgili Bölümleri14363-68
ÖZDEMİR, RıfatÇeşitli Kültürlerde Zamanı Ölçme Faaliyetleri ve Bu Konuda Osmanlı Mahkemelerinin Uygulamaları14369-104
SEREN, Polina (Yazan) - ARAS, Hayat (Aktaran)Tsagaan-Nuur Tuvaları143105-112
GÜNDÜZ, AhmetMusul Sancağında Aşiretler ve Şekavetleri (1523-1575)143113-139
ÇELİKDEMİR, MuratOsmanlı Devleti’nin Aşiretleri Rakka’ya İskân Etmek İstemesindeki Temel Sebepler143141-154
EKİNCİ, AbdullahXIV. Yüzyılda Urfa ve Çevresinde Döğerler ve Milli Bütünlüğümüz İçersindeki Rolü143155-164
ŞERİFOĞLU, YasinKırgız Türkçesi Ağızlarındaki da Edatı Üzerine143165-167
CERİTOĞLU, MuratKırgız Türkçesindeki Edatların Yanaştıkları Sözlerin Durumlarına Gö-re Sınıflandırılması ve İşlevleri143169-188
KUMARKIZI, Ayapbergenova KlaraTıp Dalındaki Sesteş Kelimeler143189-192
YENİKALE, AhmetNecâtî Bey’in Kağıt Redifli Gazeli Üzerinde Bir İnceleme143193-198
ZEYREK, YunusProf. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Bibliyografyası143199-228
TOPSAKAL, İlyasKitap Tanıtma143229-230
KÖSE, MetinKitap Tanıtma143231-232
TOPSAKAL, İlyasKitap Tanıtma143233-236
MAT, GülbenKitap Tanıtma143237-238
ERTAN, SemaKitap Tanıtma143239-240
TÜRKDOĞAN, Orhanİslam’da Bilim ve Bilimsel Gelişme14411-18
DURAN, HacıKültürün Post Modern Toplumda Müteşebbis Davranışları Üzerinde-ki Etkisi14419-28
DOĞAN; Mehmet SaitTürklerin Kültür ve Medeniyetler Arası Geçişin Tarihi Seyrindeki Rolü14429-46
ŞAM, Emine AltunayTürk Tarihi Boyunca Laikliğin Aşamaları ve Atatürk Laikliği14447-58
ÖZDEMİR, RıfatÇeşitli Kültürlerde Zamanı Ölçme Faaliyetleri ve Bu Konuda Osmanlı Mahkemelerinin Uygulamaları –II-14459-90
BAYATLI, NilüferXVI. Yüzyılda Basra Eyaleti’nin Osmanlı Devleti İçin Önemi14491-104
CANKARA, Yavuz - KEKEVİ, Serkan2004 Başkanlık Seçimleri ve Vladimir Putin144105-120
HEKİMOĞLU, Vecihi Sefa FuatXIX. Yüzyılda Kazakistan’da Kültürel Gelişmeler144121-130
DEĞER, MebrureSadrazam Ferhat Paşa’nın Vasiyyet-Name’si144131-148
CEYLAN, Mehmet AkifTürkiye’de Dolu Yağışının Zararları ve Dolu Sigortası144149-160
ES-SERHÂN, Muhyu Hilâl (Ya-zan) - ÇELİK, Aydın (Çeviren)Ribâtlar144161-182
ÇELEBİ, Ercan8 Temmuz 1916 Tarihli Çar II. Nikola Fermanı ve Türkistan’da 1916 Yılı Genel Ayaklanması144183-195
TUTAR, AdemXIX. Yüzyılın Sonlarında Adana Sancağında Müslümanlar ve Gayri-müslimler144197-206
TOPÇUOĞLU, HayriyeÇocuklarımıza Neşîdelerden Çocuklarımıza Şiirlere Değişen De-ğerlerin Dildeki İzleri144207-219
ESBOSİN, ErgaliTanınmış Türk Dili Bilimcisi Ebu Hayyan’ın Çalışmaları Hakkında Bir-kaç Söz144221-226
MAHDUM, Abid NazarÖmer Hayyam’ın Nevrûz-Nâme’si Hakkında144227-232
İNAL, AyhanKitap Tanıtma (Ahmet Güner Elgin’den Marmara Kitâbeleri)144233-234
DEMİR, MustafaKitap Tanıtma144235-240
KİTAPÇI, Prof. Dr. ZekeriyaÖtüken Uygurları Arasında İslâmiyet1459-38
DEMİR, Yard. Doç. Dr. Meh-metZiya Gökalp’in Eğitim Hakkındaki Görüşleri14539-50
YÜCE, Yard. Doç. Dr. MehmetKırgızistan’ın Dış Ticaret Yapısı ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme14551-69
ŞIVGIN, Doç, Dr. HaleKanun-ı Esasiye Geçiş Süreci14571-78
KOÇ, Arş. Gör. ÜmitKlasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Güherçile Madenlerinin İşletilme-si ve Barut İmalatı14579-92
BALCI, Dr. ErcümentTürkiye Madenleri: Maden Mühendisi Eduare Coulant’a Göre Menâbi-i Ma’deniyemiz14593-112
ÇOLAK, FilizBulgaristan Türkleri’nin Anavatana Göç Hareketi (1950-1951)145113-132
UMAR, Yard. Doç. Dr. Ömer Osman1923’te Şeyh Mahmud’la Özdemir’e Karşı Kuvvâ-yı Berriye ve Ha-va’iyenin Müşterek Harekâtı145133-150
YILMAZ, SalihMûnis ve Agehi’nin Firdevs-ü’l İkbâl Adlı Eserlerinde Geçen Kara-kalpak – Hive Hanlığı Münasebetlerine Dair Kayıtlar145151-180
DADAŞ, Yard. Doç. Dr. Cev-detOsmanlı Arşiv Belgelerine ,Göre Medhiyelere Verilen Ödül Çeşitleri ve Bir Örnek Olarak II. Mahmud’a Takdim Edilen Esat Efendi’nin Kasidesi145181-189
ERDEM, Prof. Dr. SadıkXVII. – XIX. Yüzyıllarda Yaşamış Manisalı Divan Şâirleri145191-215
KUŞOĞLU, M. OğuzhanAli Emîrî Yazma Eserler Bölümünde Adı Bilinmeyen Bir Güfte Mec-muâsı145217-234
HERKMEN, Dilek BirlikKitap Tanıtma145235-237
-----Şartname145239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanDoğu ve Güneydoğu Aşiret-Kabile Yapısı ve Antropolojik Yaklaşım-lar14611-34
DURAN, Doç. Dr. HacıTürkiye’de Himayecilik Eğilimlerinin Dini Yansımaları14635-42
ÜSTÜNER, Ali CengizOsmanlı Toplum Düzeni14643-58
ALTINTAŞ, Prof. Dr. Ay-ten DOĞAN, Uzm Dr. Hanza-deOsmanlı Esnaf Tabibinin Ahlak Eğitimi ve Değerleri (Fütüvvetname-lere Göre)14659-84
BALCI, Dr. ErcümentBirinci Dünya Savaşı Yıllarında Batı Anadolu’da Mahalli Bir Fuar: Biga Sanayi ve Zirai Ürünler Sergisi (7 Eylül – 7 Kasım 1916)14685-106
DOĞANAY, Yard. Doç. Dr. Rahmiİngiliz İtilaf Komiseri Rawlinson’un Siyasi Misyonu ve İngiltere’nin Ankara İle İlişkilerindeki Rolü146107-120
UMAR, Yard. Doç. Dr. Ömer OsmanHatay ve Çevresinde Ermeniler’in Faaliyetleri146121-142
KİTAPÇI, Prof. Dr. ZekeriyaDinler Arası Mücadelede Turfan Uygurları Çin Elçisi Wang Yande ve İslâm Gerçeği146143-164
ÖZCAN, Dr. KemalYakın Dönem Kırım Türk Tarihine Işık Tutan Bazı Arşiv Belgeleri (1954-1958 Yılları Arası)146165-172
KULOĞLU, Yard. Doç. Dr. DeryaRuhani Başkent Türkistan’da Faaliyet Gösteren Küçük İşletmeler İçin Bir Model Yaklaşımı: Bir Köy Bir Ürün146173-180
ÇELEBİ, ErcanTürkistan’da Rus Sömürü İdaresine Karşı İsyanlar: Abtabaçı Abdur-rahman Bek ve Dükçi İşân İsyanları146181-188
TÜRKAN, Araş. Gör. KadriyeDede Korkut Hikayelerinin Türkiye’de Basılan Kitap Halindeki Ya-yımları146189-212
ÜNLÜ, Prof. Dr. Selçuk (Akta-ran)Avusturya İmparatoriçesi Marıa Theresıa’nın Türk Evlatlığı (Anna Marıa Königin’in Maceralı Hayat Hikâyesi)146213-230
YILMAZ, SalihAgehi’nin Riyazu-D-Dovle Adlı Eserinde Geçen Karakalpak Türkle-rine Dair Kayıtlar146231-238
İNAL, AyhanKitap Tanıtma146239
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanOsmanlı’da Siyasal Radikalleşme14711-32
KUBAT, Yard. Doç. Dr. ArifModern Türk Toplumunda Kadın ve Erkeklerle İlgili Çağdaş ve Ge-leneksel Görüşler14733-44
AVCI, Doç. Dr. MustafaHukuk Tarihimizde Hukuka Aykırı Deliller Sorunu: İşkence (Örf-i Ma-ruf) Uygulaması14745-76
BOLAT, Arş. Gör. NecipOsmanlı Devleti’nden Rusya’ya Göç Eden Bulgarlar (1860-1862)14777-86
ALTINKAYNAK, Dr. ErdoğanUkrayna-Kırım Notları: Urumlar14787-98
CİHAN, Doç. Dr. AhmetOsmanlı Kanunnnamelerinde Tuz ve Tuz Kültürü14799-106
TALAS, Dr. MustafaTürk Modernleşmesinin Osmanlı Evresine Sosyolojik Bir Bakış147107-116
ŞAM, Yard. Doç. Dr. Emine Altunayİngilizler’in Mısır’a Yerleşmesi ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın Rapo-ru147117-130
ŞIVGIN, Doç. Dr. HaleArnavutlara Mili Bilincin Gelişme Sürecine Yaşanan Siyasi Olaylar147131-152
AYDINLI, Dr. OsmanAbbasiler’in İlk Döneminde (II./VIII. Asır) Mâverâünnehir’de Mübeyyi-za Hareketi ve Bu Fırkanın İslâm Dışı Diğer Sapık Mezheplerle Soğd Bölgesindeki Faaliyetleri147153-162
ABAY, Doç. Dr. Ali RızaGöçmenlerin Şehir Algısı ve Şehirlileşmelerinin Gecikme Sebepleri (İstanbul Örneği)147163-172
CEYLAN, Dr. Mehmet AkifÇamlıca Tepeleri (İstanbul) ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası; Yerleş-menin Gelişimi ve Mekansal Kullanımının Değişimi Konusunda Bir Araştırma147173-204
MAHDUM, Abid NazarMahdumkulu Ferâgi ve Tasavvuf147205-220
KARA, Yard. Doç. Dr. Abdul-vahapÖmer Özcan’ın Türkistan Ateşi Mustafa Çokay’ın Hayatı ve Müca-delesi İsimli Eserimizle İlgili Değerlendirmesinin Değerlendirilmesi147221-236
AHMADİ, M.Kitap Tanıtma147237
ARIKAN, SabriYirminci Yüzyıl Başlarındaki Kırgız Kazaklar’la İlgili Haberler14811-50
YÜCE, Yard. Doç. Dr. MehmetKırgız Cumhuriyeti Vergi Kanununa Göre Ücret Matrahının Tespiti ve Vergilendirilmesi14851-64
KİTAPÇI, Yard. Doç. Dr. Ha-kanAzerbaycan’da Faaliyet Gösteren Türk Girişimleri Araştırması14865-86
CEYLAN, Dr. Mehmet AkifTürkiye’de Depremler ve Deprem Sigortasına Genel Bir Bakış14887-106
AUELBEKOVA, Dr. ŞınarKazaklarda ve Diğer Topluluklara Kiril Alfabesinin Kullandırılmasına Dair N.İ. İlminski’nin Düşünceleri148107-114
ÇAPRAZ, HayriXVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Rusya’da Kafkasya Çalışmaları148115-124
KIRIMLI, Yard. Doç. Dr. Mer-yemOn Bir Asırlık Kültür Kuşağı: Türkiye İle Türkistan Cumhuriyetleri Arasındaki Kültürel ve Sosyal İlişkilerin Dünü, Bugünü ve Yarını148125-132
ŞIVGIN, Doç. Dr. HaleKiliseler ve Mektepler Kanunu148133-146
ECER, Dr. A. VehbiTürkistan Türk Devletlerinde Vehhabi Yayılmacılığı148147-158
AÇIKGÖZ, ÖzkanTürk Müslümanlığının En Belirgin Vasıfları148159-178
AYDINKIZI, Doç. Dr. AytenOğuz Grubu Türk Dillerinde Fiilimsi Terkibler Konusu Üzerine Notlar148179-186
BÜYÜKBAŞ, Yard. Doç. Dr. HakkıRusya’nın Uzak Doğu Sınır Politikası148187-204
SÖYEGOV, Prof. Dr. Murat-geldiNakşibendi Mutasavvıflık Zincirinin XVIII. – XIX. Yüzyıldaki Saygın Üstadı Halife Niyazkulu Türkmenî148205-208
OĞUZ, GoncaAvrupa Birliği’nin Kıbrıs Sorunu148209-226
TURAN, Doç. Dr. KemalTürk – Alman Kültürel İlişkilerinin Gelişmesinde Yazar ve Bilim Adamlarının Katkısı148227-232
DURBİLMEZ, Dr. BayramKitap Tanıtma148233-236
DOGAN, Dr. SüleymanKitap Tanıtma148237
ARIKAN, SabriTarihî Soru Girit Meselesi Denilen Siyasî Oyunun Son Perdesi Nasıl Oynandı Nasıl Kapandı? Kıbrıs’ınki Nasıl Kapanacak?14911-48
TURAN, Doç. Dr. KemalKurtuluş Savaşından Cumhuriyete Işık Veren Eğitimcilerimiz14949-56
GÜNEŞ, Yard. Doç. Dr. Mus-tafaEfe-Zeybek Kültürü ve Kütahya Türküleri14957-66
GEDİKLİ, Dr. YusufBulgar Türkçesinden Anadolu’ya Kazınan Üç Kelime: Cağ, Kugar, Harani14967-90
ARSLANTAŞ, Dr. YükselTürkiye’de Tarih Anlayışının Değişmesi ve Arkeoloji Alanındaki Ge-lişmeler Üzerine Bazı Bilgiler14991-100
BİLGİLİ, Yard. Doç. Dr. Ali SinanTürk Devlet Hiyedarşisinde Boy Beyi (Safevî ve Osmanlı Örnekleri)149101-128
ABAY, Doç. Dr. Ali RızaEğitim Toplum İlişkisi ve Türkiye Uygulamaları149129-146
TAŞ, Yard. Doç. Dr. Kema-leddinTürk Sosyolojisinde Yerlici-Millî Bir Çizgi: Ziaeddin Fahri Fındıkoğlu149147-156
SELÇUK, Dr. AliMersin Tahtacıları149157-166
ERDEMİR, HalilTürkiye’den Federal Almanya Cumhuriyeti’ne İşçi ve Beyin Göçü149167-180
KOÇ, Dr. ÜmitXVI. Yüzyıl Anadolu’sunda Değirmenler149181-190
PYLE, Nancy S. (Ya-zan) ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercüme)Anadolu’Halka Ağırlıkları149191-200
ŞAM, Yard. Doç. Dr. Emine AltunayArnavutluk Birliği’nin Kurulması ve Derviş Paşa’nın Lâyihası149201-210
NYİRİ, Mária T.Oldukça Uzak Geçmişten Başlayarak 1996’ya Kadar Tarih Boyunca Türk-Macar İlişkileri’ne Kısa Bir Bakış149211-222
YETİŞGİN, Prof. Dr. MemetRussia’s Ruthless Behaviors Against The Turkmens During Russian Invasions İn Central Asia149223
UMAR, Yard. Doç. Ömer Os-man Atatürk ve Milliyetçilik 15011-24
BALKAYA, İhsan Sabri Balkanlardaki Gelişmelerin Işığı Altında Türk – Bulgar Münasebetle-rinin Sosyal – Kültürel ve Ekonomik Boyutları (1913-1918) 150 25-38
ÇELEBİ, Ercan Rusya ve Ermeni Meselesi 15039-48
ŞAM, Yard. Doç. Dr. Emine Altunay Derviş Paşa’nın Bosna-Hersek Vilayeti’nde Yapılan Askeri Düzen-lemeye İlişkin Babıâli’ye Sunduğu Layiha 150 49-60
BOZKURT, Yard. Doç. Dr. Nurgül Avusturya’nın Karadeniz Ticaretine Bakış (1788-1791 Osmanlı – Avusturya Savaşı Öncesi) 15061-70
ÖZTÜRK, Temel Kastamonu’da Fiyatlar (1700-1750)15071-84
ACAR, Dr. İbrahim Attila Geçiş Ekonomisinin Kırılma Noktası: Kırgızistan’da Yatırım İklimi ve Makro Değerlendirmeler 15085-94
DEMİR, Yard. Doç. Dr. Meh-met Türkçe Öğretiminde Çok Anlamlığının Önemi 15095-102
ARPAT, Atilla Zal Mahmud Paşa Türbesi’nde Mimar Sinan Hz. Muhammed ve Hz. İsa 150103-106
BALCI, Dr. Ercüment 1868 Tarihli Bir Bayındırlık Lâyihası: Konya – Silifke Yolunun Şose-ye Çevrilmesi ve Bölgedeki Zeytin Ormanlarını Islah Projesi 150 107-144
ŞİMŞİR, Yard. Doç. Dr. Nahi-de Gureba Hastahanesinden Devlet Hastanelerine Balıkesir Hastanahe-lerin Tarihçesi, 150145-154
PAYDAŞ, Dr. Kâzım Moğol İstilasından Sonra Urfa ve Harran’a Yerleşen Harezmliler 150155-164
GÜNEŞ, Doç. Dr. Ahmet Osmanlı Tahrir Defterleri ve Bunların Tarih Yazıcılığında Kullanımı Hakkında Bazı Düşünceler150165-184
ERDEM, Prof. Dr. Sadık XV. XVII. Yüzyıllarda Bolu’da Yaşamış Divan Şairleri, 150185-204
MAHDUM, Dr. Abid N. Mahdumkulu Divanına Sonradan İlave Edilmiş Şiirler Hakkında Gö-rüşler ve Konuyla İlgili bir Tercüme 150205-218
KARAKÖSE, Yard. Doç. Dr. Saadet Özbek Şairi II. Muhammed Rahimhan Feruz ve Divanı 150219-236
ŞİMŞİR, Dr. Sebahattin Kitap Tanıtma, Cemil Hesenli, Güney Azerbaycan’da Sovet-Amerika-İngiltere Garıştırma150237-240
UMAR, Yard. Doç. Dr. Ömer Osman Atatürk’ün Milli Mücadele Döneminde İzlediği Dış Politika İlkeleri 15111-32
GÜLTEPE, Necati Son Büyük Turan Devleti; Osmanlı 15133-70
MEMİŞOĞLU, Ragıp Halk Kültürü Araştırmacısı Sıtkı Soylu’nun Aziz Hatırasına, İçel Adı-nın Değiştirilmesinin Düşündürdükleri ve İç-İl (İçel) Türkmenleri 151 71-104
TUTSAK, Sadiye Tereke Kayıtlarına Göre Uşak’ta Sosyal Hayat 151105-126
İPEK, Yard. Doç. Dr. Ali Azerbaycan Adı Üzerine 151127-160
AKGÜR, A. Necati Ay Takvimleri151161-208
KARATAŞ, Dr. Mehmet Osmanlı Devleti’nde Fırat ve Dicle Nehirlerinde Taşımacılık 151209-216
PAYDAŞ, Dr. Kâzım Mısırda Kurulmuş Bir Türk Devleti Olan Eyyûbiler’in Urfa Yöresinde-ki Hakimiyetleri 151217-226
UYAR, Doç. Dr. Mazlum Irak ve İran Şiiliği151227-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Günümüz Türk Aile Sistemi 15211-52
AYHAN, Prof. Dr. Ahmet Tekno Milliyetçilik ve Türkiye 15253-74
KOCADAŞ, Dr. Bekir İletişim Sosyolojisi Açısından Osmanlı Dönemi Ulaştırma – Haber-leşme Kuruluşlarının Fonksiyonları ve Önemi 152 75-88
YAZICI, Yard. Doç. Dr. Nuri Güçlü Devletler – Büyük Politikalar ve Türkiye 15289-110
YILDIZ, Yard. Doç. Dr. Abdul-vahap EKİNCİ, Yard. Doç. Dr. Abdullah Ahmed Câm Nâmeki İle İlgili Şiir ve Menkıbelerde Sultan Sencer’in Şahsiyeti152 111-118
UMAR, Yard. Doç. Ömer Os-man Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesinin Tarihi Temelleri 152119-134
KOPAR, Metin Amerika Birleşik Devletlerinin Ermeni Politikası 152135-146
PAYDAŞ, Dr. Kâzım Artuklular’ın Urfa ve Çevresindeki Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Türk Tarihindeki Önemi 152147-158
ACEHAN, Dr. Abdullah Çok Yönlü Bir Kişi Olarak Süleyman Hüsnü Paşa 152159- 178
GÜNEY, Dr. Fatma Şahan Bazı Çalı Meyveleri ile Üzümsü Meyvelerin Kuzey – Batı Türk Lehçe-lerine Has İsimleri 152179-184
KABACIK, Yard. Doç. Dr. Mehmet Mustafa Kemal Paşa ve Dönemin Devlet Adamlarının Tehcir Konu-sundaki Sözlerinin Çarpıtılması ve Gerçekler152 185-196
ÜSTÜNER, Ali Cengiz Tetrarchi Yontuları 152197-228
ŞİMŞİR, Yard. Doç. Dr. Seba-hattin Birinci Dünya Savaşında Varşova’nın Almanlar Tarafından Ele Geçi-rilmesinin Balıkesir’deki Yankıları 152229-232
TAN, Nail Kitap Tanıtma 152233-236
HAYİT, Dr. Baymirza Kitap Tanıtma 152237-240
USTA, Veysel İşgal Yıllarında Trabzon’da Yapılan Çalışmalar ve Rusya’ya Götürü-len Eserler 15311-24
VARDAR, Dr. Kadriye Figen İstanbul’da Bulunan XIX. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşlarının Plastik Açıdan Değerlendirilmesi 15325-40
AKÖZ, Yard. Doç. Dr. Alaad-din SOLAK, Dr. İbrahim Dulkadirliği Beyliği’nin Osmanlı Devletine İlhakı ve Sonrasında Çıkan İsyanlar 153 41-50
UMAR, Yard. Doç. Ömer Os-man Mahmut Şevket Paşa Suikastı 15351-92
TURAN, Doç. Dr. Kemal Becker’in Son Dönemi Osmanlı – Türk Eğitim Reformuna Dair Gö-rüşleri Üzerine 15393-98
ATICI, Dr. ATICI Mev’ud Hüküm: Türk Edebiyatında Hasta-Hekim İlişkisinin Tıp Etiği Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma 153 99-108
ALICI, Yard. Doç. Dr. Lütfi Klâsik Türk Edebiyatında Sosyal Tenkit Örnekleri Olarak Yuf Redif-li Şiirler 153109-122
ÇETİN, Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Tatar Türklerinin Mevsimlerle İlgili Gelenekleri 153123-142
ŞAMŞİDENOVA, Doç. Dr. F. M. Tercüme : İSİNA, Dr. A. Kıpçakların Türk Halklarının Etnogenezindeki Rolü 153 143-148
GEDİKLİ, Dr. YUSUF Kuman Adının Kökeni ve Anlamı 153149-180
DİNÇER, Prof. Dr. F. İ ERTUĞRAL, Yard. Doç. Dr. S. M. İstanbul’daki Özel Belgeli Konaklama İşletmelerinin Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi 153 181-192
BÜYÜKBAŞ, Hakkı Çin Ekonomik Reform Politikası ve Sonuçları 153193-226
ANNABERDİYEV, Ahmet Mangışlak’tan Horasan’a Türkmen Eli 153227-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Alevî – Bektaşî’lerde Norm ve Statü Dağılımı 15411-24
ÜNÜVAR, Yard. Doç. Süley-man Cumhuriyet, Atatürk ve Millî Egemenlik 15425-38
GÜLMEZ, Yard. Doç. Nurettin Manisa ve Çevresinde Sivil Direnişin Doğmasını Hazırlayan Ortam 15439-52
ÜSTÜNER, Ali Cengiz Osmanlı Mirası 15453-80
SAYDAM, Doç. Dr. Abdullah Trabzon’da Cemaatler Arası İlişkiler ve Din Değiştirme Olayları (1794-1850) 15481-106
ÖKSÜZ, Dr. Melek Ahmed Vasıf Efendi’nin İspanya Hakkındaki Görüşleri 154107-118
BAKIRCI, Dr. Nedim Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun Türk Dünyası Destanları Üzerine Araş-tırmaları 154119-136
ÖZTÜRK, Prof. Dr. Mustafa Osmanlı Belgelerinde Nevruz 154137-144
CENGİZ, Hasan Ali Girit’te Türklere Karşı Uygulanan Göçe Zorlama Politikaları 154145-162
AKSU, Levent Atatürk Dönemi (1923-1938) Nüfus ve Aile Yapıları 154163-178
AKYÜZ, Dr. Jülide XIX. Yüzyılda Rusya’dan Yapılan Göçler ve Kars-Sarıkamış Çevre-sinde Yaşanan Muhacir Hareketleri 154179-194
TAŞĞIN, Dr. Ahmet Geri Dönüş: Yezidilerde Ölüm 154195-204
ARPAT, Atilla Barbaros Hayrettin Paşa Türbesinin Tasarımı 154205-208
DEMİREL, Doç. Dr. Mustafa Kemâl Paşazâde ve Yusuf u Zeliha’sı 154209-238
ŞİMŞİR, Dr. Sebahattin Kitap Tanıtma 154239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Tanzimat: Proto-Tip Batılılaşma ve Günümüze Yansımaları 15511-32
OGAN, SinanNGO Devrimleri ve Avrasya’da ABD-TÜRKİYE Rekabeti15533-46
SAYDAM, Prof. Dr. AbdullahTürk Toplumunda Cemaatler Arası İlişkiler ve İhtida Olayları: Trabzon Örneği (1794-1850)15547-72
GÜNEŞ, Prof. Dr. AhmetOsmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Oğuz Han15573-90
PAYDAŞ, Dr. KazımKutalmışoğulları’nın Urfa ve Havalisine Gelmeleri ve Bu Hadisenin Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşuna Önemi15591-98
EKİNCİ, Yard. Doç. Dr. Abdul-lahTürkiye Selçuklu Devleti’nin Deniz Hakimiyetinin Tesiri ve Denizcilik-te Kurumsallaşma Çabaları15599-110
KİTAPÇI, Prof. Dr. ZekeriyaHazarlar Hakkında Yeni Tarihi Gerçekler155111-164
BAYATLI, Yard. Doç. Dr. Nilü-ferXVI. Yüzyılda Güney Irak’ta Lahsa Eyaleti ve Osmanlı Hakimiyeti155165-174
ABBASOVA, AygünAzerbaycan Arazisindeki Ermenilerin Kökeni 155175-178
DOĞAN, Yard. Doç. Dr. OrhanTevkel Han Dönemi (1582-1598) Kazak Hanlığının Siyasî Durumu155179-192
GÜNEŞ, Yard. Doç. Dr. Mus-tafaKlâsik Türk Kültürü Açısından Yahya Kemal155193-200
CİHAN, Doç. Dr. AhmetDiyarbakır’da Ölüm Sonrasında Gerçekleştirilen Taziye Geleneği ve Seremoniler155201-216
ERDEM, Prof. Dr. SadıkXVIII. ve XIX. Yüzyılda Bolu’da Yaşamış Divan Şairleri155217-230
TOPSAKAL, İlyasKitap Tanıtma155231-232
AKDAĞLI, A. NihatKitap Tanıtma155233-234
DEMİR, Yard. Doç. Dr. Meh-metKitap Tanıtma155235-240
EYİCİL, Doç. Dr. AhmetAfşin Ashab-ı Kehf15611-28
TELLİOĞLU, Yard. Doç. İbra-himMusul’daki Türk Varlığı ve Milletler Cemiyeti’nin Bölge İle İlgili Rapo-ru15629-40
İPEK, Yard. Doç. Dr. AliAzerbaycan Tarihine Giriş15641-74
PAYDAŞ, Dr. KâzımBüyük Selçuklu Devleti Kumandanlarından Urfa Fatihi Bozan Bey15675-82
KARA, Yrd. Doç. Dr. Abdul-vahapYeni Bilgi ve Belgeler Işığında, Cemal Paşa’nın Son Günleri ve Ölü-mü15683-92
YALIN, Yard. Doç. Dr. Seyful-lahKazakistan ve Kazak Tarihine Dair Rusça Eserler Bibliyografyası – I (Çarlık Dönemi)15693-166
DOĞAN, Yard. Doç.Dr. Sü-leymanEğitim ve Öğretimde Öğretmen-Öğrneci İletişiminin Püf Noktaları156167-180
NAKİBOĞLU, Yard. Doç. Dr. SadiKırgız Türkçesinde Ekleşmiş +day Edatı Üzerine Bir İnceleme156181-184
EKİNCİ, Yard. Doç. Dr. İlhanOsmanlı Devleti’nde Bazı Nehir ve Göllerde Vapur İşletme Teşeb-büsleri156185-204
KÖKEBAYEVA, Doç. Dr. G.K. İSİNA, Dr. Almagül1920-1940 Yılları Arasında Türk Asıllı Mültecilerin Avrupa’daki Faali-yetleri156205-210
ŞAHİN, KöksalEski Türklerde Merkezi İdare156211-224
AKSULU, Dr. N.Melek20. Yüzyıl Öncesi Türk ve Avrupalı Kadın156225-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanKemalist Sistem Sonrası Ulus-Devlet15711-40
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ah-metXIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Ortaya Çıkan Genç (Yeni) Osmanlılar ve Önemli Şahsiyetleri15741-66
YİĞİT, HülyaEkonomik ve Sosyal Açıdan Selçuklu Kervansaray Vakıfları15767-76
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet AliTürk Şamanizminin Kaynağına Doğru15777-92
TALAS, Dr. MustafaMehmet Eröz Sosyolojisinde Türk Töresi, Türk Göçebeliği ve Gö-çebe Teşkilatlanmaları15793-114
URAL, Yrd. Doç. Dr. SelçukI. Dünya Savaşı Sonrası Ermeni Muhacirlerin Doğu Vilayetleri’nde İskânı157115-128
AKDAĞ, Yrd. Doç. Dr. ÖmerOsmanlı Devleti’nde Ekonomik Zihniyet ve Batı Avrupa’daki Mer-kantilist Düşünce 157129-146
CEYLAN, Dr. Mehmet Akif Eskişehir Tarımında Kadın İşgücü157147-160
TERZİOĞLU, AyşeI. Balkan Savaşı ve Edirne’nin Bulgarlar Tarafından İşgali157161-180
ULUSOY, Belkıs - YEŞİLOT, OkanAvrasya Coğrafyasında Rusya-ABD Nüfuz Mücadelesi157181-196
ABBOSOVA, AygünRusya’nın Doğu Politikasında Azerbaycan (XVIII. Yüzyıl)157197-204
TURANLI, Doç. Dr. FerhatXVII. Yüzyıl Türk Kaynaklarına Göre Osmanlı-Lehistan-Ukrayna İlişki-leri157205-210
AYDIN, MustafaKafkas Savaşları Esnasında İmâm-ı Hâdis Kimliği Problemi (1812-1825)157211-216
ÇELİK, AydınKörfez ve Uzak Doğu Ülkeleri Arasındaki Ticari Münasebetler ve Bu Münasebetlerin Orta Çağ Medeniyetine Etkileri157217-240
GARİPAĞAOĞLU, Prof. Dr. NuriyeTürkiye’nin Hava Kalitesinin Belirlenmesinde, Yanma Süresi ve Yakıt Kalitesinin Önemi15811-26
TALAS, Dr. MustafaTehcir’den Önce Osmanlı’da Ermeni Nüfusu ve Zorunlu Sevk ve İskânın Uygulanması Üzerine15827-36
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Neba-hat OranABD Başkan’ı W.Wilson ve Türkiye-Ermenistan Sınırı15837-48
KOPAR, Dr. MetinErmeni Meselesinde Rusya’nın Genel Politikası15849-60
AKSU, LeventMustafa Kemal Atatürk’ün Devletçilik İlkesi ve İktisadi Devletçilik Politikası15861-94
KIRPIK, Yrd. Doç. Dr. Cevdet Loncadan Cemiyete Osmanlı Hamal Teşkilatlarında Değişim15895-108
ÖZSOY, Doç. Dr. OsmanTarihte İlk Diplomatik Dostluk ve Tanıtım Gemisi: Ertuğrul158109-118
AVCI, Doç. Dr. Mustafa Töre Cinayetlerinin Tarihi Kökenleri158119-144
YETİŞGİN, Yrd. Doç. Dr. Me-metOndokuzuncu Asırda Avrupalı’nın Gözüyle Türk İmajı158145-158
TOPAL, Okt. Dr. CoşkunSovyet Rusya’nın Güney Kafkasya Siyaseti ve Makû’nun İşgali158159-166
PEKER, Dr. SelçukEreğli (Konya) Havalisi Bekdikleriyle İlgili Demografik ve Etnografik Bazı Tespitler158167-174
ÜNER, Dr. Mehmet EminOsmanlı-Akkoyunlu Hakimiyet Mücadelesinde Karamanoğulları’nın Rolü158175-188
BAYATLI, Yrd. Doç. Dr. NilüferOsmanlı Döneminde Bağdad Valileri (1534-1917)158189-202
BOZKURT, Yard. Doç. Dr. NurgülOsmanlı Devleti’nde Hamallar158203-216
DEMİREL, Mustafaİbrahim Tennuri’nin Gülzar-ı Ma’nevi’si ve Dil Özellikleri158217-238
TOPSAKAL, İlyasKitap Tanıtma158239-240
ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. AsımKıtalar Ölçeğinde Türkiye’nin Özel Konumu ve Beraberinde Getirdiği Yükümlülükler15911-20
ADA, Dr. TurhanTürkiye’de Anayasa Hareketleri15921-36
AKSU, LeventTürk Milli Eğitim Sisteminde Yabancı Dille Eğitim ve Öğretim Mese-lesinin Ortaya Çıkarttığı Genel Sonuçlar ve Dilin Tanımı, Kavramı ve Önemi15937-66
KARA, Yrd. Doç. Dr. FüsunKüreselleşme Sürecinde Batı Türkistan Cumhuriyetleri ve Türkiye15967-74
BAL, Dr. Mehmet SuatTürk Saltanat Veraseti Usulû ve Türkiye Selçuklu Devleti’nde Uygu-lanışı15975-100
OKUR, Yrd. Doç. Dr. Meh-met KÜÇÜKUĞURLU, Arş. Gör. MuratCumhuriyet’in İlk Yıllarında Trabzon-Erzurum Ticari İlişkileri159101-116
ÇOĞ, Dr. MehmetOsmanlı Devleti’nin Son Döneminde Cihad Anlayışı159117-124
ÜNER, Dr. Mehmet EminXVII. Yüzyılda Osmanlı İskân Politikasının Bir Örneği: Urfa Yöresine Yerleştirilen Aşiretler159125-144
GÜNEŞ, Doç. Dr. AhmetOsmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Oğuz Han 159145-154
ÜÇÜNCÜ, Yrd. Doç. Dr. KemalDede Korkut Hikâyelerinden Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu Üzerine Bir Yorum159155-164
ŞAHİN, Dr. ErdalBatı Sibirya Tatarlarının Hayatını Konu Edinen İlk Roman: İrteş Tanla-rı159165-172
SAY, Yrd. Doç. Dr. ÖmerKimlik, Devlet, Uluslar arası İlişkiler Çerçevesinde Küreselleşme ve Sofistlerin Dünyası159173-182
SAYDAM, Doç. Dr. AbdullahVakıf Kaynaklarının Zamanaşımından Korunması: Trabzon Hatuniye Vakfı Örneği159183-194
CİHAN, Doç. Dr. AhmetDini Dogmatizm, Değişen Kültür ve Sokak Çocukları: Diyarbakır’da Demografik Veriler ve Bazı Gözlemler159195-206
KILDIROĞLU, MehmetTarihî Kaynaklarda Kırgız Adı ve Anlamı159207-216
BÜYÜKBAŞ, HakkıŞangay İşbirliği Örgütü159217-238
KEREM, FatihKitap Tanıtma159239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan İstanbul’da Gecekondu Kimliği 16011-18
TALAS, Dr. Mustafa Mehmet Eröz Sosyolojisi’nde Türk Ailesi 16019-24
GÖKÇE, Prof. Dr. Or-han AKGÜN, Yrd. Doç. Dr. Birol Değişen Dünya Politikasında Türkiye’nin Rolü: 11 Eylül’ün Getirdiği Fırsatlar, Riskler ve Tehditler 16025-36
YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Sü-reyya Özelleştirme, Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları ve Sorunları 16037-46
GÜLMEZ, Yrd. Doç. Nurettin Mondros Mütarekesi Süresince Batı Anadolu’da Osmanlı-Azınlık İlişkileri 16047-66
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ah-met 1789 Fransız İhtilali Fikirleri ve Osmanlı Devleti’nin Osmanlı İmpara-torluğu’nda Yayılması ve Balkanlardaki İsyanlar 16067-82
OKUR, Yrd. Doç. Dr. MehmetTrabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin Bilinmeyen Bir Ra-poru 16083-92
ÇALIŞKAN, Ülkü Kurtuluş Savaşında Türk-Sovyet Rusya İlişkileri 16093-110
AKSU, LeventAtatürk Dönemi (1923-1938) Para ve Kambiyo Politikası 160111-132
ADA, Dr. Turhan Türkiye’de ve Avrupa’da Biyografya 160133-142
TOPSAKAL, İlyas Hazar Kağanlığı Döneminde İdil Boyunda Sosyal ve Dini Yapı 160143-150
SAY, Yrd. Doç. Dr. Ömer Bireyselleşme Bağlamında Ekonomik Gelişmeler ve Sosyal Değiş-meler 160151-160
BİLGİN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sıtkı İkinci Dünya Savaşı Sonrası Uzak Şark Türkleri’nin Sovyet Esareti Altına Düşmesi ve Ayaz İshaki’nin Siyasi Mücadelesi 160161-168
YEŞİLOT, Dr. OkanKarabağ Savaşının Mağdur ve Sessiz Şahitleri 160169-176
UMDU, Dr. Ünsal Kaplanotu (Doronicum) Bitkisinin Türkiye’deki Yayılış ve Kullanım Alanları 160177-182
KARAÖRS, Prof. Dr. M. Metin Osmanlıca mı, Osmanlı Türkçesi mi? 160183-190
ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Birsel Oruç Eski Türkçe’deki T-‘li Kelimelerin TürkiyeTürkçe’ndeki İkili Şekilleri 160191-196
DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Can-demir Mehmet Zihnî ve Türklere Arapça Öğretim Yöntemi Üzerine 160197-218
ÇAYA, Dr. Sinan Lisanın Bazı Psiko-Kültürel Veçheleri 160219-224
ÜÇÜNCÜ, Dr. Kemal İrşâd ve Tebliğe Bağlı İcrâ: Türk Sözlü Kültür Geleneği Bağlamında Türk Tekke Edebiyatı 160225-236
GÜNER, Doç. Süleyman SırrıKitap Tanıtma 160237-239
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergü-nöz Anadolu'dan Azerbaycan'a Ermenilerin Türklere Yaptığı Katliam (Azerbaycan-Karabağ-Hocalı )16111-38
FEDAKAR, Cengiz Azerbaycan 'ın İşgal Edilen Toprakları ( Karabağ )16139-48
OKKAR, Yrd. Doç. Dr. Remzi-yeŞark Meselesi16149-62
ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. AydınHısn-ı Keyfa Artukluları16163-70
GÜNDÜZ, Yrd. Doç.Dr. Ahmet Rusya'nın Türk İllerinde Yayılması ve Osmanlı Devleti’ne Yapılan Türk Göçleri 16171-82
ATAMAN, Dr. Ahmet Doğan Çanakkale Savaşlarında Kullanılan Hastane Gemilerimiz16183-90
KARA, Yrd. Doç. Dr. Abdul-vahapTürkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde 15. Yılında Yeni Bin Dönem Başlıyor16191-98
HERGÜNER, Dr. Mustafa İkinci Dünya Savaşında Denizcilik Faaliyetlerimiz16199-120
SAY, Yrd. Doç. Dr. Ömer Bilgi Sosyolojisi Bağlamında Toplumsal Gelişmelerin Analitik Boyu-tu ve Demokrasi 161121-130
KIRPIK, Yrd. Doç. Dr. Cevdet Osmanlı Devleti'nde Faaliyet Gösteren Yabancı Şirketlerde Kıyafet Meselesi 161131-138
Cengiz Yrd. Doç. Dr. RecepEstetikleşen Estetikleştirilen Birey/Kadın161139-172
Cihan Doç. Dr. Ahmet Kırgızistan'da Dini Bilinçlenme Trendinin Yükselmesi, Dindarlaşma-nın Toplumsal Tezahürleri: Güney Kırgızistan'da Celalabat Kenti Ör-neklemi 161173-186
KARAKÖSE, Yrd. Doç. Dr. Saadet Cem Sultan'ın Hayat Çizgisi ve Duygularının Divan'ına Yansıması 161187-202
YEŞİLOT, Dr. Okan Rusya Türklerinin İlk Türkçe Gazetesi: Ekinci 161203-218
ÇAYIRDAĞ, Mehmet Kayseri Kapalı Çarşısı 161219-226
BİNARK, İsmet Kitap Tanıtma 161227-230
KARAGÜR, Nesrin Sarıahme-toğluKitap Tanıtma161231-240
AYHAN, Şükrü - TURAN, Doç. Dr. Kemal Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitim Süresinin Artırılmasının Mes-leki Eğitim Merkezlerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi 16211-18
OKKAR, Yrd. Doç. Dr. Remzi-ye Boğazlar Meselesi 16219-40
ERDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Halil - ERDEMİR, Yrd. Doç. Dr.Hatice P.Birliktelikler Dünyasında Türk Dış Politika Alternatiflerinden Batı As-ya İletişim ve Gelişim Grubu Projesi 16241-54
TOPAL, Yrd. Doç. Dr. Çoşkun Ankara-Moskova İlişkileri Ve Rus Diplomatik Heyetlerinin Faaliyetleri 16255-62
KOÇ, Dr. Ümit XVI. Yüzyıl Anadolusu'nda Top Dökümü, Gülle Ve Fındık Yapımı 16263-74
YÜCE, Doç. Dr. Mehmet Kırgız Türklerinin Ulusal Kimlik Politikası 16275-88
MEMİŞOĞLU, Prof. Dr. Hüse-yin Bulgaristan'da "Türk Muallimler Birliği"nin Kuruluşunun 100. Yıldö-nümü Ve Çalışmaları 16289-116
ÜNAL, Yrd. Doç. Dr. FatihRusya'nın Misyonerlik Politikaları Ve İdil-Ural Türklerinden Hıristiyan Türk Cemaati "Nogaybaklar"162117-142
KARA, Yrd. Doç. Dr. Füsun XV. Yüzyılda Özbekler 162143-150
YORULMAZ, Yrd. Doç.Dr. Osman Harezmşah Kanglıları/Kanklıları (Etkileri, Rolleri ve Akıbetleri) 162151-172
ŞERİFOĞLU, Araş. Gör. YasinKırgız Türkçesinde -Bay/ -Bey Zarf -Fiili Üzerine Bir İnceleme 162173-178
AKGÜR, Dr. A. NecatiGüneş Takvimleri162179-230
UMDU, Yrd. Doç. Dr. Ünsal Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren 4 Fare Kulağı (Pilosel-la) Bitkisinin Kullanım Alanları ve Dış Morfolojik Özellikleri 162231-234
GÜNER, Doç. Dr. Süleyman SırrıKitap Tanıtma 162235-240
ÇELEBİ, Ercan Cumhuriyet Dönemi İktidar Muhalefet Çatışmasına Bir Örnek: Mü-badele, İmar ve İskân Vekâleti’nin Kaldırılmasına Dair Tartışmalar ve Vekâletin Kaldırılması 16311-15
GEDİKLİ, Dr. Yusuf Ting-Ling, Tiele, Teleüt, Töles, Telengit (Telenggit), Kil, Kiş, Kemek, Heftalit Talış, As, Az, Aors, Wu-sun (Usun), Ti ve Sair Türk Kavimle-rinin Etimolojileri Yahut Kürk Hayvanlarının Adlarıyla Anılan Türk Et-nonimleri 16327-60
KOCADAŞ, Dr. Bekir İletişim Sosyolojisi Açısından Cumhuriyet Dönemi Ulaştırma – Ha-berleşme Kurumlarının Fonksiyonları ve Önemi 16361-76
TÜRKMEN, Yrd. Doç.Dr. Mehmet İMAMOĞLU, Prof. Dr. Osman ZİYAGİL, Prof. Dr. M. Akif GÜNGÖR, Araş. Gör. Burhan Türkiye’de Güreş Sporunun Popülaritesi ve Seçilmiş Bazı Spor Branşları ile Karşılaştırması 16377-94
YARDIMCI, Dr. Mehmet Emin XVI. Yüzyılda Üsküp Şehri 16395-102
ÖZLÜ, Yrd. Doç. Dr. Zeynel Terekeler Işığında Göynük’te Konutlarda Mekan Düzenlemesi 163103-142
YÜCE, Doç. Dr. Mehmet Türkistan’da Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Maliye Politikası 163143-158
CİHAN, Doç. Dr. Ahmet Kolhoz Sisteminin Geleneksel Değerlerin Korunmasındaki Rolü: Gü-ney Kırgızistan Örneği 163159-168
ÜSTÜN, Yrd. Doç. Dr. İsmail Sefa Bağdat Eyaletindeki Atebâtlara Gelen Şii Ziyaretçiler (19. YY. – 20. YY. Başları) 163169-189
ÇİFTÇİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. İsmail Anadolu Beylikleri Döneminde İlmî ve Kültürel Rekabet 163191-202
EKİNCİ, Yard. Doç. Dr. Abdul-lah Selçukluların İslam Dünyasındaki Heterodoks Hareketlerle (İsma’ilî – Karmatî) Mücadelesi163203-222
ULUCAN, Mehmet Lisân-ı Sıbyân (Çocuk Dili) Şiirleri, Dil Edinimi ve Çocuk Edebiyatı 163223-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanMalatya Yöresi Aşiretleri16411-17
CANKARA, Pınar Öz-den KESİCİ, A. KayyumKaradeniz Çıkmazında Kırım Türkleri’nin Geleceği16419-40
ŞAHİN, Yard. Doç. Dr. NaciSultan Veled’in Eserlerine Göre Anadolu’da Devlet Hayatı Üzerine Bir Tetkik16441-54
ÖKSÜZ, Doç. Dr. HikmetKurtuluş Savaşı Sırasında Türk Deniz Kuvvetleri’nin Durumu ve Milli Mücadele’ye Katkıları16455-74
ALKAN, Yrd. Doç. Dr. Nec-mettinAlman Kamuoyuna Göre II. Abdülhamid Devrindeki Ermeni Olayları-nın Nedenleri16475-98
ÜNAL, Yard. Doç. Dr. FatihRuslara Karşı Karasakal (Sultan Beybulat) Önderliğinde Ortaya Çı-kan Başkurt Ayaklanması (1739-1740)16499-117
PAYDAŞ, Yard. Doç. Dr. KâzımBaysungur Döneminden Şah İsmail’in Ortaya Çıkışına Kadar Ak-Koyunlular’ın Safevîler İle Olan Münasebetleri164119-129
GÜNDÜZ, Dr. Samettin, AY-DIN, Yunusİslam’da Vakıf Müessesesi: Selçuklu ve Osmanlılarda Vakıflar164131-137
ŞİMŞİR, Yard. Doç. Dr. Nahi-deXVIII. Yüzyılda Zağanos Paşa’nın Balıkesir’deki Vakıfları Hakkında Notlar164139-146
CİHAN, Doç. Dr. AhmetGeleneksel Sistemin Modernize Edilme Sürecinde Osmanlı Devleti İle Dış Dünya Arasında Gerçekleştirilen Hediyeleşme164147-159
ÖZSOY, Doç. Dr. OsmanKamuoyunun Basın Aracılığıyla Manipülasyonu ve Medya Siyaset İlişkileri Üzerine Tartışmalar164161-170
SAY, Yrd. Doç. Dr. ÖmerDevlet, Birey ve Toplum İlişkilerinin Modern Referansları164171-178
DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Kür-şadHıristiyan Misyonu Nasıl Başladı, İsa Apokaliptik Bir Peygamber mi?164179-198
UYAR, Doç. Dr. Mazlumİran Meşrûtiyeti (1905-1906) ve Gizli Cemiyetler164199-216
TATAR, Dr. Özcan8 Numaralı Antakya Şer’iyye Sicilinin H.1178-1179 (M.1764-1766) Tanıtımı ve Fihristi164217-240
ÇAPAN, Okt. FatmaÇok Partili Siyasi Hayata Geçiş Sürecinde Millî Kalkınma Partisi16511-22
AYAN, Yrd. Doç. Dr. ErginSelçuklular’ın Oğuz-Türkmen Siyaseti16523-33
AZAR, Arş. Gör. Dr. BirolBektaşîlik ve Alevîliğin Tarihî Arka Plânı ve XIII. Yüzyılda Anado-lu’nun Genel Bir Görünümü16535-49
AYDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Er-dalOltu Şûrâ Hükümeti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri16551-68
YORULMAZ, Yrd. Doç.Dr. OsmanMoğol İstilasına Kadar Kanglılar / Kanklılar16569-88
KABACIK, MehmetXVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nin Baharat Ticareti16589-100
KOPAR, Dr. MetinErmeni Meselesinde İngiltere165101-116
GÖKHAN, Yrd. Doç. Dr. İlyasMemluk Devleti’nin Kilikya Ermenileri İle Siyasî İlişkileri165117-158
ÖZDEĞER, Doç. Dr. MehtapMardin’de Toprakların Mülkiyeti ve Tasarruf Tarzları (XVI. Yüzyılın İlk Yarısında)165159-180
GÜLMEZ, Yrd. Doç. Dr. Nuret-tin ATİLLA, Öğr. Gör. Resul1844-1845 Tarihli Temettuat Defterine Göre Çobanisa Köyü165181-194
TALAS, Dr. MustafaMilli Kültürümüzün Dil Meselesi165195-199
GEDİKLİ, YusufHun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler –1: Balamir Kelime-sinin Menşeyi ve Manası165201-209
ÜÇÜNCÜ, KemalAnadolu ve Balkanların Fethi Sürecinde Türkmen Boylarının Hazar Ötesinden Taşıdığı Sözlü Kültürün İşlevi165211-222
EROL, AydilÂsûde Bahar Ülkesi – Ölüm ve Gömülmeyle İlgili Söyleşiler165223-239
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Tarihsel Bir Yaklaşım: Ponto(u)s Kültürü 16611-52
TALAS, Dr.Mustafa Türk – Ermeni İlişkileri Üzerine Tarihsel-Sosyolojik Bir Araştırma 16653-66
ALKAN, Dr.Mustafa Osmanlı Vakıf Sisteminde Bozulma Üzerine Bazı Düşünceler 16667-84
ALPASLAN, KALAFAT, Tutku, DilemTürk Grafik Sanatının Kimliğine Dair 16685-94
TÜRKMEN, Mehmet METE, Berna, Öğr. Gör TÜRKMEN, Leyla, Okt Geçmişten Günümüze Türklerde Kök Böri /Ulak Tartış / Buz Kaçi / Torpak Tartış/ Kökpar Oyunu. 16695-108
NARİN, Yrd. Doç. Dr. Müslü-meTürk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesinde Enerji Kaynaklarının Önemi 166109-126
ŞÜKÜROV, Qiyas İlk Kıvılcım: 6-10 Şubat 1905 Bakü Olayları 166127-142
ÇEVİK, Yrd. Doç. Dr. Mehmet, Kafkas – İslam Ordusu Teşkilatı ve Nuri Paşa’nın Kafkasya’daki Faaliyetleri 166143-150
SAMETOĞLU, Dr. Fettah, Savaş Sonrası Bugünkü Afganistan’da Sağlık Hizmetlerinin Durumu 166151-156
BALTACIOĞLU, Dr, Şahmeran, Ana Çizgileriyle Osmanlı Padişahları 166157-166
YORULMAZ, Yrd.Doç.Dr. Osman Karasakal (Bay-Bulat) Şeceresi, Başkurt – Kazak Tarihindeki Rolü 166167-194
GEDİKLİ, Dr. Yusuf Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler 2: Karaton Şahıs İs-minin Menşeyi ve Manası166195-202
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Metin Kişi ve İşaret Zamirlerine Gelen –GA(N) / -GE(N) Yaklaşma Hallerine Üzerine 166203-210
HAYKIR, Yavuz Arş. GörElazığ (Elaziz) Halkevi Altan Dergisi Bibliyografyası166211-238
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ah-met Kitap Tanıtma: Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri166239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Kimlik-Göç-Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği 16711-27
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya Mahmud El-Kaşgari’yi Yetiştiren Kaşgar Uygur Çevresi ve Kaşga-ri’ye Göre Müslüman Türk Realitesi 16729-38
CAN, Yard. Doç. Dr. Selman XIX. Yüzyıl Mimarları ve Ermeniler 16739-47
GEDİKLİ, Dr. Yusuf Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler – 3 Yabgu Ünvanının Mana ve Menşeyi 16749-68
ZAL, Dr. Ünal Türk Kültüründe Okların Taşıdığı Anlamlar ve Okumak Fiilinin Or-taya Çıkışı Üzerine 16769-82
BOEKCH, Katrin (Münih) Çev: AYDIN, Mustafa Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Rusya ve Balkan Devletleri 16783-104
ÖLMEZ, Dr. Adem Tanzîmat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar Osmanlı Târih Yazıcılığı ve Yeni Yaklaşımlar 167105-128
AKTAŞ, Doç. Dr. Hayati BUNTÜRK, Dr. Seyfettin Güney Kafkasya’da Güç Mücadelesi ve Ahıska Türkleri’nin ABD’ye Göçü 167129-142
AYDINLI, Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim ZENGİN, Dr. Eyüp Sürdürülebilir Kentleşme Olgusu ve Azerbaycan 167143-158
SELÇUK, Yard. Doç. Dr. Hava XVII. Yüzyılda Osmanlı Ordusunda Kayseri’den Lojistik Destek 167159-174
KADIOĞLU, Dr. Muhsin The Oppurtunities Of Cruise Tourism In The World And Turkiye 167175-181
KADIOĞLU, Dr. Muhsin Dünya’da ve Türkiye’de Kurvaziyer Turizm Fırsatları 167183-190
ŞAHİN, Yard. Doç. Dr. Naci Tarihi Coğrafyada Antalya’da Yer Adları Üzerine Bir Tetkik 167191-206
AÇIK, Yard. Doç. Dr. Fatma Üniversiteli Özbek Gençlerinin Yaşama Bakışları 167207-218
SARKANBAYEVA, Kairiya Jüsipbek Aymavıtov’un Siyasî ve Edebî Şahsiyeti 167219-223
ÖZDEĞER, Doç. Dr. Mehtap Güneydoğu Anadolu Bereketli Hilal Bölgesinde Tahıl Üretimi (16. Yüzyılda) 167225-236
ÇETİN, Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Kitap Tanıtma Ayaz İshaki’nin Muhacirlikteki İcadı 167237-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Cumhuriyet Mitingleri ve Toplumsal Boyutları16811-30
UZUN, (Baboğlu) Mehmet Kuruluşundan Günümüze Türk Ocağı Şubeleri 16831-50
GEDİKLİ, Dr. Yusuf Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler -4 T’ou-man, Mo-Tu (Mete) ve Mo-Ho-Tou-Lo Şahıs Adlarının Mana ve Menşeyi 16851-72
DOĞAN, Dr. Enfel Kınalızade Ali Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Türkçe Kaleme Alınmış İlk Ahlâk Kitabı: Ahlâk-ı Alâî16873-88
BIYIKLI, Yard. Doç. Dr. Musta-fa Kronoloji / Zamanbilimi ve Tarih Metodu ve Araştırma Yöntemlerin-deki Yeri 16889-105
ZENGİN, Dr. Eyüp, ÖZTAŞ, Dr. Cemal Kırsal Kalkınma ve Kırsal Yoksulluk 168107-132
AKKUŞ, Arş. Gör. Yakup Çağdaş İktisadi Düşüncede Sol Perspektifler (Asya Tipi Üretim Tar-zı, Bağımlılık Kuramı, Modern Dünya Sistemi Teorisi) 168133-158
ÇEVİKEL, Doç. Dr. Nuri Onaltıncı Yüzyılda Osmanlı Devleti, Akdeniz Dünyası ve Kıbrıs’ın Fethi 168159-178
TOPAL, Yard. Doç. Dr. Coş-kun Soğuk Savaş Öncesi Dönemde Türkiye’nin Afganistan Faaliyetleri 168179-190
YİĞİT, Yard. Doç. Dr. Ahmet XVII. Yüzyıl Antep Şer’iye Sicillerinden Sosyal ve Ekonomik Hayat 168191-214
SAMETOĞLU, Dr. Fettah Afganistan’da Taliban Güçlerine Karşı Mücadelede Nato Birliklerinin Durumu 168215-232
MEMMEDOV, Yard. Doç. Dr. Kurban 20. Yüzyılın Başlarında Güney Kafkasya’da Sosyal, Siyasi Durum ve İran Devrimi’nin Bölgeye Etkisi 168233-240
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati Eski Mısır Takvimi ve Kronoloji 1699-72
KOPAR, Dr. Metin Antep’in Kurtuluşunda Ermeni Fransız İşbirliği 16973-92
AKSU, Levent Milli Mücadele Yıllarında Sağlanan İç ve Dış Mâli Yardımlar 16993-128
GEDİKLİ, Dr. Yusuf Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler -5 Hiung-nu-Hun-Kun Kavim Adının Köken ve Anlamı 169129-146
ŞEN, Dr. Serkan Vasmer’in Rusça’nın Etimolojik Sözlüğüne Göre Türkçe’den Rus-ça’ya Geçmiş Sözcükler 169147-192
HEKİMOĞLU, Vecihi Sefa Fuat Bütün Rusya Müslümünları Kongresi (01-11 Mayıs 1917) 169193-204
MEMİŞOĞLU, Prof. Dr. Hüse-yin Bulgaristan’ın Vidin Şehrinde Halil ve İbrahim İkiz Kardeşlerin Kur-dukları Kültür Vakfı ve Onun Şefkat Kıraathanesi 169205-220
KOKYBASSOVA, Gülnar Kazakistan’da Yapılan Ahmet Baytursınoğlu’yla İlgili Çalışmalar 169221-229
ÇAYA, Dr. Sinan Almanya’da Doksanlı Yılların Irkçı Tırmanışları 169231-239
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Türk Burjuvazisi Üzerine Bazı Yaklaşımlar 1707-28
ÖKSÜZ, Doç. Dr. Hikmet Amerikan Belgelerinde Türk Ocakları’nın Faaliyetleri (1927-1928) 17029-38
ŞENER, Yard. Doç. Dr. Sefer Osmanlı Sanayileşme Süreci ve Bu Süreçte Özel Girişimin Rolü 17039-69
ÇELEBİ, Yard. Doç. Dr. Ercan Türkistan Basın Tarihinin Boyutları (1870-2007) 17071-88
YILDIRIM, Arş. Gör. Bülent Bir Rum Gazetecinin II. Abdülhamid ve Ermeni Meselesi Hakkındaki Düşünceleri 17089-99
NURASHEVA, Kulyanda Irregularity Of Regional Development: Scientific Approach To Typo-logy 170101-107
LUTFULLAEVA, Rano Analysis Of Tendencies And Contradictions Of Economic Rise Of Kazakhstan’s Regions 170109-114
KAZANBAEVA, Zhanar Formation Of Risk Management And Riksy Bank Strategies Of Se-cond Level 170115-120
GEDİKLİ, Dr. Yusuf Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler -6 Eskam ve Atakam Şahıs İsimlerinin Menşe ve Anlamı 170121-132
SARITAŞ, Yard. Doç. Dr. Sü-heyla YORAN, Emine Bursa’da Bir Sanat Köprüsü: Irgandı 170133-142
YÖRÜK, Yard. Doç. Dr. Do-ğan 1843 Tarihli Cizye Defteri’ne Göre Aksaray Kazası’ndaki Gayrimüs-limler 170143-160
ÜÇÜNCÜ, Yard. Doç. Dr. Ke-mal Trabzon Yöresi Sözlü Kültür / Tarih Malzemesinin Trabzon Tarihi Araştırmaları İçin Kaynak Olarak Durumu ve Önemi 170161-174
TULİBAYEVA, Prof. Dr. Juldyz Çev: ŞİLİBEKOVA, Aygerim Sayram Evliyaları170175-190
KIRPIK, Yard. Doç. Dr. Cevdet Propaganda ve Provokasyon: Müslüman Kıyafetiyle Terörist Ermeni Eylemi 170191-208
AKYÜZ, Dr. Jülide 19. Yüzyılda Osmanlı Gayr-i Müslim Reayasının Statüsündeki Deği-şimler 170209-220
USTA, Öğr. Gör. Dr. Aydın Ortaçağ İslam Dünyasının Kuzey Ülkeleriyle Ticari Münasebetleri 170221-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Sosyolojisinin Dinamikleri1717-46
ÖZDEĞER, Doç. Dr. MehtapKıbrıs'ta Mali Kaynaklı Bir İsyan Girişimi : Muhassıl Çil Osman Ağa Vak'ası ve Tahkikatı (1764-1765)17147-68
ARIKAN, Sabri İkinci Dünya Savaşı'nda Kırım Türkleri'nin Karşılaştığı Meseleler17169-82
ESMAGAMBETOV, Bulat-BatyrUse Of Not Parametrical Criteria At Irreversible Compression Of The Data17183-88
KAMALIEVA, Dr. Alsu20. Yüzyılın Başlarında Tatar Edebiyatı'nı Etkileyen Akımlar17189-94
NAKİBOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sadi H.Türkçe'de Ünlü Uyumu ve Türkiye Türkçe'si Ağızlarında Ünlü Uyu-munun Bozulması17195-106
KÖK, Yrd. Doç. Dr. AbdullahHakaniye Türkçesi Kur'an Çevirileri Üzerine Bir Karşılaştırma Dene-mesi171107-120
HAYKIR, Arş. Gör. YavuzElazığ (Elaziz) Halkevi Yayınları ve Altan Dergisi171121-170
BAYRAKTAR, Yrd. Doç. Dr. Kaya1844 Yılı Temettuat Sayımlarına Göre Çorlu'nun Sosyo-Ekonomik Yapısı171171-200
SÖYLEMEZ, Yrd. Doç. Dr. FarukXVI. Yüzyılda Pağnik Nahiyesi171201-240
HALICI, Yrd. Doç. Dr. Şadu-manTürk Ocaklarının Yeniden Açılışı ve Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Beyannamesi1727-20
AKGÜN, EnginŞamanist Türk Halklarında Kurban Sungusu ve Kendisine Kurban Sunulan Varlıklar17221-32
ÜLGEN, Yrd. Doç. Dr. AygünMısır'da Tolunoğulları Dönemi (868-905) Türk Kültürü ve Mimarlığı17233-45
EFE, HasanKayıhanlılarda Saru Batu Savcı Bey'in Riyaseti Meselesi17247-70
GÖKHAN, Yrd. Doç. Dr. İlyasMaraş Haçlı Senyörlüğü17271-106
ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. ZaferTürkiye İle Yunanistan Arasında İmzalanan 'Samimi Anlaşma Misakı' (14 Eylül 1933) ve Yankıları172107-128
BAYRAKTAR, Yrd. Doç. Dr. HilmiGirit'ten Adana Vilayeti'ne Yapılan Göç ve İskanlar172129-144
DÖĞÜŞ, Yrd. Doç. Dr. Sela-hattinOsmanlılar Döneminde Sivas'ta Türkmen İsyanları (Klasik Çağ)172145-174
OKTAY, Yrd. Doç. Dr. Elif YükselSSCB Döneminde Türk Cumhuriyetlerinde Uygulanan Dil Politikala-rının Bağımsızlıktan Sonraki Etkileri ve Dile Yönelik Reformlar172175-192
ÖZBAY, EkremÇarlık ve Sovyet Rusya'sının Türkistan Eğitim Politikasında Türkme-nistan Örneği172193-210
İLGEN, Yrd. Doç. Dr. Abdul-kadirParvus Efendi : Kozmopolit Bir Yahudi Enternasyonalisti172211-240
TALAS, Dr. MustafaBölgelerarası Dengesizlik ve Son Teşvik Yasası (Malatya Örneği)1737-20
SARITAŞ, Yrd. Doç. Dr. Sü-heylaBir Yerel Pazar Örneğinde Halk Bilimi Açık Hava Müzeciliğine Bakış: Hanımeli Pazarı17321-28
KALAFAT, Dr. Yaşar4. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu ve Bazı Gözlemler (03-07 Aralık 2007 / Zagreb)17329-40
SELÇUK, Yrd. Doç. Dr. HavaXVII. Yüzyılda Kayseri ve Çevresindeki Türkmen Oymakları17341-62
YILMAZ, Dr. Meşkureİran Türkleri17363-83
ÇOMAKLI, Yrd. Doç. Dr. Şa-fak ErtanOsmanlı İmparatorluğu'nda 19. Yüzyıl Mali Bunalımının Ekonomik Politik Analizi17385-108
AYAN, Yrd. Doç. Dr. ErginBüyük Selçuklu Sultanlarının Siyasi Evlilikleri173109-128
ÖLMEZ, Dr. Adem1909 Adana Ermeni Olayları173129-138
ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. ZaferTürk-Yunan Savaşları Sırasında Kıbrıs Rumlarının Tutumu173139-150
GÜZEL, Araş. Gör. SimlaPiyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Azerbaycan'da Özelleştirme Uygulamaları173151-170
SADYBEKOV, Mahmud Abdi-samatulu; SARSENBİ Abdija-han ManapuluOn A Certain Method Of Choosing A Basis In The Root Subspace Of Linear Operators In The Hilbert Space173171-178
KALMENOV, Tınısbek Şari-pulu; SAYDBEKOV Mahmud Abdisamatulu; SARSENBİ Abdijahan ManapuluBiorthogonal Expansions In Case With Regular Boundary-Value Problems For Second-Order Differential Equatinos173179-183
ESKİKURT, Adnan; GARİPA-ĞAOĞLU, Nuriyeİç-Doğu Anadolu Bölgeleri Geçişinde Derbent Yerleşmelerine Bir Örnek: Alacahan Derbendi173185-210
KAŞGARLI, Prof. Dr. S. Mah-mutUygur Türkçesindeki La Edatı Üzerine173211-216
ERCAN, Okt. Dr. ÖzlemBaki Divanı'ndaki Müzeyyel Gazeller173217-232
DALDAL, H. FeyzaKitap Tanıtma : Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları173233-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanOsmanlı'ya Tarihselci Bakış Açısı1747-32
POLAT, Araş. Gör. Ü. GülsümBasının Yaklaşımındaki Değişim: Varlık Vergisi Örneği 17433-60
ERTÜRK, Dr. Yaşar19 Mayıs 1919'un Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi17461-82
EZER, Yrd. Doç. Dr. FeyzullahMilli Mücadele Döneminde TBMM Tarafından Çıkarılan Mali Kanunlar (1920-1921)17483-98
ERKAN, Araş. Gör. SerdarMısır'da Kurulan Türk Devletleri17499-122
KOPAR, Yrd. Doç. Dr. MetinMoğol İstilası Sonrası Anadolu Selçuklu Devletinde Paranın Seyri174123-136
BALCI, Yrd. Doç. Dr. Ercü-mentOsmanlı Panayırları İçin Bir Envanter Denemesi174137-170
TOK, Yrd. Doç. Dr. ÖzenXIV. Yüzyılda Timur'a Karşı Orta Doğu'da İttifak Teşebbüsleri174171-186
TOPAL, Yrd. Doç. Dr. CoşkunMirza Küçük Han Hareketi ve İran'da İngiliz-Rus Rekabeti174187-194
MOMINBAYEV, Prof. Dr. B.K.; SAYLIBAYEV Prof. Dr. B.A.; Aktaran: DOĞAN, OğuzKazakistan'daki Kesintisiz Pedagojik Eğitim Sistemi ve Bunun Yö-netim Düzeniyle İlgili Meseleler174195-200
ZHAKESHOVA, AiymzhanRegulation Of Natural Monopolistic Organizations In Transportation174201-206
GEDİKLİ, Dr. YusufHun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler – 7: Hun Türkle-ri'ndeki Chü-Ch'ü, Yen-Chih, Chuan-Chü Yen-Chih, Hsü-Lü Chüan-Chü, T'u-Ch'i (T'o-k'i, Tuşı) Unvanlarının Köken ve Anlamları174207-239
DURAN, Prof. Dr. HacıMuhayyel Ermeni Soykırım İkonasının Kurbanı Olarak Türkler1757-36
ÜLGEN, Yrd. Doç. Dr. AygünTürk Milli Kültürünü Yaşatan Sanatlar17537-60
ÜNÜVAR, Yrd. Doç.Dr. Sü-leymanAtatürk'ün Halkçılık İlkesi ve Anayasalarımız17561-76
SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Os-man MİKAİL, Uzm. HasanMilliyetçiliğin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri17577-108
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ah-metXIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Gayrimüslimlerin Hukuki Statüleri175109-136
BAL, Yrd. Doç. Dr. Mehmet SuatAnadolu'dan Balkanlara Yapılan İlk Müslüman Türk Göçü ve İskanı (H. 662 / M. 1263-1264)175137-170
ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. NaciSultan Veled'in Eserlerine Göre Türkiye Selçukluları'nda Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Hayat Üzerine Bir Tetkik175171-200
EROL, Dr. EmineOsmanlı Devleti'nde Aydınlatma Uygulamaları ve Verilen İmtiyazlar (1850-1914)175201-224
OSPANALİYEVA, BibigülKazak Türklerinde Destan Kavramı ve Narkız Destanı175225-234
DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Sü-leymanKitap Tanıtma175235-240
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Amiran KurtkanTürk-İslam Felsefesi Tarihinin Vatan ve Sıla Kavramları17611-14
ERKAL, Prof. Dr. Mustafa E.Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven17615-18
ARSLANTÜRK, Prof. Dr. Zeki - KONUK, SavaşMilli-İnşacı Türk Sosyolojisi ve Amiran Kurtkan Bilgiseven'in Din Sosyolojisi Anlayışı17619-55
KAYA, Doç. Dr. KamilAmiran Kurtkan'ın Düşünce Sisteminde Din ve Sosyal Bütünleşme17657-68
AKSOY, Dr. MustafaSosyal Bilimlerde Kültür Kavramı ve Amiran Kurtkan Bilgiseven'in Kültür Kavramı Hakkındaki Eleştirisi17669-74
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTerör ve Şiddete Karşı Güneydoğu İçin Öneriler17675-100
TAŞDELEN, Prof. Dr. H. MusaTürk Kimliğinin Kökeni Üzerine176101-108
DURAN, Prof. Dr. HacıÖğretmen ve Öğrenci Rollerinin Yeni Eğitim Teknolojileri Karşısın-daki Konumu176109-120
DOĞAN, Prof. Dr. CihangirTürkiye'de Yaşlılık ve Kurum Bakımı176121-142
ABAY, Prof. Dr. Ali RızaBakıma Muhtaçlık Sorunu, Bakım Hizmetleri ve Bakım Elemanı İhti-yacı176143-152
YILMAZÇOBAN, Dr. MuhsinAile Kurumu ve Türk Ailesinde Bütünlükçü Yapı176153-168
KALAFAT, Dr. YaşarAvaraklarda Halk İnançları176169-172
TOPAL, Yrd. Doç. Dr. CoşkunMütareke Sonrası İstanbul'da Rus Mülteciler176173-182
YILDIZ, FatihNihal Atsız'ın Romanlarının İdeolojik Arka Planı176183-202
KARADOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Sabri YEŞİLORMAN, MehtapSeçim Coğrafyası Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknoloji-sinin Kullanımı: 2007 Referandumu Örneğinde Tematik Harita Analiz-leri176203-222
ÖZKUL, Yrd. Doç. Dr. Osman - HAZIR, MesutKüresel Sorunlar ve İnsanlığın Geleceği176223-240
SAY, Yrd. Doç. Dr. ÖmerUzmanlaşmanın Küresel Yansımaları ve Yönetim176241-248
KOPTAEVA, GulzhamalPerspective Models Of Economical Strategy Of Textile Companies176249-256
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül DemirhanArşiv Belgeleri Işığında Türklerde Hekim Görevlerine Ait Gelişmelere Genel Bir Bakış1777-36
MEMİŞOĞLU, Prof. Dr. Hüse-yinTürk Yazı Devriminin 80. Yıldönümü Münasebetiyle Türk Yazı Dev-rimi’nin Bulgaristan Türklerine Yansıması17737-64
GEMİCİ, Dr. Nurettinİbnülemin Mahmud Kemal İnal ve Devrindeki Tarihçilerle Tarihi Haki-katler ve Olaylar Karşısında Doğru Tavır Alma Konusunda Münaka-şaları17765-80
KÖÇER, Yrd. Doç. Dr. Meh-metAfganistan’ın Yenileşme Çabasında Atatürk’ün Düşüncelerinin Rolü17781-92
ÇİFTÇİOĞLU, Yrd. Doç.Dr. İsmailSultan Veled’in Mevlevîliği Teşkilâtlandırma ve Yayma Çabaları17793-110
YILMAZ, Dr. SalihErmenistan Cumhuriyeti’nde Okutulan 10. Sınıf Tarih Ders Kitabında Türkler Aleyhine İfadeler ve Sözde Ermeni Soykırımı177111-130
ERKAN, SerdarFransız İhtilali ve Etkileri177131-160
KOÇ, Yrd. Doç. Dr. ÜmitOrtaçağlardan XVI. Yüzyıl Sonlarına Tekstil Boyacılığında İdari Yapı-lanma ve Üretim Standartları177161-186
MAMİYEV, Doç. Aşıra-li ULUTAŞ, Yrd. Doç. Dr. İs-mailKırgız Türkçesinde Kişinin Karakterini Bildiren Deyimler Üzerine177187-194
UZUN, Dr. Hakan24 Nisan 2004’te Yapılan Annan Planı Oylama Sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum Basınına Yansımaları177195-214
UZUN (BABOĞLU), MehmetTürk Ocakları ve 1928 Arap Alfabesinden Latin Alfabesine Geçiş177215-236
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk Alevilik Sisteminde Yeni Oluşumlar1787-30
POLAT, Yrd. Doç. Dr. YılmazAzerbaycan Karabağ’ında Ermeni Terörüne Maruz Kalan Gazeteciler17831-43
AKGÜNDÜZ, Prof. Dr. HasanGeleneksel Osmanlı Kamu Düzeninde İlmiye Kesiminin Ekonomik Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme17845-54
SOYSAL, Mahmut EnesSiyasal Tarihimizde Kuvâ-yı Milliye Tabirini Kullanan İlk Cemiyet: (Milli Kongre)17855-72
ŞAHİN, Dr. Köksal BEŞİRLİ, Doç. Dr. HayatiKüreselleşen Kitle Kültürü (Popüler Kültür) Milli Kimlik ve Kültürlerin Yerini Alabilir Mi?17873-82
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. AhmetKızılderili ve Türk Kültüründe Hayat Ağacı17883-100
SELÇUK, Dr. AliEvci Alevilerinin Ölüm İle İlgili İnanış ve Uygulamaları178101-110
ARSLAN, ZehraTrabzon Türk Ocağı’nın Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri178111-134
KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Ümit KUŞÇU, Dr. VeyselDoğu Akdeniz Ticaretinde Bir Dönemin Adı: Halep (1548-1675)178135-152
AKSIN, Doç. Dr. Ah-met TATAR, Yrd. Doç. Dr. Özcan1941 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicilinin H. 1205-1206 (M. 1790-1792) Tanıtımı ve Fihristi178153-176
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Sa-lih YASA, NihatViranşehir (Safranbolu) Mütesellimi Haydutoğlu Mehmet Bey178177-188
DOĞAN, Prof. Dr. CihangirKazak Türklerinde Konukseverlik ve Konuk Ağırlama178189-204
GÜLMUHAMMET, Hasan P.Elam, Kas ve Türk Kültürü Arasındaki Paralellikler ve Türk Kültürü-nün Eskiliği178205-222
COŞKUN, Doç. Dr. M. Vol-kan KEMİKSİZ, ÖmerYapılandırıcı Yaklaşım Yöntem ve Teknikleriyle Türkçe Dersi İşlenişi178223-230
AVCI, Yrd. Doç. Dr. Yusuf, TÜZEL, SaitBengütaşlardaki Söz Diziminin Anlama Katkısı178231-240
UMAR, Doç. Dr. Ömer OsmanAtatürk ve Çağdaşlaşma1797-34
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergü-nözKıbrıs Türk’ünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere Uygu-ladıkları Katliam17935-62
TOPAL, Yrd. Doç. Dr. Coşkunİki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Mısır Kamuoyu17963-70
TOPSAKAL, Dr. İlyas13-26 Haziran 1910 Tarihinde Kazan’da Yapılan Misyonerlik Kurulta-yında Ortodoksluğu Koruma Konulu Oturumların Tutanaklarına Göre Kilise Öğretmen Okulları Hakkında Tartışmaları17971-84
BAKAR, Yrd. Doç. Dr. BülentBirinci Dünya Savaşı’nda Rusya’ya Esir Düşen Türk Askerleri: Rus-ya’daki Üserâmız Hakkında Ma’lûmât17985-104
ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Zaferİspanya İç Savaşı Sırasında İki İspanyol Ticaret Gemisinin Bozcaa-da Açıklarında Batırılması179105-115
DEMİR, Doç. Dr. MustafaSelçuklularda Eğitim Teşkilatı179117-130
ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. TemelTrabzon Ambar Emini Osman Ağa’nın Terekesi (1741-1743)179131-144
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. MetinÇuvaşlar’da Anlatılan Keloğlan (Kukşa İvan / Yıvan) Masalları179145-180
MAHMUDOVA, ŞelaleAliağa Kürçaylı’nın İlahi Komedya Çevirisi179181-190
ÖZÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. Yu-sufİbrahim Salahov’un Kelime Dünyasına Bir Bakış179191-200
ATMACA, Arş. Gör. EmineAntalya’nın Korkuteli İlçesi Ağzının Standart Türkçe’den Farklı Şekil Bilgisi Özellikleri179201-226
TAŞ, Dr. HakanMecmû’a-i Nezâ’ir’de, Yayınlanmış Divanlarda Bulunmayan Gazeller -I-179227-237
KOÇKUZU, A. HalimKitap Tanıtma: Çar İskitler179239-240
ÜNÜVAR, Yrd. Doç.Dr. Sü-leymanAtatürk’ün Türk Gençliğine Bakışı ve Gençliğin Eğitimine Verdiği Önem1807-18
TELLİOĞLU, Doç. Dr. İbrahimProf. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Karadeniz Türk Tarihi Araştırma-larına Katkıları18019-38
TOPDEMİR, Dr. RamazanMustafa Necati Sepetçioğlu’nun Tarihî Romanları Üzerine18039-46
ERKAN, SerdarHoca Ahmet Yesevi ve Türk Düşünce Tarihi İçerisindeki Yeri18047-64
GEMİCİ, Dr. NurettinNamık Kemâl’in Ahmed Midhat Efendi’yle Olan Fikri Ayrılıklarının Ortaya Çıkışı ve Sebebleri18065-85
GÖKMEN, Yrd. Doç. Dr. ErtanKırkağaç Kazası Eğitim Kurumları18087-100
AÇIKSES, Doç. Dr. Er-dal GÜR, EbruTürkiye İle ABD Arasında Yapılan 17 Şubat 1927 Tarihli Modus Vi-vendi180101-128
İPEK, Yrd. Doç. Dr. AliSultan Alp Arslan Dönemi Türk-Gürcü Münasebetleri180129-136
KAYA, Dr. Mehmetİran Türkleri180137-148
URAL, Doç. Dr. SelçukTürk Basınında Kafkasya (1917-1918 Yılları Arasında Kafkasya’da Yaşanan Gelişmeler)180149-180
YILDIZ, Dr. MuratOsmanlı Devleti’nde Topun Savaş Dışında Bazı Kullanım Alanları180181-194
ERER, Arş. Gör. Sezer, ATICI, Uz. Dr. ElifŞifâü’l-Eskâm ve Devâü’l-Âlâm’da Mumyalama180195-202
ŞAHİN, Dr. ErdalTatar Türkçesinde Uk / Ük Kuvvetlendirme Edatı180203-214
ULUERLER, Sıtkı71 Numaralı Amasya Şer’iyye Sicili’nin H. 1234-1236 (M. 1818-1821) Tanıtımı ve Fihristi180215-239
ÇAPAR, Okt. FatmaTürk Tarih Tezi ve Atatürk1817-22
DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Sü-leymanZorunlu Eğitime Geçişte İlköğretim’de Mekân ve Planlama Eksikliği ve Çözüm Yolları18123-34
ÖKSÜZ, Yrd. Doç. Dr. MelekGiresun Basınında Trablusgarp Savaşı ve Toplanan Yardımlar18135-68
AÇIKSES, Doç. Dr. Erdal, CANKUT, AyhanKıbrıs Meselesini Doğuran Sebepler, Megali İdea ve Enosis18169-94
OCAK, Yrd. Doç. Dr. AhmetSelçuklu Hâkimiyeti Karşısında Oluşan Şiî (Bâtınî) – Haçlı İttifakı ve Doğurduğu Sonuçlar18195-110
YILDIZ, Dr. MuratSancak Kanunnamelerine Göre Osmanlı Toplumunda Ekonomik Yapı (İnebahtı, Rodos ve Diyarbakır Örnekleri)181111-134
ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. TemelYeniçağda Sefere Giden Osmanlı Ordusunda Top Sevkiyatı181135-152
KOÇ, Yrd. Doç. Dr. ÜmitAvrupa’da Yaşayan Teknik ve Teknolojik Gelişmeler Çerçevesinde Klasik Dönem Osmanlı Ülkesinde Gümüş Üretimi ve Sikke Darbı181153-170
HASANOV, Dr. Zaurİskitlerin ve Hunların (Hsiung-Nu) Dininde Kutsal Kılıç Kültü181171-180
KÖK, Yrd. Doç. Dr. AbdullahTürkçe İlk Kur’an Çevirilerinde Türlü ‘Cennet’ler Üzerine181181-212
ÜŞENMEZ, Arş. Gör. EmekKarahanlı Türkçesindeki Yazım Farklılıkları Hakkında181213-226
KAMALIEVA, Yrd. Doç. Dr. Alsu1930’lu Yıllarda Tatar Edebiyatı181229-240
UMAR, Doç. Dr. Ömer OsmanAtatürk ve Milli Egemenlik1827-30
TALAS, Yrd. Doç. Dr. MustafaAtatürk Dönemi Kültür Politikaları18231-44
OĞUZ, Arş. Gör. Dr. Mustafaİttihat ve Terakki’nin Kuruluşu ve İlk Fikir Ayrılıkları18245-58
YAVUZER, Yrd. Doç. Dr. Ha-sanAmerikan Siyasetinde Türkler18259-84
ÇELİK, Arş. Gör. Fik-ret ŞAHİN, Arş. Gör. KamilXX. Yüzyılın Sonunda Kapitalizmin Tekrar Yükselişinde Önemli Bir Etken: Küreselleşme18285-104
BEDİRHAN, Yrd. Doç. Dr. Ya-şarOrtadoğu ve Kafkaslarda Dini ve Siyasi Teröre Karşı Selçuklu Sul-tanlarının Uyguladıkları Politikalar182105-118
YENİDÜNYA, Dr. SüheylaXIX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Bağdat’ta Kölemen Hâkimiyetini Kaldırma Teşebbüsleri182119-164
YILDIZ, Dr. MuratBostancıbaşı Kayığı ve Bu Kayığın İşlevi182165-172
CEYLAN, Doç. Dr. Mehmet AkifEskigediz’de (Kütahya) Bazı Coğrafi Gözlemler182173-186
CENİKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. GökhanKazak Türklerinde Yaş Dönümü İnanç ve Gelenekleri182187-204
BÜYÜKAKKAŞ, Dr. AhmetXVI. Yüzyıla Kadar Azerbaycan Edebiyatı Emîr Hidayetu’llah ve Di-vanı182205-218
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Faz-lı ÖNER, Doç. Dr. Oya Le-vendoğluCelal Esad Arseven’in Mûsikî Çalışmaları Üstüne182219-240
ALTUN, Prof. Dr. AltunOktay Aslanapa’yı Anlamak18315-17
ORTAYLI, Prof. Dr. İlberProf. Dr. Oktay Aslanapa18319-20
GÖZE, ErgunProf. Dr. Oktay Aslanapa18321-23
BARIŞTA, Prof. Dr. H. ÖrcünTürk Tekstil Sanatlarını Süsleyen Konulardan Bazı Motifler18325-46
ÇORUHLU, Prof. Dr. YaşarYeni Dönem Kars / Ani Kazıları 2006-2009 Yılı Çalışmalarına Kısa Bir Bakış18347-86
DİYARBEKİRLİ, Prof. Dr. NejatDoğu Türkistan Uygur Eli Seyahat Notları III18387-99
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşe-gül ERER, Dr. SezerÜnlü Türk Hekimi Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet, Şark Çıbanı Hakkın-daki Kitabı ve Türk Tıp Tarihindeki Yeri183101-158
GÖMEÇ, Prof. Dr. SaadettinTürkiye-Türk Cumhuriyeti İlişkilerine Genel Bir Bakış183159-176
İHSANOĞLU, Prof. Dr. Ekme-leddinDarülfünun’da İlmî Araştırma Nosyonunun Doğuşu ve Gelişmesi183177-194
MAHİR, Prof. Dr. BanuOsmanlı Minyatürlerinde Savaş, Kuşatma ve Çıkarma183195-219
TAPAN, Prof. Dr. MeteKorumacılık ve Uygarlık183221-222
BAYHAN, Doç. Dr. Ahmet AliErzurum’dan Figürlü Bir Tas Üzerine183223-246
BAYKUZU, Doç. Dr. Tilla De-nizBir Hun Başkenti: T’ung-Wan Ch’eng183247-262
BORAN, Doç. Dr. AliŞam Emeviye Camisi’ne Türkler’in Katkıları183263-292
KÖROĞLU, Doç. Dr. GülgünBizans-Venedik İlişkileri ve Venedik’e Götürülen Bizans Eserleri183293-303
NEMLİOĞLU, Doç. Dr. CandanOsmanlı Dârüşşifâları’nın Bahçe Düzeni ve Tıp Bilimine Katkıları183305-323
ÖZGÜMÜŞ, Doç. Dr. ÜzlifatSurname Camları183325-330
VATANDAŞ, Doç. Dr. Celalet-tinTürkiye’de Aile Yapısı ve Değişimi183331-386
AYTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Os-manÇoruh Vadisi Deriner Baraj Alanında Bulunan Kültür Varlıkları183387-413
ÇORUHLU, Yrd. Doç. Dr. TülinAskeri Kültür Varlıklarında Türk-Macar İlişkileri183415-428
SARITAŞ, Yrd. Doç. Dr. EyüpHunlarda Müzik Aletleri ve Eğlence Kültürü183429-441
SEÇGİN, Yrd. Doç. Dr. NuriAhlat’ın Tarihi Topografyası ve Kent Kimliğinin Oluşumu183443-450
TEZCAN, Yrd. Doç. Dr. Gül-senİslam Tasvir Sanatında İkonografik Çözümleme183451-458
TÜRKMEN, Yrd. Doç. Dr. Na-lanBirinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nden Bir Örnek: Kadıköy Şehremane-ti Binası183459-478
TÜRKMEN, Yrd. Doç. Dr. MehmetDünden Bugüne Türk Toplumlarında Çevgen/Çöğen/Çevgan/Polo Oyununa Genel Bakış183479-492
UYSAL, Yrd. Doç. Dr. ZekiyeKubad Abad Sarayı Kazılarında (1981-2004) Bulunan Cam Bilezikler183493-504
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. NurcanProf. Dr. Oktay Aslanapa ve Anadolu’daki Türk Dönemi Kazıları183505-524
YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. İrfanMardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Yeni Tespit Edilen Dört Osmanlı Cami-si183525-540
OKTAY, Arş. Gör. J. ÖzlemErken Devir Türk Sanatı’nda Grifon Figürünün Sembolizmi183541-562
ULUDAŞ, Burcu AlarslanTürkistan’dan Osmanlıya Türk Kadınının Saç Tuvaletleri183563-588
YAVAŞ, Öğr. Gör. Dr. DoğanBursa Yeşil Camide Yapılan Onarımlar183589-598
ÇALIKUŞU, EserBursa Irgandı Köprüsü183599-610
JEPBAROW, RejepmuratEski Merv’deki Köşk Yapısı183611-616
ARGAÇ, NuriKilimlerde Oğuz Boy Ongunları ve Sürümleri183617-632
GÜZEL, Prof. Dr. Abdurrah-manKitap Tanıtma ve Değerlendirme: Bir Hüznün Tarihi Sarıkamış183633-652
ŞAHİN, Aslı ÇandarlıKitap Tanıtma: Sovyet Tarihçiliği Nazarında Türk Dünyası183653-655
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanGünümüzde Güneydoğu ve Sorunları1847-35
TÜRKKAHRAMAN, Prof. Dr. MimarZihniyet ve Türk Toplumunda Zihniyet Değişimi Problemi18437-54
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. EnsarMehmet Eröz’ün Metodolojisi Üzerine Bir Çalışma18455-66
İZGÖER, Dr. Ahmet Zekiİktisadî Gelişmede Diplomasi Faktörü ve Ahmet Cevdet Paşa18467-78
ÖZKAN, Yrd. Doç.Dr. Selim HilmiOsmanlı İdaresinde Telafer18479-94
GÜLMEZ, Doç. Dr. Nuret-tin ATTİLA, Öğr. Gör. ResulTanzimat Başlarında Selendi’nin Sosyo-Ekonomik Durumu18495-121
KALAFAT, Dr. YaşarHalk İnançları İle Bektaşiliğin Yakın Ortadoğu Türevleri184123-147
MAHDUM, Yrd. Doç. Dr. Abid NazarKıyamet Konulu Tarihi Belirsiz Bir Mesnevi: Destân-ı Arasât184149-184
KAMALIEVA, Yrd. Doç. Dr. AlsuÇağdaş Tatar Şiirinde İdeolojik Yaklaşımların Tükenişi ve Hasan Tufan184185-204
GÜLÜM, Yrd. Doç. Dr. Kamile Türk Atasözlerinin Coğrafya Öğretiminde Kullanılması184205-215
GÖMEÇ, Prof. Dr. SaadettinBogaç Han Hikâyesinin Kırgız-Hakaslardaki Bir Yansıması184217-228
TURISBEK, Prof. Dr. Ra-kımjan TURUMBETOVA, Ja-nagulYabancı Araştırmacıların Gözünde Kazak Edebiyatı184229-238
YİĞİT, Yrd. Doç. Dr. Ali AtaKitap Tanıtma: Enis Behçet Koryürek’ten Budapeşte’ye Mektuplar184239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhanİslam’da Bilimsel Gelişme ve Günümüze Sorunları1857-32
GÖZÜTOK, Doç. Dr. Şakirİslâm Medeniyetinin Öncü Eğitim Kurumları: Nişabur Medreseleri18533-64
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ah-metXIX. Yüzyılda Osmanlı Devlet Hayatında Rol Oynayan Üç Büyük Devlet Adamı: Mustafa Reşit, Ali ve Fuat Paşalar18565-93
NAZIR, Yrd. Doç. Dr. BayramLondra Sefiri Mehmed Emin Paşa’nın Felemenk (Hollanda) İzlenim-leri18595-106
KUZUCU, Arş. Gör. SerhatII. Katerina Dönemi Osmanlı-Rus İlişkilerinde Kırım185107-118
YILDIZ, Dr. FatihCemil Meriç ve Sosyoloji185119-132
KARABULUT, Yrd. Doç. Dr. MustafaTanzimat Dönemi Romanlarında Eğlence Hayatı, Âdâb-ı Muâşeret ve Kılık-Kıyafet185133-148
AKSOY, Yrd. Doç. Numan DurakEski Türk Toplumunda Kadının Sosyal Statüsü185149-166
MEMMEDALİYEVA, Sevil Ne-riman YAVAN, CengizTürk Kaynaklarında Azerbaycan’ın Kadın Yazarları185167-174
YÜCE, Doç. Dr. MehmetTürkistan Birliği Fikrinin Tarihsel Gelişimi ve Gerçekleşebilirliği185175-198
KILIÇ, Öğr. Gör. Dr. SibelTürkistan Takılarının Plastik Bakımdan Genel Değerlendirmesi ve Takı Analizi Örneklemesi: Âşik185199-217
RAHMAN, Yrd. Doç. Dr. Ab-durehimYabancı Dillerin Uygur Dili Fonem Sistemine Etkisi185219-222
ASLAN, Yrd. Doç. Dr. NamıkTutak’lı Şair Abdulkadir Bedirbeyoğlu ve Gamgüder’den Deyişler185223-236
ÇETİNOĞLU, OğuzKitap Tanıtma: Yaman Arıkan / Bizim Yunus185237-240
SOSYAL, Mahmut EnesMüdafaa-ı Hukuk ve Kuvâ-yı Millîye Hareketi, Tarihi Erzurum Kong-resi ve Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Kongresi’nde Yaptığı Açı-lış Konuşması1867-52
OKKAR, Yrd. Doç. Dr. Remzi-yeÇarsancak Tarihi18653-74
KARABULUT, Yrd. Doç. Dr. MustafaParis’te Bir Türk ve Jön Türk Romanlarında Kültür ve Medeniyete Bakış18675-88
ERTÜRK, Dr. YaşarKafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı18689-114
KALAFAT, Dr. YaşarKarşılaştırmalı Ürdün Türk Halk İnançları186115-129
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Sa-mettin AYDIN, Öğr. Gör. Yu-nusTürkiye’de Göç ve Buna Bağlı Olarak Gecekondu Ağalığı Olgusu186131-148
AYDOĞMUŞOĞLU, Arş. Gör. CihatŞah Abbas (1587-1629) Zamanında İsfahan186149-164
AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Numan DurakOsmanlı Devletinde Kadınların Şer’i Mahkemeleri Kullanması (Kay-seri Örneği)186165-176
TATAR, Yrd. Doç. Dr. Özcan1941 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicilinde Yer Alan Nikah Kayıtları 186177-199
ÜÇÜNCÜ, Dr. Uğur Koçzade Mehmet Şükrü Bey ve Fikir Hayatı186201-222
SOĞUKÖMEROĞULLARI, MehmetAli Canip Yöntem’in Millî Edebiyat Görüşleri186223-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk Toplum Yapısı ve Etnikleşme1879-26
ÜNSAL, Yrd. Doç. Dr. ŞamilMilli Güç, Bileşenleri ve Vasıtaları18727-50
GÖKSU, Cebrail Gölbaşı Halk Kültüründe Halk İnanışlarının Eski Türk İnançları Bağ-lamında Değerlendirilmesi18751-80
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ah-metAnkara-Polatlı İlçesi Hakkında Bilgiler18781-90
ÖZEÇOĞLU, Dr. HalilII. Abdülhamid Devrinde Gayrimüslimlerin Eğitimlerine Dair Yayım-lanmamış İki Belge18791-104
KARAOĞLU, Dr. ÖmerTürk Yurdunda İlginç Bir Misafir: Parvus Efendi ve Osmanlı İktisat-Maliyesi187105-124
KARABULUT, Yrd. Doç. Dr. MustafaTanzimat Dönemi’nde Osmanlının Yenileşme Sürecine Bir Bakış187125-138
YILMAZ, Dr. OzanŞiraz’dan Trabzon’a Bir Kültür Köprüsü Murtaza Trabzonî ve Urfî Şerhleri187139-158
CEYLAN, Doç. Dr. Mehmet AkifMyriokephalon Savaşı’nın Yeri Konusuna Coğrafi Bir Yaklaşım187159-196
AYDEMİR, AdemÖtüken ve Ötüken Adı Üzerine187197-222
KOÇ, Dr. DinçerNümizmatik Verilere Göre X. Yüzyılda İdil Bulgar Emirleri187223-236
KADIOĞLU, Dr. MuhsinTuran Yazgan’la Düne Seyahat, Bugünden Sohbet ve Yarınları Dü-şünmek187237-240
BAKAR, Yrd. Doç. Dr. BülentCumhuriyet Dönemi’nde Atatürk’ün İlk İstanbul Ziyareti (1 Temmuz – 30 Eylül 1927)1889-36
ÇELİK, Arş. Gör. Haydar Seç-kinKutadgu Bilig’de Halk Devlet İlişkileri: Karşılaştırmalı Bir Bakış18837-50
AKGÜNDÜZ, Prof. Dr. HasanTürk Dünyasında Eğitim İşbirliğinin Tarihsel Bağlamı: Semerkand Mektebi ve İstanbul Mektebi18851-62
ÇELİK, Arş. Gör. RecepBatı Trakya Türklerinin Müftülük Sorunu ve Mehmet Emin Ağa18863-76
KOÇ, Dr. AylinHastalık İsimlerinde Örtmece18877-94
KÖK, Yrd. Doç. Dr. AbdullahHakaniye Müelliflerinin Eserlerinde Peygamber18895-100
BESLİ, Dr. ErtanEski ve Orta Türkçe İle İlgili Etimoloji Çalışmaları Üzerine Bir Bibli-yografya Denemesi188101-106
SALİHOVA, Dr. Süda-be SALMANOVA, MetanetAzerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakül-tesi’nde Öğrenci Memnuniyeti İle İlgili Bir Alan Araştırması 188107-118
ACEHAN, Dr. AbdullahRefii Cevat Ulunay ve Alemdar Gazetesi188119-138
ÇELİK, Doç. Dr. Aydın, GÜ-LER, ÖnderAltın Ordu İmparatorluğu188139-162
AYAN, Doç. Dr. ErginKafkasya ve Türkistan’da Küresel Paylaşım Politikalarına Dönemsel Bir Bakış188163-194
DODANGEH, Abdollah Fahreddîn Mubârekşâh’ın Şecere-yi Ensâb İsimli Eserinin Türkçe Tercümesi188195-222
AKGÜR, Dr. Müh. A. NecatiYıl, Gün, Saat Hesaplamaları188223-239
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanOsmanlı’da Kent Soylular ve Atıf Sistemleri1899-72
SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr. Ah-metAnadolu’da Milli Mücadeleyi Engelleme Girişimleri (19 Mayıs 1919-11 Eylül 1919)18973-100
ERTÜRK, Dr. YaşarKuşçubaşı Eşref Sencer Bey ve Batı Trakya Türk Cumhuriyeti189101-126
HASANKIZI, Doç. Dr. Al-maz YAVAN, CengizMuhaceretteki Araştırmalara Konu Olan Halk İsyanları İle İlgili Folklo-rik Eserler189127-134
POYRAZ, Dr. EmelTanzimat’tan Önce Osmanlı Modernleşmesi189135-158
YAVUZER, Yrd. Doç. Dr. Ha-sanAmerika’daki Türkler ve Kendilerine Götürülen Din Hizmetleri189159-183
AYDEMİR, AdemDede Korkut Oğuzları’ndaki Kam Oğullarına Dair189185-204
EKİNCİ, Doç. Dr. AbdullahTolunoğullarının Heterodoks Hareketlerle (İsma’ilî-Karmatî) Mücade-lesi189205-214
HALİLOV, Toğrul, YAVAN, CengizNahçıvan Bölgesinde Son Tunç-Erken Demir Çağının Boya Bezeme-li Kapları189215-221
CEYLAN, Kutalmış EmreTürk Mallarının Yabancı Tüketiciler Tarafından Olumlu Değerlendiril-mesinin Sebepleri: Rus ve Alman Tüketiciler Üzerinde Bir Saha Araştırması189223-238
KILINÇER, ÖzlemKitap Tanıtma189239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanToplumsal Hareketler Olarak Celali Ayaklanmaları ve Günümüz Yansımaları1909-38
KARAÖRS, Prof. Dr. M. MetinÂşık Paşa ve Alî Şîr Nevâyî’de Türkçe Sevgisi ve Türkçenin Gücü19039-60
BEKMAGANBETOV, Şanjar-han KOKYBASSOVA, GülnarDil Sesleri ve Onların Genetik Doğası Hakkında Yeni Bir Bakış19061-66
EKŞİ, Öğr. Gör. PelinAltay Dillerinde Dönüşlülük Eki19067-78
COŞAR, A. MevhibeKitâbu’l-İdrâk Li-Lisânü’l Etrâk’ın Söz Varlığının Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri19079-94
SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr. Ah-metMustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliğine Tayini19095-106
UMAR, Doç. Dr. Ömer Osmanİngiliz Mandası Döneminde Filistin’e Yahudi Göçleri190107-148
ALPTERİN, CahitÜlkemizdeki Tatarlar ve Kökenleri190149-160
KADIOĞLU, Dr. MuhsinDünya Denizlerinde Korsanlık190161-180
İSPİRLİ, Yrd. Doç. Serhan Al-kanAşk Mektupları ve Teknoloji190181-194
KELEŞ, Yrd. Doç. Dr. BahattinSelçuklu Medreseleri İle Memlûk Medreselerine Genel Bir Bakış190195-208
VATANSEVER, Arş. Gör. Er-hanTürkistan’a Seyahat Eden Avrupalı Seyyahlar190209-214
KOÇ, Dr. DinçerSultan III. Murad’ın Leh Kralı Stephan Batory’e Mektubu190215-226
ÇAYA, Dr. SinanMillî Müdafaa Mefhumu Üzerine190227-234
ŞİMŞİR, Yrd. Doç. Dr. NahideKitap Tanıtma190235-236
BAYIRLI, Mehmet AliKitap Tanıtma190237-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan Kırsal Kalkınma Modelleri: Doğu ve Güneydoğu Gerçeği1919-36
TOPSAKAL, Araş. Gör. Dr. İlyasBatı ve Orta Sibirya’nın Ruslar Tarafından İşgali (17. Yüzyıl)19137-52
ÜNER, Dr. Mehmet EminOsmanlı Yönetiminin İlk Yıllarında Diyarbekir Eyaleti’nin İdarî Yapı-lanmasında Siird Sancağı19153-64
YILMAZ, Dr. MetinOrhun Yazıtlarının Söz Varlığı İle Çuvaşçanın Söz Varlığının Fonetik Açısından Karşılaştırılması19165-84
KARA, Doç. Dr. FüsunHokand Hanlığının Ekonomik Durumu19185-96
GÖKSU, Yrd. Doç. Dr. ErkanAlptegin: Köle Pazarından Gazne Tahtına19197-116
GÜLMUHAMMET, HasanElamlılarda, İrani Kavimlerde ve Türklerde Saltanat Veraseti Usulü: Kardeş Taht Tevarüsü Geleneği191117-136
HASAN, Dr. NadirhanÇağatay Şairi Azim Hâce ve Hikmet’leri191137-144
BAYRAK, Yrd. Doç. Dr. ÖzcanSiyasi ve Sosyal Düzen Karşısında Tevfik Fikret191145-164
KARAKUŞ, Araş. Gör. Dr. NeslihanTürkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yeterliliği Üzerine Bir Örnek Çalışma (Toplum Hayatı Teması Örneği)191165-182
ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. EminKazak Türkleri ve Kazakistan İle İlgili Türkçe Çalışmalar Bibliyograf-yası (1923 - 2010) (Kitaplar - Makaleler - Bildiriler)191183-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanZenginlik - Yoksulluk Kültürü Kutuplaşması1929-64
DOĞAN, Doç. Dr. OrhanAbılay Han’ın Kazak Halkının Bağımsızlığı İçin Çin ve Çarlık Rusya Arasında Yürüttüğü Diplomatik İlişkiler19265-92
YILDIZ, Doç. Dr. Ha-bib KARAKÖY, Dr. ÇağatayGeçiş Ekonomilerinde Maliye Politikası Uygulamaları: Türkistan Ül-keleri Örneği19293-120
GÜÇLÜAY, Yrd. Doç. Dr. Sezgin ÇAPAN, Okt. FatmaPeçenek - Bizans Siyasi İlişkileri192121-138
ARSLAN, Okt. Zehra27 Mayıs Darbesinin Trabzon’da Yansımaları ve DP Trabzon Millet-vekillerinin İfadeleri192139-152
HASANOVA, SamireMehmedağa Şahtahtılı ve XIX. Yüzyıl Türkiyesi192153-160
GÜRSU, Yrd. Doç. Dr. Kanunî Sultan Süleyman Han Çin Yazılan İki Mersiyenin Karşılaştı-rılması192161-194
ÇERİBAŞ, Dr. MehmetErlik’ten Şökli Melik’e Türk Destanlarında Düşman Unsurlar ve Dede Korkut Boylarında Kâfirler192195-210
ADA, Yrd. Doç. Dr. TurhanEdebi ve Felsefi Yönüyle Genç Rıza Tevfik192211-218
DOĞAN, Doç. Dr. Cande-mir DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. SüleymanYabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi - Çeviri Yöntemi ve Çağdaş Ya-bancı Dil Öğretiminde Vazgeçilemezlik Nedenleri192219-228
BESLİ, Dr. ErtanTarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinin Etimoloji Çalışmaları Üzerine Dil-bilimsel Bir Yöntem Denemesi192229-236
ÇELİK, AlperenKitap Tanıtma192237-240
KARA, Doç. Dr. Abdulvahap Türk Dünyasında İşbirliği Sürecinde Ortak Dil ve Alfabenin Önemi1939-18
VURAL, Yrd. Doç. Dr. Feyzan GöherTürk Kültürünün Önemli Değeri Karagöz ve Karagöz Müziği19319-34
AKIŞ, Yrd. Doç. Dr. İbrahimMehmet Akif Ersoy ve Türklük19335-46
ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. SelimAtatürk’ün Türk Tarih Tezi ve Türk Milletine Yüklediği Sorumluluk19347-60
GENÇ, Dr. Elif SüreyyaTürkiye’de Modernleşme ve Bürokrasi19361-70
GÜLMEZ, Doç. Dr. Nurettin1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu19371-90
POYRAZ, Dr. EmelTanzimat Dönemi Çağdaşlaşma Çabaları19391-120
ÖZGER, Yrd. Doç. Dr. YunusSultan Abdülmecid’in Cezayir-i Bahr-i Sefîd (Akdeniz Adaları) Gezisi (1 Haziran 1850-24 Haziran 1850) 193121-144
KÖSE, İsmailAmerikan Arşiv Belgelerinde Türk-Emerikan İlişkilerinin Başlaması, 1830 Tarihli Ticaret ve Seyrüsefayin Antlaşması193145-188
ADA, Yrd. Doç. Dr. TurhanI. Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemindeki Felsefi-Edebi Etkinlikle-riyle Rıza Tevfik193189-194
BEKBOSSYNOV, ErmekBirleşmiş Milletler Sisteminde Dini Ekstremizmle Mücadelede Ulus-lararası Hukuk Sorunları 193195-206
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. OrhanAfganistan’ın Bağımsızlığını kazanmasında Mahmud Tarzî ve Sirâcü’l-Ahbâr Gazetesinin Rolü193207-230
AYDOĞMUŞOĞLU, Arş. Gör. Dr. CihatŞah Abbas (1587-1629) Dönemi Safevi-Gürcü Münasebetleri193231-240
NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Dr. Aslıhan GÜNEŞ, HakanAmaç: Adam Smith’i Anlamak; Araç: Faiz Kavramı ve Osmanlı Ör-neği1949-24
ZHUMAGULOV, Prof. Dr. Kal-kaman İSİNA, Dr. Almagül Batı’daki Hun İmparatorluğu Tarihi19425-36
YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. İrfanCizre’deki Tarihi Köprüler Üzerine Bir Değerlendirme19437-54
ADA, Yrd. Doç. Dr. TurhanI. Dünya Savaşı Sürecindeki Politik Kimliği ile Rıza Tevfik19455-68
ÇAKMAK, AydınOrtadoğu’da Yaşanan Önemli Bir Sorun: Süveyş Bunalımı ve Türki-ye19469-98
ALPTEKİN, CahitKaynaklar Işığında Sultan Vahidettin19499-128
DEVECİ, Yrd. Doç. Dr. MutluMehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Millî Bilinç Üzerine194129-146
ADIGÜZEL, Yrd. Doç. Dr. Ni-yazi19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Şair Bir Vali Bir Memur ve Önemli Bir Eser: Riyâz-ı Belde-i Edirne194147-154
ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. MetinEr Esim/Eşim Destanı Bağlamında Destan-Tarih İlişkisi ve Destanın Oluşumu194155-168
SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr. Ah-metŞarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Hey’et-i Merkezi-yesi Karar Kayıt Defteri (14 Ağustos 1919 – 23 Ocak 1920)194169-196
EKİNCİ, Doç. Dr. Abdullahİslam Şehrinde Mistik Bir Kavram: Mecma’-ül Bahr194197-206
İÇEL, Yrd. Doç. Dr. HaticeDeyimlerin Metaforik Yapısı194207-216
ERASLAN, Yrd. Doç. Dr. Le-vent ÇAKICI, Arş. Gör. DeryaEğitim Temalı Bilimsel Dergilerin İncelenmesi194217-238
KARAÖRS, Prof. Dr. M. MetinAtatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Temelleri1959-22
HERGÜNER, Doç. Dr. Musta-faAtatürk Döneminde Denizciliğimiz19523-40
ÇAYA, Dr. SinanAtatürk’ün Selânik Özlemi19541-48
KARABULUT, Yrd. Doç. Dr. MustafaAhmet Kutsi Tecer, Türk Halk Bilimine Katkısı ve Koçyiğit Köroğ-lu’na Bir Bakış19549-68
ÜŞENMEZ, Dr. EmekTürkmen-Özbek Ortak Edebî Muhiti Olarak Harezim-Köhne Ürgenç19569-78
VURAL, Yrd. Doç. Dr. Feyzan GöherXVII. Yüzyıldan Günümüze Türk Kadın Bestecilerinin Eserlerinde Geleneksel Türk Sanat Müziği Makamları19579-92
ERDEMİR, Yrd. Doç. Dr. HalilTürk Siyasetinde Bir Yahudi: Nesim Masliah19593-108
AŞKIN, Dr. CevdetErmeni Tehcirinin Siyasi ve Sosyolojik Boyutu ve Türkiye195109-120
YETİŞGİN, Doç. Dr. Memetİki Avrupalı Gezginin Bakış Açısı İle On Dokuzuncu Yüzyıl Ortaların-da Osmanlı Devleti195121-136
ADA, Yrd. Doç. Dr. TurhanII. Meşrutiyet Dönemine Girilirken Rıza Tevfik’in Politik Yaklaşımları195137-146
AYDEMİR, AdemEski Bir Yaşıtlar Teşkilâtı Olan ‘Kurdaşlık’ ve Günümüze Etkilerine Dair195147-170
ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Tun-çayBalkan Yarımadası’ndan Anadolu’ya Türk Göçlerinin Lalapaşa Nüfu-su Üzerindeki Etkileri ve Dağılışı195171-186
TOPDEMİR, Yrd. Doç. Dr. RamazanRoman Kahramanı Olan Türk Hükümdarları195187-200
RAYMAN, Prof. Dr. HayrettinMağcan Cumabayev’in Şiir Dünyası195201-212
ABDUJAPAROVNA, Aliya Os-panovaRus Kaynaklarında Birinci Haçlı Seferine Bir Değerlendirme195213-218
GÜLMUHAMMET, Dr. HasanElamlılarda, İranî Kavimlerde ve Türklerde Kut Anlayışı ve Kökeni Meselesi195219-230
KAŞGARLI, Raile AbdülvahitÇin Kaynaklarında Kaşgar195231-238
TAŞKAYA, Dr. Arzu BaykaraKitap Tanıtma195239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanGüneydoğu Halkları: Zazalar-Kürtler ve Kimlik Yapıları1969-40
ÖZTAŞ, Dr. CemalHızlı Kentleşme Sürecinde Kırsal Kalkınma ve Kırsal Kalkınma Poli-tikaları19641-58
TAŞ, Yrd. Doç. Dr. AliTürk Yönetim Tarzının Tarihsel Arka Planı19659-82
KULSARİEVA, Prof. Dr. Ak-tolkyn SÜLEYMENOVA, Yıl-dız KANAGATOVA, Doç. Dr. AlmagulEski Türk Kozmogonisinin Kültürel Antropolojik Temeli19683-96
BAYRAKTAR, Yrd. Doç. Gök-han YAZICI, Öğr. Gör. Ah-met TAŞGİT, Muhammet Sıd-dıkOsmanlı Kültüründe Huzur Güreşleri19697-104
YENİBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Ha-sanSelçuklular Döneminde Sivil Mevlid Merasimleri196105-114
BESLİ, Yrd. Doç. Dr. ErtanTürk Dilinde Niteleme İşlevli Yan Cümlelerin İşlevci, Bağımsal ve Üretici-Dönüşümsel Kuramlar İle Çözümlemesi196115-124
İBRAHİMOVA, Dr. GülzarAzerbaycan Halk Cumhuriyeti Döneminde Kadınların Eğitimi ve Edebi Muhit196125-134
KASIMOV, RamizCelil Memmedkuluzade Sanatkârlığında Küçük Adam Tipi ve Halkın Meselelerinin İfadesi196135-144
ÖĞER, Yrd. Doç. Dr. AdemUygur Türkleri Arasında 19. Yüzyılda Yetişmiş Bir Tarihçi ve Şair: Molla Musa Sayramî196145-154
GÖKÇE, Yrd. Doç. Dr. Musta-faEugene Schuyler’in Kazaklarla İlgili İzlenimleri196155-172
BAYRAM, Dr. BülentÇuvaş Edebiyatında İstanbul Şehrinin Kuruluşu Manzumesi ve Onun Kaynakları Üzerine196173-200
ÇERİBAŞ, Dr. MehmetManas Destanı’nın Sagımbay Orozbakov Varyantında Aidiyet Duy-gusu ve Türk Kimliği196201-228
RÜSTEMOVA, AygünCumhuriyet Dönemi Türk Nesrinde Halk Karakteri196229-236
KARAÖRS, Prof. Dr. M. MetinKitap Tanıtma: Altaylardan Hira’ya Türk-İslam Dostluğu196237-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanCumhuriyet İdeolojisi mi?1979-38
BAYRAMOL, ErayAtatürk’ün Sovyet Coğrafyasındaki Türkler İle İlgili Politikaları19739-52
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Demirhanİstanbul’dan Üç Ünlü Hekim’in (Mustafa Münif Paşa, İhsan Sami ve Saim Ali Dilemre) Üç Eseri ve Yorumlamalar19753-70
ÖZTAŞ, Dr. CemalKırsal Kalkınma ve Kadın19771-92
TOPSAKAL, Yrd. Doç. Dr. İlyasXVIII. Century in Russia: A Newbaptism Office and Their Activities19793-102
DOĞRUYOL, Yrd. Doç. Dr. Adnan BAYAR, Dr. MuharremDiyarbekir Eyaletinde Yaşayan Karakeçili Yörük Aşiretinin Tarihi ve Kültür Hayatı197103-124
ULUERLER, Yrd. Doç. Dr. SıtkıOsmanlı-Safevî İlişkilerindeki Temel Sorunlar Üzerine Bir Değerlen-dirme197125-140
ALPTEKİN, CahitEdirne’de Osmanlı Sarayları ve Saray-ı Cedide-i Amire197141-156
AKSOY, Yrd. Doç. Dr. MusaTanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkçenin Geçirdiği Aşamalar197157-182
AKIŞ, Yrd. Doç. Dr. İbra-him AKSOY, BaşakYabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Yabancı Dilim Türkçe ve Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarında Türk İmgesi197183-206
BAYRAM, Dr. BülentÇuvaş Edebiyatında Folklor-Edebiyat İlişkisine Bir Örnek: Mihail Fedorov’un Arşuri Manzumesi ve Arşuriler197207-226
ULUTAŞ, Yrd. Doç. Dr. İsmailGagavuz Türkçesi Söz Diziminde Yabancı Dillerden Etkilenmeler Üzerine Bir Değerlendirme197227-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanKimlik Yırtılması Ya Da Bilinç Kararması1989-26
ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. EminRusya Türklerinin Balkan Savaşlarına Tepkileri ve Osmanlı’ya Maddi-Manevi Katkıları19827-50
ERBİLEN, Yrd. Doç. Dr. Sü-heyla ÜçışıkTürk Dünyası Coğrafyası ve Araştırma Konuları19851-64
ERTÜRK, Dr. YaşarI. Dünya Savaşında Galiçya Cephesinde Türk Ordusunun Katıldığı Muharebeler19865-92
KOÇ, Yrd. Doç. Dr. DinçerSüryanî Tarihçisi Efesli John (Ioann Ephesus)’un Gök-Türkler ve Avarlar Hakkında Verdiği Bilgiler19893-110
BAŞTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Sa-dettinKlasik Çağ Osmanlı-Arap İlişkileri Üzerine Dört Yemen Beylerbeyi: Yönetimsel Bir Bakış198111-124
YAVAŞ, Yrd. Doç. Dr. Alpte-kinKubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Metal Eserler (Bıçaklar)198125-142
QULİYEV, OqtayAzerbaycan’da Gösteriş Tüketimi198143-150
FURAT, Yrd. Doç. Dr. Ayşe ZişanNüvvâb Okullarının Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz198151-176
YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. HatipOsmanlı Yenileşme Döneminde Cizre’de Eğitim198177-194
ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. SelimÇanakkale Destanı, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy198195-208
IŞIK, Dr. NeşeMacaristan’daki Manevî Sembolümüz Gül Baba ve Gül Baba Hak-kındaki Efsanelerden Derviş Baba’nın Gülleri Adlı Efsanenin Çö-zümlenmesi198209-230
LKHUNDEV, GanbatMoğolların Gizli Tarihinde Geçen Ant İçmekle İlgili Bazı Gelenekler198231-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk Kültüründe Cemaatleşme ve Toplumsal Boyutları19911-30
EZER, Yrd. Doç. Dr. Feyzullah1929 Dünya Ekonomik Krizi Öncesi Atatürk Dönemi Türk Ekonomisi (1923-1929)19931-40
PAYDAŞ, Doç. Dr. KazımOsmanlılara Sığınmış Önemli Bir Ak-Koyunlu Şahzâdesi: Uğurlu Mehmed Bey19941-53
BAŞKAN, Yrd. Doç. Dr. YahyaKaramanoğlu Mehmed Bey ve Türkçe Meselesi19955-64
SAVAŞ, SalihNâbî Dîvânında Geçen ve Günümüz Türkiye Türkçesinde Farklı An-lamlarda Kullanılabilen Arap Kökenli Kelimeler19965-82
TOKATLI, Doç. Dr. SuzanIrak Türkmen Türkçesinde Dönüşlülük Zamiri19983-92
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül DemirhanArşiv Belgleri Işıgında Geçmişten Günümüze Bazı Aktariye Çarşıları-nın Gelişimi ve Yorumlamalar19993-116
GELEKÇİ, Öğr. Gör. SeyfettinDede Korkut ve Asan Kaygı’da Danışman Ozan / Akın Tipi199117-148
YOLCU, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AliKöroğlu Destanı’nın Arap Reyhan Kolu Üzerine Bir İnceleme199149-160
HASANKIZI, Doç. Dr. Almaz - YAVAN Cengiz (Aktaran)Azerbaycan’ın Sürgün Aydınlarının Kadın Âşıklarla İlgili Araştırmaları199161-172
VURAL, Dr. TimurBir Mehter Çalgısı Olarak Davul199173-186
YETİŞGİN, Doç. Dr. MemetYakın Çağ Türkistan Tarihi Araştırmalarında Batılı Kaynakların Yeri199187-224
YILDIRIM, Araş. Gör. KürşatÇin’in Bozkırlı Kavimlerle Mücadele Siyaseti ve Stratejisi: Juan-Juan’lar Misâli (Milâdî III-VI. Yüzyıl)199225-240
ANZERLİOGLU, Doç. Dr. YoncaEmniyet Genel Müdürlüğü Arşiv Belgilerindi Sürgündeki Osmanlı Hanedanı (1924-1931)2009-23
UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Berna TürkdoğanKarabağ Sorununa Dair Belgeler: Cebrayıl Rayonu Örneği20025-36
HÜSEYNİKLİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. AyşegülKaraman Beylerbeyliği’ndeki Konar-Göçerlerin İdari Yapısı (1500-1522)20037-54
MURAT, Dr. TurgayMısır’da Nasır Dönemi Arap Milliyetçiliğinin Bölge Yönetimlerine Etkisi20055-72
KARACAGİL, Dr. Ö. KürşadBalkan Savaşlarında Osmanlı devletinde Havacılık Faaliyetleri20073-90
ÇAYA, Dr. SinanMuharebe Şartlarında Ruh Hâlleri20091-97
ESER, FeridunSosyolojik Açıdan Osmanlı Dönemi Ermeni Örgütlenmeleri ve Komi-tacılık Hareketleri20099-108
DEVECİ, Yrd. Doç. Dr. Abdur-rahmanAğaç Öy: Türkmen Çadırı200109-124
RAYMAN, Prof. Dr. HayrettinBüyük Türkmen Mahtumkulu’nun Şiiri, Şairliği (1730-1780)200125-132
AYDEMİR, AdemTürkçede Artzamanlı Sözvarlığı Boyutuyla: ‘Yok’ ve ‘Çok’ Kelimeleri Üzerine200133-168
CİHAN, Dr. Araş. Gör. NazlıTürkçe Ders Kitaplarının Değerler Bağlamında Tarihsel Gelişimi200169-184
IŞIK, Yrd. Doç. Dr. NeşeTürk Masal Kahramanlarının Yolculuktan Olgunluğa Değişim Süreci200185-202
DENİZ, Arş. Gör. Mehmet -SEZER, Doç. Dr. Adem -İNEL, Arş. Gör. YusufUşak İlinde Kültürel ve Sportif Amaçlı Yapılan Atçılık ve Sorunları200203-230
BAYRAKTAR, Doç. Dr. Gök-han -ERKMEN, Doç. Dr. Nur-tekin -AKA, Arş. Gör. Serkan T.Aba Güreşi, Geçmişi ve Günümüze Yansıması200231-240
AKIŞ, İbrahimProf. Dr. Turan Yazgan’ın Özgeçmişi11-13
KARA, Doç. Dr. FüsunKırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde Kolektifleştirme20113-23
ÖZBAY, EkremÇarlık ve Bolşevik Ruslarına Karşı Türkmenistan Türklerinin Bağım-sızlık Mücadelesi20125-60
AYTAÇ, AhmetBaşbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Dokuma Fabrikaları ve Atölyeler İle Alakalı Belgelere Dair20161-70
İZGÖER, Dr. Ahmet Zeki1912 Balkan Savaşı Sonrası Rumeli’den Yapılan Göçler Sebebiyle İstanbul’da Görülen Salgın Hastalıklar ve su kaynaklarının Korunma-sı20171-88
BİLGİN, Dr. Tanerİstanbul’un İşgali Sonrası Eskişehir’in ve Bilecik’in İngiliz İşgalinden Kurtarılması20189-98
BİBER, Araş. Gör. Tuğba ErayKızılay Arşiv Belgelerine Göre 1940-1942 Yılları Arasında Türkiye’den Yunanistan’a Yardımlar20199-128
AYDEMİR, AdemTürkçede Artzamanlı sözvarlığı Boyutuyla: ‘Yazuk / Yazık’ Kelimesi ve Soydaşları Üzerine201129-154
GÜLMEZ, Doç. Dr. NurettinEşkıyalıktan Vatanseverliğe: Efeler201155-170
ERSOY, Yrd. Doç. Dr. ErsanGeçmişten Günümüze Türk Toplumunun Yaşayan Mimarları: Ahiler201171-184
POYRAZ, Yrd. Doç. Dr. EmelAvrupa Birliği’nin Kürt Sorunundaki Kamu Diplomasisi201185-211
ÖZKAN, Dr. AliTürk Gelenek ve Göreneklerinin Arnavutluk’ta Bazı Yansımaları201213-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanYakın Kültür Tarihimizin Büyük Toplumsal Aktörü: Turan Yazgan2029-21
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTürk Toplumunda Aydın Özdeşleşmesi ve Ulusal Değerlerin Dışlan-ması20223-53
BAŞ, Yrd. Doç. Dr. YaşarKiğı sancak Beyleri, Eşkıyalık ve Sosyal Düzeni Sağlama Çabalırı (1514-1852)20255-88
YAŞA, Yrd. Doç. Dr. RecepAk Koyunlular Devrinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yaşayan Ermenilerin Dini, Sosyal ve Ekonomik Durumu20289-98
EZER, Yrd. Doç. Dr. FeyzullahII. İnönü Savaşı’nın İkmal ve İaşesi20299-112
KARADEMİR, Dr. KemalTürkiye-Azerbaycan İlişkilerindeki Tarihsel Boyut ve Azerbaycan’da Bulunan Türk Şehitlikleri (Gözlem ve Değerlendirmeler)202113-128
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül DemirhanArşiv Belgeleri ve Orijinal Dökümanlar Işığında Türk Tıp Tarihinde Sağlıkla İlgili Yardımlaşmalar ve Yorumlamalar202129-146
AKSOY, Sosyolog Dr. Musta-faKültür Sosyoloji Bağlamında Kimlik Pazarında Kültürel Kimlik202147-160
SABIR, Prof. Dr. Murat – İSİNA, Çev. Dr. AlmagülYazılı Anıtlardaki Kazak dilinin Tarihi Süreci202161-168
TOKUŞ, Öğr. Gör. ÖmerHalep Hamdanîleri Sarayında bulunan Filozof, İlim Adamları ve Şair-ler202169-186
KALAFAT, Dr. Yaşar - ÇETİN, NagihanTürk Kültür Coğrafyasında At İle İlgili İnanışlar202187-202
GEDİKLİ, Dr. YusufBulgar Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler -1: Bulgar Türkleri-nin Onogur ve Onogundur Kabile Adlarının Etimolojileri202203-222
(BABOĞLU), UZUN, MehmetArap Alfabesi İle Türkçe Yazılamaz 202223-238
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanGünümüzde Toplumsal Şiddet ve Kültürel Boyutları2039-44
ERKAN, Yrd. Doç. Dr. Meh-met SedatKore Savaşı ve Kore’de Türk Tugayı (25 Haziran 1950 – 6 Temmuz 1953)20345-76
BAKİ, Öğr. Gör. Yase-min KARAKUŞ, Yrd. Doç. Dr. NeslihanMevlânâ’nın Mesnevîsi’nde Yer Alan Fıkraların Türkçe Eğitiminde Kullanılması20377-108
ÖZKAN, Dr. AliKıbrıs Mücadelesinde Kumsal Katliamı ve Nihat İlhan203109-150
BOZKURT, Dr. CelilMilliyetçi Bir Mücadele Adamı Kemal Fedai Coşkuner ve Fedai Der-gisi203151-190
GİDER, Okt. MahmutŞeyhülislâm Yahyâ Divânı’nda Su203191-210
TİRYAKİ, Arş. Gör. SırrıUrartu Madenciliğinin Kökenleri203211-226
ARAL, Öğr. Gör. Beyzaİsmi Bilinen Bir Uygur Prensesinin Bezeklik IX. Tapınakta Bulunan Resmi Üzerine203227-238
TDAVTürk Dünyası Araştırmaları Vakfı İktisadi İşletmesi 2013 Yılı Yayın Listesi203239-240
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül ErdemirArşiv Belgeleri ve Bazı Dökümanlar Işığında Hamidiye Suları’nın Türk Tıp Tarihi Açısından Önemi ve Yorumlamalar2049-32
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. ZehraSiyasilerin Beyanatları Çerçevesinde 27 Mayıs Darbesine Gidiş Sü-reci (27 Ekim 1957-27 Mayıs 1960)20433-82
AYDOĞMUŞOĞLU, Yrd. Doç. Dr. CihatŞah Abbas (1587-1629) Zamanında Safevi Devlet Teşkilâtı’nda Ya-pılan Düzenlemeler20483-104
DOĞAN, Dr. ŞahinI. Petro’nun Hazar Seferi ve 18. Yy. Rus-Azerbaycan İlişkilerine Dair Bazı Belgeler204105-130
ÖZBAY, EkremÇarlık ve Bolşevik Ruslarının Türkmenistan’da Uyguladığı Din Politi-kası ve Türkistan Örneği204131-168
MADEN, RukiyeKıbrıslı Türklerin Kurduğu Direniş Örgütleri ve Dr. Fazıl Küçük204169-188
YILDIRIM, Arş. Gör. KürşatYen T’ieh Lun’da Bir Tartışma (I): Çin Genişlemeli mi? (M.Ö. 81)204189-200
SÖYLEMEZ, Doç. Dr. FarukOsmanlılarda Konargöçer-Yerleşik Münasebetleri Üzerine Bir Değer-lendirme204201-214
İPEK, Doç. Dr. AliTrabzon’un Ortaçağda Ticaretteki Yerine Bir Bakış204215-224
KARABULUT, Yrd. Doç. Dr. MustafaMilli Edebiyat Döneminin Poetikasında Psikolojik Temayüller204225-238
TDAVTürk Dünyası Araştırmaları Vakfı İktisadi İşletmesi 2013 Yılı Yayın Listesi204239-240
KARA, Doç. Dr. Füsun1917 Bolşevik İhtilâli’ndeki Hayal Kırıklığı ve Türkistan Türkleri2059-24
ÜNSAL, Yrd. Doç. Dr. ŞamilAtatürk’ün Bakış Açısı Çerçevesinde Türk-İran İlişkilerinin Kısa Bir Değerlendirmesi20525-42
ÇELİKKAYA, Doç. Dr. AliKazakistan Vergi Sistemine Genel Bir Bakış20543-64
ZEYREK, Yrd. Doç. Dr. Suat AKMAN, Dr. HalilAtatürk’ün Yaşamında Rumeli’nin İzlerini Aramak20565-82
BOZKURT, Yrd. Doç. Dr. Ab-durrahmanBaşlıca İtilaf Devletleri İle Ermenistan Arasında İmzalanan Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)20583-102
ŞENER, Dr. Bülent1963-1964 Kıbrıs Krizi: Türk Dış Politikası Tarihinde Askerî, Siyasal ve Hukuksal Boyutlarıyla Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması205103-136
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Meşku-reKutup(suz!) Dünyada Türkistan’ın Jeopolitiği ve Giderek Artan Önemi205137-154
KAYA, Yrd. Doç. Dr. MehmetRusya’nın Ermeni Meselesindeki Yeri ve Önemi205155-182
GÖNENÇ, SenemKastamonu Mebûsu İsmail Mahir Efendi’nin Eğitime Dair Görüşleri205183-208
BIYIK, AliDulkadir Devletine Ait İzler: Kayseri Sarıoğlan ve Sivas Gemerek Örneğiyle205209-224
OSMANOVNA, Susanna Mus-tafayevaSevinç Çokum’un Hilal Görününce Romanında Kırım ve Kırım Türk-lerinin Tarihi205225-240
TDAV ArşiviFotoğraflar20615-32
ATLIĞ, Prof. Dr. NevzatTuran Hocamızın Ardından20633-34
TAŞDURMAZ, Prof. Dr. Ra-mazanProf. Dr. Turan Yazgan20635-41
KUTAL, Prof. Dr. MetinTanıdığım En Büyük İdealist: Prof. Dr. Turan Yazgan20643-45
ÇANDARLIOĞLU, Prof. Dr. Gülçinİpek Yolu20647-52
GÖKÇEN, Prof. Dr. Ahmet MucipProf. Dr. Turan Yazgan: Türk Mefkûreci20653-59
DEMİRCİ, Dr. NefiTuran’dan Turan Hoca Uçtu20661-62
YILMAZ, Prof. Dr. DuraliProf. Dr. Turan Yazgan’ı Yazmak20663-64
RÜSTEMHANLI, TenzileTürk Dünyası’nın Manevi Kaybı Turan Hocamız20665-66
ÇAKMAKÇI, Prof. Dr. LütfüTürk Dünyası’nın Yeri Doldurulamaz İki Aksakalı20667-70
SEZEN, Prof. Dr. YümniTuran Yazgan’ın Ardından Din-Milliyet-Siyaset20671-76
DONUK, Prof. Dr. AbdülkadirTürkiye’de Türk Dünyası Üzerine Çalışanlar20677-82
ÖZTEK, Prof. Dr. İbrahimUlu Bilgemiz, Aksakalımız: Turan Yazgan20683-86
ALPER, Prof. Dr. YusufBir Bilim Adamı ve Akademisyen Olarak Hocam Prof. Dr. Turan Yazgan20687-93
SEYMEN, Prof. Dr. RecepHocam Turan Yazgan20695-96
SEZER, Yrd. Doç. Dr. EminSevdâmın Sembolü Turan Yazgan Ağabeyim20697-100
AKSOY, Dr. MustafaHocam Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Temel Sosyal Düşüncesi206101-108
YILDIRIM, Saadet PınarTuran Ata’m…206109-110
SEZGİN, Dr. AbdülkadirTuran Yazgan Türkiye ve Türk Dünyasında Dinî Hayat206111-116
YAKIT, Prof. Dr. İsmailTürk Dünyası’nın Dede Korkut’u: Prof. Dr. Turan Yazgan206117-122
YÜCE, Prof. Dr. MehmetSevgili Hocam: Mekânın Cennet Olsun206123-124
YAZGAN, KarahanBabam Turan Yazgan206125-128
İLGEN, Doç. Dr. AbdulkadirBir Türkmen Kocası: Turan Hoca206129-131
KAYNAR, Doç. Dr. İbrahimUlu Çınar: Prof. Dr. Turan Yazgan206133-134
ŞİMŞİR, Doç. Dr. NahideTürkistan Aşıkı: Prof. Dr. Turan Yazgan206135-137
ŞİMŞİR, Doç. Dr. SebahattinTuran Diyarı ve Almatı’da Yaşadığım Dört Yıl206139-142
ACAR, Yrd. Doç. Dr. AykutTuran Hocamızı Anarken: Bir Calal-Abad Portresi206143-152
CENGİZ, OğuzhanTürk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Turan Yazgan Hoca206153-154
ŞAHİN, AhmetTürk Dünyası’nın Aksakallı Âbide Şahsiyeti206155-164
DİKKANAT, SevalDostluğu İle Öğrencilik Yıllarımdan Unutamadığım Bir İsim… Közhan Yazgan206165
DEMİRHAN, Mustafa LütfiBir Avuçtular206167
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanGüneydoğu’da Alt Kimlikler ve Toplumsal Dinamikleri206169-184
ERKAL, Prof. Dr. Mustafa E.Paylaştırılamayan Bir Değer: Egemenlik206185-192
ÖZBAŞ, Prof. Dr. EminTürkiye’nin Kalkınması İçin İtici Güç Olan Enerjiye Toplu Bakış206193-208
ÖZTÜRK, Prof. Dr. Necdet14. – 15. Yüzyılda Batı’nın Türk Korkusu206209-216
DEMİREL, Prof. Dr. MustafaRâhatü’l-Kulûb (Kalpleri Rahatlatan)206217-226
GÜLENSOY, Prof. Dr. TuncerEmir Kalkan’ın Gül Ayinleri Adlı Eserindeki Atasözleri-Deyimler ve Mahallî Sözler206227-234
KARAÖRS, Prof. Dr. M. MetinTürk’e Mecbursunuz !206235-252
ERGAN, Prof. Dr. Nevin Gün-görTuran Yazgan’ın Türk Kültür Tarihindeki Yeri206253-286
TAŞAĞIL, Prof. Dr. AhmetShih-Pi Kagan’ın Suei İmparatorluğu’nu Kuşatmasının Çin Tarihine Etkileri206287-297
TÜRK, Prof. Dr. VahitTürkçede Soru Kavramı ve Kadı Burhaneddin Divanı’nda mI ile Kuru-lan Soru Yapıları206299-304
BALCI, Prof. Dr. YusufBilgi Toplumunun Gerektirdiği Yenilikçi İnsangücü Yetiştirmenin Yo-lu: Sınavlardaki Soruların Mahiyetini Değiştirerek Ezberci Eğitimden Analitik Eğitime Geçiş206305-316
GÖMEÇ, Prof. Dr. Saadettin YağmurYeni Yüzyıla Girerken Türk Cumhuriyetleri206317-330
YÜCE, Prof. Dr. MehmetTürk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Kırgızistan’daki Eğitim Faaliyet-leri Üzerinde Bir Değerlendirme206331-350
ÖZKAN, Prof. Dr. NevzatTürk Dili ve Latin Alfabesi206351-362
SÜMER, Doç. Dr. Kutluk Ka-ğanSüregelen Sömürünün Ekonomisi: Yabancı Sermaye Girişi ve Dış Ticaret Açısından Türk Cumhuriyetlerinin Sektörel Değerlendirilmesi206363-378
EMEKSİZ, Doç. Dr. Abdulka-dirDedem Korkut’un Saklı Kalmış Bir Hikâyesi206379-396
DOĞAN, Doç. Dr. SüleymanTürk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Türk Dünyası İçin Yaptığı Hizmetler206397-422
KADIOĞLU, Dr. MuhsinTürk Coğrafyasındaki İktisadi Kaynaklara Stratejik bir Yaklaşım ve Prof. Dr. Turan Yazgan206423-438
ULUTAŞ, Yrd. Doç. Dr. İsmailKazakistan’da Yaşayan Gagauz Türkleri ve Dilleri Üzerine206439-446
AKIŞ, Yrd. Doç. Dr. İbrahimProf. Dr. Turan Yazgan’ın Bakış Açısı İle Türk Dünyası’nın Alfabe Birliği Meselesi206447-450
AHMETBEYOĞLU, Yrd. Doç. Dr. AliRomalı Tarihçi Olympiodorus’un Türk Tarihi Bakımından Önemi206451-456
HÜLÂGÜ, Yrd. Doç. Dr. OrhanLozan Barış Antlaşması’na Göre Türk Devleti206457-468
YILDIRIM, Araş. Gör. KürşatDoğu Türkistan’da Erken Saka Kültür Çevresi206469-478
TAN, NailTürk Dünyası Destan Zenginliği ve Türkmen Destanları Üzerine206479-482
ÇETİNOĞLU, OğuzBilge Alperen: Prof. Dr. Turan Yazgan206483-488
ALPTEKİN, CahitOngutların (Öngütler) Kökenleri Hakkında Kaynaklar ve Sha-T’O-Ongut Akrabalığı Üzerine Araştırmalar206489-510
GÜLTEK, Dr. NerminTuran Yazgan ve Müzik206511-512
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanSosyal Tarih Açısından Osmanlı’ya Yeni Açılımlar20713-40
BEYOĞLU, Prof. Dr. Süley-manMustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlığa Getirilmesi20741-52
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül DemirhanOrd. Prof. Dr. Tevfik Salim Sağlam ve Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan’ın Lekeli Tifo Hakkındaki Yazılarının Türk Tıp Tarihi Açısından Önemi ve Yorumlamalar20753-86
ATALAY, Yrd. Doç. Dr. BülentMahreci Balkan Bozgunu’ndan Miracı Millî Mücadeleye Türk Milliyet-çiliğine Misaller20787-106
ÜNSAL, Yrd. Doç. Dr. ŞamilMillî Güvenliğimizin Milletlerarası ve Küresel Boyutları207107-118
ÜLGEN, Yrd. Doç. Dr. AygünRomanya’nın Dobruca Bölgesi’ndeki Bazı Osmanlı Mimarlık Eserleri207119-138
POLAT, Yrd. Doç. Dr. HüseyinKültürün Yansıması Olarak Okul İsimleri (Güneydoğu Anadolu Böl-gesi Örneği)207139-168
YELTEN, Prof. Dr. MuhammetHazreti Mevlâna’nın Tesirinde Muhammet İkbal ve Çağdaşı Mehmet Akif207169-180
ÖZTÜRK, Prof. Dr. NecdetKuruluş Dönemi’nde Osmanlı’da Meşveret Kültürü207181-192
YÜCE, Prof. Dr. MehmetKırgızistan’da 2010 Yılında Yaşanan Çatışmanın Anatomisi207193-200
TOKATLI, Prof. Dr. ÜmitÇeviri – Yazı Üzerine Bir Not207201-204
TAŞĞIN, Prof. Dr. AhmetDiyarbakır Türkmen Alevilerinde Musahip Erkânı207205-226
DURBİLMEZ, Doç. Dr. BayramTatar Hatını Niler Kürmiy’de Evlenme Kültürü207227-260
ŞAHİN, Doç. Dr. ErdalTürkiye Türkçesi İle Tatar Türkçesinde Parayla İlgili Deyimler ve Bun-ların Anlam Bilimsel Karşılaştırılması207261-280
ASLAN, Doç. Dr. Birsel OruçTürkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesi’ndeki Benzer Atasözleri207281-290
ÖGER, Yrd. Doç. Dr. AdemDivanü Lügati’t-Türk ve Uygur Sözlü Kültüründe İskender Zülkarneyn207291-305
ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet AliAnadolu, Kafkasya, Orta Asya Türk ve Amerika Yerlı Kızılderili Halk Edebiyatlarında Tulparlar207307-320
ŞERİFOĞLU, Yrd. Doç. Dr. YasinTürkiye Türkçesi İle Kırgız Türkçesi’ndeki Deyimlerin Anlam Ağından Hareketle Sevinmek-Mutluluk İlişkisi207321-334
DURGUT, Yrd. Doç. Dr. Hüse-yinLitvanya Tatarlarına Ait Elyazmalarında Bulunan Türkçe Metinlerin Dil Özellikleri: Miraçname Esnasında207335-344
ÜLGEN, Yrd. Doç. Dr. ErolÇanakkale Zaferi’nin Türk Edebiyatındaki Yankıları207345-356
GÜRSU, Yrd. Doç. Dr. UğurLügat-ı Bulgarî’de Görülen Ses Hadiseleri207357-372
KARATAŞ, Yrd. Doç. Dr. Mus-tafaYanışların Adlandırılma Yolları207373-388
AKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Hak-kı ŞİMŞEK, Dr. Bnb. EylemPozitif Psikoloji Bağlamında Türk Kültüründe Yaşamın Anlamı ve Yaşam Doyumunun Analizi: Neşet Ertaş Türküleri Örneği207389-420
GELEKÇİ, Öğr. Gör. SeyfettinTürk Dünyası Âşıklık Geleneğinin İki Ustası: Arstanbek Buylaş Uulu ve Âşık Şenlik207421-450
KARACAGİL, Arş. Gör. Dr. Ö. KürşadBir Yunan Gizli Cemiyeti: Kordos207451-464
BABOĞLU, Mehmet UzunBursa Türk Ocağı Kuruluşu’nun 100. Yıldönümü Münasebetiyle Yeni Belgelerle Bursa Türk Ocağı207465-480
ÇETİN, Prof. Dr. AtillaProf. Dr. Turan Yazgan Hocamızın Ardından20813 -18
KOCAOĞLU, Prof. Dr. TimurEmir Timur’un Portresi: Togan’dan Günümüze Tarihçilerin Değişik Yorumları20819-38
ÖZDEĞER, Prof. Dr. MehtapXVI. Yüzyılda Pınarhisar Kazası Ve Vakıfları20839-80
GEDİKLİ, Dr. YusufSırderya Ve Sırderya’nın Tarihi Adları Olan Oraksartes, Danu Tanais, Yak-Sartes, Silis, Yinçü Ügüz, Ögüz, Seyhun İle Ceyhun, Seyhan, Ceyhan, Ceyhan; Sıt, Sirab Nehir Adlarının Etimolojisi20881-100
İLGEN, Doç. Dr. AbdulkadirBosna208101-121
ACAR,Doç.Dr. KenanBaşkurt Türkçesindeki Eski Türkçe Bazı Fonetik Eğilimler208123-142
GENÇLER, Doç. Dr. AyhanDüzensiz Göç Hareketliliğinde Türkiye: Avrupa Birliği’ne Bir Geçiş Bölgesi Olarak Trakya208143-162
YILDIRIM, Mehmet Töre- TAŞ-KIN, Deniz-DEMİRBİLEK, Prof. Dr. TunçÇalışanın İşte Var Olamaması Üzerinde Öznel İyilik Halinin Etkisi208163-178
KOTAN, AlparslanOsmanlı Sanayisinin Çöküşü208179-200
DOĞAN, Dr. ŞahinAdolf Petroviç Berje Ve Önemi İstiklal Mücadelesi Tarihine Bir Bakış208201-218
MUSTAFAYEV, Doç.Dr. BeşirKuzey Azerbaycan’ın İkinci İstiklal Mücadelesi Tarihine Bir Bakış208219- 228
AYAN, Doç. Dr. ErginYeniden Bağımsızlık Çağında Kırgızistan Ve Rusya: Çakışan Ve Ça-tışan Dış Siyaset208229-248
ULU, Yrd. Doç. Dr. CaferAtatürk Döneminde Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları: İstanbul Ve Ankara Örneği (1925-1938)208249- 276
BAYRAM, SadiBirinci Cihan Savaşı’nın Kritik Günlerinde Bahriye Nazırı Ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın Talebi Üzerine Alman Yüzbaşı Wie-gand’ın Orta-Doğu Asar-ı Atika Genel Müfettişliğine Tayini 208 277-288
KAYGANA, Yrd. Doç. Dr., Mehmet- BALABAN,. Yrd. Doç . Dr. Tuğrulİdeal Hükümdar Tasviri Olarak Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesi208289-301
AKÇORA, Yrd. Doç.Dr Ergü-nözAtatürk’ün 1937 Yılında Yapmış Olduğu Doğu Anadolu Gezisinin Sosyal, Ekonomik, Siyasi ve Kültürel Sonuçları ( Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Sivrice Ve Pertek) 208303-322
YÜKSEL, AyhanGiresun’da Evlendirme Kampanyası (1864)208323-332
AKBULUT, Dr. İlhan160. Yıldönümünde Kırım Savaşı208333-350
AKSU, Dr. Leventİktisat Ekollerinin İktisadi Büyüme Konusundaki Düşünceleri Ve Modellerinin Analizi208351-392
CANKARA, Arş. Gör. Pınar ÖzdenImmanuel Kant’ın ‘‘Ebedi Barış Üzerine Felsefi Denemeler’’ Adlı Ese-rinin Uluslararası İlişkiler Disiplini Açısından Söylem Analizi208393-410
ÇETİNKAYA, Melek – İLTER, BerfuTicari Fuarlara Katılımın Yenilikçi Değer Zinciri İle Yenilik Yönelimli Yönetsel Ve Finansal Uygulamalar Üzerindeki Etkisi208411-436
YOLCU, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AliKalgay Dergisinin Kırım Türkleri Folklorunun Derlenmesi, Yayımlan-ması Ve İncelenmesindeki Yeri208437-448
AKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Hakkı- ŞİMŞEK, Dr. Bnb. EylemPozitif Psikoloji Bağlamında Türk Kültüründe Yaşamın Anlamı Ve Yaşam Doyumunun Analizi: Neşet Ertaş Türküleri Örneği208449- 480
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanAnadolu Kültüründe Antik Türklük Profili2099-56
İLGEN, Prof. Dr. AbdülkadirBir Modern Çağ Tasarımı Olarak İslamcılık20957-71
PAYDAŞ, Prof. Dr. KazımMoğol İstilasından Sonra Hısn Keyfa20973-88
GÜNEŞ, Doç. Dr. MustafaKlasik Türk Edebiyatında Mazmun Üzerine Bazı Düşünceler20989-100
AKIŞ, Yrd. Doç.Dr İbrahim- STEFAN, Cristina AnamarinaRomanya’da Türkçenin Dünü Bugünü209101-127
GÜRSU, Yrd. Doç.Dr. UğurKitab-ı Bosnevi İlmihal’de Geçen Tğrkçe Kelime Ve Ekler209129- 150
ÜST, Yrd Doç. Dr. SibelEski Türk Edebiyatı Geleneği Oluşumunun Türk Dili Tarihi Açısından Değerlendirilmesi209151- 162
ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. SelimÇanakkale Cephesi Zaferi Ve Sonuçları209163-176
KOZAN, Yrd. Doç. Dr Ali- ÇELİK, Mehmet YusufKesikbaş Destanı Ve Türk Kültüründe Kesikbaş’a Dair Yeni Bulgular209177-207
DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. MetinRızaeddin Fahreddin’in Edebi Eserlerinde Osmanlı Yazı Dilinin Tesi-riyle Fiilimsi Eklerinin Zenginliği209209-218
ZEYREK, Yrd.Do. Dr. Suat- KARAMAN Yrd Doç. Dr. SuatMeşrutiyet Devri Tarih Yazımında İhmal Edilmiş Bir Kaynak: Do-nanma Mecmuası (1326-1334)209219- 238
BAYKUZU, Doç.Dr. Tilla DenizKitap Tanıtma: Sarı Uygurlar Ve Kansu Bölgesi Kabileleri209239-240
TATAR, Prof. Dr. Hüsniye CanbayAnadolu Mayasından Türkistan Mayasına Türk Kimliği2109-28
PALALI, Yrd. Doç.Dr İlhanİlk Dönemlerden Osmanlı Devleti’nin Sonuna Kadar Diyarbakır’ın Nüfusu Ve Etnik Yapısı21029-48
MUTLU, Yrd. Doç. Dr. CengizDoğu Sorunu Çerçevesinde Balkan Savaşlarının Felsefi Ve Kültürel Arka Planı21049-84
TOLKUN, Doç.Dr. SelahittinOrta Güney Türk Lehçelerinde Kullanılan Aq Qılmak Ve Aq Ol-maq/Bolmaq İle Türkiye Türkçesindeki Ah Etmek, Ah Almak, Eh Etmek Deyimleri Üzerine21085-96
ULUERLER, Yrd. Doç. Dr. SıtkıSafevi Devleti’nin Yıkılışa Gidiş Sürecinde Osmanlı’nın Tutumu Ve Rusya İle İttifak Kurmasının Anlamı (1722-1724)21097-122
ÖZCAN, Yrd. Doç.Dr. SelimLozan Barışına Giden Yolun Başlangıcı: Amasya Tamimi210123-136
BAKAR, Doç. Dr. Bülentİkinci Dünya Savaşı’nda İstanbul’da Lekeli Humma (Tifüs) İle Müca-dele210137-178
HALİLOV, Dr. Toğrul-YAVAN, CengizNahçıvan’ın Erken Demir Çağı Kültürü210179-187
VARDAR, Yrd. Doç.Dr. Kadri-ye FigenÇinili Köşk’te Görülen Timurlu Çini Sanatı Etkileri210189-205
BABOĞLU, Mehmet Uzunİstanbul Türk Ocağı’nın Musiki İle İlgili Kitapları-Broşürleri-Konserleri-Müsamereleri-Baloları- Davetiyeleri Ve Programları210207-236
YILDIRIM, Araş. Gör. KürşatKitap Tanıtma: İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü210237-239
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Erdemir20. Yüzyıl Başlarında Dr. Salahaddin Ali’nin Deniz Banyoları ve De-niz Hamamları Adlı Kitabı Üzerine Yorumlamalar2119-34
DOĞRUYOL, Yrd. Doç. Dr. AdnanTürk İktisat Tarihi Açısından Bir Anadolu Selçuklu Dönemi Vakfiyesi ve Mülknamesi: Hacı İbrahim Sultan Vakfı ve Zaviyesi21135-58
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. ZehraDemokrat Parti’nin Muhalif Siyasetçilerinden Trabzon Milletvekili Hüseyin Sabri Dilek21159-78
ÖNAL, Yrd. Doç. Dr. Bu-ket MEHMETOĞLU, Arş. Gör. DilaraPutin Rusyası’nın Orta Doğu Politikasında Suriye’nin Yeri ve Önemi21179-98
ÖZKAN, Dr. AliMilli Şef Döneminde Türk-Arnavut İlişkileri (1939-1945)21199-138
TOLKUN, Doç. Dr. SelahittinSovyet Zulmüne Uğrayan Özbek Şairi Usman Nasir211139-146
AKIŞ, Yrd. Doç. Dr. İbra-him ALLANİYAZOVA, Mekhir-banÖzbekistan’da Türkiye Türkçesi Öğretimine Genel Bir Bakış211147-172
AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Musaİstiklâl Savaşı’nın Perde Arkası Kahramanları ve Edebiyatçı İlişkisi211173-194
ÇEVİK, Doç. Dr. Meh-met HAYKIR, Yrd. Doç. Dr. YavuzElazığ Basınına Göre Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Elazığ’da Cumhuri-yet Bayramı Kutlamaları (1925-1932)211195-226
ADA, Yrd. Doç. Dr. TurhanAtatürk’ün Düşünce Yapısını Şekillendiren Unsurlar211227-238
DOĞAN, Doç. Dr. SüleymanKitap Tanıtma: Sömürülen Vatan Türkistan211239-240
ÜREKLİ, Prof. Dr. FatmaOsmanlıda Saray Ressamlığı ve Batılı Ressamların İstihdamı (19. Yüzyıl)2129-32
HERGÜNER, Doç. Dr. Musta-faMidhat Paşa ve Ortadoğu21233-52
KÖSE, Yrd. Doç. Dr. İsmailWoodrow Wilson’un Ermeni Hamiliği Teşebbüsü ve Ermenistan Gö-revine Giden General Harbord Askeri Kurulu21253-88
DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. AyhanOsmanlı Dönemi’nde Balkanlarda Bir Tüfek Üretim Merkezi: Kalkan-delen (Tetova)21289-112
BAŞKAN, Yrd. Doç. Dr. YahyaOsmanlılar (Yıldırım Bâyezid Dönemi) ve Bizans İmparatoru II. Ma-nuel212113-126
ULUERLER, Yrd. Doç. Dr. Sıtkıİran Şahı II. Tahmasb’ın Siyasi Faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’ne Etkileri ve III. Ahmed Saltanatının Son Bulması212127-148
KADIOĞLU, Doç. Dr. YahyaAlaşehir-Eşme Tren İstasyonları Arasındaki Demiryolu Güzergâhında Etkili Olan Doğal Çevre Faktörleri212149-162
YILMAZ, MuratNihâl Atsız-Turan Yazgan Örneğinde Türk Dünyası Birliği Düşüncesi212163-176
ÖZEÇOĞLU, Dr. HalilModernleşme Sürecinde İzmir’de Rumların Eğitiminde Sembol Bir Kurum: Evangeliki Okulu212177-194
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. NuriAhiret Kültürü (Ünye Mezarlıkları ve Mezar Taşları Üzerine Bir İncele-me)212195-210
ATAŞ, HayriGence’den İstanbul’a Muhacerette Bir Âlim: Selim Refik Refi’oğlu ve Çalışmaları212211-220
GEDİKLİ, Dr. YusufKuzey Kafkasya Hun Türkçesi Üzerinde Araştırma ve İncelemeler 1: Barsil ~ Barsel, Bursula Kavim Adları, Kuzey Kafkasya Hunlarının Başkenti Varaç’an, Aras Güneyindeki Varasan Şehir Adları; Tuna Bulgar Türklerindeki Presiyan Şahıs Adı; Barsan, Barsak ~ Barsuk, Varsak Boy Adlarının Köken ve Anlamları?212221-240
KARA, Prof. Dr. AbdulvahapTürkistan’da I. Dünya Savaşı’nın Etkileri ve Türk Sovyet Cumhuriyet-lerinin Oluşumu2139-26
SÜMER, Doç. Dr. Kutluk Ka-ğanKırım Türklerinin Nüfus Hareketleri ve Demografik Yapısı21327-40
ŞİMŞİR, Doç. Dr. NahideOsmanlı Arşiv Vesikalarına Göre Edremit Kazası Rum Nüfusu (XIX. ve XX. Yüzyıllar)21341-58
AKIŞ, Yrd. Doç. Dr. İbra-him ANDRİİENKO, DariaUkrayna’da Türkçe Öğretimi21359-72
AKSOY, Yrd. Doç. Dr. MusaBirinci Dünya Savaşı’nın Evveliyatı ve Gerekçeleri21373-112
ÖNCÜ, Yrd. Doç. Dr. Ali Ser-vetDemokrat Parti Dönemi Türkiye-İtalya İlişkileri213113-142
ÜNÜVAR, Yrd. Doç. Dr. Sü-leyman KÜÇÜKDURMAZ, Al-perSaimbeyli (Haçin)’de Misyonerlik ve Kadın Misyonerler213143-162
ZEREN, Yrd. Doç. Dr. Meh-met YILDIRIM, Arş. Gör. Kür-şatTürk Tarihi’nde Dunhuang’ın Önemi213163-180
KARAKÖSE, Dr. Nejdetİkinci Dünya Savaşı Esnasında Soyvet Rusya’daki Türklerin Bağım-sızlığı İçin Nuri Paşa’nın (Killigil) Faaliyetleri ve Alman Yetkililerle Görüşmesi213181-220
ASLAN, Mahir1783 Kırım’ın Rusya’ya İlhakı Sürecinde II. Katerina’nın Yunun Proje-si ve Önemi213221-230
KOBOTARİAN (AZEROĞLU), Dr. NabiTürk Dünyasının Uzun Manzum ve Mensur Destanı: Şikâri Destanı213231-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanGünümüz Türk Toplumunun Sorunları ve Çözüm Yolları2149-40
ÖZDEĞER, Prof. Dr. Mehtapİstanbul’un İaşe ve Malzeme İkmalinde Vize Sancağı’nın Yeri ve Önemi (XVI. – XVII. Yüzyıllar)21441-64
ÇEREZCİ, Arş. Gör. Dr. J. Öz-lem OktayTürk Sanatında Yırtıcı Dört Ayaklı Hayvan – Toynaklı Hayvan Müca-dele Sahnesi Üzerine21465-92
YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Bü-lentResmi Nüfus Sayımlarına Göre Bulgaristan’da Türk Nüfusu (1878-1934)21493-108
AĞARI, Doç. Dr. MuratKazvinî’nin Âsâr’ında Türkler, Devletleri, Şehirleri ve Kültürleri Hak-kında Bilgiler214109-140
YILDIRIM, Dr. KürşatJuan-Juan’ların Dili Üzerine – I214141-148
BOZKURT, Yrd. Doç. Dr. CelilBursa Türk Ocağı ve Faaliyetleri (1913-1931)214149-186
VURGUN, Dr. Seda YılmazXVIII. Yüzyılın İlk Yarısından XX. Yüzyılın İlk Yarısına Kadar Türkis-tan’da Kadın214187-200
VURAL, Doç. Dr. Feyzan GöherManas Destanında Davulun Kullanım Alanlarına Göstergebilimsel Bir Bakış214201-216
GÜNEŞ, Doç. Dr. MustafaYahya Kemal’in Gözüyle Klasik Türk Kültürü ve Edebiyatı214217-228
NUHOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mu-alla Murat ÖZTÜRK, ElidaTürk Dilinde Kapı Kavramının Algılanışı214229-240
ÇEVİK, Doç. Dr. Meh-met ÇELOĞLU, Arş. Gör. Ya-vuz SelimBirinci Dünya Savaşı’nda Türk Ordusunun İaşe Temini2159-34
BOZAN, Yrd. Doç. Dr. OktayXIX. Yüzyılın İkinci Yarısından Birinci Dünya Savaşı Sonuna Kadar Samsun ve Çevresinde Türk-Ermeni İlişkileri21535-64
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Meşku-reAtatürk’ün İlk Sivil Başvekili Celal Bayar Devletçi miydi? (1937-1939)21565-82
KOÇ, Yrd. Doç. Dr. DinçerRus İşgalinden Evvel Hive Hanlığı’na Gelen Rus Asker ve Elçileri21583-108
YILDIRIM, Dr. KürşatJuan-Juan’ların Dili Üzerine – II215109-118
KOCASAVAŞ, Prof. Dr. Yıl-dız YAZ, EzgiJack London ve Eserlerinde Alkol Bağımlılığı215119-132
ASLAN, Doç. Dr. Ahmet AliAhıska Türkleri’nin Vadedilmeyen Amerika Topraklarına Zoraki Sür-günü: Yaşanan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Zorluklar215133-152
ÇALEN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet KaanKimlik Meselesi Bağlamında Ziya Gökalp Merkezli Bir Ömer Seyfet-tin Okuması215153-166
GEDİKLİ, Dr. YusufIV. – V. Yüzyıllarda Kafkasya Hunlarından ve Kafkasya’daki Diğer Türk Kavimlerinden Kalan Sözcüklerin Köken ve Anlamları215167-192
TATAR, Prof. Dr. Hüsniye Canbay TATAR, Prof. Dr. Ta-nerTürk Dünyası(nın) Bayramı: Nevruz215193-206
DOĞRUCAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet FatihTürk Mitolojisi, Türk Felsefesinin Öncülü Olabilir mi?215207-220
ASLAN, Yrd. Doç. Dr. NamıkKültürel İşlevleri Bağlamında Masallar ve Bu Bağlamda Şahmaran Masalının Metin Çözümlenmesi215221-228
TEMİZ, Öğr. Gör. GülayAnadolu’da Doğal Malzemeyle Oynanan Geleneksel Çocuk Oyunları215229-240
ÇANDARLIOĞLU, Prof. Dr. GülçinTürk Tarihinde Andronovo Kültürü2169-18
KARA, Yrd. Doç. Dr. GülnarHunlar Tarafından Kurulan Önceki Zhao veya Han Zhao Devleti Hü-kümdarlarının Biyografileri (Jin Sülalesi Tarihi’ne Göre)21619-36
BAZ, Yrd. Doç. Dr. FeritHerodotos’un Sözde Kimmer İç Savaşı ve İskitler’le Lydialılar’ın Ar-ka Plânında Kimmerler’e Değinmesi21637-48
ARSLAN, Dr. GürbüzŞükrü Saraçoğlu’nun Milli Mücadele’deki Konumu Hakkında Bir Tar-tışma21649-66
KOÇ, Doç. Dr. ÜmitPirlepe’de Zirai Üretime İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler (1455-1544) (Tapu-Tahrir Defterlerine Göre)21667-94
ÇAYA, Dr. SinanKırım Harbi (1853-1856) ve Siyasal Seğirdimleri21695-100
ZAL, Yrd. Doç. Dr. ÜnalSosyolojik Yansımalar Açısından Gurbannazar Ezizow Mektupları216101-126
GÖRENTAŞ, Arş. Gör. Itır Ala-dağUlusal Mahkemeler Önünde Yabancı Kamu Hukukunun Uygulanması Sorunu: Türkiye Örneği216127-162
FIRAT, Yrd. Doç. Dr. MeralTürkiye’de Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunları ve Özerk Gelir İda-resi216163-184
DOĞRUCAN, Dr. AyşegülTürk-İslam Düşüncesi Açısından Manevi Kalkınma216185-198
AKSOY, Doç. Dr. Numan Du-rak PATOĞLU, Emrah BerkantEski Türk Mitolojisinde Renklerin Günümüz Anadolu’suna Yansıma-sı. Gaziantep Örneği216199-218
ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. MuratKlasik Türk Şiirinde İstanbul’dan ve Halkından Şikâyet216219-236
Kitap Tanıtma: Dillerin Şifresi : Dr. Yusuf Gedikli’nin Sıra Dışı Kitabı216237-240
AYNURAL, Prof. Dr. SalihGüçlü Bir Türkiye ve Türk Dünyası2179-20
YILDIRIM, Dr. KürşatWu Gong Seyahatnâmesi21721-40
ÇAPAN, Yrd. Doç. Dr. FatmaAvrupa Hun Devleti’nin Büyük Hükümdarı Attila’ya Suikast Girişimi21741-52
ÇAKMAK, Doç. Dr. ZaferOsmanlı Devleti’nin İtalya’ya Sipariş Ettiği Drama Kruvazörü ve Akı-beti21753-64
VURGUN, Yrd. Doç. Dr. SedaHazar Ötesi Türkmenlerinde Sosyo-Kültürel Hayat21765-76
AKBULAEV, Dr. Nurhod-ja SALİHOVA, Dr. SüdabeTurizm Sektörünün Kırgızistan’ın Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: Var Analizi Yaklaşımı21777-90
ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. ÇiğdemAvrupa Örgütleri Nezdinde Gökçeada’nın Bir Azınlık Sorun Alanı Olarak Yapılandırılması21791-120
MUTLU, Yrd. Doç. Dr. CengizBalkan Savaşlarının Ayak Sesleri: Koçana Olayları217121-142
MURAT, Yrd. Doç. Dr. Turgay1946 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti’nin Tutumu217143-166
İLHAN, Dr. MetinTürk Silahlı Kuvvetleri’nde Tarihi Tasfiye: Eminsu Olayı217167-184
GÜVELOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Gülşah KurtRize’de Cumhuriyet Bayramı’nın Yıldönümü Kutlamaları (1936-1941)217185-200
ADA, Yrd. Doç. Dr. TurhanAtatürk ve Türk Milliyetçiliği217201-218
GEDİKLİ, Dr. Yusuf436-682 Arasında Kuzey Kafkasya Hun Beyliğinden ve Hazar Türkle-rinden Alban Tarihi’nin Kaydettiği Türkçe Sözcükler217219-240
DURAN, Prof. Dr. Hacıİslam Dünyasında İdeolojiler, Etnik Aidiyetler ve Terör2189-38
AKTER, Dr. AhmetTürkiye’nin Garantörlük Hakları Konusunda Bir Değerlendirme21839-50
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. ÖzgürTanzimat Dönemi Şehir Tarihi Çalışmaları Üzerine Bir Deneme21851-82
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül DemirhanTürk Tıp Tarihinde 20. Yüzyıl Başlarında Yalova Kaplıcaları Hakkında Yorumlamalar21883-102
KOÇAK, Yrd. Doç. Dr. KürşatBozkır Kültüründe Bronz’un (Tunç) Ortaya Çıkışı ve İşlenip Yayılması218103-116
DAMLIBAĞ, Yrd. Doç. Dr. FatihSanayileşme Sürecinde Osmanlı Devleti’nde Toplumsal Refah218117-132
EZER, Yrd. Doç. Dr. FeyzullahMütareke Dönemi Türkiye’de Tarım ve Sanayi218133-142
BAKIRCI, Doç. Dr. NedimTürk Masalları Üzerine218143-154
GÜNEŞ, Doç. Dr. MustafaYûnus Emre ve Eşrefoğlu Rûmî’nin Şiirlerinde Şeker218155-162
DENİZ, Dr. ŞefaattinSultan II. Mahmud’a Ait İki Vakıf Eser: Arabacılar Kışlası ve Nusreti-ye Camileri218163-178
DOĞAN, Doç. Dr. Süley-man ACAR, EsraTürkistan Milli Özgürlük Mücadelesinde Dedehan Hasan’ın Yeri ve Önemi218179-196
COLDOŞBAYEV, Doç. Dr. Anvar Kırgızların Şecerelerindeki İsimler218197-202
TANSÜ, Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÜVENÇ, BaranEski Türk Mitolojisinde Hayvan Motifleri Üzerine Düşünceler218203-218
BOZAN, Yrd. Doç. Dr. OktayDiyarbakır Vilayeti’nde 1894-1895 Kolera Salgını ve Etkileri218219-240
YAKIT, Prof. Dr. İsmailTürk Kavramının Tarih Boyunca Geçirdiği Çileli ve Hazin Serüven2199-26
ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. SeyhunAbbasiler Dönemine Kadar Doğu Akdeniz’de İslâm-Bizans Mücade-lesi21927-48
DERVİŞ, Yrd. Doç. Dr. Ley-la DEVRISHEVA, KhalidaSovyet Sosyalist Cumhuriyeti Dönemi Kırgız Tarihine Bir Bakış21949-64
SAYLAN, Yrd. Doç. Dr. KemalII. Abdülhamid Döneminde Rus Heyetinin Suriye ve Filistin Ziyareti (28 Eylül – 17 Ekim 1888)21965-82
GEDİKLİ, Dr. YusufTürkçenin *du+ Ocağından Türeyen Askerî Unvan, Rütbe, Makam Adlarının Köken ve Anlamları21983-122
VARDAR, Yrd. Doç. Dr. Kad-riye FigenFatih Camisi’nde Görülen Süsleme Sanatları Üzerine Bir Değerlen-dirme219123-138
SARI, Prof. Dr. Nil AKGÜN, Dr. BurhanHaydarpaşa’da Âbidevî Eser: Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne219139-158
AKBULUT, Dr. İlhanDevlet, Unsurları ve Kişiliği219159-178
ERCAN, Araş. Gör. Bil-ge ERCAN, Araş. Gör. ArdaGöçmenlerde Siyasal Davranışın Psikolojik Arka Planı: Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenleri Örneği219179-190
ARSLAN, Dr. GürbüzSadri Maksudi Arsal, Denizbank İsmi ve Eleştiriler219191-208
İÇLİ, Doç. Dr. AhmetFasîh’in Yayınlanmamış Türkçe Rubâileri219209-222
BEYCE, Elif - İNCE, Yrd. Doç. Dr. Bekir Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhmal Edilen Bir Olgu: Dijital Kültür Süreci219223-238
BOYRAZ, Hacı MehmetKitap Tanıtma: Bilinmeyen Bir Türk Ulusu: Kayânîler219239-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTerör ve Şiddet Karşısında Güneydoğu İçin Öneriler2209-34
GÖMEÇ, Prof. Dr. Saadettin Yağmur ÇELİKTAŞ, Dr. M. MelisBasmılların Türk Tarihindeki Önemi22035-44
COLDOŞBAYEV, Doç. Dr. AnvarTarihi Yazıtlardaki En Eski Kırgız Adları22045-50
KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Din-çer YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. KürşatHun Tarihi Kaynağı Olarak Yan Tie Lun22051-62
YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Kür-şatPei Cen Yazıtı (M.S. 137)22063-68
AYCİBİN, Yrd. Doç. Dr. Zey-nepKlasik Osmanlı Padişahı Modelinin Yeniden İnşası: Sultan IV. Mu-rad22069-84
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül DemirhanProf. Dr. Abdülkadir Noyan’ın Sıtma (Malaria) Hastalığı Üzerine Yo-rumlamaları ve Türk Tıp Tarihindeki Yeri22085-104
ÜNLÜKAPLAN, Doç. Dr. İl-ter YURDADOĞ, Yrd. Doç. Dr. Volkan CANIKALP, Arş. Gör. EbruGeçiş Ekonomilerinde Stok-Akım Uyarlamaları ve Mali Saydamlık220105-118
TOPRAK, Yrd. Doç. Dr. SerapSovyet Rusya’nın Milliyetler Politikası: Stalin Dönemi220119-126
KADIOĞLU, Dr. MuhsinStratejik Madenler, Mineraller ve Türkiye220127-140
ALİYEVA, Öğr. Gör. BestiAzerbaycan’da E-Devlet Uygulamaları220141-156
KOCASAVAŞ, Prof. Dr. YıldızOrta Oyununda Şamanizm İzlerini Takip220157-170
BAKAR, Doç. Dr. BülentSavaş Döneminde Türk Basınında Tarafsız Yayın Politika-sı: Saraybosna Suikastından Sultan Osman ve Reşadiye Gemileri Olayına Savaş Algısı220171-190
KÖK, Doç. Dr. AbdullahKutadgu Bilig’de ‘Ağız’ Sözcüğü İle Oluşturulan Aktarmalar220191-198
ALİZADE, Yrd. Doç. Dr. Röv-şenTürk Şamanlığı ve Epik Geleneğin Tanrı Oğlu Motifi220199-212
JABLE, Yrd. Doç. Dr. ErginMamuşa Türk Ağzında Bazı Ses Olayları Üzerine İnceleme220213-226
SAMEDOV, Yrd. Doç. Dr. Ya-digarTürk Kültürü Sisteminde Süvari Halk Oyunları220227-234
ÇELİKELDEN, Öğr. Gör. Gü-nayKitap Tanıtma: Sergüzeşt ve Ravzatü’t-Tevhîd: 16. Yüzyılda Bir Otobiyografi ve Zeynîlik Tarihine Işık Tutan Sembolik Bir Eser220235-240
COŞKUN, Prof. Dr. RecaiTürk Aydınlanma Girişimi Olarak Turancılık Hareketi: Özgünlüğü ve Günümüze Yansımaları2219-30
BAKAR, Doç. Dr. BülentSavaş Döneminde Türk Basınında Alman Sempatisi Dönemi: Goeben ve Breslau Gemilerinin Gelişinden Karadeniz Hadisesi’ne Savaş Algısı22131-60
MAHDUM, Doç. Dr. Abid Na-zarMâverâü’n-Nehir Mutasavvıflarından Sûfî Allahyâr’da Nakşibendî ve Müceddidî Merkezli İrfân22161-78
ADA, Doç. Dr. TurhanFransız Devrimi ve Atatürkçü Düşünce Sisteminin Analizi22179-92
ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. RecepErmeni Suikast Komiteleri Tarafından Şehit Edilen İttihatçıların Aile-lerine Yapılan Yardımlar22193-108
ÂŞIK, Yrd. Doç. Dr. AlpaslanTürk Ülüş Geleneğinin Kökeni ve Çağdaş Kırgız Toplumuna Yansı-maları221109-116
ŞAN, Arş. Gör. Dr. Ermanİstahrî’ye Göre Rûsların Üç Sınıfı ve Bunların Üç Şehrinin Yeniden Değerlendirilmesi: Kiev, Novgorod, Birka221117-134
ÖZKAN, Dr. Aliİzmir’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923-1938)221135-162
DENİZ, Dr. ŞefaattinTeşvikiye Camisi’nin İnşaatı (1853-1854)221163-190
AKTER, Dr. AhmetOrta Doğu Bağlamında Jeopolitik Teorilere Bir Katkı221191-202
SÜTÇÜOĞLU, OkayKarayip Taino Kültürü ve Topografyası İle Türk Kültürü Arasındaki Benzerlikler221203-228
DEVRİŞEVA, HalidaXIX. Yüzyıl Seyahatnamelerine Göre Kazaklarda İslam ve Şamanizm221229-240
ÇORUHLU, Prof. Dr. YaşarTürk Atışı – Türk Sanatı’nda Geriye Dönerek Ok Atma Teması2229-36
KÜÇÜK, Yrd. Doç. Dr. LeventOsmanlı Nüfus Defterleri Işığında Anadolu’ya Gelen Muhacir Ahıska-lılar22237-56
TİRYAKİ, Yrd. Doç. Dr. SırrıHititlerin Fırat Politikası22257-78
ÜNER, Doç. Dr. Mehmet EminXVI. – XVIII. Yüzyıllarda Urfa Şehir Merkezinde Yerleşim22279-90
DAMLIBAĞ, Yrd. Doç. Dr. FatihOsmanlı Sanayisindeki Çevre Koruma Uygulamaları22291-104
ÇAPAN, Yrd. Doç. Dr. FatmaBizans İmparatoru Herakleios Döneminde (610-641) Arap-Bizans İlişkileri222105-120
JELTYAKOV, A.D. DERVİŞ, Yrd. Doç. Dr. Leyla (Çeviren)Rus-Türk Kültürel İlişkileri: XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyılın Başında Rus Toplum Bilincinde Osmanlı Türkiye’si ve Türkler222121-130
KELEŞ, Yrd. Doç. Dr. BahattinTürkiye Cumhuriyeti İle Türk Cumhuriyetleri Arasındaki İlişkiler ve 2023 Hedefleri222131-152
GEDİKLİ, Dr. YusufTürkçenin *ga+ Ocağından Türeyen Unvanların Köken ve Anlamları (Kapgan, Kabaç, Kadır, Katun (>>Hatun, Kadın), *Kagadun, Kagan (>>Hakan), Kagıtlaş, Kagılhan, Kagılgay)222153-190
AŞKAROĞLU, Yrd. Doç. Dr. VediKimlik Arayışı Bağlamında Simyacı ve Ormancık Romanlarının Karşı-laştırılması222191-210
YILMAZ, Öğr. Gör. Dr. HandeAvar Maden Sanatı222211-240
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanTerör ve Şiddet Sonrası Güneydoğu İçin Kalkınma Önerileri2239-40
SÜMER, Doç. Dr. Kutluk Ka-ğanTürkiye-Macaristan İlişkileri: Tarih, Günümüz ve Gelecek Senaryoları22341-54
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. NuriYeni Dünya Düzenini Hazırlayan Süper Zirveler22355-78
GÜHER, Yrd. Doç. Dr. Eb-ru AÇIKSES, Prof. Dr. ErdalBirinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Kafkas Cephesinde Rusların Ermeni Politikası22379-92
SEVİM, ŞerifDemokrat Parti İktidarı Döneminde Türk Basını (1950-1960)22393-108
TEMİZSU, Arş. Gör. Habibe1857 Hindistan Ayaklanması Dönemi İngiliz-Afgan İlişkilerine Dair Bir Değerlendirme223109-118
KARAÖRS, Prof. Dr. Mehmet MetinKöleoğlu Kâmil Efendi ve Mevlidi223119-134
KÖK, Doç. Dr. AbdullahHakaniye Dönemi Türkçülerinin Tanıklığında XI. Yüzyıl Türkistan’ında Adalet’in Anlamı223135-184
GÜNEŞ, Doç. Dr. Mustafaİstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un Defni Sırasında Konuşma Yapan Bir Üniversite Öğrencisi: Abdülkadir Karahan (1913-2000)223185-194
KINACI, Dr. CemileSovyet Devrinde İdeolojik Bir Sapma: Kenesarı İsyanı ve Muhtar Avezov’un Han Kene Trajedisi’nde Han Kene İmajı223195-216
ILGAR, Doç. Dr. RüştüÇevresel Uyarlılık Açısından Doğalgaz Sektörü, Türkiye’nin Pazar-daki Yeri ve Önemi223217-236
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. OrhanOsmanlı Kimliği Veya Türk Toplumunun Etnisiti Serencamı2249-58
DURAN, Prof. Dr. HacıTürkiye’de Demokrasi ve İktidar Seçkinlerinin Değişimi22459-76
KOCASAVAŞ, Prof. Dr. YıldızKaragöz Oyununda Ayrımcılık22477-84
YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Kür-şatTöleslerin On İki Âilesi22485-94
KAYA, Yrd. Doç. Dr. MehmetDemokrat Parti Döneminde Bingöl’e Yapılan Kamu Yatırımları22495-110
BOLAT, Yrd. Doç. Dr. PelinTürk Deniz Taşımacılığı Alanında Siber Güvenlik Risk Algısı224111-124
PALALI, Yrd. Doç. Dr. İlhanMilli Mücadelede Urfa224125-136
EZER, Yrd. Doç. Dr. FeyzullahMütareke Dönemi Türkiye’nin Dış Ticaret Politikaları224137-148
PAŞAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Derya DerinKırım Savaşı’ndan Sonra (1856-1877) Karadeniz’in Kuzeyinden Tür-kiye’ye Yapılan Göçlerde Trabzon224149-170
ÜNÜVAR, Yrd. Doç. Dr. Sü-leyman KELLECİOĞLU, SevimGaziantep’te Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Basına Yansıması (1933-1938)224171-190
ŞAN, Yrd. Doç. Dr. ErmanBesiûs el-Melik ve Sakaælibe’nin Hıristiyan Olması224191-208
VURAL, Doç. Dr. Feyzan GöherTürk Kültüründe Av Esnasında Kullanılan Çalgılar224219-222
MUHAXHERİ, Yrd. Doç. Dr. Nuran MaltaArnavutların Eski Destan Türü Hakkında Birkaç Söz224233-240
USTA, Prof. Dr. AydınMerv Şehri ve Sultan Alp Arslan’ın Mezarı Üzerine Mülahazalar (X. ve XIII. Yy. Tarih-Coğrafya Kaynaklarının Karşılaştırılması)2259-18
KARA, Prof. Dr. AbdulvahapTürk Zeka ve Strateji Oyunu Mangala (Dokuz Kumalak) ve Türki-ye’de Son Yıllarda Çalışmalar22519-36
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül DemirhanTürk Tıp Tarihinde Tıp ve Eczacılık Eğitimleri İle İlgili Bazı Nizamna-meler Üzerinde Yorumlamalar22537-58
YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Kazım Bilimlerin Ortak Yönleri22559-72
ÜNER, Doç. Dr. Mehmet EminUrfa-Halep Kervan Yolu Üzerinde Bir Derbend: Çarmelik Derbendi22573-82
KELEŞ, Yrd. Doç. Dr. BahattinTalas Savaşı’nın Türklerin İslamiyet’i Kabul Etmelerindeki Yeri ve Önemi22583-96
YARCI, Yrd. Doç. Dr. GülerKâğıthane Koşu Köşk-i Hümâyunu ve Sâdâbâd’da At Yarışları22597-120
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Meşku-reBağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetlerinin Temel Sorunları225121-140
ASLANLI, ArazBağımsızlığının 25. Yılında Kazakistan’ın Dış Politika Performansı225141-152
KAMALİ, DayanSafevî Hanedanı’nın Çöküşü225153-174
IMIL, Dr. MuhittinTürk İnkılabı ve Kimliğin Modern Olarak Yeniden İnşası225175-198
KADIOĞLU, Dr. Muh-sin AZİZALİYEVA, Doç. Dr. BesireTuran Yazgan’ın Türk Dünyası Stratejisi225199-214
TULUM, Doç. Dr. Mehmet Ma-hurDede Korkut Oğuznameleri’nde Geçen kÔazag¬uc/kÔazakîuc/kÔarakîuc/kÔarakîoç/kÔaragüç Üzerine Yeni Açılımlar225215-222
KÖK, Doç. Dr. Abdul-lah EKER, ÖzgeAtebetü’l-Hakâyık’ın Tanıklığında Bilgi Metaforları225223-238